Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Frame

สินเชื่อ ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ในกรณีที่ท่านยังต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจากแหล่งเงินทั่วไป ที่ท่านได้จากสถาบันการเงินเดิม ๆ คือ ธนาคาร และ ไฟแนนซ์
แต่หลักประกันต่าง ๆ ของท่านติดพันอยู่กับวงเงินเหล่านั้นจนไม่สามารถ ขอวงเงินเพิ่มเติมได้อีก เราสามารถช่วยให้ท่านได้วงเงินเพิ่มเพื่อให้ท่าน มีสภาพคล่อง ทางการเงินมากพอที่จะดำเนินธุรกิจได้จนเต็มศักยภาพ ที่แท้จริงของท่าน


กู้เงินโดยไม่ต้องกังวลกับตัวเลขในงบดุล

ท่านไม่ต้องกังวลใจกับตัวเลขที่แสดงในงบดุล
อีกต่อไป ที่ เอส แคปปิตอล เราสนใจลักษณะ
การทำธุรกิจที่แท้จริงของท่านมากกว่าตัวเลข
และผลการดำเนินงานที่แสดงในงบดุล


สินเชื่อที่ไม่มีขีดจำกัดของวงเงิน

หากธุรกิจของท่านยังเติบโตไปได้เรื่อย ๆ วงเงินที่
ท่านได้จากเอส แคปปิตอล จะขยายตัวตามท่าน
ไปเรื่อย ๆ ท่านจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่า
จะหาเงินส่วนเพิ่มมาจากไหนในการเพิ่มยอด
ธุรกิจของท่าน ต่างกับสถาบันการเงินอื่น
ที่วงเงินขยายได้ยาก เนื่องจากต้องผูกกับ
หลักประกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกๆธุรกิจมีอยู่อย่างจำกัด


เงินกู้ที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก

ในการขอวงเงินเมื่อเทียบกับของธนาคาร หรือ
ไฟแนนซ์ ซึ่งมีขั้นตอนมากมาย และต้องติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่หลายคนจนวุ่นวายไปหมด แต่ที่
เอส แคปปิตอล ขั้นตอนรวบรัดและรวดเร็ว
ท่านสามารถได้วงเงินและเบิกใช้ได้ ภายใน 24 ชม.


กู้เงินโดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อน

ปัญหาที่ท่านเคยเจอมาตลอดในการขอกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินทั่วไปก็คือ ประสบการณ์ใน
การทำธุรกิจ หากเพิ่งเริ่มทำก็มักจะถูกมองโดย
สถาบันการเงินทั่วๆ ไป ว่าไม่มั่นคง
แต่ที่ เอสแคปปิตอล ข้อจำกัดข้อนี้จะหมดไป
เพราะเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะให้
การสนับสนุนท่าน ถึงแม้ท่านจะเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ มาก็ตาม


กู้เงินโดยไม่ต้องกังวล หากท่านมีประวัติเคยเป็น NPL

การมีประวัติเคยเป็นลูกหนี้ NPL กลายเป็น
เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ใหม่ได้ ทำให้หมดโอกาสในการขยาย
ธุรกิจ ทั้งๆ ที่โอกาสอำนวยให้ แต่ที่ เอส แคปปิตอล
เราจะคำนึงถึงและพิจารณาการให้สินเชื่อบนพื้นฐาน
ความเป็นจริง ณ ปัจจุบันเท่านั้น


สินเชื่อที่มีการรักษาความลับของลูกค้าทุกรายที่มาใช้เงินกู้

ที่ เอส แคปปิตอล เราไม่มีพันธะที่จะต้องนำส่ง รายงานข้อมูลของลูกค้าไปให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมธนาคารไทย และ หน่วยข้อมูลเครดิตกลางแห่งชาติ (Credit Bureau) หรือบริษัทข้อมูลเครดิตต่างๆ เหมือนธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ท่านใช้หรือเคยใช้บริการอยู่
จึงทำให้ท่านรู้สึกปลอดภัย และมีความ เป็นส่วนตัวในการใช้บริการทางการเงินกับเรา อีกทั้งเรามีลูกค้า ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่มาก มีทั้งบริษัทที่จดทะเบียน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทที่อยู่นอก ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเก็บความลับ ให้กับลูกค้าได้ ทั้งข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินได้อย่างเหนียวแน่น


กู้เงินได้เหมาะกับธุรกิจของท่านโดยเฉพาะ

เนื่องจากรูปแบบการให้เงินทุนหมุนเวียนของ เอส แคปปิตอล ไม่มีรูปแบบตายตัวเหมือน เงินกู้ธนาคาร และไฟแนนซ์ การให้วงเงินจะขึ้นอยู่กับ รูปแบบการทำธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก
ทำให้ เอส แคปปิตอล สามารถ แก้ปัญหาทางการเงินของลูกค้าได้ตรงจุดประสงค์ของลูกค้าที่สุด นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ เอส แคปปิตอล ยืนหยัดมานานกว่า 20 ปี ผ่านมรสุมเศรษฐกิจร่วมกับลูกค้าได้โดยตลอด เนื่องจากเราสามารถแก้ปัญหา ให้ลูกค้าได้แม้ในยามวิกฤต


   กิจกรรมน่าสนใจ14 - 17 พค 58 @เซ็นทรัล ลาดพร้าว7 - 10 พค 58 @ศูนย์สิริกิติ์25 มีค - 5 เมย 58 @อิมแพ็ค เมืองทอง14 - 17 พค 58 @ศูนย์สิริกิติ์