เกี่ยวกับเรา | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด
เกี่ยวกับ เอส แคปปิตอล

บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

     ตลอด 20 กว่าปี เราสนับสนุนเงินทุน สินเชื่อ ให้ลูกค้าในหลากหลายธุรกิจสามารถสร้างกำไรได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรวดเร็วในการพิจารณาเครดิต มากกว่าการคำนึงเรื่องหลักประกันแบบเดิมๆ ลูกค้าทุกรายจึงไว้วางใจ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ


ณ ธันวาคม 2557

ทุนจดทะเบียน ชำระเต็ม 300 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น มากกว่า 500 ล้านบาท
ถือหุ้น 10% โดยกองทุนฟื้นฟูฯ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
หนี้สินต่อทุน 0.10

คณะกรรมการ

นายสวัสดิ์ เจียรธนากุล ประธานกรรมการ
นายไพบูลย์ เรียนเขมะนิยม กรรมการผู้จัดการ
นายธวัชชัย ทรรศนีย์กุลกิจ กรรมการ