โอท็อป | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

     ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการดี ๆ ของภาครัฐ ที่จะช่วยสร้างรายได้ ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ชาวบ้านไม่ต้องออกไปขายสินค้า OTOP แค่ตอนมีงานอีเว้นท์ แต่ทำชุมชุนให้เป็นที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว มาเที่ยว มาซื้อสินค้า มาจับจ่ายใช้สอย กระจายรายได้สู่ชุมชนโดย


     1. สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยว

     2. ดึงเสน่ห์ชุมชน ให้คนมาท่องเที่ยวแล้วประทับใจ นักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยวอีก และ บอกต่อชักชวนกันมา

     3. การพัฒนาสินค้าโอทอป ทำสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยทักษะเฉพาะของคนในท้องถิ่น เป็นสัญลักษณ์ชุมชน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ถูกใจนักท่องเที่ยว ซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก และ ช่วยพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ให้ชุมชน

     4. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชน มีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศ ทั้งเมืองหลัก และ เมืองรอง เมื่อชุมชนเป็นตัวตั้ง เอกชนร่วมขับเคลื่อน รัฐสนับสนุน ร่วมมือช่วยกันทำจะสัมฤทธิ์ผลได้ในที่สุด


บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดี สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการที่รับทำโครงการ OTOP นวัตวิถี โทรหาเราได้ทันที 0-2406-2853 ต่อ 526 , 527  สมัครสินเชื่อ