สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา กรมราชทัณฑ์    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Hand held) จำนวน ๓๐ เครื่อง และเครื่องตรวจจับโลหะแบเดินผ่าน (Walk through) จำนวน ๖ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127126236) | งบประมาณ 1,320,000.00
กรมชลประทาน    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่น ๆ รวม 5 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการห้วยโสมง ระยะ 2 จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127121097) | งบประมาณ 1,440,184.02
สำนักงานศาลปกครอง    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127066206) | งบประมาณ 945,000.00
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก    12 ธ.ค. 2560
      LEVOCETIRIZINE 5 MG (100 เม็ด) (เลขที่โครงการ : 60127043354) | งบประมาณ 816,760.00
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อOLANZAPINE 5 MG (30 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127042527) | งบประมาณ 607,500.00
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อGLIMEPIRIDE 2 MG (120 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127038924) | งบประมาณ 697,500.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer) (ว.5008/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117442078) | งบประมาณ 20,700,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (Digital Mobile X-Ray with Motor Drive) (ว.5009/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117441677) | งบประมาณ 21,000,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออรอสโคปีระบบดิจิตอล ชนิดตัวรับภาพ แบบ Flat Panel Detector จำนวน 2 รายการ(ว.5007/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117439542) | งบประมาณ 33,000,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อระบบห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงชนิดตอนเดียว ( Hyperbaric Chamber System )(ว.5006/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117433042) | งบประมาณ 25,195,200.00
โรงพยาบาลศรีธัญญา    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117296397) | งบประมาณ 1,985,527.65
กรมสรรพากร    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยกลาง (Security Portal Single Sign On SSO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117255077) | งบประมาณ 2,565,000.00
กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาเช่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117243518) | งบประมาณ 750,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    12 ธ.ค. 2560
      จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 อาคาร (เลขที่โครงการ : 60117229780) | งบประมาณ 4,700,000.00
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด Air Handling Unit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107101948) | งบประมาณ 11,573,700.00
การยางแห่งประเทศไทย    12 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097240694) | งบประมาณ 15,711,500.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยวิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน กิจกรรมย่อย ศิลปะกู้ชาติศาสตร์คู่แผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127121582) | งบประมาณ 5,000,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนมกราคม - กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127120474) | งบประมาณ 2,399,461.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านดิจิทัลมีเดียและมัลติมีเดียแขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127120067) | งบประมาณ 3,000,000.00
ธนาคารออมสิน    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างทำแบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127119652) | งบประมาณ 2,603,845.00
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๑    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง สนับสนุนกำลังพลทหารพราน กองทัพภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ (๓,๕๒๐ คู่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127119369) | งบประมาณ 3,991,680.00
กองบัญชาการกองทัพไทย    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127118180) | งบประมาณ 1,440,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนมกราคม - กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127116927) | งบประมาณ 1,413,000.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาเช่าค่าเช่าเครื่องจักรกล บ.คลองหัวกรด ม.9 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ป.จ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127116361) | งบประมาณ 1,152,000.00
กรมการข้าว    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 50 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127116118) | งบประมาณ 830,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบและบริหารเว็บไซต์ Thailand Trust Mark ปี 2561 ภายใต้โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127115110) | งบประมาณ 1,000,000.00
เทศบาลนครนนทบุรี    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) รับ-ส่ง นักกีฬาโรงเรียนนครนนท์วิิทยา 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127114959) | งบประมาณ 3,896,400.00
โรงเรียนศรีพฤฒา    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อชื้อหลอดไฟฟ้าแอลอีดี(LED)พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127114154) | งบประมาณ 951,932.50
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาเช่าค่าเช่าเครื่องจักรกล บ.วังขอน(ฝั่งขวา) ม.3 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ป.จ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127113953) | งบประมาณ 1,134,000.00
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127112923) | งบประมาณ 821,000.00
จังหวัดปทุมธานี    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้า SMEe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127112316) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127111876) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานประกันสังคม    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127109708) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127109342) | งบประมาณ 4,707,000.00
กรมคุมประพฤติ    8 ธ.ค. 2560
      สอบราคาเช่าอาคารสำนักงาน ปี 2561 (เลขที่โครงการ : 60127108742) | งบประมาณ 1,980,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127107764) | งบประมาณ 700,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127107271) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อชุดผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 1 ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127103202) | งบประมาณ 1,400,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ จำนวน 318 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127100615) | งบประมาณ 765,050.00
สถาบันพระปกเกล้า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 13-20 มกราคม 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127099767) | งบประมาณ 1,406,000.00
สถาบันพระปกเกล้า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น-ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต้) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127099758) | งบประมาณ 1,406,000.00
สถาบันพระปกเกล้า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น-โอซาก้า) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127099715) | งบประมาณ 1,444,000.00
สถาบันพระปกเกล้า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น-โตเกียว) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127099630) | งบประมาณ 1,444,000.00
สถาบันพระปกเกล้า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127099398) | งบประมาณ 2,173,900.00
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาเช่าการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการให้กับพนักงาน จำนวน 65 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127092971) | งบประมาณ 2,231,611.20
กรมอุทกศาสตร์    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127092882) | งบประมาณ 1,797,000.00
กรมอุทกศาสตร์    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อGPS Commonview แบบ 2 ความถี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127092743) | งบประมาณ 1,351,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานและสถานที่บริเวณรอบอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127091643) | งบประมาณ 724,500.00
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประจำสาขางานวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127088615) | งบประมาณ 1,496,000.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127088130) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรมเจ้าท่า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๔๗ และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๔๙ จำนวน ๕๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127086890) | งบประมาณ 4,066,000.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในการสัมมนาระดับสูงภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127084342) | งบประมาณ 650,000.00
เทศบาลตำบลบางคล้า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริหารจัดการตลาดน้ำบางคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127082367) | งบประมาณ 630,000.00
กรมเจ้าท่า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๑๔ จำนวน ๑๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127081795) | งบประมาณ 2,456,000.00
กรมเจ้าท่า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๑๘ จำนวน ๑๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127081240) | งบประมาณ 2,456,000.00
กรมเจ้าท่า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๑๒ จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127079108) | งบประมาณ 2,252,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127075920) | งบประมาณ 1,288,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127073178) | งบประมาณ 1,520,800.00
กรมเจ้าท่า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๐๕ และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๐๗ จำนวน ๕๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127073124) | งบประมาณ 4,558,000.00
กรมเจ้าท่า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๕๘ จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127072892) | งบประมาณ 1,627,000.00
กรมเจ้าท่า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๖๔ จำนวน ๗๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127072274) | งบประมาณ 1,824,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    8 ธ.ค. 2560
      ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม จำนวน 30,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 60127062888) | งบประมาณ 2,250,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127062006) | งบประมาณ 1,080,000.00
กรมเจ้าท่า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักษ์ธารา จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127058102) | งบประมาณ 806,000.00
กรมเจ้าท่า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเด่นสุทธิ รวม 55 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127056543) | งบประมาณ 3,755,700.00
กรมเจ้าท่า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักเจ้าพระยา รวม ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127055009) | งบประมาณ 572,000.00
สถาบันพระปกเกล้า    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานในประเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 (จังหวัดเชียงราย วันที่ 14-16 มกราคม 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127051773) | งบประมาณ 2,528,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127050822) | งบประมาณ 1,537,900.00
เทศบาลตำบลบ้านกลาง    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127042271) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark Festival) ภายใต้โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127031916) | งบประมาณ 2,500,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุหลักประเภทสายเคเบิลอากาศ ขนาด 185 ต.มม. วงเงิน 1,070,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ด้วยงบผู้ใช้ไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127031880) | งบประมาณ 1,070,000.00
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127031411) | งบประมาณ 1,900,000.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127029343) | งบประมาณ 858,000.00
เทศบาลตำบลบ้านกลาง    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127028379) | งบประมาณ 1,350,000.00
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาภาคสนามต่างประเทศ ประจำปี 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (นานาชาติ) ณ จังหวัดน่าน ประเทศไทย และหงสา ไซยะบุรี หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127027906) | งบประมาณ 700,000.00
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127018704) | งบประมาณ 12,000,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) สำหรับศูนย์รักษาความปลอดภัย ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127018367) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมชลประทาน    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่น ๆ รวม 7 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะที่ 6 จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127017981) | งบประมาณ 5,362,157.27
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายหลักของ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127016811) | งบประมาณ 26,750,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมโตโมแกรมและชุดอุปกรณ์สำหรับเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมระบบดิจิตอลประสิทธิภาพสูง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127016457) | งบประมาณ 13,300,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อผ้าใยสังเคราะห์สำหรับทำธง หน้า 60 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127014260) | งบประมาณ 3,150,000.00
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127012477) | งบประมาณ 644,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127010485) | งบประมาณ 10,701,712.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน    8 ธ.ค. 2560
      ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 60127003544) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี แบบมัลติฟังชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127000343) | งบประมาณ 1,325,000.00
กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเสื้อยืดคอววีสีกากีแกมเขียว ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนใหักับ ทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117492453) | งบประมาณ 885,940.00
กรมการขนส่งทหารบก    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117483623) | งบประมาณ 7,728,000.00
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    8 ธ.ค. 2560
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 70 แกรม จำนวน 8,400 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 60117479307) | งบประมาณ 672,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117475112) | งบประมาณ 1,843,700.00
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117471714) | งบประมาณ 680,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ สำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117467021) | งบประมาณ 1,742,500.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อตู้สาขาระบบดิจิตอล (ip phone) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117462263) | งบประมาณ 4,102,100.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117461801) | งบประมาณ 800,000.00
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อหลอดไฟLEDพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117456204) | งบประมาณ 1,968,500.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117452873) | งบประมาณ 957,650.00
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๑    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ (ผ้าสีพราง) สนับสนุนกำลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ (๓,๖๐๖ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117449313) | งบประมาณ 6,663,888.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117428091) | งบประมาณ 1,288,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117426903) | งบประมาณ 2,961,000.00
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๑    8 ธ.ค. 2560
      จ้างผลิตเครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดป้องกันยุง) สนับสนุนกำลังพลทหารพราน กองทัพภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ (๕,๕๐๐ ชุด) (เลขที่โครงการ : 60117424954) | งบประมาณ 9,350,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    8 ธ.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117423759) | งบประมาณ 740,800.00