สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047260752) | งบประมาณ 1,410,327.00
กองบัญชาการกองทัพไทย    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047258350) | งบประมาณ 906,200.00
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังด้วยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047257957) | งบประมาณ 917,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047257845) | งบประมาณ 1,171,172.50
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจุลศัลยกรรมตัวอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047255016) | งบประมาณ 1,950,000.00
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อแผ่นกั้น PE ประกอบใยแก้ว แบบ ส 1.3 และ Microporous Phenolic Resin ประกอบใยแก้วแบบ MPR 17 รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047254820) | งบประมาณ 2,230,950.00
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047253328) | งบประมาณ 398,000.00
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047249335) | งบประมาณ 1,614,000.00
จังหวัดปทุมธานี    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047249250) | งบประมาณ 1,605,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้าสำหรับศัลยกรรมทั่วไปและระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047243279) | งบประมาณ 2,500,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047239304) | งบประมาณ 1,304,500.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ฟิล์มบางอิเล็กโทรนิกส์ (Thin film optoelectronic analyzer ) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047215196) | งบประมาณ 3,499,999.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD (ระดับอุดมศึกษา) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047214392) | งบประมาณ 1,700,000.00
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำเครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ กปช.จต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047201717) | งบประมาณ 829,479.00
การไฟฟ้านครหลวง    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยเครื่องมือวิทยาการ (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) บริเวณภายนอกอาคารโรงโปร่งคลังพัสดุเมืองใหม่ (บางพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047188948) | งบประมาณ 572,236.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047185340) | งบประมาณ 1,600,000.00
โรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047172210) | งบประมาณ 1,260,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดของโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047162623) | งบประมาณ 2,497,942.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสร้างโอกาสทางธุรกิจรายจังหวัด (Business Opportunity) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047162314) | งบประมาณ 4,680,800.00
เทศบาลตำบลคูขวาง    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047161064) | งบประมาณ 2,400,000.00
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047160956) | งบประมาณ 950,000.00
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047157299) | งบประมาณ 2,200,000.00
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา Software สำหรับระบบงาน Backoffice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047142672) | งบประมาณ 1,400,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือแบบเรียน,หนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล๑-ป.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047128599) | งบประมาณ 660,461.00
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาเช่าจัดจ้างเช่ารถประจำหน่วยงาน จำนวน 17 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047114035) | งบประมาณ 18,318,400.00
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047111371) | งบประมาณ 2,500,000.00
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047098869) | งบประมาณ 1,400,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ๑. เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์และวิดีโอ ๕๐๐๐ Lumens จำนวน ๑๔ เครื่อง ๒. เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๒๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047093604) | งบประมาณ 2,403,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ ผ่านระบบ e-Catalog ประจำปี 2562-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047084125) | งบประมาณ 12,187,048.34
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบจอแสดงผล ห้อง Auditorium อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ID2-4667-WGZ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047060575) | งบประมาณ 5,992,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047053020) | งบประมาณ 4,500,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ Media converter ใช้งานปรับปรุงระบบ IP/MPLS เพื่อรองรับ IP Service จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047047311) | งบประมาณ 701,106.80
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อThread Rolling Machine จำนวน 1 SE เลขที่ หปฟธ.(ซ.)50/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047047284) | งบประมาณ 8,560,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (PACS DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047047185) | งบประมาณ 1,440,000.00
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย จำนวน ๙ ชุด งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047006088) | งบประมาณ 1,800,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047001064) | งบประมาณ 2,442,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วางเครื่องคอมพิวเตอร์ติดผนัง จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037556367) | งบประมาณ 1,930,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดประมวลสัญญาณวิดิทัศน์ระบบ HD พร้อมโปรแกรมรายงานผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037553995) | งบประมาณ 4,600,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรภายในโรงงานที่ใช้ระบบโพรโตคอล CC link IE Field network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037546174) | งบประมาณ 612,540.76
การประปาส่วนภูมิภาค    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google Map API ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037528686) | งบประมาณ 768,046.00
จังหวัดนครปฐม    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Pressure Wire) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037486156) | งบประมาณ 2,430,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจัดงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037482352) | งบประมาณ 900,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037466506) | งบประมาณ 4,199,800.00
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบปิกอัพ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037454454) | งบประมาณ 1,600,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดพกพา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037427601) | งบประมาณ 700,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาคารศรีอยุธยา อาคารกรมการกงสุลและอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037409937) | งบประมาณ 1,920,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพกหัก จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037361105) | งบประมาณ 2,530,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037294824) | งบประมาณ 1,359,268.98
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างและก๊าซในเลือด ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037229924) | งบประมาณ 643,200.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ที่โรงงานมักกะสัน จำนวน 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037225213) | งบประมาณ 8,000,000.00
กรมควบคุมโรค    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 669 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037075289) | งบประมาณ 4,014,000.00
การประปานครหลวง    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างทำ Pallet เก็บท่อ PVC ส่วนคลังพัสดุ 1 กองคลังพัสดุกลาง จำนวน 80 ตัว เลขที่ จล.11/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037002605) | งบประมาณ 856,000.00
การประปานครหลวง    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก 1 ตัน แบบต่างๆ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ซท.75/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027357620) | งบประมาณ 3,807,921.17
การไฟฟ้านครหลวง    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานพัฒนาโปรแกรม จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027326026) | งบประมาณ 2,086,500.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์สีแอลอีดี พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027244198) | งบประมาณ 908,109.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓๓ ชุด สำหรับช่องทางเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017486946) | งบประมาณ 30,495,000.00
การประปานครหลวง    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบต่างๆ จำนวน 4 รายการ เลขที่ ซล.27/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107311410) | งบประมาณ 7,677,143.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 24,000 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-005.3-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107197168) | งบประมาณ 80,121,600.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 21,000 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-005.2-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107193689) | งบประมาณ 70,106,400.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    19 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 26,450 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-005.1-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107181718) | งบประมาณ 88,300,680.00
กรมชลประทาน    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ บุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.9 ลบ.ม. (HYDRAULIC EXCAVATOR) ขนาดแรงม้า 150 แรงม้า และรถบรรทุกเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลบ.ม. ระยะเวลาเช่า 150 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047245825) | งบประมาณ 3,441,448.50
กรมชลประทาน    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดหาเครื่องกว้านบานระบาย และเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 รายการ สำหรับงานปรับปรุง ปตร.คลองยายหลีฝั่งเหนือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร(คบ.ภาษีเจริญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047244666) | งบประมาณ 728,400.00
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปี 2562 ระดับจังหวัด 20 % ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047243879) | งบประมาณ 955,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แก๊สแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047240449) | งบประมาณ 600,000.00
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปี 2562 ระดับจังหวัด 20 % ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047236734) | งบประมาณ 955,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047236161) | งบประมาณ 3,435,200.00
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047233837) | งบประมาณ 670,000.00
จังหวัดนนทบุรี    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047233351) | งบประมาณ 3,100,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047233067) | งบประมาณ 1,500,000.00
เทศบาลตำบลหอมศีล    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเทศบาลตำบลหอมศีล บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลหอมศีล หมู่ที่ ๓ ตำบลหอมศีล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047233007) | งบประมาณ 1,410,000.00
โรงเรียนคงทองวิทยา    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อคอมพิวเตอร์ 46 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047232960) | งบประมาณ 1,058,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047227674) | งบประมาณ 900,000.00
เทศบาลตำบลบางเสาธง    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047226723) | งบประมาณ 4,000,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ จำนวน 21 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047225167) | งบประมาณ 630,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนับจำนวนเซลล์อัตโนมัติ (Automated Cell Counter) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047220122) | งบประมาณ 909,500.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด Green Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047219949) | งบประมาณ 4,000,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047219938) | งบประมาณ 2,000,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอผ่านผล 4K ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047218891) | งบประมาณ 1,892,000.00
เทศบาลตำบลท่าจีน    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047217276) | งบประมาณ 4,600,000.00
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047214283) | งบประมาณ 1,263,500.00
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาติดรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047212184) | งบประมาณ 1,073,300.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเครื่องมือและบริการสำหรับการติดตามความคิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening Tools and Social Monitoring Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047211692) | งบประมาณ 2,568,000.00
จังหวัดปทุมธานี    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ 1. 0.5% Timolol maleate 5 ml eye drops 2. 0.005% Latanoprost 2.5 ml eye drops ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047207561) | งบประมาณ 2,095,200.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ รวม ๒ เครื่อง โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047204064) | งบประมาณ 567,640.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อกระดาษคอมพิวเตอร์เยื่อเวียนทำใหม่ ขนาด A4 น้ำหนัก 70 แกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047203126) | งบประมาณ 640,000.00
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารจัดการ และ Organizer การจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047202087) | งบประมาณ 4,500,000.00
ธนาคารออมสิน    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047190468) | งบประมาณ 1,170,000.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047187124) | งบประมาณ 1,250,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อSQL Server Standard รวม SA และ Windows Server External Connector ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047179806) | งบประมาณ 900,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047178708) | งบประมาณ 4,502,500.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรายงานตัว พิธีเปิดการอบรม การปฐมนิเทศและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047167927) | งบประมาณ 3,780,000.00
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047165776) | งบประมาณ 814,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการของการรถไฟฯและบริเวณอื่น ๆ (สซร.สม./บ้านแหลม) ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047164526) | งบประมาณ 1,881,600.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอัลตร้าซาวน์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047162870) | งบประมาณ 1,800,000.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดหาผูัให้บริการพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047162672) | งบประมาณ 1,190,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงรถจักรดีเซลบางซื่อและหน่วยซ่อมศรีราชา จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047151853) | งบประมาณ 2,680,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีในเขตทางหลวงหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047146329) | งบประมาณ 27,134,130.00
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047142125) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมการท่องเที่ยว    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายในประเทศไทยของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเรื่อง Dhaka ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047139978) | งบประมาณ 1,400,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    18 เม.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รหัส TN-๓๔๙๘ สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L๖๔๐๐ DW จำนวนการพิมพ์ ๒๐,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๓๐๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047139709) | งบประมาณ 3,060,000.00