สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กองพลที่ 1รักษาพระองค์    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดหาวัสดุงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพัน หมายเลข 129/23 ของร.1 รอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057358976) | งบประมาณ 844,490.00
จังหวัดสมุทรปราการ    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057352710) | งบประมาณ 1,500,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057350024) | งบประมาณ 555,000.00
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057346801) | งบประมาณ 779,709.00
เทศบาลตำบลพระอินทราชา    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057346218) | งบประมาณ 1,499,000.00
โรงเรียนวัดบางรักน้อย    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างอาหารกลางวันมิถุนายน ถึง ตุลาคม ภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057345778) | งบประมาณ 676,650.00
กรมการพัฒนาชุมชน    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057338897) | งบประมาณ 950,000.00
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างสื่อสารงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057337860) | งบประมาณ 1,700,000.00
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057337136) | งบประมาณ 739,200.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อOil Tester จำนวน ๓ ชุด เลขที่ หซ.(ซ)๔๗/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057334559) | งบประมาณ 1,605,000.00
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อแท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057331594) | งบประมาณ 959,450.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อร่วมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยวิธีการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057326720) | งบประมาณ 700,000.00
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057319832) | งบประมาณ 976,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057316883) | งบประมาณ 588,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรม CLMV Familiarization Trip in Chiangmai 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057313469) | งบประมาณ 3,500,000.00
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057312544) | งบประมาณ 1,647,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    22 พ.ค. 2561
      โครงการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมประจำปี 2561 (เลขที่โครงการ : 61057311824) | งบประมาณ 1,000,000.00
จังหวัดนนทบุรี    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057300230) | งบประมาณ 521,000.00
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057296775) | งบประมาณ 1,428,210.00
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายและติดตั้งระบบตู้ดูดควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057238910) | งบประมาณ 932,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการงานประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๙ สมัยพิเศษ (Special SOM 39th AMAF) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057233096) | งบประมาณ 5,084,700.00
เทศบาลนครอ้อมน้อย    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อประดับตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057224889) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057222236) | งบประมาณ 665,710.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057212504) | งบประมาณ 6,500,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการนำร่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ด้านการตลาด (Data Marketing Analysis Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057210837) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057210774) | งบประมาณ 2,100,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057199450) | งบประมาณ 4,649,915.70
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057188084) | งบประมาณ 1,638,800.00
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษา MA HW (Gin Gateway, VPN Gateway และ ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลเข้าใช้งานระบบ (TACACS+)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057183701) | งบประมาณ 10,400,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อชุดโซฟาหลุยส์ สำหรับห้องรับรองพิเศษ จำนวน ๘ ชุด (๑ ชุดประกอบด้วย เก้าอี้ ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว เก้าอี้ ขนาด ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว และโต๊ะข้างจำนวน ๒ ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057168894) | งบประมาณ 856,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ (ชุดจำลองกระบวนการผลิตและอื่น ๆ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057168488) | งบประมาณ 5,020,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057166661) | งบประมาณ 1,740,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 120 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ TP1-4602-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057165321) | งบประมาณ 5,778,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057161475) | งบประมาณ 2,400,000.00
กรมชลประทาน    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมเสริมคันกั้นน้ำช่วง ปตร.คลองวัดค้างคาวถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน 1 งาน เลขที่ EB (จ)05/2561 (สำหรับงานซ่อมแซมเสริมคันกั้นน้ำ ช่วง ปตร.คลองวัดค้างคาว ถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057160849) | งบประมาณ 5,435,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057151014) | งบประมาณ 3,531,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยพิเศษปรับไฟฟ้า ชนิด 3 ตอน จำนวน 26 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057140767) | งบประมาณ 1,430,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057124516) | งบประมาณ 1,486,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบคำขอตั้งงบประมาณและระบบงานสารบรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057116409) | งบประมาณ 12,351,000.00
องค์การเภสัชกรรม    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริการเก็บรักษาเอกสารของกองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ จำนวนประมาณ 4,500 กล่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057112134) | งบประมาณ 866,700.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตซองขาวและซองน้ำตาลตราธนาคาร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057111903) | งบประมาณ 4,555,000.00
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จำนวน 2 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057100122) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE 24 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.2092/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057074773) | งบประมาณ 7,441,850.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา PARACETAMOL/TRAMADOL 325/37.5 TAB จำนวน 1 รายการ (ย.2095/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057073579) | งบประมาณ 16,260,000.00
การเคหะแห่งชาติ    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์กระบะสำเร็จรูปที่นั่ง 2 ตอน 4 ประตู (Double Cab) เครื่องยนต์ดีเซล แบบมีหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057066911) | งบประมาณ 939,600.00
กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน ยาเสพติดให้โทษวัตถุออกฤทธิ์และอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057054008) | งบประมาณ 5,000,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (10KV) (Line Interactive UPS with Stabilizer) จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057044846) | งบประมาณ 941,600.00
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อน จำนวน 139 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057038543) | งบประมาณ 18,000,000.00
สำนักงานธนานุเคราะห์    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057037046) | งบประมาณ 950,400.00
การเคหะแห่งชาติ    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ (อาคารแนวราบ) โครงการบ้านเอื้ออาทรประชาสำราญ จำนวน 480 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057032303) | งบประมาณ 1,152,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057032283) | งบประมาณ 11,108,557.25
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา FEXOFENADINE HCL 180 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.693/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057011596) | งบประมาณ 17,141,400.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และอะไหล่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 82 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047376613) | งบประมาณ 9,400,000.00
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน,ระดับบริหาร, ระดับเทคนิค และคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047350944) | งบประมาณ 3,350,000.00
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อลู่วิ่งทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047328601) | งบประมาณ 1,666,200.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อPulley Complete Set จำนวน 6 Set (เลขที่ หจงช. (ซ.) 12/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047281228) | งบประมาณ 11,770,000.00
กรมสรรพสามิต    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ (ATG) ที่คลังน้ำมันบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และค่าเปลี่ยนกรงครอบ Flow Meter ที่คลังน้ำมัน บริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047279636) | งบประมาณ 24,500,500.00
การประปานครหลวง    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาตัดชุดปฏิบัติงานให้แก่พนักงานการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 เลขที่ จท.93/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047220932) | งบประมาณ 6,963,934.50
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047164144) | งบประมาณ 8,970,286.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อผ้าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037470748) | งบประมาณ 1,140,350.00
กรมประมง    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037225417) | งบประมาณ 13,111,930.00
กรมการค้าภายใน    22 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด... จำนวน 3 รายการ (จังหวัดหนองบัวลำภู สุรินทร์ และตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017285050) | งบประมาณ 13,500,000.00
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบเน็ตเวิร์ก สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057334181) | งบประมาณ 800,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ จำนวน 55 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057326270) | งบประมาณ 794,475.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057324797) | งบประมาณ 2,925,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 46 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057323080) | งบประมาณ 755,550.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรายการรองเท้านิรภัยหัวโลหะ (หุ้มข้อ-หุ้มส้น) PU,PU/TPU จำนวน 2 แบบ รวม 36 รายการย่อย เพื่อใช้งานระบบ SELF SERVICE PROCUREMENT (SSP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057322905) | งบประมาณ 800,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057321420) | งบประมาณ 1,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อป้ายไฟ LED จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057320899) | งบประมาณ 999,500.00
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057320589) | งบประมาณ 650,000.00
เทศบาลนครสมุทรปราการ    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครสมุทรปราการ(จับกระแสปากน้ำ) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057319877) | งบประมาณ 4,800,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 1,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057318402) | งบประมาณ 800,000.00
จังหวัดนครปฐม    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057312393) | งบประมาณ 830,000.00
เทศบาลตำบลบางเลน    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องหาบหาม ขนาด ๗๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057309368) | งบประมาณ 550,000.00
เทศบาลตำบลบางพลับ    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057300986) | งบประมาณ 2,400,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำแหนบทองคำที่ระลึกมอบให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 25 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057297290) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057296098) | งบประมาณ 4,258,800.00
การประปานครหลวง    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ (Laminar Flow) สัญญาเลขที่ ซล.ฝมธ.๗/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057295813) | งบประมาณ 695,500.00
เทศบาลเมืองบางคูวัด    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง 10 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง , เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง 16 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057295697) | งบประมาณ 1,820,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน ในงาน Thai Tech EXPO 2018 และการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057294385) | งบประมาณ 3,200,000.00
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057289711) | งบประมาณ 1,287,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free ขนาด 12V,40Ah และอุปกรณ์ประกอบระบบ UPS-GELP10-11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057279473) | งบประมาณ 1,861,600.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามกิจกรรมประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ด้วยตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057277737) | งบประมาณ 4,700,000.00
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับระบบบริการสมาชิก ศสบ. ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057275543) | งบประมาณ 703,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้องานซื้อไม้ยาง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057248435) | งบประมาณ 1,495,596.78
กรมพัฒนาที่ดิน    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057240403) | งบประมาณ 640,700.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057238145) | งบประมาณ 690,150.00
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057227690) | งบประมาณ 770,106.00
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057221889) | งบประมาณ 2,944,200.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดการเดินทางศึกษาดูงานด้านพลังงานไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปน และ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057218654) | งบประมาณ 10,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057218249) | งบประมาณ 2,500,000.00
เทศบาลเมืองบางบัวทอง    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์ แบบดับเบิ้ลแค็ป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ) จำนวน 1 คัน (งานเทศกิจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057216614) | งบประมาณ 1,198,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อสารมาตรฐาน จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057212154) | งบประมาณ 724,604.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์พร้อมบรรจุแพ็คเกจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057207250) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1, 2, 5, 6, 7 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057187462) | งบประมาณ 1,282,400.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๖๑ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057182530) | งบประมาณ 2,764,880.00
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี และการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057174430) | งบประมาณ 9,076,000.00
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำวารสาร ราย ๓ เดือน ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057168104) | งบประมาณ 692,500.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057164018) | งบประมาณ 15,500,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    21 พ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคความดันสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057161693) | งบประมาณ 642,000.00