สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดสมุทรปราการ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Suction Tube จำนวน 4 รายการ จำนวนประมาณ 233,300 เส้น ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027267673) | งบประมาณ 610,779.40
จังหวัดปทุมธานี    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027266451) | งบประมาณ 805,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ สำหรับผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027262238) | งบประมาณ 999,700.00
กรุงเทพมหานคร    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027260987) | งบประมาณ 3,385,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้ออบพลาสม่า 70 กรัม ชนิดเรียบ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027258922) | งบประมาณ 2,117,800.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเซอร์โวมอเตอร์สำหรับแขนกลความแม่นยำสูง จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027258860) | งบประมาณ 1,332,800.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ สำหรับผ่าตัดลิ้นหัวใจ (Valve set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027258706) | งบประมาณ 999,900.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบแทรคชั่นไดร์ฟ EV 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027257106) | งบประมาณ 880,200.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขยายตลาดผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border eCommerce Solutions Business Matching) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027255319) | งบประมาณ 1,456,000.00
จังหวัดปทุมธานี    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027254413) | งบประมาณ 598,920.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบประจุแบตเตอรี่ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027252877) | งบประมาณ 869,500.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027252248) | งบประมาณ 1,823,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Plasma Separator, Hollow Fiber with Blood Tubing Set for Plasauto EZ จำนวน 100 EACH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027249657) | งบประมาณ 640,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Three Chamber Bag Central Parenteral Nutrition 1250 ml 1475 Kcal จำนวน 1,000 BAG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027249652) | งบประมาณ 1,391,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตโฆษณาสื่อสาร 50 ปี กฟผ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027247206) | งบประมาณ 4,000,000.00
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือภายใต้โครงการจัดทำแผน/กลยุทธ์การเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027245662) | งบประมาณ 750,000.00
โรงพยาบาลคลองหลวง    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนหลอดไฟ LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027242005) | งบประมาณ 564,660.00
กรุงเทพมหานคร    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027232113) | งบประมาณ 2,250,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลธนู    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 25 ชุด พร้อมอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 1 - 12 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027231659) | งบประมาณ 1,900,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างบรรจุน้ำยาตรวจพิสูจน์สารเสพติดเบื้องต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027222988) | งบประมาณ 962,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อพัสดุบำรุงรักษา จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027211572) | งบประมาณ 1,400,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027210842) | งบประมาณ 2,400,000.00
เทศบาลตำบลบางนมโค    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027205861) | งบประมาณ 814,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (ผ้าทนไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027198507) | งบประมาณ 1,877,850.00
เทศบาลตำบลนาดี    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027193955) | งบประมาณ 877,500.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2562 (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027174303) | งบประมาณ 2,568,000.00
กรุงเทพมหานคร    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027171485) | งบประมาณ 1,300,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Reflector และ Lighting พร้อมขาตั้งเพื่อสนับสนุนงานข่าวส่วนกลางและภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027170295) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับกล้องพานาโซนิคเพื่อสนับสนุนงานข่าวส่วนกลางและศูนย์ข่าวภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027169267) | งบประมาณ 1,200,000.00
สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027168259) | งบประมาณ 18,741,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้อง DSLR เพื่อสนับสนุนงานข่าวส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027167610) | งบประมาณ 4,600,000.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Backup Tape ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027162166) | งบประมาณ 1,500,000.00
จังหวัดปทุมธานี    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี (งานจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นของตลาด และสินค้าเด่นของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ครั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027161204) | งบประมาณ 4,966,300.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-005-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027159508) | งบประมาณ 2,022,300.00
สำนักงานประกันสังคม    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027159280) | งบประมาณ 3,520,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    15 ก.พ. 2562
      SHORT GUN CLAMP STICK จำนวน 5 ชุด (เลขที่โครงการ : 62027153534) | งบประมาณ 802,500.00
เทศบาลนครนครปฐม    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027149371) | งบประมาณ 814,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบค่าความต้านทานของ ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027149368) | งบประมาณ 2,140,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างรื้อถอนและขนย้ายระบบถ่ายทอดสดการประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027142719) | งบประมาณ 2,835,750.00
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน ๓ คัน (รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027133064) | งบประมาณ 4,455,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027131011) | งบประมาณ 575,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027130948) | งบประมาณ 1,500,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับเปลี่ยนตัวถึงรถบัสโดยสารขนาด ๔๕ ที่นั่ง ทะเบียน ๔๑-๔๖๔๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027129967) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027128986) | งบประมาณ 1,200,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้เล็คเชอร์สำหรับห้องเรียนและโต๊ะเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027122466) | งบประมาณ 1,100,000.00
กรมการขนส่งทางบก    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบควบคุมการอบรมและทดสอบทั่วไทย (E-classroom 2) ตามโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาตเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถ ภายใต้แนวทางยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027117394) | งบประมาณ 5,317,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027115872) | งบประมาณ 2,100,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดหาของที่ระลึกสำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานครบรอบ 35 ปี 25 ปี 15 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027110901) | งบประมาณ 9,870,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดการสะท้อนแสงของงานทาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027107169) | งบประมาณ 3,650,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อหินโรยทาง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027106094) | งบประมาณ 24,997,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Cable 17 Pair สำหรับระบบควบคุม (RTU) จำนวน 11 RL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027103503) | งบประมาณ 1,000,450.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาและวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา โดยไม่ต้องฉีดสีพร้อมโปรแกรมช่วยวิเคราะห์โรคจอประสาทตาในห้องตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027100587) | งบประมาณ 5,500,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027099806) | งบประมาณ 780,000.00
องค์การเภสัชกรรม    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเฟอร์นิเจอร์ร้านค้า 1 ประกอบด้วย - ชั้นวางสินค้า 65x80x120 ซม. จำนวน 10 ชุด - โต๊ะแคชเชียร์ (เคาเตอร์ชำระเงิน) 50x120x80 ซม. จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027091164) | งบประมาณ 513,600.00
โรงพยาบาลสมุทรปราการ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อยาเม็ด Lercanidipine hydrochloride ๒๐ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027081177) | งบประมาณ 2,930,200.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อLaser Rust Removal ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 W. จำนวน 1 EA. เลขที่ หปฟธ.(ซ.)27/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027079012) | งบประมาณ 5,350,000.00
กรมชลประทาน    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดอัตราการสูบน้ำ 5 ลบ.ม. ต่อวินาที ระยะยกน้ำ 6 เมตร พร้อมติดตั้ง รวม 4 รายการ สำหรับปรับปรุง ปตร. ห้วยหลวงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (สคก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027078748) | งบประมาณ 27,176,660.00
เทศบาลนครสมุทรปราการ    15 ก.พ. 2562
      ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 62027076676) | งบประมาณ 615,600.00
กรมการค้าภายใน    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๑๒ ล้อ พร้อมติดตั้งเครน จำนวน ๕ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027072073) | งบประมาณ 37,000,000.00
กองทัพบก โดย กรมดุริยางค์ทหารบก    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027066659) | งบประมาณ 9,169,500.00
การประปานครหลวง    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สร.02-02(62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027060037) | งบประมาณ 2,099,083.46
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องสนับสนุนงานข่าวส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027057697) | งบประมาณ 4,400,000.00
กรมการขนส่งทหารเรือ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปอ.) จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027053680) | งบประมาณ 27,000,000.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ จำนวน 15 ชุด โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์ น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027050013) | งบประมาณ 1,320,000.00
กรมศิลปากร    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027049776) | งบประมาณ 5,377,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027035426) | งบประมาณ 24,164,682.05
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อข้อมูลนำเข้า - ส่งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027032436) | งบประมาณ 5,500,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก (Incubator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027025589) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมบริภัณฑ์ระบบประปาและสุขาภิบาล บริเวณดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027018444) | งบประมาณ 1,028,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027017521) | งบประมาณ 470,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027016906) | งบประมาณ 2,289,000.00
กรุงเทพมหานคร    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด และชุดพละให้กับโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027014220) | งบประมาณ 960,750.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027013681) | งบประมาณ 780,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ๑๖๐๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027012918) | งบประมาณ 17,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027012311) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 170 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017533459) | งบประมาณ 3,366,000.00
กรมปศุสัตว์    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำจัดซากสัตว์ทดลองและขยะติดเชื้อทรงสี่เหลี่ยม ระบบดรายแมคคานิคัลขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017524611) | งบประมาณ 13,500,000.00
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017516995) | งบประมาณ 1,218,900.00
กรมสรรพากร    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 กรมสรรพากร จำนวน 7,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017499165) | งบประมาณ 1,557,920.00
การไฟฟ้านครหลวง    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งในการเปลี่ยน Cooling Tower และปั๊มน้ำ สำหรับระบบปรับอากาศ อาคาร 9 การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017498987) | งบประมาณ 2,976,740.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017432112) | งบประมาณ 5,396,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017411584) | งบประมาณ 1,953,300.00
กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์เสมือนจริงสำหรับฝึกปฏิบัติการทำคลอดและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์พร้อมชุดควบคุมการทำงานและจอแสดงผล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017406767) | งบประมาณ 3,500,000.00
กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองเด็กทารกเสมือนจริงสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017394747) | งบประมาณ 4,000,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อลิฟต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ติดตั้ง ณ หอบังคับการบินกระบี่ หอบังคับการบินร้อยเอ็ด และหอบังคับการบินหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017361900) | งบประมาณ 6,750,000.00
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ 1 และห้องปฏิบัติการ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017341108) | งบประมาณ 2,116,000.00
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ที่นั่ง 2 ตอน ขนาด 1 ตัน จำนวน 22 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017281503) | งบประมาณ 19,030,000.00
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017276753) | งบประมาณ 3,673,600.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงโฟม ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร และความจุถังโฟมไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017274034) | งบประมาณ 6,500,000.00
การประปานครหลวง    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้องานโครงการจัดหาระบบศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GEO Portal GIS) สัญญา ซล.ฝมส.11/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017236201) | งบประมาณ 7,490,000.00
การประปานครหลวง    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) โรงสูบจ่ายน้ำ 2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน จำนวน 1 งาน เลขที่ ซล.44/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017199620) | งบประมาณ 12,840,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบเครื่องมือสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017183690) | งบประมาณ 60,000,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก ๑,๖๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017166374) | งบประมาณ 14,000,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017137043) | งบประมาณ 1,450,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017134749) | งบประมาณ 1,350,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017087337) | งบประมาณ 4,634,580.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017063162) | งบประมาณ 1,900,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ จำนวน ๒ รายการ (กลุ่มที่ ๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127082958) | งบประมาณ 757,500.00
องค์การเภสัชกรรม    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อGas Chromatography (GC) พร้อม PC/Software และ Laser Printer จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117439731) | งบประมาณ 3,434,700.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    15 ก.พ. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับงานสื่อสารระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ตามงบลงทุนประจำปี 2561 Digital Oscilloscope ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117254467) | งบประมาณ 989,750.00