สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรมปศุสัตว์    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067478293) | งบประมาณ 900,400.00
สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนอนพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งห้องพัก ท่องเที่ยวเขตทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067476355) | งบประมาณ 910,680.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067474556) | งบประมาณ 516,900.00
กรุงเทพมหานคร    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067473262) | งบประมาณ 1,004,880.00
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067472745) | งบประมาณ 1,852,640.00
โรงเรียนโยธินบูรณะ    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067470854) | งบประมาณ 1,152,000.00
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ภาคสมทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067470370) | งบประมาณ 600,000.00
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067462556) | งบประมาณ 600,200.00
กองทัพบก โดย กรมการสัตว์ทหารบก    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือฝึกสัตว์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067461087) | งบประมาณ 723,300.00
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ภาคสมทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067459831) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 87 รายการ (468 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067459337) | งบประมาณ 1,694,000.00
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์ภาคปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067459211) | งบประมาณ 600,000.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง ประจำอาคารหอสมุด ทอ.ของ ยศ.ทอ.พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067451225) | งบประมาณ 1,167,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่ามลสารคาร์บอนไดออกไซด์ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ (EGAT GHG Scanning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067435156) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการจัดทำ Success Case ผ่านระบบ DIP e-learning ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัลสำหรับ SMEs (e-learning for SMEs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067431601) | งบประมาณ 5,000,000.00
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อนาฬิกายี่ห้อ Garmin รุ่น vivofit4 จำนวน 130 เรือน และนาฬิกายี่ห้อ Xiaomi รุ่น Amazfit Pace จำนวน 100 เรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067427730) | งบประมาณ 740,000.00
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างระบบควบคุมการทำงานของอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067419411) | งบประมาณ 2,337,522.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067417987) | งบประมาณ 3,500,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาคารสำเร็จรูป (ถอดประกอบได้) ขนาด 7.20 x 12.00 ม. โครงสร้างเหล็ก จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067415868) | งบประมาณ 3,967,560.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมการใช้งานระบบ RTN ERP จำนวน ๓๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067390796) | งบประมาณ 1,300,000.00
กรุงเทพมหานคร    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,283 คน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067380287) | งบประมาณ 684,900.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดสแกนในช่องปาก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067370729) | งบประมาณ 1,800,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และ งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067366870) | งบประมาณ 25,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 101 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067365769) | งบประมาณ 656,087.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำชุดวอร์ม ตราสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน จำนวน ๑,๓๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067359485) | งบประมาณ 759,700.00
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่มูลนิธิ ดิ อาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067340977) | งบประมาณ 2,536,800.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่อง Micro injection molding machine จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067316298) | งบประมาณ 2,600,000.00
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067307776) | งบประมาณ 722,000.00
กรุงเทพมหานคร    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๒๐ ซุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067305727) | งบประมาณ 3,300,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067293580) | งบประมาณ 2,400,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือด จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067277988) | งบประมาณ 2,026,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู/ชม. จำนวน 19 ชุด ที่ อาคาร5 และอาคาร21 การไฟฟ้านครหลวงสามเสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067272452) | งบประมาณ 1,185,453.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อตัวเย็บและตัดต่อลำไส้แบบตรงทุกขนาด จำนวน 200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067264872) | งบประมาณ 899,870.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ รวม 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067260666) | งบประมาณ 9,204,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อParallel tap compression connector 120-120 sq.mm (Code 6145-074-15500) จำนวน 50,000 ตัว ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8953-GGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067236726) | งบประมาณ 642,535.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อParallel tap compression connector, for 120 sq.mm aluminum conductor run to 70 sq.mm aluminum and copper conductor tap (Code 6145-074-15400) จำนวน 174,000 ตัว ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8953-FGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067234869) | งบประมาณ 2,712,642.60
กรมทางหลวงชนบท    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจนับปริมาณจราจร จำนวน 18 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067233072) | งบประมาณ 5,400,000.00
ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเก็บตัวอย่างน้ำประปาเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067228217) | งบประมาณ 1,424,546.64
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อBallast for High Pressure Sodium Lamp 400 Watt (รหัสพัสดุ 6210-455-40500) จำนวน 1,000 ตัว ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA0-7546-WHZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067208326) | งบประมาณ 850,650.00
สถาบันราชานุกูล    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้องานซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067207680) | งบประมาณ 737,000.00
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067197793) | งบประมาณ 563,674.00
องค์การเภสัชกรรม    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ในฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067176717) | งบประมาณ 834,600.00
กรมทางหลวงชนบท    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067155003) | งบประมาณ 882,000.00
กรมทางหลวงชนบท    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาภายนอก (External Storage) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067154401) | งบประมาณ 950,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บเลือดพร้อมเครื่องเขย่าแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 96 ถุง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067149695) | งบประมาณ 850,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) เชื่อมต่องานภายนอก และอุปกรณ์ VPN ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067147453) | งบประมาณ 963,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อข้าวสาร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067140738) | งบประมาณ 3,534,900.00
กรมการจัดหางาน    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงาน E-Work Permit (แบบ บต.๖ ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วย ระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์) จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067100208) | งบประมาณ 3,200,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067039545) | งบประมาณ 2,300,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ EGAT SMART LEARNING SPACE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067037352) | งบประมาณ 19,806,984.00
การไฟฟ้านครหลวง    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (WiFi) ฟขต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067009858) | งบประมาณ 10,700,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายสารสนเทศองค์กรประเภท Distributed Denial Of Service (DDOS Protection) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057534814) | งบประมาณ 11,770,000.00
กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057364599) | งบประมาณ 1,794,700.00
การประปาส่วนภูมิภาค    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 104 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057363387) | งบประมาณ 70,734,276.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งทุ่นเครื่องหมายทางเรือพร้อมอุปกรณ์ประกอบทดแทนของเดิมที่ชำรุดสูญหายสำหรับสายเคเบิลใต้น้ำ XLPE ระบบ 115 kV ช่วงขนอม-เกาะสมุย (วงจร 3) จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057347806) | งบประมาณ 14,124,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดขดลวดพร้อมอุปกรณ์สำหรับปล่อยชนิดปลดได้ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057343223) | งบประมาณ 8,970,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ เลขที่ กฟภ.กจน.ป(บ)-052-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057303367) | งบประมาณ 12,128,450.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและไตแบบโค้งงอได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057296314) | งบประมาณ 1,600,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะและคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมเครื่องควบคุมแรงดูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057296160) | งบประมาณ 2,200,000.00
กรมการปกครอง    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตและเผยแพร่วิดีโอคลิป จัดทำบทความตามโครงการ DOPA Hero ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057224244) | งบประมาณ 3,600,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบสำรองไฟฟ้าห้องมั่นคงราษฎร์บูรณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057200834) | งบประมาณ 19,260,000.00
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057108714) | งบประมาณ 27,200,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047437642) | งบประมาณ 2,750,000.00
การประปานครหลวง    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจัดหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านลดน้ำสูญเสียที่สำนักงานประปาสาขา และฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เลขที่ จท.16/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047369086) | งบประมาณ 31,501,762.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อสารส้มน้ำบอกไซด์ ๘ % จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม (+/- ๕ %) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047363143) | งบประมาณ 1,195,920.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด IP Camera เพิ่มเติม สำหรับสถานีไฟฟ้าใหม่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ตามรหัสจัดหาเลขที่ ID1-4512-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047127337) | งบประมาณ 12,840,000.00
กรมทางหลวง    26 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027114883) | งบประมาณ 2,631,000.00
กรมวิทยาศาสตร์บริการ    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067455077) | งบประมาณ 1,800,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067452533) | งบประมาณ 1,288,000.00
จังหวัดนนทบุรี    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ระบบรวมศูนย์ ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067451843) | งบประมาณ 2,500,000.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดงาน ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067450171) | งบประมาณ 4,000,000.00
โรงเรียนแหลมบัววิทยา    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067450134) | งบประมาณ 600,200.00
กองทัพบก โดยกรมการสัตว์ทหารบก    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้ออานม้าแบบต่างประเทศ (อานอินเดีย) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067448466) | งบประมาณ 3,348,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตผ้าลายขัดฟอกขาว ริมเรียบ ชนิดเนื้อหนา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067443761) | งบประมาณ 3,074,780.00
กองทัพบก โดยกรมการสัตว์ทหารบก    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อทวนสำหรับทหารม้า จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067442685) | งบประมาณ 700,000.00
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067439600) | งบประมาณ 1,573,924.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสาย Coaxial และ Connector เป็นอะไหล่สำรองสำหรับเครื่องช่วยการเดินอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067438790) | งบประมาณ 2,000,000.00
จังหวัดอ่างทอง    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ๓ กิจกรรม จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067436699) | งบประมาณ 1,416,370.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067435741) | งบประมาณ 1,176,500.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Thailand Space Week 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067431807) | งบประมาณ 2,643,500.00
จังหวัดนนทบุรี    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดภาพสำหรับการผ่าตัดภายใน หู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067430213) | งบประมาณ 2,050,000.00
ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดใกล้กรุง เชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สีเขียว คุ้งบางกะเจ้าของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067428233) | งบประมาณ 3,980,000.00
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อกระดาษปรู๊ฟ ชนิดรีม น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 แกรม ขนาด 31 x 43 นิ้ว จำนวน 1,500 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067425746) | งบประมาณ 995,800.00
กรมการแพทย์    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแพทย์ในประชาคมอาเซียน (ดำเนินการภายในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067425163) | งบประมาณ 4,800,000.00
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูงพร้อมทั้งจัดหาสถานที่ทิ้งโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067417878) | งบประมาณ 933,500.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างรณรงค์สร้างความตระหนักและเสริมความรู้ความเข้าใจในการสัญจรบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067410243) | งบประมาณ 3,300,000.00
โรงเรียนโยธินบูรณะ    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างผู้ดูแลทำความสะอาดโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067408830) | งบประมาณ 2,040,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรังรักษาระบบบัญชี การเงิน และ พัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067391848) | งบประมาณ 1,700,000.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาและบริการโปรแกรมตอบข้อมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Chatbot) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067378889) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067366594) | งบประมาณ 1,485,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงสภาเด็กเยาวชนและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067365267) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมการเรียน จำนวน 199 รายการ ของโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067353199) | งบประมาณ 1,359,044.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑,๓๐๐ ลิขสิทธิ์ และสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ๓๕ ลิขสิทธิฺ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067348557) | งบประมาณ 934,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067343861) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067341428) | งบประมาณ 705,600.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติราชการประจำปี งป.๖๒ ของ ศปก.ทร. จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067338089) | งบประมาณ 715,000.00
กรมพลศึกษา    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 3 การจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067335271) | งบประมาณ 8,870,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดประชุมเชิงวิชาการระหว่างประเทศ Forum on Digital Cooperation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067333539) | งบประมาณ 3,030,000.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาย สสท. ให้กับ พธ.ทร. จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067330090) | งบประมาณ 699,200.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    25 มิ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้องานปรับปรุงชุดเทคโนโลยีทำความสะอาดและคัดบรรจุสับปะรดเพื่อขอรับรอง GMP ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067323102) | งบประมาณ 849,000.00