สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างทำบัตรนักเรียน พร้อมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 4100 บัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057348517) | งบประมาณ 2,200,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 240 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057345066) | งบประมาณ 960,000.00
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057340801) | งบประมาณ 2,350,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ ความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาวะสังคมไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057330766) | งบประมาณ 872,420.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057328875) | งบประมาณ 840,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการ Logistics Pavilion (Startup) ในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LOGISTIX 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057306556) | งบประมาณ 1,450,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมชนิดความสูง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057302288) | งบประมาณ 913,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาอัตรายึดดึงของแอสฟัลท์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057300993) | งบประมาณ 675,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ สำหรับนักเรียนโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057298936) | งบประมาณ 598,500.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง)    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057285919) | งบประมาณ 480,000.00
การเคหะแห่งชาติ    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้ จังหวัดปทุมธานี รังสิต คลอง 5 จำนวน 38 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057282017) | งบประมาณ 840,000.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057272906) | งบประมาณ 1,855,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ (Preventive Maintenance) และปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในโครงการ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057266738) | งบประมาณ 1,800,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความต้านทานดินแบบมัลติฟังก์ชั่น (Universal Earth Resistance Tester) และเครื่องตบดินแบบกระโดด ตามแผนงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057257489) | งบประมาณ 577,800.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057238653) | งบประมาณ 2,900,000.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานส่วนกลาง จำนวน 27 รายการ งบประมาณ 2562สำหรับส่วนควบคุมพัสดุและบริหารสัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057238253) | งบประมาณ 2,765,500.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057234076) | งบประมาณ 869,910.00
กรุงเทพมหานคร    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดพลมานีย์ ชั้น อ.1-ป.6 จำนวน 146 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057231019) | งบประมาณ 1,242,765.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057214656) | งบประมาณ 598,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพัสดุคงคลังประเภทอะไหล่ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057210741) | งบประมาณ 2,278,210.83
กรุงเทพมหานคร    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057206527) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน ๑๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057205218) | งบประมาณ 987,819.25
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057190364) | งบประมาณ 814,000.00
กรมควบคุมโรค    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาวัคซีนสำหรับรณรงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโปลิโอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการนอกแผน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057180997) | งบประมาณ 3,080,240.00
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ (Cloud Platform) รองรับการบริหารจัดการพลังงาน และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057172565) | งบประมาณ 9,162,500.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 150 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057149792) | งบประมาณ 3,891,450.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057148114) | งบประมาณ 1,139,900.00
การประปานครหลวง    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2562 เลขที่ จท.79/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057148093) | งบประมาณ 2,461,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถตู้ส่วนกลาง 5 คัน และจ้างบริการพนักงานขับรถ 5 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057139501) | งบประมาณ 12,230,100.00
โรงเรียนปากเกร็ด    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057122265) | งบประมาณ 2,078,475.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057119267) | งบประมาณ 682,000.00
องค์การเภสัชกรรม    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งละเอียด 6 ตำแหน่ง พร้อมเครื่องพิมพ์ ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน และโต๊ะหินอ่อน (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057102621) | งบประมาณ 1,241,200.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 slices ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057102172) | งบประมาณ 7,445,610.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อOXIDIZED REGENERATED CELLULOSE SIZE 10 X 20 CM. จำนวน 100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057102069) | งบประมาณ 695,500.00
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057092522) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057087650) | งบประมาณ 1,736,000.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างกระแสและแรงบันดาลใจ กิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ร่วมกับภาพยนตร์อัตชีวประวัตินักกีฬาอาชีพไทยระดับโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057048941) | งบประมาณ 10,000,000.00
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำโครงการจัดหาระบบสนับสนุนการจัดเก็บ สร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057033768) | งบประมาณ 6,700,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดทางจุลศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057030343) | งบประมาณ 8,000,000.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการเตรียมนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเพื่อการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพอย่างครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057028222) | งบประมาณ 5,000,000.00
เทศบาลเมืองลาดสวาย    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057002298) | งบประมาณ 3,000,000.00
การเคหะแห่งชาติ    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริหารชุมชน (อาคารชุด) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมิตรไมตรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 จำนวน 95 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047439783) | งบประมาณ 688,560.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ใช้ได้กับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047414711) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047376454) | งบประมาณ 22,121,700.00
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One พร้อมติดตั้ง จำนวน 123 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047375194) | งบประมาณ 2,829,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047371975) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมผ่านระบบ IOT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047368678) | งบประมาณ 4,740,100.00
    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างตรวจประเมินของ กปภ. สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047248061) | งบประมาณ 502,900.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย Hypothermia ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047247573) | งบประมาณ 1,300,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047244615) | งบประมาณ 1,600,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047242025) | งบประมาณ 1,350,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกตรวจช่องท้อง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047232708) | งบประมาณ 925,800.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047216712) | งบประมาณ 9,119,000.00
ธนาคารออมสิน    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047189925) | งบประมาณ 2,168,600.00
สถาบันโรคทรวงอก    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อยา Acetylcysteine Effervescent tablet 600 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047158855) | งบประมาณ 1,438,080.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อ24 kV current transformer, indoor type, dual ratio 25-50/5 A (code 6120-626-75100) จำนวน 100 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP2-8971-QGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047134335) | งบประมาณ 2,648,250.00
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047075637) | งบประมาณ 3,550,000.00
กรมธนารักษ์    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กสำหรับวางวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047043196) | งบประมาณ 1,500,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณรังสี (Dose Callibrator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037477506) | งบประมาณ 771,000.00
เทศบาลตำบลบางปู    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027487074) | งบประมาณ 814,000.00
โรงพยาบาลสมุทรสาคร    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้า จำนวน 55 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027418319) | งบประมาณ 2,615,760.00
การประปานครหลวง    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบอัตโนมัติที่ห้องควบคุมตึกอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำบางเขน จำนวน 1 งาน เลขที่ ซล.(ฝบอ)10/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117311821) | งบประมาณ 6,420,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    22 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถหัวลากจูง 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 28.5 ตัน - เมตร จำนวน 3 คัน เลขที่ กฟภ.กจต.ป(รซ)-007-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067189716) | งบประมาณ 28,890,000.00
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057319463) | งบประมาณ 950,000.00
อำเภอพระนครศรีอยุธยา    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชุมชน หมู่่ที่ 1 ซอยคันคลองสวัสดิ ตำบลคลองสวนพลู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057312387) | งบประมาณ 1,818,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057308539) | งบประมาณ 2,102,000.00
เทศบาลเมืองบางคูวัด    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057307380) | งบประมาณ 4,000,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยา octocog alfa 500 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial จำนวน 800 VIAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057305552) | งบประมาณ 4,776,480.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการตัดหญ้า ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057304763) | งบประมาณ 1,317,600.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะมูลฝอยและฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057304020) | งบประมาณ 4,767,200.00
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057303409) | งบประมาณ 2,591,000.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057300965) | งบประมาณ 700,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดโลหะดามกระดูก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057296437) | งบประมาณ 3,275,500.00
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057287279) | งบประมาณ 766,742.92
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ภายใต้โครงการนิทรรศการหัตถศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057286398) | งบประมาณ 2,080,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำมันอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอากาศยาน จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057279174) | งบประมาณ 2,960,280.00
สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจ้างบริการจัดงาน PTTEP KM Week 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057277761) | งบประมาณ 4,012,500.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโน (Nanotensile Tester) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057277679) | งบประมาณ 3,050,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านสื่อสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057275476) | งบประมาณ 3,950,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ดีเซลเทท้าย ๔ ตัน ๖ ล้อ ๔,๐๐๐ ซีซี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057270404) | งบประมาณ 2,950,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057269107) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดงาน Thailand Social Expo ๒๐๑๙ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057267645) | งบประมาณ 5,000,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าใช้สิทธิ LINE DATA OFFICIAL ACCOUNT (LINE OA) การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057262876) | งบประมาณ 995,100.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสายไฟเบอร์ออฟติคในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057260952) | งบประมาณ 600,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 พ.ค. 2562
      ซ่อมรถจักร รถดีเซลรางวาระต่างๆ และงานอื่นๆ ที่แขวงรถพ่วงแก่งคอย ระยะเวลา 12 เดือน (เลขที่โครงการ : 62057245822) | งบประมาณ 1,488,291.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057242178) | งบประมาณ 2,400,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดติดเพดาน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057232243) | งบประมาณ 1,680,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝั่งใน 17 พื้นที่ชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057226723) | งบประมาณ 2,500,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อขอจัดซื้อ ขาตั้งโรลสายไฟปรับสูงต่ำได้ จำนวน 69 ชุด (MP 074/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057220576) | งบประมาณ 767,832.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อขอจัดซื้อ Air Compressor จำนวน 2 ชุด (MP 073/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057219304) | งบประมาณ 1,709,860.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับสร้างต้นแบบและทดสอบประสิทธิภาพ สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057217064) | งบประมาณ 750,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 43 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057210487) | งบประมาณ 1,501,500.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057210101) | งบประมาณ 680,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057208386) | งบประมาณ 2,140,000.00
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057205202) | งบประมาณ 4,850,000.00
กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057182733) | งบประมาณ 2,839,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 277 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057177510) | งบประมาณ 2,931,506.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๗ ซุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057173495) | งบประมาณ 1,155,000.00
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ e - Dataset Reporting ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057173279) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057172712) | งบประมาณ 1,083,500.00