สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027352178) | งบประมาณ 576,000.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุทำผิวจราจร จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027350186) | งบประมาณ 1,266,557.10
กรมศิลปากร    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานขยายแบบภาพสามมิติ 3D จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027349878) | งบประมาณ 2,925,000.00
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027348491) | งบประมาณ 787,000.00
กรมชลประทาน    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อดินปราศจากวัชพืช จำนวน 1 รายการ ของงานท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำบ้านหนองยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027348418) | งบประมาณ 910,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027346854) | งบประมาณ 572,000.00
โรงพยาบาลหนองเสือ    21 ก.พ. 2561
      ซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสอูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดาพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (เลขที่โครงการ : 61027345052) | งบประมาณ 557,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027344265) | งบประมาณ 4,355,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ Science Museum Maker ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027343388) | งบประมาณ 920,000.00
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 7 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027341756) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) และหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027340260) | งบประมาณ 991,000.00
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027340097) | งบประมาณ 1,250,000.00
จังหวัดปทุมธานี    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027337298) | งบประมาณ 3,442,680.00
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์โครงการพัมนาและส่งเสิรมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027336047) | งบประมาณ 941,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 10 รายการ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027328991) | งบประมาณ 1,100,900.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027328094) | งบประมาณ 3,229,400.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027326980) | งบประมาณ 1,489,440.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อและอนุญาตใช้สิทธิ์ชุดข้อสอบประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษบนเครือข่ายออนไลน์ Cambridge English Placement Test (CEPT) จำนวน 2,250 ลิขสิทธิ์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027326337) | งบประมาณ 641,250.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2561
      จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ตามค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เลขที่โครงการ : 61027322303) | งบประมาณ 640,400.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027322281) | งบประมาณ 1,490,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027322110) | งบประมาณ 1,288,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการวงจรพิมพ์ขั้นสูง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027315767) | งบประมาณ 806,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณเสียง สัญญาณไฟทางเลื่อนสำหรับผู้พิการ อาคาร South Corridor จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027305312) | งบประมาณ 1,019,389.00
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาทักษะช่างฝีมืองานเครื่องเรือนและตกแต่งภายในโดยใช้วัสดุไม้ กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027303718) | งบประมาณ 2,079,500.00
โรงพยาบาลราชวิถี    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ (Infusion Pump) จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027298825) | งบประมาณ 2,250,000.00
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 63 รายการ (ว.232561) e-22.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027290456) | งบประมาณ 1,667,634.59
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027279358) | งบประมาณ 630,000.00
โรงพยาบาลสงฆ์    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอด LED จำนวน 6,001 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027271618) | งบประมาณ 2,947,000.00
วิทยาเขตกาญจนบุรี    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุกสำหรับการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027262437) | งบประมาณ 3,500,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจภายในลูกตา (Slit Lamp) พร้อมกล้องถ่ายรูปและจอมอนิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027258067) | งบประมาณ 950,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อแผ่นกรองอากาศ Medium Filter และ Hepa Filter พร้อมติดตั้งและทดสอบ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027256373) | งบประมาณ 2,600,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดไฟส่องสวมศรีษะใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและสมอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027253603) | งบประมาณ 599,200.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมางานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 41 อัตรา ของส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027250451) | งบประมาณ 4,719,008.16
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวีดิโอดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027249524) | งบประมาณ 1,500,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมวันมวยไทยนายขนมต้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027249294) | งบประมาณ 3,600,000.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ของส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายชายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 จำนวน 49 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027245045) | งบประมาณ 4,704,072.03
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้น 1 และชั้นลอย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027241312) | งบประมาณ 1,200,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027225817) | งบประมาณ 3,668,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบ Access Control System ที่ห้องพักแพทย์ ชั้น 10-15 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027225661) | งบประมาณ 971,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก ๒๕ ชั้น,อาคาร ๓๓ ปีและอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027222960) | งบประมาณ 1,425,000.00
กองทัพบก โดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ สายวิทยาศาสตร์ เพื่อวางระดับสำรองสงคราม ๒๐ วันส่งกำลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027211380) | งบประมาณ 39,999,485.00
กรมทางหลวง    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบเพื่อสำรองข้อมูลของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027210483) | งบประมาณ 3,500,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ ภารกิจ กฟผ. ความยาว 1 นาที ผ่านสื่อโทรทัศน์ช่องดิจิทัลทีวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027207259) | งบประมาณ 9,377,480.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อZreezer -80 องศาเซลเซียส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027205428) | งบประมาณ 900,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก จำนวน 10 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027205345) | งบประมาณ 650,000.00
กรมเจ้าท่า    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ขับเพลาใบจักร (MARINE ENGINE) พร้อมเกียร์ขับเพลาใบจักร พร้อมการติดตั้ง เรือเจ้าท่า ๒๒๓ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๕ จังหวัดจันทบุรี ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๓๐ HP ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๑,๙๕๐ RPM ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027199293) | งบประมาณ 10,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ภายในอาคารผู้โดยสาร, อาคารเทียบเครื่องบินและอาคารปฏิบัติการและลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027197762) | งบประมาณ 14,731,901.78
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อNanodrod ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027195391) | งบประมาณ 800,000.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027191171) | งบประมาณ 12,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027174492) | งบประมาณ 1,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027174191) | งบประมาณ 1,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027173888) | งบประมาณ 1,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านหนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027173455) | งบประมาณ 1,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027172133) | งบประมาณ 1,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027170751) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับระบบสารสนเทศในอาคารสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027163246) | งบประมาณ 1,500,000.00
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027162348) | งบประมาณ 3,595,200.00
กรมชลประทาน    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อคอนกรีตฯ และหินเรียง จำนวน ๑๐ รายการ เลขที่ จ.๑๕๓/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027161232) | งบประมาณ 1,992,817.00
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในอาคารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027158862) | งบประมาณ 6,500,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารภายในองค์กร ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027144094) | งบประมาณ 1,800,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบสตูดิโอเสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027139475) | งบประมาณ 2,491,200.00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027123477) | งบประมาณ 1,238,500.00
โรงพยาบาลราชวิถี    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในและระบบงานประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027123183) | งบประมาณ 5,650,000.00
เทศบาลตำบลท่าข้าม    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027119823) | งบประมาณ 575,000.00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027111778) | งบประมาณ 4,280,000.00
องค์การเภสัชกรรม    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างตรวจสอบคุณภาพของระบบลมอัด (AIR AUDIT) ของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027102097) | งบประมาณ 1,151,600.00
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ยี่ห้อ Mitsubishi และ Hitachi ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027095685) | งบประมาณ 23,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย ระยะที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027086015) | งบประมาณ 8,379,600.00
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027084505) | งบประมาณ 600,200.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อและอนุญาตใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 5,820 สิทธิ์การใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027038174) | งบประมาณ 1,376,052.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท (EMG) (หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027023927) | งบประมาณ 3,450,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ และสนามไดร์ฟ ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027021281) | งบประมาณ 5,885,000.00
กรมราชทัณฑ์    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซิื้อปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 299 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027018143) | งบประมาณ 23,322,000.00
การประปานครหลวง    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจสภาพชั้นดินและสภาพพื้นที่บริเวณพื้นที่สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี และสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี สัญญา SS-901(R) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017467471) | งบประมาณ 1,432,633.70
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างส่งเสริมผลงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านทางโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017466593) | งบประมาณ 3,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบสถานีไฟฟ้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จำนวน ๒ สถานี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017454716) | งบประมาณ 12,209,635.16
กรมชลประทาน    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเรือกำจัดผักตบชวา - ชุดสายพานลำเลียงวัชพืช จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017454706) | งบประมาณ 8,995,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาบริเวณ บำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้ำ ภายในและภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง (1 พ.ค.61 - 31 ธ.ค. 61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017383987) | งบประมาณ 2,675,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Traditional Media) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017368873) | งบประมาณ 5,350,000.00
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    21 ก.พ. 2561
      บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางขึ้น-ลง สถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (เลขที่โครงการ : 61017367143) | งบประมาณ 804,643.64
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017295435) | งบประมาณ 3,080,000.00
สำนักงานอัยการสูงสุด    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017234702) | งบประมาณ 558,000.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมางานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 18 อัตรา ของส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.2 ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017183211) | งบประมาณ 2,071,759.68
จังหวัดสมุทรสาคร    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุผ้า จำนวน 5 หมวด (56 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017171417) | งบประมาณ 2,206,000.00
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017115254) | งบประมาณ 22,268,500.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017045137) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127465526) | งบประมาณ 9,500,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กทารกแรกเกิดถึงเด็กโต จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127018568) | งบประมาณ 3,600,000.00
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการวางระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127014279) | งบประมาณ 5,000,000.00
การยางแห่งประเทศไทย    21 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบวางแผนบริหารธุรกิจองค์กร (ROAT ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107062525) | งบประมาณ 5,982,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    20 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศมาตรฐาน ISO 27001 2013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027331604) | งบประมาณ 600,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    20 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อOXIDIZED REGENERATED CELLULOSE SIZE 10 x 20 CM. จำนวน 100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027325721) | งบประมาณ 695,500.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    20 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดหาตู้เก็บเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่า แบบรางเลื่อน (Mobile Micro Rack Cabinet) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027324930) | งบประมาณ 1,810,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    20 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027324598) | งบประมาณ 2,543,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    20 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027323838) | งบประมาณ 610,200.00
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    20 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมเสวนาสัญจรพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อเเละประชาสังคมเพื่อสตรีเเละครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027323095) | งบประมาณ 1,470,600.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    20 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (ECHOCARDIOGRAPHY MOBILE) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027320128) | งบประมาณ 2,400,000.00
เทศบาลตำบลหลักห้า    20 ก.พ. 2561
      สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมสร้างหอถังประจำชุมชน หมู่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (เลขที่โครงการ : 61027317190) | งบประมาณ 1,719,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    20 ก.พ. 2561
      งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ประจำปี 2561 (เลขที่โครงการ : 61027313682) | งบประมาณ 1,151,320.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    20 ก.พ. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61027312961) | งบประมาณ 640,000.00