สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    21 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการอุดรอยรั่วซึมโดยรอบอาคารห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067138966) | งบประมาณ 715,500.00
การประปานครหลวง    21 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เลขที่ ซล.64/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057424213) | งบประมาณ 1,135,826.40
การประปานครหลวง    21 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กเหนียว ศก.100 - 400 มม. จำนวน 9 รายการ เลขที่ ซท.87/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057327445) | งบประมาณ 34,211,621.46
กรมการขนส่งทหารบก    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับยานพาหนะ สายขนส่ง จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067361337) | งบประมาณ 962,794.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ สนับสนุน นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. จำนวน ๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067361191) | งบประมาณ 1,160,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน 424 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067352898) | งบประมาณ 4,029,778.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อก๊าซไนโตรเจน 99.99% ขนาด 7 คิว จำนวน 5,000 ท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067351555) | งบประมาณ 615,250.00
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067344417) | งบประมาณ 1,927,000.00
ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบดอัดสั่นสะเทือนแบบเดินตาม จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067341516) | งบประมาณ 1,650,000.00
โรงเรียนวิทยานนท์    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067341227) | งบประมาณ 750,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    20 มิ.ย. 2561
      จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภุูมิ เป็นเวลา 2 ปี (เลขที่โครงการ : 61067337835) | งบประมาณ 1,100,016.00
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (นชท.ภาคปกติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067330477) | งบประมาณ 600,000.00
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ (รถยนต์ นชท. ดูกิจการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067330207) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำสบู่ เอ.เอฟ. (AF Soap Chloroxylenol) 90 g จำนวน 100,000 ก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067329507) | งบประมาณ 840,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมความเร็วสูงและเครื่องทำแกรนูล (High speed mixer granulator) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067326422) | งบประมาณ 750,000.00
กรมชลประทาน    20 มิ.ย. 2561
      ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูป 12 x 12 ยาว 6.50 ม. ของ งานซ่อมแซม ปตร.ห้วยทรง-วังชัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธี e-bidding (เลขที่โครงการ : 61067321169) | งบประมาณ 1,100,190.00
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานสหภาพยุโรป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067320569) | งบประมาณ 950,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อม Air Dryer รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 15 Sets. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067313396) | งบประมาณ 2,580,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 54 รายการ เพื่อใช้งานระบบ Self Service Procurement (SSP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067312511) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุครุภัณฑ์ประกอบห้องนาฏศิลป์ รวม 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067308183) | งบประมาณ 1,005,000.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเวลาสำหรับเครื่องจักรส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน สำหรับ ค่าครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067308144) | งบประมาณ 600,000.00
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067297018) | งบประมาณ 650,000.00
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดนิทรรศการกรมอนามัยภายในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 - 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067296487) | งบประมาณ 1,300,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,114 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067285250) | งบประมาณ 1,024,940.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำคานเครื่องกั้นถนนชนิดไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067284626) | งบประมาณ 4,662,500.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์)    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้ในห้องผ่าตัดฐานทางออร์โธดิกส์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067280038) | งบประมาณ 1,868,660.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง Billboard จำนวน 4 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067240612) | งบประมาณ 10,845,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067239771) | งบประมาณ 520,600.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067237559) | งบประมาณ 852,800.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าเครื่องหาค่าวิเคราะห์โดยประมาณแบบอัตโนมัติ (Thermogravimetric Analysis, TGA) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067231441) | งบประมาณ 2,400,000.00
ธนาคารกรุงไทย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review QAR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067214206) | งบประมาณ 2,700,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067214037) | งบประมาณ 11,000,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067212633) | งบประมาณ 1,191,980.00
กรมชลประทาน    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ศก. ๑๒ นิ้ว (ชนิดปลายบานปากระฆัง) จำนวน ๑ รายการ สำหรับกิจกรรมงานปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ ๒ (ตามพระราชดำริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067211511) | งบประมาณ 9,625,200.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีดำ) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067204618) | งบประมาณ 516,060.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เพื่อใช้ในงานโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (อค-บพ.) ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หจ.(จ) 27/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067201607) | งบประมาณ 2,556,280.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067201533) | งบประมาณ 20,000,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067195107) | งบประมาณ 1,475,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067194974) | งบประมาณ 822,937.00
กรมท่าอากาศยาน    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อและติดตั้งพรมพื้นอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหัวหิน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067185104) | งบประมาณ 1,170,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์)    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนวดด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067174802) | งบประมาณ 2,304,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างรื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายในภายนอก รถโดยสารปรับอากาศ บนอ.ป. Hyundai เลขที่ 1004,1006,1010,1012 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067169659) | งบประมาณ 2,062,998.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรมและติดตั้งกล้อง CCTV ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067142334) | งบประมาณ 771,925.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดอบรมโครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067130477) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมพลศึกษา    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067129884) | งบประมาณ 900,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕๘ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067121023) | งบประมาณ 2,331,600.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างทัศนคติต่อองค์กร และการให้บริการต่อสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067119247) | งบประมาณ 4,500,000.00
การประปานครหลวง    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งถังบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขที่สัญญา สสบ(จซ)01-08/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067115525) | งบประมาณ 2,481,330.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตหมวกแก็ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียวลายพราง พร้อมตราหน้าหมวกขนาดเล็กปักไหมสีเหลือง/น้ำเงินดำ (น้ำเงินดำ) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067104105) | งบประมาณ 2,308,068.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561 รับประกัน 1 ปี และงานให้บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067095950) | งบประมาณ 29,360,800.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการด้านระบบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067090831) | งบประมาณ 1,659,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067070896) | งบประมาณ 1,742,500.00
การประปานครหลวง    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ สัญญา สร.11-02/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067044792) | งบประมาณ 900,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อMP1-8943-ABX เพื่อจัดซื้อ NETWORK FUSE 200A จำนวน 350 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067028658) | งบประมาณ 666,782.27
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยชีวิต จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067014894) | งบประมาณ 1,340,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    20 มิ.ย. 2561
      ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่ต่ำกว่า 7,000 แอนซิลูเมนส์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (เลขที่โครงการ : 61057513190) | งบประมาณ 400,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจำปีบัญชี 2561 - 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057493957) | งบประมาณ 13,282,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง ขนาด 3 เทสลา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057482369) | งบประมาณ 100,000,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงและความเข้ากันได้ของเลือดผู้ป่วยกับผู้บริจาค จำนวน 51,840Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057476479) | งบประมาณ 1,361,836.80
การเคหะแห่งชาติ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057443703) | งบประมาณ 9,420,000.00
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและเก็บเงินค่าบริการจอดรถ บริเวณอาคารจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057392020) | งบประมาณ 43,138,563.17
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (Data Center) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057345592) | งบประมาณ 878,721.45
สถาบันบำราศนราดูร    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057330831) | งบประมาณ 1,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 7 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันสองระดับ 3 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรชนิดเคลื่อนย้าย 3 เครื่อง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057275771) | งบประมาณ 6,314,000.00
การเคหะแห่งชาติ    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057183363) | งบประมาณ 9,828,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ตึก อาคารต่างๆและหอผู้ป่วย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,229 ตารางเมตร ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057164002) | งบประมาณ 7,984,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดดูดของเหลวจากโพรงทรวงอก 5 ชุด เครื่่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง 3 ชุด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057151407) | งบประมาณ 1,540,000.00
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (แบบรวมอะไหล่) อาคาร ๑, ๒, ๓ และ HLD จำนวน ๓๘๔ เครื่อง (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057112218) | งบประมาณ 1,675,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติ 5 สถานีไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน เลขที่ หจงส.(จ.)1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057103756) | งบประมาณ 2,140,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ mm จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057102228) | งบประมาณ 8,685,000.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อก้านเจาะ (Drill Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 7/8 นิ้ว ยาว 20 ฟุต จำนวน 80 ก้าน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057060599) | งบประมาณ 4,280,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Capnography) 1 เครื่อง,เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 1 เครื่อง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047382729) | งบประมาณ 1,950,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะเวลา ๕ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047378036) | งบประมาณ 55,000,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทต่างๆ สำหรับเลี้ยงผู้ป่วยใน จำนวน 5 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047369662) | งบประมาณ 17,593,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    20 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อWatthour Meter, three phase, four wire, 230/400V AC, 50 Hz, 15(45) A (Code 5210-683-31600) จำนวน 13,800 ชุด ตามรหัสเลขที่ MP0-8974-EGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037060222) | งบประมาณ 32,234,178.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเพื่อจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การดำเนินการ และศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหารภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21 ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067330027) | งบประมาณ 1,450,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องฟอกอากาศ ณ ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067326103) | งบประมาณ 1,218,580.10
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อAPRON DISPOSABLE (เอี๊ยมพลาสติก) จำนวน 300,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067325085) | งบประมาณ 825,000.00
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการนำนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067322827) | งบประมาณ 1,935,130.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะประชุม และเก้าอี้ห้องประชุมป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067321480) | งบประมาณ 900,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบสื่อแสดงผลวิเคราะห์สารสนเทศเชิงภาพ แบบเมทริกซ์ 3x3 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067320430) | งบประมาณ 690,000.00
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายทำนอกสถานที่ชนิดความคมชัดภาพสูง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067319661) | งบประมาณ 1,470,000.00
สำนักงานประกันสังคม    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067319052) | งบประมาณ 2,500,600.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067316342) | งบประมาณ 750,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี    19 มิ.ย. 2561
      สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันตกไปวัดราษฎร์นิยม) (เลขที่โครงการ : 61067311808) | งบประมาณ 683,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำแผนงานสร้างสรรค์ ออกแบบ แผนงานรวมและแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ศักยภาพ Road to Shanghai (ideation design Planning/Project Supervision) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067309026) | งบประมาณ 3,299,000.00
เทศบาลเมืองบางคูวัด    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง 10 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จำนวน 2 เครื่่อง , จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง 16 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จำนวน 2 เครื่่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067305405) | งบประมาณ 1,820,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067304934) | งบประมาณ 964,215.00
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067303446) | งบประมาณ 1,800,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย (Thai Brand IDEA LAB) ภายใต้โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067299522) | งบประมาณ 4,900,000.00
เทศบาลเมืองบางคูวัด    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067295116) | งบประมาณ 2,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อกล่องพวงกุญแจนามบัตรคริสตัล พร้อมกล่องบรรจุมีโลโก้การไฟฟ้านครหลวง สำหรับลูกค้าธุรกิจ อุตสาหกรรม และราชการ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067291891) | งบประมาณ 1,020,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อที่ชาร์จไฟฟ้าอุปกรณ์ต่อพ่วง USB Charger (8 Port USB) สำหรับลูกค้าธุรกิจ อุตสาหกรรมและราชการ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067290266) | งบประมาณ 665,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำถาดพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067286759) | งบประมาณ 876,865.00
กรมราชทัณฑ์    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซิื้อเครื่องพันธนาการ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067281917) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพิมพ์คู่มือการดูแลผุ้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน สำหรับผู้ดูแล จำนวน 9,500 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067276179) | งบประมาณ 1,710,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่วัตถุอันตราย, ถุงซิปล็อกสำหรับใส่ของเหลว, เจล, สเปรย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067270233) | งบประมาณ 1,836,248.40
กรุงเทพมหานคร    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาดและชุดพละโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067268213) | งบประมาณ 625,050.00
สำนักงานประกันสังคม    19 มิ.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067265331) | งบประมาณ 973,900.00
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)/ส่วนจัดหาและบริการกลาง    19 มิ.ย. 2561
      ซื้อซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 18,000 รีม (ครั้งที่ 2) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 61067262225) | งบประมาณ 1,598,580.00