สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จำนวน 24 ชุด ณ อาคารหอบังคับการบินดอนเมืองใหม่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077284074) | งบประมาณ 506,635.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม (59 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077283591) | งบประมาณ 600,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก ส่วนรองรับน้ำหนัก ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (FIXED BEARING CEMENTED TOTAL KNEE PROSTHESIS) แบบที่ 3 จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077281019) | งบประมาณ 675,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก ส่วนรองรับน้ำหนัก ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (FIXED BEARING CEMENTED TOTAL KNEE PROSTHESIS) แบบที่ 2 จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077280626) | งบประมาณ 1,800,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก ส่วนรองรับน้ำหนัก ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (FIXED BEARING CEMENTED TOTAL KNEE PROSTHESIS) แบบที่ 1 จำนวน 38 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077280355) | งบประมาณ 1,707,720.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077278230) | งบประมาณ 716,900.00
โรงเรียนธัญบุรี    16 ก.ค. 2561
      ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 61077277653) | งบประมาณ 910,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077277327) | งบประมาณ 2,459,500.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077274743) | งบประมาณ 600,000.00
โรงเรียนธัญบุรี    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077272219) | งบประมาณ 672,970.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์ GPS Time Server จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077269724) | งบประมาณ 670,100.00
สถาบันโรคผิวหนัง    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคาร์บอนไดออกไซค์เลเซอร์ (CO2 Laser) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077262291) | งบประมาณ 2,500,000.00
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณซอยบุญวงศ์ หมู่ที่1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 350 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077262083) | งบประมาณ 554,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำโครงสร้างนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077259024) | งบประมาณ 1,700,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างแก้ไขน้ำไหลกัดเซาะฐานรากเสาส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077254764) | งบประมาณ 2,211,000.00
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายขนาดกลางและขนาดย่อม (Primary GMP) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077254656) | งบประมาณ 1,774,164.00
สำนักส่งเสริมและฝึกกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077252978) | งบประมาณ 533,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือและสื่อเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077251172) | งบประมาณ 2,066,292.00
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077244552) | งบประมาณ 787,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองเสาระหงส์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077244138) | งบประมาณ 922,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077244127) | งบประมาณ 2,800,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้สู่การเป็น Flagship ชั้นนำ กรณีศึกษางานในการยกระดับเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077243546) | งบประมาณ 1,000,000.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077242708) | งบประมาณ 1,200,000.00
สถาบันราชานุกูล    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077237746) | งบประมาณ 3,935,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองบางกะสีเริ่มจากแยกคลองบางปลาถึงสุดเขตตำบลบางปลา หมู่ที่ ๙,๖,๗ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077232055) | งบประมาณ 1,193,000.00
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งในสำนักงานเมืองนวัตกรรมอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077228451) | งบประมาณ 2,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย (Sewage Pump) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและติดตั้ง จำนวน ๑๐ เครื่อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077226579) | งบประมาณ 1,926,000.00
จังหวัดนนทบุรี    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์(Machine Vacuum medical)จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077207829) | งบประมาณ 990,000.00
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077177203) | งบประมาณ 2,640,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ภายใต้การดูแลของกองบริการกลางและอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077170636) | งบประมาณ 2,208,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันอัคคีภัยอาคารสำนักงานอธิการบดี (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077170409) | งบประมาณ 2,200,000.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077166476) | งบประมาณ 560,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    16 ก.ค. 2561
      ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายและ wifi อาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 1 ระบบ (เลขที่โครงการ : 61077163133) | งบประมาณ 5,000,000.00
เทศบาลนครนนทบุรี    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุงานงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077157024) | งบประมาณ 1,827,000.00
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077140701) | งบประมาณ 1,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ลิตรต่อวินาที,เครื่องสูบน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ลิตรต่อวินาที และเครื่องสูบน้ำแบบแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077136701) | งบประมาณ 1,220,179.85
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาด กำจัดของเสียและจัดเก็บตะกอนในบ่อน้ำดี (ประปาสำรอง) และบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077127157) | งบประมาณ 2,850,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077125386) | งบประมาณ 8,873,600.00
กรมการพัฒนาชุมชน    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ กิจกรรม สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077123624) | งบประมาณ 8,625,000.00
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าการจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077121734) | งบประมาณ 15,390,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077120272) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด รวม 2 ประเภท จำนวน ๕๕ รายการ ของโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077117018) | งบประมาณ 1,088,790.00
เทศบาลเมืองพิมลราช    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง สำหรับดับเพลิงในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ จำนวน 3 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077109477) | งบประมาณ 735,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพเเละชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077106507) | งบประมาณ 6,640,900.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077102909) | งบประมาณ 600,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 2,3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077102045) | งบประมาณ 7,881,200.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทย กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบันเทิง ไทย งาน American Film Market Conference 2018 (Thai Night) ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077100182) | งบประมาณ 12,500,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077094997) | งบประมาณ 1,284,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเเมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (MALDI-TOFt) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077092797) | งบประมาณ 6,800,000.00
กรุงเทพมหานคร    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ จำนวน 1,656 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077083679) | งบประมาณ 543,820.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077082263) | งบประมาณ 2,800,000.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077074168) | งบประมาณ 7,000,000.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลงานสวนและภูมิทัศน์รอบโครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077072877) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077055713) | งบประมาณ 880,364.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า(Premium) จำนวน 30 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077025689) | งบประมาณ 5,280,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077023686) | งบประมาณ 6,000,000.00
กรมทางหลวง    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077018540) | งบประมาณ 1,401,840.00
จังหวัดสมุทรปราการ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อน้ำยาตรวจทางภูมคุ้มกันและฮอร์โมน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067546346) | งบประมาณ 3,272,336.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อUpper part of Housing size 550x550x335 และ Lower part of Housing size 550x550x225 ของ Axle Drive Gear E13/18 SPEZ (RHN) จำนวน 6 Sets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067544416) | งบประมาณ 2,500,000.00
การประปานครหลวง    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจสภาพชั้นดินและสภาพพื้นที่ บริเวณพื้นที่สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี และสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี สัญญา SS-901(R2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067528960) | งบประมาณ 9,200,000.00
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบงานสาธารณูปโภคอาคารสำนักงาน รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067500387) | งบประมาณ 17,468,000.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067475638) | งบประมาณ 6,200,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 66 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067473504) | งบประมาณ 3,000,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๓๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067469093) | งบประมาณ 9,961,700.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งราวกั้นแสตนเลส บริเวณ ชั้น 1 ชานชาลาด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067378899) | งบประมาณ 963,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067375189) | งบประมาณ 484,851.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067356653) | งบประมาณ 2,521,176.80
การยาสูบแห่งประเทศไทย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และทำความสะอาดกวาดถนน ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067352354) | งบประมาณ 5,245,889.00
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุของรฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067273781) | งบประมาณ 2,500,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ไม้พุ่มขนาดกลาง ไม้พุ่มขนาดเล็ก บริเวณต่าง ๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และทำความสะอาดกวาดถนนรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067245896) | งบประมาณ 5,617,607.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067104584) | งบประมาณ 5,350,000.00
กรุงเทพมหานคร    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 70 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067077819) | งบประมาณ 3,850,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรหัสจัดหาเลขที่ AS1-4209-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067030826) | งบประมาณ 1,177,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    16 ก.ค. 2561
      บริการข่ายสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักงาน กสทช. (36 เดือน) (เลขที่โครงการ : 61057499835) | งบประมาณ 57,000,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057059573) | งบประมาณ 1,846,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047220277) | งบประมาณ 1,056,650.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    16 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคเบอร์ S จำนวน 30,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037510063) | งบประมาณ 2,535,900.00
กรุงเทพมหานคร    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริม และแบบฝึกหัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077263967) | งบประมาณ 1,218,291.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เลี้ยงหนูไมซ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077263811) | งบประมาณ 2,800,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077263302) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077263298) | งบประมาณ 1,978,476.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077263155) | งบประมาณ 3,745,000.00
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้รับจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077262751) | งบประมาณ 1,650,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ (จำนวน ๕ คัน/รุ่น)รุ่นละ ๒ วัน รวม ๓๐ รุ่น เพื่อใช้ในโครงการพระราชดำริ ตามแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเขตจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077260044) | งบประมาณ 4,500,000.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำวีดีทัศน์การ์ตูน 2D ANIMATION ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077258766) | งบประมาณ 800,000.00
กองสารวัตรและกักกัน    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077253812) | งบประมาณ 1,320,380.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี, กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077253480) | งบประมาณ 2,260,910.00
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077252184) | งบประมาณ 650,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอู่ พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077252094) | งบประมาณ 718,080.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077251693) | งบประมาณ 1,819,000.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือ สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2560 - 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077251251) | งบประมาณ 700,000.00
กรมการปกครอง    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077249711) | งบประมาณ 2,929,371.10
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    13 ก.ค. 2561
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ ชนิด ๘๐ แกรม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 61077246554) | งบประมาณ 1,329,400.00
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077243403) | งบประมาณ 3,018,000.00
จังหวัดนนทบุรี    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077242942) | งบประมาณ 3,884,100.00
กรุงเทพมหานคร    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแบบปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 942 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077242700) | งบประมาณ 871,050.00
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) โดยเครื่องอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077242560) | งบประมาณ 2,318,133.60
การรถไฟแห่งประเทศไทย    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์อาณัติสัญญาณ (ฺCBI) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077234911) | งบประมาณ 4,342,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077234576) | งบประมาณ 2,400,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด    13 ก.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 20 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077218514) | งบประมาณ 1,600,000.00