สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    23 มี.ค. 2560
      สอบราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดดักไอกรด จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 60035077088) | งบประมาณ 330,000.00 | Download
สำนักงานศาลยุติธรรม    22 มี.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (จำนวน 48 กล้อง) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (เลขที่โครงการ : 60035075414) | งบประมาณ 5,000,000.00 | Download
กรมควบคุมโรค    20 มี.ค. 2560
      สอบราคาซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ Mycobacterium tuberulosis complex จำนวน 7,000 เทสต์ (เลขที่โครงการ : 60036145955) | งบประมาณ 937,500.00 | Download
องค์การสวนสัตว์    17 มี.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรินิกส์ ภายในสวนสัตว์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เลขที่โครงการ : 60035061181) | งบประมาณ 4,565,000.00 | Download
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    15 มี.ค. 2560
      สอบราคาจ้างบริการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และจัดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ เป็นระยะเวลา 1 ปี (เลขที่โครงการ : 60035051420) | งบประมาณ 1,623,000.00 | Download
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (มหาวิทยาลัยมหิดล)    14 มี.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อข้าวสาร จำนวน 4 รายการ งวดที่ 2 (เลขที่โครงการ : 60035047530) | งบประมาณ 1,332,000.00 | Download
มหาวิทยาลัยมหิดล    15 มี.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำลวดสลิงเสริมเพื่อลดช่องว่างราวกันตกแนวทางเดินอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (อาคารอทิตยาทร) ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 (เลขที่โครงการ : 60035042889) | งบประมาณ 1,046,845.00 | Download
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    7 มี.ค. 2560
      สอบราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ ขนาด 300 แกรม (เลขที่โครงการ : 59106145428)ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำลวดสลิงเสริมเพื่อลดช่องว่างราวกันตกแนวทางเดินอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (อาคารอทิตยาทร) ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 (เลขที่โครงการ : 60035042889) | งบประมาณ 1,932,000.00 | Download
ธนาคารกรุงไทย    6 มี.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสาขา/หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ปี 2560 (เลขที่โครงการ : 60035014548) | งบประมาณ 25,520,000.00 | Download
มหาวิทยาลัยมหิดล    6 มี.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เลขที่โครงการ : 60035014354) | งบประมาณ 500,000.00 | Download
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    6 มี.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อหุ่นปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเพศหญิง (เปลี่ยนเพศได้) จำนวน 5 ตัว (เลขที่โครงการ : 60035016730) | งบประมาณ 750,000.00 | Download
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)    22 ก.พ. 2560
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 60025069785) | งบประมาณ 350,000.00 | Download
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    22 ก.พ. 2560
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาตรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด จำนวน 2 ชุด (เลขที่โครงการ : 60025067282) | งบประมาณ 486,000.00 | Download
มหาวิทยาลัยมหิดล    22 ก.พ. 2560
      ประกวดราคาซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมระบบสัญญาณภาพและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง (เลขที่โครงการ : 60025068109) | งบประมาณ 3,000,000.00 | Download
สำนักงานศาลยุติธรรม    17 ก.พ. 2560
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนสำหรับศาล ระยะที่ 2 (เลขที่โครงการ : 60025056557) | งบประมาณ 15,854,200.00 | Download
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    16 ก.พ. 2560
      ประกวดราคาซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูกสันหลังและเลื่อยตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด (เลขที่โครงการ : 60025050382) | งบประมาณ 1,755,000.00 | Download
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    26 ม.ค. 2560
      สอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 อุปกรณ์ฉีดน้ำทำความสะอาดกระจก พร้อมถังบรรจุน้ำ จำนวน 40 ชุด รายการที่ 2 คีย์บอร์ดควบคุมกล้อง แบบคันโยก จำนวน 2 ชุด (เลขที่โครงการ : 60015074635) | งบประมาณ 941,600.00 | Download
กรมพลาธิการทหารเรือ    26 ม.ค. 2560
      สอบราคาซื้อน้ำยาทำความเย็น (ฟรีออน) 22 ขนาดบรรจุท่อละ 30 ปอนด์ จำนวน 400 ท่อ ()1011/ชฟ./60) (เลขที่โครงการ : 60016023774) | งบประมาณ 840,000.00 | Download
กรมอุตุนิยมวิทยา    26 ม.ค. 2560
      สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS/LLWAS จำนวน 6 รายการ (เลขที่โครงการ : 60016130772) | งบประมาณ 1,992,940.00 | Download
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    18 ม.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (เลขที่โครงการ : 60015045982) | งบประมาณ 1,446,640.00 | Download