สินเชื่อเพื่อจัดงานอีเว้นท์ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อเพื่อจัดงานอีเว้นท์

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อเพื่อจัดงานอีเว้นท์

    ได้รับงานจ้างจัดอีเว้นท์ กิจกรรม นิทรรศการ ให้หน่วยงานราชการ หรือ องค์กรเอกชน
    ได้สัญญาจ้างจัด กิจกรรม นิทรรศการ อีเว้นท์ งานประเพณี
    ต้องการสินเชื่อเพื่อจัดอีเว้นท์ กิจกรรม นิทรรศการ ให้สำเร็จสะดวกรวดเร็ว
    แม้บริษัทเปิดใหม่ แต่ทีมงานมีประสบการณ์ ก็ขอสินเชื่อได้
    สมัครสินเชื่อเพื่อจัดงานอีเว้นท์ได้ ตั้งแต่เริ่มยื่นซองประกวดราคา
    ต้องการเงินเพื่อใช้เพิ่มวงเงินหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
    จัดงานอีเว้นท์ กิจกรรมต่าง ๆ ได้คล่องตัวสะดวกรวดเร็ว
    สามารถสมัครสินเชื่อ หมุนเวียนธุรกิจ ระหว่างรอเบิกเงินจากหน่วยงานราชการได้ด้วย
    หากมีงานจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานราชการ
    สามารถปรึกษา เอส แคปปิตอล เพื่อออกแบบสินเชื่อให้เหมาะกับท่านได้
    ธุจกิจของท่านมีลูกหนี้การค้าฐานะการเงินดี
    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ