สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาลูมิเนสเซนส์บนไมโครเพลท (microplate reader) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087367031) | งบประมาณ 997,240.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้ออบก๊าซและไอน้ำชนิดเรียบ 70 กรัม จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087363823) | งบประมาณ 1,458,300.00
การไฟฟ้านครหลวง    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนแบบเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 5 mm. x 6 m. จำนวน 1,684 EA (MP 099/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087362703) | งบประมาณ 2,234,331.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดค่า Anaerobic biogasification Potential สำหรับ co-digestion แบบต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087362600) | งบประมาณ 650,000.00
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087359815) | งบประมาณ 857,041.00
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087357006) | งบประมาณ 1,500,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดพิธีเปิด ตกแต่งเวทีและซุ้มเข้างาน จัดเตรียมสถานที่ และจัดให้มีระบบต่างๆ สำหรับการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สมโภชสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087354982) | งบประมาณ 4,970,000.00
อำเภอกำแพงแสน    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087353476) | งบประมาณ 1,122,000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087351571) | งบประมาณ 552,100.00
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087351229) | งบประมาณ 1,500,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางพลี กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087350712) | งบประมาณ 645,202.80
สำนักงานกิจการยุติธรรม    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087349900) | งบประมาณ 650,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งสถานที่ การจัดมหรสพ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์ สมโภชสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087349036) | งบประมาณ 4,570,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่ฟาร์มจรเข้ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087348423) | งบประมาณ 1,075,338.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์แฟ้มผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087347764) | งบประมาณ 1,223,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำสบู่ เอ.เอฟ. (AF Soap Chloroxylenol) 90 g จำนวน 100,000 ก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087347315) | งบประมาณ 840,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CGBE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087344254) | งบประมาณ 1,200,000.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดและเครื่องทุ่นแรง รป.ลพบุรี สำหรับ ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087339703) | งบประมาณ 600,000.00
กรมสรรพากร    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087339030) | งบประมาณ 991,200.00
กรมสรรพากร    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 จำนวน 4 อัตรา สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม จำนวน 2 อัตรา และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวา จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087335069) | งบประมาณ 1,134,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (อู่พระประแดง) เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087329938) | งบประมาณ 1,168,019.28
จังหวัดอ่างทอง    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087325251) | งบประมาณ 950,000.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ๒ รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087324814) | งบประมาณ 1,637,709.33
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตามนโยบาย ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087322496) | งบประมาณ 1,546,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกและเฝ้าระวังทางวิสัญญีแบบอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087311399) | งบประมาณ 1,500,000.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ที่อาคารส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.2.1 จำนวน 2 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087307314) | งบประมาณ 575,488.80
กองทัพเรือ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเคมีสำหรับปรับสภาพโรงกรองน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087302478) | งบประมาณ 1,065,075.00
โรงพยาบาลราชวิถี    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๔ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087301696) | งบประมาณ 2,430,550.00
กองทัพเรือ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อปูนขาว โรงกรองน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087300783) | งบประมาณ 1,010,750.00
การประปานครหลวง    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบกระจายลม 4 ทิศทาง ฝังในฝ้าเพดาน (Cassette type) (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 btu. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087300352) | งบประมาณ 838,880.00
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087297705) | งบประมาณ 800,000.00
กองทัพเรือ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อคลอรีน ๙๐% สระว่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087295918) | งบประมาณ 3,626,000.00
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน หอประชุม และพื้นที่พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087291546) | งบประมาณ 1,980,000.00
กรมการสัตว์ทหารบก    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087290954) | งบประมาณ 1,270,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087285506) | งบประมาณ 1,400,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกระดาษ ขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087284424) | งบประมาณ 1,461,500.00
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087282630) | งบประมาณ 600,000.00
กรมสรรพากร    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29 และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน จำนวน ๔ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087280208) | งบประมาณ 566,400.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายไฟ สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าโชคชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087279986) | งบประมาณ 619,846.72
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray Explosive Inspection) Smiths Detection Model HS9075 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087275396) | งบประมาณ 3,969,407.53
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง HUDWAC ของ บ.ข.๑๘ ข/ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087271705) | งบประมาณ 1,937,997.00
กรมสรรพากร    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน จำนวน 7 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087270452) | งบประมาณ 1,134,000.00
เทศบาลตำบลไทรม้า    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087267113) | งบประมาณ 686,300.00
กรุงเทพมหานคร    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087266926) | งบประมาณ 1,900,000.00
กรมกิจการผู้สูงอายุ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087266899) | งบประมาณ 4,161,000.00
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087260885) | งบประมาณ 1,176,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน    17 ส.ค. 2561
      สอบราคาซื้อติดตั้งอุปกรณ์เสียงตามสายแบบไร้สายอัตโนมัติ หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระดาน (เลขที่โครงการ : 61087257093) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087256827) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087256483) | งบประมาณ 540,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบอินเวอร์เตอร์ที่สามารถจ่ายกำลังงานได้สองทิศทาง (Bidirectional inverter system) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087243529) | งบประมาณ 875,260.00
กรมทางหลวง    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin) สถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาออก) จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087238496) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบบริหารจัดการจอดรถยนต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087235724) | งบประมาณ 3,279,122.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จำนวน ๑๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087233744) | งบประมาณ 550,000.00
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087231636) | งบประมาณ 1,800,000.00
กรมสรรพากร    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087230615) | งบประมาณ 1,132,800.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดงานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจำปี 2561 (Thailand Innovation Week 2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087230243) | งบประมาณ 30,000,000.00
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087226353) | งบประมาณ 20,420,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087225800) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโคพ่อพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ สำหรับใช้ในราชการ กสข.สทพ.นทพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087224733) | งบประมาณ 6,000,000.00
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087224614) | งบประมาณ 1,290,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศแบบสำเร็จรูป (Humidifier with Integrated Flow Generator)(ถ.98/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087223240) | งบประมาณ 3,700,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะ กรอและตัดกระดูกใบหน้าด้วยระบบไฟฟ้า (Electric Maxirofacial Set) โดยขอจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1 , 1.2.2.1 , 1.2.2.2 , 1.2.2.3 , 1.2.3 , 1.2.4 และ 1.3(ถ.100/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087221458) | งบประมาณ 1,070,000.00
กรมทางหลวง    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin) สถานีตรวจสอบน้ำหนักกำแพงเพชร (ขาออก) จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087221254) | งบประมาณ 2,000,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อCover And Lens รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๖๕๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087218438) | งบประมาณ 556,400.00
โรงพยาบาลโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร นย.รพ.ตร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087213054) | งบประมาณ 600,000.00
กรมทางหลวง    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบริการอัดฉีด ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087208975) | งบประมาณ 23,400,000.00
กรมทางหลวง    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 695 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087206988) | งบประมาณ 7,645,000.00
กรมทางหลวง    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อหางลาก บรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 8 ตัน จำนวน 22 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087205728) | งบประมาณ 14,300,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087201555) | งบประมาณ 12,666,000.00
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087200133) | งบประมาณ 905,800.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087190186) | งบประมาณ 600,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบเครื่องช่วยฝึกยิงปืนจำลองสำหรับอาวุธประจำกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087189452) | งบประมาณ 4,490,112.34
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087188261) | งบประมาณ 1,300,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถเก๋ง) 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087188246) | งบประมาณ 7,830,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตร่มบุคคลโดดชนิดใช้สายดึงประจำที่ แบบ MC1-1B/NS จำนวน 66 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087187771) | งบประมาณ 7,339,956.25
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุง (Maintenance) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087184666) | งบประมาณ 15,000,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087183198) | งบประมาณ 1,555,080.00
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087182660) | งบประมาณ 1,596,400.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะเรียนขาโลหะพร้อมลิ้นชักและเก้าอี้โลหะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087176487) | งบประมาณ 1,241,200.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่ชุดลำกล้องยิงน้ำ ลำกล้องรับแรงสะท้อน และชุดขาตั้ง ของ 40 mm. Recoilless Disrupter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087176251) | งบประมาณ 800,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจชันสูตรกับบริษัทเอกชน จำนวน 360 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087174029) | งบประมาณ 4,219,285.00
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087170322) | งบประมาณ 2,668,100.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างระบบ Micro grid สำหรับ โครงการวิจัยพื้นฐาน (ฺBasic Research S43) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087168047) | งบประมาณ 955,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำสาขาเบตง และสาขาที่ได้รับการยกระดับในไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087164662) | งบประมาณ 4,379,830.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดหาชั้นวางอะไหล่ จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087155663) | งบประมาณ 749,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087139017) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องสมุดชุมชนประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087119961) | งบประมาณ 9,500,000.00
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดคุณภาพและความปลอดภัยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบบ G-Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087116049) | งบประมาณ 7,000,000.00
การประปานครหลวง    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยที่ทำการสำนักงานประปาสาขา และหน่วยงานอื่น ๆ ในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) และสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) เลขที่ จท.5/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087114009) | งบประมาณ 18,512,656.15
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Stage lighting หอประชุมเกษม จาติกวณิช ต.040 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087113409) | งบประมาณ 7,131,550.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087113209) | งบประมาณ 1,600,000.00
กรมสรรพากร    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 6,000 ANSI Lumens ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087112815) | งบประมาณ 720,000.00
การประปานครหลวง    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจัดหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านลดน้ำสูญเสียที่สำนักงานประปาสาขาและฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เลขที่ จท.16/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087102404) | งบประมาณ 31,501,762.06
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087101128) | งบประมาณ 1,384,794.00
กรมชลประทาน    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดคลื่นไหวสะเทือน (Exploration Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087087470) | งบประมาณ 7,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อสารเคมี(โซดาแอส-ชนิดไลท์) จำนวน 60,000 กิโลกรัม ,สารส้มขุ่นผง จำนวน 144,000 กิโลกรัม ,คลอรีนเหลว(คลอรีนแก๊ส 99.5%) จำนวน 120 ท่อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087083918) | งบประมาณ 2,112,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มชนิดขวดใส ขนาด 600 ซีซี 1,200,000 ขวด ,น้ำดื่มชนิดถังใส ขนาด 18.9 ลิตร 160,000 ถัง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087082789) | งบประมาณ 12,520,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำบัดหรือทำลายน้ำเสียจากการล้างเครื่องจักร และระบบบำบัดมลพิษอากาศ พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ของโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087081868) | งบประมาณ 2,979,950.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Ophthalmic Operating Microscope)(ถ.77/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087081115) | งบประมาณ 6,000,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    17 ส.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจวิเคระห์และรักษาหัวใจเต้นผิดปกติพร้อมอุปกรณ์ (Electrophysiology System for Analysis and Treatment of Cardiac Arrhytmia)(ถ.78/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087081066) | งบประมาณ 12,000,000.00