สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศ สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลีสำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107163248) | งบประมาณ 3,825,000.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน ๕,๖๑๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107162960) | งบประมาณ 870,480.00
โรงเรียนโยธินบูรณะ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107161750) | งบประมาณ 1,500,000.00
กองทัพบก โดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบรรจุน้ำดื่มของโรงงานผลิตน้ำดื่มกองทัพบก (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107161742) | งบประมาณ 4,284,280.00
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107159558) | งบประมาณ 522,000.00
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107159556) | งบประมาณ 2,714,000.00
โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107158921) | งบประมาณ 1,030,000.00
วิทยาลัยพณิชยการบางนา    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107157360) | งบประมาณ 1,100,000.00
กรมชลประทาน    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อลูกรัง และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ งาน ซ่อมแซมคันคลองมหาสวัสดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107156082) | งบประมาณ 758,900.00
กรมชลประทาน    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเสริมบาน ปตน.พระอินทราชา และ ปตร.พระอินทราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107155643) | งบประมาณ 1,550,000.00
กรุงเทพมหานคร    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 45 ที่นั่งขึ้นไป แบบไป-กลับ (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่) จำนวน 12 คัน ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 36 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107154235) | งบประมาณ 763,200.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107153834) | งบประมาณ 1,122,000.00
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน จำนวน 1,210 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107153493) | งบประมาณ 3,025,000.00
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 11    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซ่อมปรับปรุงสนามยิงปืน หมายเลข 359/28 ของ กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107153481) | งบประมาณ 2,322,100.00
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107151385) | งบประมาณ 505,530.00
โรงเรียนเต็มรักศึกษา    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107149631) | งบประมาณ 2,705,000.00
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อFluorescent microscope camera ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107142432) | งบประมาณ 870,000.00
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107142282) | งบประมาณ 1,900,000.00
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107141565) | งบประมาณ 991,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107139764) | งบประมาณ 1,600,300.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา AZATHIOPRINE 50 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.3752/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107138962) | งบประมาณ 3,183,250.00
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107138861) | งบประมาณ 4,112,800.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา NIFEDIPINE CONTROL RELEASE TABLET 30 MG. จำนวน 1 รายการ (ย.3751/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107138759) | งบประมาณ 1,996,600.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเป็นเจ้าภาพการประชุมมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ภายใต้โครงการส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standards) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107138328) | งบประมาณ 1,985,000.00
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ปีงบประมาณ 2562 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107136402) | งบประมาณ 1,018,500.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาวัดเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107135108) | งบประมาณ 2,900,000.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการและนำเสนอธุรกิจในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107132901) | งบประมาณ 4,500,000.00
โรงเรียนบางคูลัด    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบางคูลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107132441) | งบประมาณ 3,425,000.00
กรมพัฒนาที่ดิน    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference SystermVCS)ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107127275) | งบประมาณ 800,000.00
วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107124113) | งบประมาณ 713,500.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์จำแนกเชื้อและทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ (63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107121719) | งบประมาณ 1,605,000.00
กรุงเทพมหานคร    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107115563) | งบประมาณ 1,288,000.00
กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารดิจิตอล/อนาล็อค ชนิดประจำที่ VHF/FM ๕๐ วัตต์ จำนวน ๘ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107114746) | งบประมาณ 1,044,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบการทำงานในกระบวนการผลิตบนสายพานลำเลียง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107102537) | งบประมาณ 1,850,000.00
โรงพยาบาลสงฆ์    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนในการรวมแสงของกระจกตาระหว่างการผ่าตัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107097043) | งบประมาณ 6,000,000.00
กรมชลประทาน    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องขุดหลุมเครื่องเจาะดิน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 34 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107096291) | งบประมาณ 544,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก สำหรับอาคาร B6 ชั้น 4-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107095911) | งบประมาณ 6,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ระยะที่2) ในพื้นที่ตำบลบางเสาธงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม 17 หมู่บ้าน จำนวน 59 จุด 150 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107091241) | งบประมาณ 38,000,000.00
เทศบาลนครรังสิต    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิดตเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรังสิตโพสต์และจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107089955) | งบประมาณ 2,440,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตโครงสร้าง ออกแบบตกแต่งและติดตั้งบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี Thailand Nanotechnology Pavilion NANOVATION for Smart Society ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Nanotech 2019 ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107086095) | งบประมาณ 1,600,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107084999) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107082917) | งบประมาณ 4,306,500.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดงาน ด.เด็กคิดดี Thai PBS Kids Day 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107081215) | งบประมาณ 1,700,000.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ส่วนงาน ซทน.4 จำนวน 3 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107077742) | งบประมาณ 738,043.20
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูล SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107074028) | งบประมาณ 4,880,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๒๕ ปอนด์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107068634) | งบประมาณ 4,403,750.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารและออกแบบผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107060947) | งบประมาณ 8,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีเชิงสร้างสรรค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107060711) | งบประมาณ 9,003,600.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious waste Digital Tracking System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107057899) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107049022) | งบประมาณ 5,494,000.00
กรมอุทกศาสตร์    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางกระแสน้ำเฉพาะชั้นความลึกแบบใบพัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107048420) | งบประมาณ 830,200.00
กรมทางหลวง    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบดล้อยางขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107047944) | งบประมาณ 72,000,000.00
เทศบาลนครปากเกร็ด    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107044670) | งบประมาณ 1,900,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้ศึกษาการเจริญเติบโตของพืช ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107035132) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมสรรพากร    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107034988) | งบประมาณ 708,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุมหุ่นยุนต์อุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107033781) | งบประมาณ 3,480,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 14 รายการ (C3IAHชช.040/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107033143) | งบประมาณ 18,408,766.84
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2562 จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107032294) | งบประมาณ 9,601,344.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ส่วนงานภายใต้ บน.3.2 จำนวน 3 แห่ง รวมจำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107031070) | งบประมาณ 3,544,867.20
กรุงเทพมหานคร    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107030918) | งบประมาณ 2,200,000.00
กรมควบคุมโรค    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อสารเคมี จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107030102) | งบประมาณ 4,601,750.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ในพื้นที่ตำบลบางแม่นาง หมู่ 1-18 จำนวน 260 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107026569) | งบประมาณ 12,500,000.00
กองบัญชาการกองทัพไทย    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม (เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ) ให้กับพลทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107026268) | งบประมาณ 9,010,144.00
เทศบาลเมืองอโยธยา    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107021644) | งบประมาณ 814,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตพลุไพโรเทคนิค จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107016969) | งบประมาณ 539,997.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด X-Ray Explosive Inspection รุ่น HS 6040i จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107016770) | งบประมาณ 2,968,779.20
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตลูกระเบิดขว้างควันสี ทอ. จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107016628) | งบประมาณ 1,806,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องถอดแบบชิ้นส่วนบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107016517) | งบประมาณ 1,926,000.00
กรุงเทพมหานคร    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107015959) | งบประมาณ 3,358,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างนวัตกรรมบริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศที่พอเพียงสำหรับสถาบันก้าวสู่ 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2020 (ระยะที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107012693) | งบประมาณ 49,500,000.00
การเคหะแห่งชาติ    16 ต.ค. 2561
      จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 61107009098) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมสรรพากร    16 ต.ค. 2561
      จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนตตามมาตรฐานสากล ISOIEC 270012013 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 61107006139) | งบประมาณ 4,815,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภํณฑ์การแพทย์ รวม 4 กลุ่ม จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107004056) | งบประมาณ 7,447,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือนและเครื่องแม่ข่ายเสมือน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097713252) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรับ - ส่ง ผู้ป่วยของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097701720) | งบประมาณ 4,320,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อแผงสวิตช์รวมและแผงสวิตช์ย่อย พร้อมประตูชาร์ฟ ที่สำนักงานใหญ่เพลินจิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097668686) | งบประมาณ 25,388,297.67
กรมอนามัย    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097655394) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรมอนามัย    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำระบบบริการศูนย์กลางข้อมูลกรมอนามัย (Cloud Storage Service) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097646810) | งบประมาณ 5,378,200.00
จังหวัดสมุทรปราการ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097607741) | งบประมาณ 2,612,500.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097593504) | งบประมาณ 25,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเสื้อกาวน์ CPE Isolation gown ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097591253) | งบประมาณ 34,000,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและระดับยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097571645) | งบประมาณ 30,211,340.00
กรุงเทพมหานคร    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097553124) | งบประมาณ 1,964,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินในเลือด สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 24,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097488052) | งบประมาณ 5,784,000.00
การประปานครหลวง    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ ซล.56/2561 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097359937) | งบประมาณ 867,984.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องผ่าตัดทางจักษุพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097359422) | งบประมาณ 4,800,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097347562) | งบประมาณ 3,000,000.00
การประปานครหลวง    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พีบี ขนาดต่างๆ จำนวน 58 รายการ เลขที่ ซท.44/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097328201) | งบประมาณ 69,054,793.30
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา Imipenem ๕๐๐ mg. and Cilastatin ๕๐๐ mg. for injection จำวน ๕,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097280271) | งบประมาณ 2,568,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 13,620,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097256456) | งบประมาณ 41,147,920.00
กรมแทพย์ทหารอากาศ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดิทัศน์แบบให้รายละเอียดภาพสูงพร้อมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097242650) | งบประมาณ 7,200,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสารเส้นทางโทรคมนาคมในพื้นที่ชายขอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097219161) | งบประมาณ 9,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097186550) | งบประมาณ 1,455,840.00
จังหวัดนนทบุรี    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097082039) | งบประมาณ 519,600.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Multi meter(high sensitivity) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097032452) | งบประมาณ 856,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087637619) | งบประมาณ 12,000,000.00
กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน, รถบรรทุก (ดีเซล) ชนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 14 คัน และรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 57 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087620569) | งบประมาณ 15,925,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อAVC Controller Board ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ บอร์ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087408275) | งบประมาณ 729,740.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศ์ผ่าตัดตาและกล้องผู้ช่วยพร้อมชุดถ่ายทอดภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077406998) | งบประมาณ 6,500,000.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    16 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อก้านเจาะ (Drill Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 1/2 นิ้ว ยาว 20 ฟุต จำนวน 170 ก้าน และหัวเจาะแบบฟันเฟือง (Tricone Roller Rock Bit) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 7/8 นิ้ว ชนิด 131 จำนวน 20 หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057434973) | งบประมาณ 10,850,000.00