สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    26 ม.ค. 2560
      สอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 อุปกรณ์ฉีดน้ำทำความสะอาดกระจก พร้อมถังบรรจุน้ำ จำนวน 40 ชุด รายการที่ 2 คีย์บอร์ดควบคุมกล้อง แบบคันโยก จำนวน 2 ชุด (เลขที่โครงการ : 60015074635) | งบประมาณ 941,600.00 | Download
กรมพลาธิการทหารเรือ    26 ม.ค. 2560
      สอบราคาซื้อน้ำยาทำความเย็น (ฟรีออน) 22 ขนาดบรรจุท่อละ 30 ปอนด์ จำนวน 400 ท่อ ()1011/ชฟ./60) (เลขที่โครงการ : 60016023774) | งบประมาณ 840,000.00 | Download
กรมอุตุนิยมวิทยา    26 ม.ค. 2560
      สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS/LLWAS จำนวน 6 รายการ (เลขที่โครงการ : 60016130772) | งบประมาณ 1,992,940.00 | Download
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    18 ม.ค. 2560
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (เลขที่โครงการ : 60015045982) | งบประมาณ 1,446,640.00 | Download
มหาวิทยาลัยมหิดล    18 ม.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อรถกวาดถนน จำนวน 1 คัน (เลขที่โครงการ : 60015045127) | งบประมาณ 2,200,000.00 | Download
มหาวิทยาลัยมหิดล    10 ม.ค. 2560
      ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One จำนวน 12 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีประกวดราคา (เลขที่โครงการ : 60015011422) | งบประมาณ 1,500,000.00 | Download
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    11 ม.ค. 2560
      ประกวดราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 81 รายการ (เลขที่โครงการ : 60015019353) | งบประมาณ 1,960,000.00 | Download
ธนาคารกรุงไทย    28 ธ.ค. 2559
      ประกวดราคาจ้างบริษัทภายนอกเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้พระสำหรับกลุ่มลูกค้า KTB Precious Plus (เลขที่โครงการ : 59125056845) | งบประมาณ 500,000.00 | Download
สำนักงานศาลยุติธรรม    28 ธ.ค. 2559
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 60 ระบบ (เลขที่โครงการ : 59125075532) | งบประมาณ 173,520,350.00 | Download
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)    27 ธ.ค. 2559
      ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ Bangkok International Digital Content Festival 2017 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59125049944) | งบประมาณ 10,000,000.00 | Download
กรุงเทพมหานคร    26 ธ.ค. 2559
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบอัตโนม้ติ ขนาดความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 85 ลิตร 6 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59115077858) | งบประมาณ 3,420,000.00 | Download
องค์การเภสัชกรรม    26 ธ.ค. 2559
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อติดแอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59125024859) | งบประมาณ 3,210,000.00 | Download
กรุงเทพมหานคร    19 ธ.ค. 2559
      สอบราคาซื้อถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 65 ใบ (เลขที่โครงการ : 59125043621) | งบประมาณ 643,500.00 | Download
องค์การเภสัชกรรม    19 ธ.ค. 2559
      สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยลม (SPLIT TYPE) ขนาดทำความเย็น 48,000 Btu (ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5) จำนวน 5 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 59125043209) | งบประมาณ 336,557.80 | Download
กรุงเทพมหานคร    19 ธ.ค. 2559
      สอบราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน (เลขที่โครงการ : 59125043181) | งบประมาณ 1,574,000.00 | Download
ธนาคารกรุงไทย    19 ธ.ค. 2559
      ประกวดราคาจ้างบริษัทฯ เพื่อดำเนินการกำจัด หนู แมลงสาบ ปลวก ยุง และแมลงอื่น ๆ รวม 9 อาคาร ประจำปี 2560 (เลขที่โครงการ : 59125042904) | งบประมาณ 467,000.00 | Download
สำนักงานศาลยุติธรรม    16 ธ.ค. 2559
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 32 กล้อง 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เลขที่โครงการ : 59125036903) | งบประมาณ 3,300,000.00 | Download
ธนาคารกรุงไทย    16 ธ.ค. 2559
      ประกวดราคาจ้างงานทำกล่องสำหรับใส่โมเด็มของเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง จำนวน 640 กล่อง (เลขที่โครงการ : 59125040939) | งบประมาณ 3,926,900.00 | Download
กรมการข้าว    1 ธ.ค. 2559
      สอบราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน (เลขที่โครงการ : 59126006110) | งบประมาณ 1,395,000.00 | Download
กรมอนามัย    1 ธ.ค. 2559
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (เลขที่โครงการ : 59116264745) | งบประมาณ 657,500.00 | Download