หน้าหลัก | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ
ประสบการณ์กว่า 31 ปี
สนับสนุนธุรกิจหลากหลาย ให้เงินทุนกับลูกค้าเพื่อรับงาน ทั้งรัฐ และ เอกชน...
รวดเร็ว
ด้วยโครงสร้างการบริหารกระชับ ที่ไม่ซับซ้อน ทำให้การอนุมัติตัดสินใจรวดเร็วเพื่อสนับสนุนโอกาสธุรกิจให้ลูกค้าอยางรวดเร็ว...
ให้เงินทุนได้ตลอดทั้งงาน
เราสนับสนุนเงินทุนให้ได้ตั้งแต่ เงินค้ำประกันซอง ค้ำประกันสัญญา จ่ายค่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงาน เพื่อให้งานสำเร็จเรียบร้อย..
เงินทุนสนับสนุนเหลือเฟือ
ด้วยส่วนทุนกว่า 300 ล้านบาท และ มีการปล่อยสินเชื่อกว่า 3 พันล้านบาทต่อปี ลูกค้าทุกรายจึงมีเงินทุนเหลือเฟือในการทำงาน...
ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ
ธุรกิจการเงิน ต้องใช้ความซื่อสัตย์ ในการทำงานร่วมกัน จึงสามารถสนับสนุนลูกค้าได้ตลอดมา...
กำลังใจจากลูกค้า
"ดีที่ได้ใช้ เอส แคปปิตอล ทำให้รับงานได้มากขึ้น จากเดิมที่รับทีละงาน ปัจจุบันรับได้ 3-4 งานพร้อมกัน"

ต้องการเงินทุนธุรกิจ ต้องการลงทุนในกิจการ ต้องการสินเชื่อธุรกิจ ติดต่อ บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด