สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับการดูแลรักษาระบบดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117285697) | งบประมาณ 1,697,400.00
โรงเรียนสมุทรปราการ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้ครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117281365) | งบประมาณ 1,067,490.00
กองทัพบก โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อก๊าซสนับสนุนหน่วยใน กองทัพบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117279971) | งบประมาณ 1,773,750.00
กรมพลศึกษา    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูและสระว่ายน้ำ ประัจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117276096) | งบประมาณ 690,000.00
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพานักเรียนไปทัศนศึกษาและเดินทางไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117275631) | งบประมาณ 2,202,500.00
กรุงเทพมหานคร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117274533) | งบประมาณ 512,000.00
กรมอุทกศาสตร์    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิตามความลึกน้ำแบบต่อเนื่อง (XBT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117273394) | งบประมาณ 2,000,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117271011) | งบประมาณ 1,290,000.00
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมบริหารงานพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117270388) | งบประมาณ 800,000.00
กรมอุทกศาสตร์    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ชนิดบันทึกเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตราอักษร HOBO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117268729) | งบประมาณ 705,000.00
จังหวัดปทุมธานี    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117265605) | งบประมาณ 1,400,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำ รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ข่าว กฟผ. จากสื่อสิ่งพิมพ์ ปี 2563 เลขที่ หปจก.(จ.) 119/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117262463) | งบประมาณ 650,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ สำหรับติดตั้งใช้งาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินลูกข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117261514) | งบประมาณ 1,880,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี2(บางกะดี)    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนภายนอกดำเนินการติดตั้ง ,ย้าย ,รื้อถอน ,ตัดฝาก และสับเปลี่ยนมิเตอร์ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117251729) | งบประมาณ 706,200.00
กรุงเทพมหานคร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117249874) | งบประมาณ 1,736,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสวนกีฬาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลา 9 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117245948) | งบประมาณ 4,168,241.02
กรุงเทพมหานคร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117234058) | งบประมาณ 900,400.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117232750) | งบประมาณ 2,079,577.10
กรุงเทพมหานคร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117223913) | งบประมาณ 1,675,800.00
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117221662) | งบประมาณ 2,400,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117217369) | งบประมาณ 1,288,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117201765) | งบประมาณ 3,500,000.00
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดประชุมและจัดการเรียนการสอนผ่านวีดีโอและระบบออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117193325) | งบประมาณ 2,500,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117192746) | งบประมาณ 5,484,820.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพัสดุ จำนวน 17 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117192174) | งบประมาณ 6,813,546.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117190335) | งบประมาณ 2,916,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านช่างเพื่อปฎิบัติงานในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ อค-กส., อค-สช. และ อค-นร. จำนวน 34 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117189066) | งบประมาณ 16,835,951.38
กรมการขนส่งทหารเรือ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างซ่อมคืนสภาพรถยนต์โดยสารขนาดกลาง (ปอ.) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117183401) | งบประมาณ 995,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบสกัดสารชีวโมเลกุลจากสาหร่ายในสถานะของเหลวและแก๊สแบบยิ่งยวดในระดับอุตสาหกรรมสาธิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117181905) | งบประมาณ 13,500,000.00
กรมคุมประพฤติ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมคุมประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117180411) | งบประมาณ 540,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับต้นแบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117171820) | งบประมาณ 10,000,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการสินค้าเครื่องประดับสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่และนิทรรศการแสดงศักยภาพผู้ประกอบการในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117170725) | งบประมาณ 8,200,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117170479) | งบประมาณ 8,000,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อมาตรฐานสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117167104) | งบประมาณ 2,461,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ความละเอียดสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117166075) | งบประมาณ 950,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจของท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 26 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117163447) | งบประมาณ 30,626,610.00
กรมการขนส่งทางบก    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกและกิจกรรมส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117160682) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ จำนวน ๒๗๗,๗๐๐ โด๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117157020) | งบประมาณ 5,000,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาออกแบบ ติดตั้งและจัดบูธนิทรรศการ ครบรอบ 35 ปี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117156688) | งบประมาณ 15,194,000.00
กรมการขนส่งทหารเรือ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างซ่อมคืนสภาพรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117155521) | งบประมาณ 3,750,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากทะลายปาล์มเปล่าด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117154764) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดชิ้นงานด้วยความร้อนทางโลหะวิทยา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117148786) | งบประมาณ 580,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการพัฒนาโปรแกรมรองรับการเปลี่ยน Process (Change Request) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117147427) | งบประมาณ 14,980,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อAPRON DISPOSABLE (เอี๊ยมพลาสติก) จำนวน 300,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117142644) | งบประมาณ 552,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตกางเกงชั้นใน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117141392) | งบประมาณ 23,283,691.20
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำเกลือ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117137448) | งบประมาณ 2,687,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการธุรการ ประจำปี 2563 (คุณวุฒิ ปวส.) จำนวน 63 คน ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ในสายงาน รวธ. ระยะเวลาจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เลขที่ หปฟธ.(จ.)35/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117125556) | งบประมาณ 11,688,894.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนหย่อม สำนักงานไทรน้อย ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้ง 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เลขที่ หปฟธ.(จ.)31/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117115734) | งบประมาณ 6,100,000.00
กรมทรัพยากรธรณี    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117105570) | งบประมาณ 7,800,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117099739) | งบประมาณ 747,400.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารที่พักอาศัย Horizon ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117075120) | งบประมาณ 1,605,856.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อแถบวัดระดับน้ำตาลในเลือด (1 PACK = 50 EA) จำนวน 7,000 PACK ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117075110) | งบประมาณ 4,494,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบใช้ร่วมกับเครื่องนำวิถี (Navigator) ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117073191) | งบประมาณ 7,219,050.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117026945) | งบประมาณ 6,180,337.12
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ปีงบประมาณ 2562 (กองงานวิทยาเขตบางนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107369647) | งบประมาณ 4,030,155.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107353195) | งบประมาณ 28,980,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour) เพื่อลดโลกร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107344402) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมท่าอากาศยาน    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด 25 ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107341498) | งบประมาณ 6,200,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู/ชม. พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 11 ชุด ที่ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ (งบ.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107311414) | งบประมาณ 659,120.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    19 พ.ย. 2562
      จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 62107269796) | งบประมาณ 1,700,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างตัดรองเท้าบูทจราจรทรงสูงสีดำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107258357) | งบประมาณ 1,248,690.00
กรุงเทพมหานคร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 61 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107239518) | งบประมาณ 1,959,700.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์และรับ-ส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107209912) | งบประมาณ 12,000,000.00
กรมสรรพากร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107177408) | งบประมาณ 4,434,400.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูงสำหรับทำผ่าตัดท่อน้ำตา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107158754) | งบประมาณ 1,145,500.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107129132) | งบประมาณ 3,600,000.00
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๘๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107119979) | งบประมาณ 10,912,500.00
กรุงเทพมหานคร    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 103 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107058426) | งบประมาณ 3,041,400.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พร้อมชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดาน (Pendant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107022520) | งบประมาณ 2,100,000.00
การประปานครหลวง    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดต่างๆ จำนวน 13 รายการ งานเลขที่ ซล.13/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097647059) | งบประมาณ 6,599,867.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับชุด Battery Power Unit ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097477327) | งบประมาณ 9,773,808.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    19 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ blood gas 631004 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097064980) | งบประมาณ 6,400,000.00
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อแผงกระจายสาย (Patch Panel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117260258) | งบประมาณ 3,600,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและแยกชนิดของเซลล์ภูมิต้านทานแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117259425) | งบประมาณ 2,500,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเคเบิลทีวี (DMATV) จำนวน 1 ระบบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117256580) | งบประมาณ 720,000.00
กรมพลศึกษา    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดปลวก แมลง และพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117256516) | งบประมาณ 770,400.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้านช่าง (งานทดสอบ) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. จำนวน 3 คน (งานบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. จำนวน 3 คน ปฏิบัติงานที่สำนักงานไทรน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เลขที่ หปฟธ.(จ.)41/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117256190) | งบประมาณ 1,569,369.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้านช่าง (งานซ่อมบำรุง) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. ปฏิบัติงานที่สำนักงานหนองจอก จำนวน 4 คน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เลขที่ หปฟธ.(จ.)39/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117254259) | งบประมาณ 913,018.16
กรุงเทพมหานคร    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117253164) | งบประมาณ 982,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์วัณโรคพร้อมการดื้อยา Rifampicin แบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time PCR จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117251909) | งบประมาณ 1,900,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117247805) | งบประมาณ 2,576,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117246334) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (หลักสูตรสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117244609) | งบประมาณ 1,932,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117242483) | งบประมาณ 995,000.00
กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร(สาธิตการทำการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ปี ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117242148) | งบประมาณ 680,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่าสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117234999) | งบประมาณ 4,290,000.00
สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117231834) | งบประมาณ 936,000.00
กรมทางหลวง    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารแบบตู้ (ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117231373) | งบประมาณ 3,864,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Thaitrade.com) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117229232) | งบประมาณ 4,800,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117227129) | งบประมาณ 2,100,000.00
เทศบาลตำบลขุนแก้ว    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117225789) | งบประมาณ 2,070,700.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อการบริการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117221415) | งบประมาณ 1,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคารเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117218386) | งบประมาณ 2,996,000.00
กรมท่าอากาศยาน    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดเล็ก ๒๖ ท่าอากาศยาน และกรมท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117210191) | งบประมาณ 4,682,000.00
กรมศุลกากร    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117209585) | งบประมาณ 836,100.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยพื้นที่ปฏิบัติการ Pilot plant และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำพื้นที่ สนว. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117207867) | งบประมาณ 2,889,000.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    18 พ.ย. 2562
      จ้างที่ปรึกษาการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 62117204186) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรมการท่องเที่ยว    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านที่พักนักเดินทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒ สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117199801) | งบประมาณ 1,500,000.00
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117196671) | งบประมาณ 1,050,000.00
กรมการท่องเที่ยว    18 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านที่พักนักเดินทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๑ สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117188842) | งบประมาณ 1,500,000.00