สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนธุรกิจ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนธุรกิจ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนธุรกิจ

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนธุรกิจ เพิ่มสภาพคล่อง ต้องการเงินสด สมัครสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนธุรกิจ


    ธุรกิจดี
    ธุรกิจมีกำไร
    ธุรกิจขายได้
    ธุรกิจต้องการเงินสด
    ต้องการสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจ
    ต้องการสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่อง
    มีลูกหนี้การค้าฐานะการเงินดี
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ใช้สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนธุรกิจ ดีอย่างไร
1. บางครั้ง ลูกหนี้การค้า ยังไม่ถึงกำหนดรับเงิน แต่รายจ่าย ถึงก่อนแล้ว ใช้สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนธุรกิจ จะบริหารธุรกิจได้คล่องตัวมาก
2. การซื้อสินค้า,วัตถุดิบ ด้วยเงินสด ย่อมต่อรองราคาได้มากกว่า การซื้อเครดิตแน่นอน
3. ในบางกรณี ที่สินค้ามีจำนวนจำกัด ผู้ที่มีเงินสดย่อมมีโอกาสในการซื้อได้ก่อน
4. รายการจ่ายบางงาน ไม่สามารถรอได้ เช่น เงินเดือน ค่าแรง ถึงกำหนดจ่าย ก็ ต้องจ่าย เพราะยังมีอีกหลายความจำเป็นต้องรอรับเงิน
5. บางครั้งสินค้าราคาพิเศษ ก็มีไว้ขายกับคนที่มีเงินสดจ่ายก่อน
6. ความน่าเชื่อถือของกิจการ เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ ต้องมีเงินสดจ่าย เพราะเครดิตความน่าเชื่อถือในวงการธุรกิจสำคัญมาก ครบวันจ่ายต้องมีเงินสดจ่ายเช็คไม่เด้ง
การมีสินเชื่อเงินสด ช่วยให้การบริหารธุรกิจเติบโตได้อย่างราบรื่น


ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ