สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในภารกิจของบริษัท ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศขอนแก่น จำนวน 1 คัน ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017284458) | งบประมาณ 1,381,590.00
เทศบาลตำบลบางสมัคร    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017281297) | งบประมาณ 939,600.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เซ็นเซอร์วัดความดันในห้องเผาไหม้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนชนิดติดตั้งร่วมกับหัวเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017279475) | งบประมาณ 595,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบตรวจรักษาทางไกล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017273980) | งบประมาณ 580,000.00
กรมชลประทาน    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มน้ำปราจีนบุรี เลขที่ พด.(EB.ซ)130/2565(สบอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017267648) | งบประมาณ 3,700,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร การให้บริการอาหารอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Food and Beverage Operations) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017266950) | งบประมาณ 963,160.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (HVAC System) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 เลขที่ e-bidding หจบน-ห. (จ.) 1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017250525) | งบประมาณ 2,328,260.56
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017247181) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017235048) | งบประมาณ 1,979,500.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดอบรมและซื้อ sponsorship การปรับปรุงหลักสูตร Sustainable Event Professional Certificate-SEPC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017229807) | งบประมาณ 1,590,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างผลิต Box Set DSPM (คู่มือเฝ้าระวังเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017213283) | งบประมาณ 4,000,088.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017186240) | งบประมาณ 1,422,225.00
จังหวัดสมุทรปราการ    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017178221) | งบประมาณ 800,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างสื่อโฆษณาป้ายในสถานีบริการน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017175309) | งบประมาณ 2,200,000.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017167466) | งบประมาณ 7,940,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017162657) | งบประมาณ 1,400,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องเงื่อนไขข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกองทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017160624) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 โครงการ ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017157858) | งบประมาณ 3,500,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อกลุ่มเครื่องมือติดตั้ง/ทดสอบ เคเบิลใต้ดิน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017152692) | งบประมาณ 9,437,400.00
การไฟฟ้านครหลวง    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อParallel tap compression connector for 185 sq.mm aluminum conductor run to 16-70 sq.mm aluminum and copper conductor tap (cod 6145-074-16400) จำนวน 20,000 ตัว ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP5-8952-BBZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017145155) | งบประมาณ 3,368,146.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด (Cassette Blood gas) จำนวน 200 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017135969) | งบประมาณ 1,282,930.00
กรมขนส่งทหารอากาศ    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถนั่งยนต์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017132025) | งบประมาณ 1,800,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 60 Licesne ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017130919) | งบประมาณ 2,507,400.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017109940) | งบประมาณ 16,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนครหลวง    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานงดจ่ายไฟ (ตัดมิเตอร์) พื้นที่ กฟส.อ.นครหลวง และ กฟย.อ.ภาชี ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017109738) | งบประมาณ 1,136,623.55
การประปานครหลวง    19 ม.ค. 2565
      จ้างที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน IT ของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2565 เลขที่ จท.70/2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 65017098007) | งบประมาณ 1,070,000.00
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารกับสมาชิกผ่าน Line Official Account (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017097712) | งบประมาณ 780,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017093661) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 225,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017092503) | งบประมาณ 1,197,000.00
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับระบบสารสนเทศประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017069730) | งบประมาณ 35,000,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อRapid Covid 19 antigen จำนวน 14,050 TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017064832) | งบประมาณ 2,529,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา EPERISONE HCL TAB 50 MG จำนวน 1 รายการ (ย.386/65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017058414) | งบประมาณ 10,641,150.00
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ด้านระบบสารสนเทศสนับสนุน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017051633) | งบประมาณ 2,222,500.00
โรงพยาบาลตำรวจ    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด(Hemoculture) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017037028) | งบประมาณ 2,080,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017024380) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา Celecoxib ๒๐๐ mg capsule,๑ capsule จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017019883) | งบประมาณ 2,354,000.00
จังหวัดอ่างทอง    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017011484) | งบประมาณ 1,040,000.00
กรมปศุสัตว์    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อโบไวน์คาล์ฟซีรัม (Bovine Calf Serum) จำนวน 16,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127478369) | งบประมาณ 39,821,120.00
กรมท่าอากาศยาน    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบนำอากาศยานเข้าจอด ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127430416) | งบประมาณ 17,000,000.00
กรมการท่องเที่ยว    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127416667) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรมท่าอากาศยาน    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบนำอากาศยานเข้าจอด ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127405702) | งบประมาณ 17,000,000.00
กรมท่าอากาศยาน    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบนำอากาศยานเข้าจอด ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127405294) | งบประมาณ 17,000,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่างานเช่ารถ และเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127365292) | งบประมาณ 27,386,718.34
การประปาส่วนภูมิภาค    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 26 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127259526) | งบประมาณ 4,500,000.00
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เครือข่ายสมรรถนะสูงสำหรับการคำนวณทางควอนตัม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117421005) | งบประมาณ 2,536,300.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิกส์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 7 ชุด, เครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชั่น แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 6 ชุด, เครื่องคอมพิวเตอร์ไอแมค แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 8 ชุด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117323903) | งบประมาณ 1,763,900.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กร (SIEM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117194312) | งบประมาณ 6,000,000.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา mometasone furoate 50 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117165973) | งบประมาณ 874,500.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL prefilled syr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117164254) | งบประมาณ 1,800,900.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ตร.มม. จำนวน 993 กม. เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-004-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117152175) | งบประมาณ 6,895,689.90
การประปานครหลวง    19 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 125 ลูกบาศก์เมตร/นาที จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลีพร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-BP-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087465602) | งบประมาณ 61,020,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้ย่านนวัตกรรมศรีจันทร์-กังสดาน จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017269065) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ปี พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017268588) | งบประมาณ 2,500,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017267361) | งบประมาณ 3,663,000.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาทพร้อมโปรแกรมตรวจ Evoked Potential แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017258530) | งบประมาณ 2,900,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 300 กิโลกรัมไอน้ำต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ (อุปกรณ์จัดเก็บเชื้อเพลิง เครื่องกรองน้ำ RO พร้อมถังเก็บ) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017257682) | งบประมาณ 800,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (BackBone) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017257560) | งบประมาณ 784,800.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก (PFNA) Short PFNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017255432) | งบประมาณ 1,840,000.00
กรมชลประทาน    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานจัดหาพร้อมตอกเสาเข็มฐานราก ของงานปรับปรุงสะพานข้ามประตูระบายน้ำ กม.30+000 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017254851) | งบประมาณ 1,732,000.00
กรมการค้าต่างประเทศ    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017248115) | งบประมาณ 1,300,000.00
สถาบันโรคผิวหนัง    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยา) สำหรับตรวจด้านงานภูมิคุ้มกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017244948) | งบประมาณ 2,622,800.00
โรงพยาบาลตำรวจ    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017239744) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ ๕ (IDEA LAB 5 Thai Brand Incubation Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017238524) | งบประมาณ 4,000,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Diesel Fire Pump, Jockey Pump และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017236248) | งบประมาณ 2,921,100.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งสายอากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี หอควบคุมการจราจรทางอากาศบุรีรัมย์ หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร และหอควบคุมการจราจรทางอากาศนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017235823) | งบประมาณ 824,671.65
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันและเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใช้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017228626) | งบประมาณ 1,498,000.00
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อตู้เพาะเมล็ดพันธุ์ทดสอบความงอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017208902) | งบประมาณ 856,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องเตรียมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาพื้นฐาน อาคาร ๑๔ ห้อง ๔๐๕ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017195740) | งบประมาณ 2,350,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อตู้เก็บพลาสม่าแช่แข็ง ขนาด 25 คิว 8 ชั้น จอ LCD จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017193025) | งบประมาณ 935,000.00
กรมที่ดิน    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017163918) | งบประมาณ 1,299,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017162759) | งบประมาณ 999,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและจำลองการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017158585) | งบประมาณ 995,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์วัดและประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่แบบ one-stop-service ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ รายการชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบความทนทานการกลแบบ Cycle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017157973) | งบประมาณ 9,700,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปฏิบัติการงานเครื่องยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017149323) | งบประมาณ 4,350,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า ขนาด 96 ถุง จอ LCD จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017148141) | งบประมาณ 745,000.00
โรงพยาบาลบางบ่อ    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017145804) | งบประมาณ 1,584,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017142486) | งบประมาณ 10,000,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อRefrigerator (2-8 ๐C) ตู้เย็นเก็บโลหิตขนาด 56 คิว จอ LCD จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017141301) | งบประมาณ 960,000.00
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ระยะเวลา ๗ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017132423) | งบประมาณ 1,000,000.00
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบ Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017127393) | งบประมาณ 3,700,000.00
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017125846) | งบประมาณ 960,000.00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017122844) | งบประมาณ 3,205,000.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017113264) | งบประมาณ 4,009,840.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017084786) | งบประมาณ 1,060,000.00
กรมส่งเสริมการเกษตร    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลักประกันภัยพืชผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017072744) | งบประมาณ 5,370,628.00
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาระบบศูนย์ข้อมูลสำรองสารสนเทศ (Disaster Recovery Site DR Site) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017049755) | งบประมาณ 18,498,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อGrip support and riser 3-3.5 inch (Code 6145-253-03500) จำนวน 350 อัน ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA5-8521-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017048027) | งบประมาณ 1,822,878.75
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งตัวอย่างโดยใช้สูญญากาศ พร้อมติดตั้ง ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017046742) | งบประมาณ 1,268,000.00
เทศบาลตำบลศาลากลาง    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถประจำตำแหน่ง) จำนวน 1 คัน (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017040040) | งบประมาณ 1,317,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017033847) | งบประมาณ 3,630,000.00
กรมที่ดิน    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อซื้อกระดาษแก้วฝ้า จำนวน ๓๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017023857) | งบประมาณ 786,450.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017013733) | งบประมาณ 14,350,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017007197) | งบประมาณ 32,578,244.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127507486) | งบประมาณ 770,000.00
จังหวัดนครปฐม    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 450,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127498181) | งบประมาณ 4,526,100.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบผลิตเส้นด้าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127436951) | งบประมาณ 12,500,000.00
สำนักงานธนานุเคราะห์    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบธุรกิจหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127431623) | งบประมาณ 2,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดและเก็บสิ่งแปลกปลอม (FOD) บริเวณลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127420457) | งบประมาณ 26,156,412.02
องค์การเภสัชกรรม    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อพาเลท (ขนาด 1x1.2 เมตร) จำนวน 1,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127400380) | งบประมาณ 1,605,000.00
สถาบันพระปกเกล้า    18 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องสัมมนา ชั้น 4 ห้องสามศร2 และห้องสามศร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127370704) | งบประมาณ 4,027,500.00