สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    25 ก.ย. 2563
      ชุดให้สารละลายหลอดเลือดดำผู้ใหญ่ จำนวน 207,000 ชุด (เลขที่โครงการ : 63097632293) | งบประมาณ 1,842,300.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097627485) | งบประมาณ 734,200.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยที่ทำการปกครองท่าเรือ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างขุดลอกบ่อยืมบริเวณคลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ (คลองเพรียว - เสาไห้) ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097624730) | งบประมาณ 530,400.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดห้องสมุดฯ สะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097622297) | งบประมาณ 702,800.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097622177) | งบประมาณ 782,100.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟยกสูง ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097620167) | งบประมาณ 3,200,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารรถไฟสัมพันธ์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097620033) | งบประมาณ 1,998,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ ออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2,500 ท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097618986) | งบประมาณ 630,000.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดห้องสมุดฯ หนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097617197) | งบประมาณ 850,800.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จว.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097617163) | งบประมาณ 1,353,000.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนบางนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097614541) | งบประมาณ 1,088,900.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรม คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097613195) | งบประมาณ 5,765,300.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคาร ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097611046) | งบประมาณ 1,353,000.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097610574) | งบประมาณ 1,815,300.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097609026) | งบประมาณ 1,718,100.00
สถาบันโรคผิวหนัง    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายไขมันโดยใช้ความเย็น ชนิดไม่ผ่าตัด (Coolthec) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097607420) | งบประมาณ 2,950,000.00
กรมทรัพยากรน้ำ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสายยางสำหรับสูบโคลน-ทราย (30 นิ้ว) (8 ชุด) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097606830) | งบประมาณ 3,136,000.00
สถาบันโรคผิวหนัง    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องยกกระชับผิว ความหย่อนคล้อย ริ้วรอย ร่องลึก ด้วยคลื่นเสียง สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097606761) | งบประมาณ 2,300,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างขุดลอกบ่อยืมบริเวณคลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ (คลองเพรียว - เลาให้) ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097606689) | งบประมาณ 530,400.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097604852) | งบประมาณ 2,900,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างขุดลอกดินและวัชพืชคลองส่งน้ำ (ห้วยหนองสรวง) ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097603332) | งบประมาณ 628,600.00
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาเช่าจัดจ้างผู้ให้บริการรถยนต์เช่าประจำตำแหน่ง กจญ. ระยะเวลา 47 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097597612) | งบประมาณ 3,771,750.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097592568) | งบประมาณ 968,400.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเอกชนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษารั้ว AIRSIDE AND LANDSIDE และรั้วรอบกลุ่มอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097591588) | งบประมาณ 4,840,623.93
สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคารบ้านพักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 9 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097581908) | งบประมาณ 1,900,000.00
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 หรือ Digital Government Awards 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097581879) | งบประมาณ 800,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการงานบรรณาธิการ พร้อมจัดพิมพ์และเผยแพร่ นิตยสารประชาสัมพันธ์ (Public Relation magazine) ของสำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097581581) | งบประมาณ 3,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097579976) | งบประมาณ 650,000.00
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐเพื่อประชาชน (CITIZEN Portal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097576330) | งบประมาณ 830,000.00
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง    25 ก.ย. 2563
      คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (เลขที่โครงการ : 63097570535) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดงาน Thailand Tech Show 2020 รูปแบบออนไลน์ด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น (Web-Application) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097564387) | งบประมาณ 4,700,000.00
จังหวัดนนทบุรี (โดยโรงพยาบาลบางกรวย)    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลบางกรวย ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097551921) | งบประมาณ 2,482,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    25 ก.ย. 2563
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม (500 แผ่น/รีม) จำนวน 13,200 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 63097542598) | งบประมาณ 1,000,282.80
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวและการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน กิจกรรมจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097521532) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า/เครื่องฉายภาพ3มิติ/เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์/กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล/เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น/เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097499447) | งบประมาณ 940,600.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)/ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน/ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด/ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย/อุปกรณ์วิชางานเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097497957) | งบประมาณ 1,216,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด เอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097496928) | งบประมาณ 4,500,000.00
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้วยการประชุมทางวีดิทัศน์ (Teleconference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097486010) | งบประมาณ 2,200,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาเช่าค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097480467) | งบประมาณ 2,357,700.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อถังน้ำของชุด Cooling Group วัสดุสแตนเลส สำหรับรถดีเซลราง THN., NKF. และ ATR. จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097477242) | งบประมาณ 995,400.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาประสาทวิทยา) จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097476514) | งบประมาณ 3,339,396.00
กรมชลประทาน    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 1-17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097475571) | งบประมาณ 24,257,200.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารายการระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097475056) | งบประมาณ 785,200.00
จังหวัดสมุทรปราการ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการตรวจเพาะเชื้อ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097472067) | งบประมาณ 2,414,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อกระดาษหีบห่อเครื่องมือแพทย์ Non-woven (630232) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097456567) | งบประมาณ 7,769,370.00
เทศบาลเมืองลาดสวาย    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097453286) | งบประมาณ 1,130,000.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097448010) | งบประมาณ 7,924,900.00
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน มูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ และบ้านลาดตะเข้ หมู่ที่ ๕ (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097447064) | งบประมาณ 8,580,563.70
เทศบาลตำบลแพรกษา    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097442980) | งบประมาณ 5,335,738.00
กรมชลประทาน    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุม อุปกรณ์ประกอบ และติดตั้ง สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองเชียงรากน้อย พร้อมเครื่องสูบน้ำสองทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097442562) | งบประมาณ 31,482,100.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (e-Claim) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097433297) | งบประมาณ 2,150,000.00
เทศบาลตำบลแพรกษา    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครการจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097433120) | งบประมาณ 6,869,723.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Cloudera) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097432270) | งบประมาณ 1,916,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097391888) | งบประมาณ 6,500,000.00
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๕ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097387281) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097386717) | งบประมาณ 1,879,400.00
เทศบาลตำบลแพรกษา    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและกวาดถนนในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา (ยกเว้นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097380332) | งบประมาณ 12,833,333.34
เทศบาลตำบลแพรกษา    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097374357) | งบประมาณ 5,570,395.00
กรมเจ้าท่า    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถขุดตักบนโป๊ะ (ประกอบด้วย รถขุดตักดินตีนตะขาบแขนยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมโป๊ะบรรทุกรถขุดแบบแยกส่วนได้) จำนวน ๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097365464) | งบประมาณ 80,775,000.00
กรมทางหลวง    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องนับเหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097356887) | งบประมาณ 1,152,000.00
กรมเจ้าท่า    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๔๑ จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097320969) | งบประมาณ 1,646,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV, HBs Ag, Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097315374) | งบประมาณ 1,110,553.00
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานขนส่งเอกสาร เลือด ยา และเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097313915) | งบประมาณ 2,426,760.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 33 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097305683) | งบประมาณ 2,220,200.00
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097247820) | งบประมาณ 868,000.00
จังหวัดนนทบุรี    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097246346) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อหน้ากากผ้า จำนวน ๖๐,๐๐๐ ชิ้น และหน้ากากใส จำนวน ๑๘,๐๐๐ ชิ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓๔ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097246103) | งบประมาณ 1,110,000.00
กรมเจ้าท่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกวิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097197579) | งบประมาณ 10,213,200.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097184948) | งบประมาณ 4,064,000.00
กรมสรรพากร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบให้บริการข้อมูลภาษีสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097164856) | งบประมาณ 7,612,500.00
การประปาส่วนภูมิภาค    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097155503) | งบประมาณ 10,603,700.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ถนนอุทยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097143892) | งบประมาณ 8,604,492.48
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097141858) | งบประมาณ 10,332,000.00
การประปานครหลวง    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง เลขที่ ซล.38/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097129753) | งบประมาณ 671,104.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบจุดหมุนหนึ่งจุด (Single Axis Design) ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097020416) | งบประมาณ 4,480,000.00
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087671787) | งบประมาณ 12,577,590.00
การประปานครหลวง    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เลขที่ ซล.17/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087668269) | งบประมาณ 2,500,055.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 10 รายการ (ว.1486/63) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087642725) | งบประมาณ 3,100,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ว.1485/63) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087642598) | งบประมาณ 3,975,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 16 รายการ (ว.1366/63) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087641232) | งบประมาณ 1,132,499.90
สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087630949) | งบประมาณ 18,123,400.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087531825) | งบประมาณ 6,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087429454) | งบประมาณ 1,902,200.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตก กำแพงกั้นเสียง พร้อมป้ายจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087358221) | งบประมาณ 6,541,980.00
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087277116) | งบประมาณ 617,500.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อNETWORK FUSE 350 A (Code 5920-344-35000) จำนวน 4,700 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8943-ABX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077023683) | งบประมาณ 8,932,409.22
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047583764) | งบประมาณ 980,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    25 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (กล่มยาโรคทางเดินปัสสาวะ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047234785) | งบประมาณ 28,679,793.96
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร    24 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาเช่า่เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097607289) | งบประมาณ 4,455,000.00
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม    24 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนโครงการพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097604052) | งบประมาณ 1,296,198.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    24 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097599068) | งบประมาณ 1,833,330.00
สถาบันโรคผิวหนัง    24 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097597799) | งบประมาณ 1,200,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง    24 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟยกสูง ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097590663) | งบประมาณ 3,200,000.00
กรมสรรพากร    24 ก.ย. 2563
      ซื้อจัดซื้อตลับผงหมึกสำหรับใช้กับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาว - ดำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 63097579741) | งบประมาณ 17,626,800.00
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา    24 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097573504) | งบประมาณ 890,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    24 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน สป.พม. จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097570598) | งบประมาณ 4,451,900.00
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)    24 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097568991) | งบประมาณ 720,000.00
กรมประชาสัมพันธ์    24 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาเช่าการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097568621) | งบประมาณ 1,579,719.00
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    24 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097567184) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    24 ก.ย. 2563
      ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 63097563832) | งบประมาณ 401,250.00