สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง    13 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077136458) | งบประมาณ 589,760.00
กรมแพทย์ทหารเรือ    13 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077056698) | งบประมาณ 2,500,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    13 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067515955) | งบประมาณ 3,884,500.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    13 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067501355) | งบประมาณ 5,020,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    13 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดทดลองและปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067412428) | งบประมาณ 1,200,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    13 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scan) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067146427) | งบประมาณ 5,136,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    13 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้อง 4K พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057340762) | งบประมาณ 15,540,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    13 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อVoltage Transformer (VT) จำนวน 1,000 ชุด เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ Young-Hwa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037552511) | งบประมาณ 55,533,000.00
กองทัพบก โดย กรมการทหารสื่อสาร    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่, ชุดกล่องแบตเตอรี่ และชุดประกอบแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการรองจ่ายสนับสนุนการศึกษาและการฝึกต่างๆของ ทบ. เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077158226) | งบประมาณ 874,340.00
กรุงเทพมหานคร    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077155181) | งบประมาณ 5,777,500.00
กรมการศาสนา    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกฐินพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077154652) | งบประมาณ 4,720,800.00
สถาบันโรคผิวหนัง    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจอดิจิตอล ขนาด 85 นิ้ว พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077151379) | งบประมาณ 1,080,000.00
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกกิจกรรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077149760) | งบประมาณ 1,512,000.00
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077147583) | งบประมาณ 2,574,500.00
จังหวัดอ่างทอง    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077143856) | งบประมาณ 1,190,000.00
กรมชลประทาน    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำบานประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมรวมวงกบพร้อมติดตั้ง จำนวน 14 รายการ (สำหรับงานตกแต่งภายในอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) EB(จ)/06/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077135556) | งบประมาณ 1,250,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๑ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077126122) | งบประมาณ 1,649,000.00
จังหวัดอ่างทอง    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077124626) | งบประมาณ 1,204,000.00
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดความชื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077116468) | งบประมาณ 1,155,600.00
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077101687) | งบประมาณ 4,789,500.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการประเมินประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยด้านแอพพลิเคชั่น (Application Security) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077100976) | งบประมาณ 799,000.00
กรุงเทพมหานคร    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการการบริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบรวดเร็ว (Rapid test) ชนิดตรวจคัดกรองเบื้องต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077100891) | งบประมาณ 4,600,000.00
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077092675) | งบประมาณ 868,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF ๒๒๖XC สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP จำนวนการพิมพ์ ๖,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๒๐๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077070617) | งบประมาณ 1,213,380.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077060792) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    10 ก.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างานของตำแหน่ง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63077052889) | งบประมาณ 1,040,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรายการชุดกันใยแก้ว จำนวน 2 รายการ เลขที่ หปซก.(ซ.)51/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077019550) | งบประมาณ 3,000,000.00
โรงเรียนบางปะอิน    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (STEM) ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077019000) | งบประมาณ 1,631,000.00
กรมชลประทาน    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077006109) | งบประมาณ 14,508,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อการพัฒนาและสาธิตอาชีพตามแผนพัฒนาวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077006087) | งบประมาณ 654,000.00
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    10 ก.ค. 2563
      ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 9 ช่อง จำนวน 80 ตู้ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 63067532899) | งบประมาณ 560,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ส่วนสนามบิน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067525397) | งบประมาณ 12,507,451.70
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อSyringe Feed / Irrigate กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว สำหรับดูดหรือให้ของเหลวสู่่กระเพาะอาหาร ขนาด 50 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067513328) | งบประมาณ 1,177,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อExtension with T Connector สายต่อทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067512791) | งบประมาณ 2,354,000.00
องค์การเภสัชกรรม    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างติดตั้ง Racking System และ รื้อย้ายและติดตั้ง Mobile Shelve จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067497551) | งบประมาณ 588,500.00
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067463452) | งบประมาณ 5,403,900.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067449254) | งบประมาณ 540,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067447501) | งบประมาณ 598,500.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067397612) | งบประมาณ 38,158,760.75
องค์การเภสัชกรรม    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยก ForkLift พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067391626) | งบประมาณ 1,014,360.00
กรุงเทพมหานคร    10 ก.ค. 2563
      เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ (เลขที่โครงการ : 63067385111) | งบประมาณ 1,530,650.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067381440) | งบประมาณ 850,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่างานเช่ารถพร้อมคนขับ 29 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067376574) | งบประมาณ 67,091,354.00
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof Top) อาคารบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067359665) | งบประมาณ 4,700,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067344373) | งบประมาณ 3,270,000.00
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067339392) | งบประมาณ 624,800.00
การประปานครหลวง    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการงานจ้างสำรวจตำแหน่งพิกัดและความลึกหลังท่อและอุปกรณ์ประปา ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067320814) | งบประมาณ 6,078,798.40
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ภายในอาคารผู้โดยสาร,อาคารเทียบเครื่องบิน และอาคารปฏิบัติการและลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067303402) | งบประมาณ 22,495,779.72
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบควบคุมอาคาร BAS, Access Control,TWO WIRE ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067298517) | งบประมาณ 875,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา (Syringe Disposable) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067277165) | งบประมาณ 1,883,200.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง Size S ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067260782) | งบประมาณ 3,770,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเก็บกวาดขยะและดูแลต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067240781) | งบประมาณ 26,780,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067201873) | งบประมาณ 600,000.00
การประปานครหลวง    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของสถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ จำนวน 1 งาน เลขที่ ซล.(ฝบอ) 16/2560 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067192368) | งบประมาณ 5,350,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดชนิดแพลตตินัมโครเมี่ยมที่เคลือบยา Everolimus บนโพลีเมอร์ที่ไม่ย่อยสลาย จำนวน ๓๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067145682) | งบประมาณ 9,300,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    10 ก.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาขอการรับรองอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อาคารสำนักงาน ๒ และอาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบินสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63067128920) | งบประมาณ 10,659,634.79
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของ อผศ. ในงวดบัญชีปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067013182) | งบประมาณ 9,520,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057414418) | งบประมาณ 2,500,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบพิเศษ (Real-time PCR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057371125) | งบประมาณ 1,700,000.00
กรมสรรพสามิต    10 ก.ค. 2563
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔/๘๐ แกรม ฉลากเขียว จำนวน ๑๒,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 63057296078) | งบประมาณ 1,117,080.00
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดขยะด้านท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศ์กเมตร ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057108007) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความสว่างไม่ต่ำกว่า 20,000 แอนซิลูเมนส์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความสว่างไม่ตำกว่า 6,500 แอนซิลูเมนส์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047535766) | งบประมาณ 4,100,000.00
กรมสรรพสามิต    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพิ่มเติมจากเดิมอีก จำนวน ๒๕ พื้นที่ และสำหรับอาคารบ้านพัก สำนักงานสรรพสามิตภาค จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047509483) | งบประมาณ 73,098,000.00
กรมสรรพสามิต    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037311821) | งบประมาณ 8,800,000.00
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077137093) | งบประมาณ 816,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา ENTECAVIR TABLET 0.5 MG จำนวน 1 รายการ (ย.2243/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077128486) | งบประมาณ 5,760,000.00
กรมทรัพยากรน้ำ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077128437) | งบประมาณ 1,800,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายอาคาร 38 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ,ระบบป้องกันเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก อาคาร 38 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ระบบเครือข่ายสำรองอาคาร 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077126265) | งบประมาณ 1,240,000.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยผ่านสื่อวิดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077125949) | งบประมาณ 5,000,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบทุนการศึกษาออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077124395) | งบประมาณ 1,239,200.00
สำนักงานกิจการยุติธรรม    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานกิจการยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077108467) | งบประมาณ 984,400.00
กรมราชทัณฑ์    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาในร่ม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077105514) | งบประมาณ 1,197,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077104466) | งบประมาณ 2,300,000.00
กรมชลประทาน    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำบานประตูวงกบพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ (สำหรับงานตกแต่งภายในอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) เลขที่ EB(จ)/05/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077100689) | งบประมาณ 950,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ Slice ต่อการหมุน ๑ รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077097427) | งบประมาณ 898,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบ (Upgrade) โปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยตรวจโรค 15 หน่วย และติดตั้งการบริการทางการแพทย์ระบบออนไลน์ (PMK-HMS) ให้หน่วยตรวจโรคที่ 3 (พธ.1186) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077091761) | งบประมาณ 1,100,500.00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียนและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077089336) | งบประมาณ 2,972,910.00
กรมท่าอากาศยาน    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถกู้ภัยอากาศยานและรถปูพื้นกู้ภัยอากาศยาน ท่าอากาศยาน 12 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077087702) | งบประมาณ 1,890,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ชุดระบบเครื่องเสียง จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077086732) | งบประมาณ 3,519,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทหม้อแปลง แบบ SC ขนาด 100 เควีเอ,160 เควีเอ,250 เควีเอ,250 เควีเอ และ 400 เควีเอ สำหรับงานขยายเขตฯ งบผู้ใช้ไฟ(63I041B192) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077084697) | งบประมาณ 1,488,370.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077075690) | งบประมาณ 545,000.00
กรมท่าอากาศยาน    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิงภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077068841) | งบประมาณ 883,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตสกู๊ปพิเศษ 20 ปี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077054441) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077048459) | งบประมาณ 1,364,000.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ (e-Learning Courseware) เพื่อให้รองรับมาตรฐานการแสดงผลรูปแบบใหม่ (HTML5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077044112) | งบประมาณ 920,000.00
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานเฟอร์นิเจอร์ชนิดติดตั้ง BUILT-IN ห้องสมุดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ณ ชั้น 8 อาคารศรีสวาย (อาคารเรียน 9 ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077043599) | งบประมาณ 688,600.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างซ่อมพื้นคอนกรีตดาดฟ้าและผนังอาคาร Space Inspirium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077033098) | งบประมาณ 996,421.13
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077030007) | งบประมาณ 536,000.00
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อทองคำแท่งที่ระลึก พนักงานอาวุโสและมีประสบการณ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077007983) | งบประมาณ 6,737,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดูแลอาคารสงเคราะห์บางกระบือ กฟน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067537764) | งบประมาณ 768,788.58
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดหาสิทธิการใช้งานโปรแกรม Autodesk จำนวน 8 License ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067534516) | งบประมาณ 1,375,000.00
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067534404) | งบประมาณ 1,199,500.00
เทศบาลตำบลบางพลับ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067533787) | งบประมาณ 2,400,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเสื้อกาวน์ผู้ปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง Technician ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067533498) | งบประมาณ 597,610.00
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 8500 LUMENS และเครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4200 LUMENS จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067518040) | งบประมาณ 1,058,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งานอาคาร ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067498802) | งบประมาณ 13,098,733.83
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา CLOPIDOGREL TABLET 75 MG จำนวน 1 รายการ (ย.2241/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067480293) | งบประมาณ 25,326,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG CAP จำนวน 1 รายการ (ย.2244/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067479973) | งบประมาณ 12,320,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ (ย.2245/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067479797) | งบประมาณ 14,591,976.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา INFLIXIMAB INJ. 100 MG จำนวน 1 รายการ (ย.2246/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067479451) | งบประมาณ 7,477,376.00