สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087510831) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087506317) | งบประมาณ 555,000.00
กองทุนการออมแห่งชาติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานด้านจัดการเอกสารของ กอช. เพื่อการสแกนและส่งเข้าจัดเก็บคลังเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087505431) | งบประมาณ 2,800,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุด LCD Projector จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087504842) | งบประมาณ 1,000,000.00
เทศบาลตำบลด่านสำโรง    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087502936) | งบประมาณ 1,166,400.00
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087502778) | งบประมาณ 750,000.00
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์บังตาเหล็ก และเก้าอี้สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087502048) | งบประมาณ 1,822,600.00
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำระบบอัจฉริยะเพื่อการบริหารงานและการจินตภาพข้อมูล (Business Intelligence) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087501515) | งบประมาณ 750,000.00
กองทัพเรือ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องหมวกนิรภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087500007) | งบประมาณ 1,200,000.00
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของสำนักปลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087499027) | งบประมาณ 3,360,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระดาษ ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087497222) | งบประมาณ 1,484,270.00
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087496884) | งบประมาณ 1,700,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087496011) | งบประมาณ 2,500,000.00
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานผ่านระบบ e-Catalog ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087495278) | งบประมาณ 3,264,354.05
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ หอบังคับการบินเชียงราย เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087494860) | งบประมาณ 2,558,500.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากยาแบบกระดาษต่อเนื่อง สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7,000,000 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087489830) | งบประมาณ 1,050,000.00
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087489828) | งบประมาณ 1,647,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087486336) | งบประมาณ 580,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลธนู    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087484115) | งบประมาณ 868,000.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอก ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087480966) | งบประมาณ 942,400.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD20 SN 722012/849 จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087479066) | งบประมาณ 1,391,000.00
เทศบาลตำบลบางกะดี    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087478717) | งบประมาณ 1,570,000.00
จังหวัดปทุมธานี    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087477831) | งบประมาณ 565,620.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087477539) | งบประมาณ 2,430,175.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    23 ส.ค. 2562
      จ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 62087474351) | งบประมาณ 5,146,545.92
เทศบาลตำบลด่านสำโรง    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087470912) | งบประมาณ 1,242,000.00
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087467521) | งบประมาณ 4,141,900.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087466927) | งบประมาณ 1,878,500.00
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087465027) | งบประมาณ 3,080,000.00
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหารพิรุณปัญญา ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087464338) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการคหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087463172) | งบประมาณ 600,000.00
กรมราชทัณฑ์    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องพันธนาการ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087460867) | งบประมาณ 1,200,000.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087460533) | งบประมาณ 1,356,800.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อการจัดหาถุงขยะสีดำ สบู่เหลวล้างมือ และ แผ่นกรองหอมดับกลิ่นสำหรับโถปัสสาวะชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087455000) | งบประมาณ 1,425,722.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินแขวนอิสลาม กฟผ. ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441-1442 (2563) จำนวน 47,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087445827) | งบประมาณ 600,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบ PACS จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087425700) | งบประมาณ 3,852,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและเว็ปไซต์ Thai Cancer Based จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087424779) | งบประมาณ 720,000.00
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย อาคารสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087419359) | งบประมาณ 1,230,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ราคารวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087416093) | งบประมาณ 520,600.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087413127) | งบประมาณ 1,140,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087406964) | งบประมาณ 2,400,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087406008) | งบประมาณ 2,982,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้สแตนเลส สำหรับโรงอาหาร 155 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087400592) | งบประมาณ 2,790,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทขนม จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087396280) | งบประมาณ 2,573,250.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087386843) | งบประมาณ 672,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    23 ส.ค. 2562
      เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 62087381176) | งบประมาณ 1,214,450.00
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งเพิ่มตามหมู่ต่างๆ ทั้ง ๑๕ หมู่ ในเขตตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087381108) | งบประมาณ 60,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ภายในเขตตำบลราชาเทวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087380335) | งบประมาณ 13,500,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม สายขนส่ง สนับสนุนภารกิจ UNMISS ผลัดที่ 2 จำนวน 152 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087373124) | งบประมาณ 6,640,000.00
เทศบาลนครนครปฐม    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087371830) | งบประมาณ 601,704.00
เทศบาลตำบลด่านสำโรง    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087367990) | งบประมาณ 900,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ตัวที่ 1-3 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087367409) | งบประมาณ 3,160,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาด ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087367266) | งบประมาณ 600,000.00
กรมทางหลวง    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบกระบะเท จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087359473) | งบประมาณ 42,000,000.00
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087357004) | งบประมาณ 7,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087351693) | งบประมาณ 1,985,200.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดห้องสมุดฯ บางขุนเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087349471) | งบประมาณ 702,800.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดห้องสมุดฯ บางบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087348851) | งบประมาณ 702,800.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดห้องสมุดฯ ห้วยขวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087347666) | งบประมาณ 702,800.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087346274) | งบประมาณ 637,700.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนอัมพวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087345766) | งบประมาณ 1,344,400.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087343346) | งบประมาณ 2,001,900.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087341340) | งบประมาณ 745,057.05
กรมการขนส่งทางบก    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087340868) | งบประมาณ 22,235,798.20
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) เพื่อการสั่งการและเบิกจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติการ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087339705) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดตั้งโครงการนำร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Visual Reality VR) สำหรับนักศึกษา จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087339109) | งบประมาณ 8,660,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสวนกีฬารามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087334559) | งบประมาณ 3,672,000.00
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087334037) | งบประมาณ 1,169,400.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087332740) | งบประมาณ 1,551,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อก๊อสและสำลีสำเร็จรูปชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087327962) | งบประมาณ 2,884,000.00
การประปานครหลวง    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานให้บริการระบบประปาภายในสถานที่ใช้น้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาในสังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการ บริการ 2 เลขที่ ลม.02-01(63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087327704) | งบประมาณ 1,070,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บริเวณสวนไม้หอมน้อมเกล้าฯ สวนพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเพื่อผู้พิการทางสายตา สวนไม้มงคล 76 จังหวัด และสวนสำหรับเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087324863) | งบประมาณ 3,336,000.00
การประปานครหลวง    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานให้บริการระบบประปาภายในสถานที่ใช้น้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาในสังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการ บริการ 3 เลขที่ ลม.03-01(63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087320650) | งบประมาณ 1,284,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสวนใต้ทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนพระราม 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087319020) | งบประมาณ 3,552,000.00
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087312703) | งบประมาณ 3,650,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087297739) | งบประมาณ 1,540,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 28 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087291098) | งบประมาณ 6,048,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตะแกรงดักขยะพร้อมทางเดินด้านบน หน้าโรงสูบระบายน้ำท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087287856) | งบประมาณ 962,572.00
กรมทางหลวง    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087269724) | งบประมาณ 11,250,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087269086) | งบประมาณ 5,166,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) อาคาร 6 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์(200 ปี) อาคาร 1 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล อาคาร 3 และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว อาคาร 3 โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว อาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087262170) | งบประมาณ 2,093,628.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทเวค จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087249712) | งบประมาณ 1,542,800.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087247853) | งบประมาณ 6,900,000.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087244911) | งบประมาณ 694,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087240682) | งบประมาณ 2,293,332.50
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087227440) | งบประมาณ 3,291,830.00
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087226999) | งบประมาณ 4,490,436.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลชนิด ๓ หัวตรวจขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087218774) | งบประมาณ 11,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087213321) | งบประมาณ 35,994,800.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มลูกถ้วย 3 รายการ สำหรับสำรอง Safety Stock ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087212820) | งบประมาณ 3,477,714.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสายส่งเลือด (Blood line) จำนวน 30,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087212434) | งบประมาณ 1,920,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อตัวกรองไตเทียมชนิดธรรมดา (Low flux dialyzer) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087211484) | งบประมาณ 816,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อตัวกรองประสิทธิภาพสูงแบบสังเคราะห์ (High flux Dialyzer) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087210386) | งบประมาณ 2,388,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087207875) | งบประมาณ 4,063,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087207826) | งบประมาณ 865,800.00
กรมการแพทย์    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในอาคารกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087207323) | งบประมาณ 992,000.00
กรมทางหลวง    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม จำนวน 152 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087202330) | งบประมาณ 89,832,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อGrounding jumper ทำจากสายอ่อนตัวนำทองแดงแกนเดียวขนาด 16 ตร.มม (Code 6145-231-01600) จำนวน 9,500 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8953-JGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087190501) | งบประมาณ 797,037.65
กรมชลประทาน    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี (MATTRESS) และอื่นๆ รวมจำนวน 3 รายการ ของงานอาคารป้องกันตลิ่งฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087175758) | งบประมาณ 34,262,400.00
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    23 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด พื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087166773) | งบประมาณ 3,024,000.00