สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี    18 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อหน้ากากสำหรับฉายรังสี จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027246008) | งบประมาณ 565,000.00
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    18 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027233420) | งบประมาณ 1,207,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    18 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อFoot Operate Whistle Valve, Complete สำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 53 Sets. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027220171) | งบประมาณ 1,300,000.00
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    18 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027144811) | งบประมาณ 750,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย    18 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องดูดควันบริเวณศูนย์อาหาร การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027130830) | งบประมาณ 596,200.00
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    18 ก.พ. 2563
      ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (เลขที่โครงการ : 63027089471) | งบประมาณ 550,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    18 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมสำหรับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027039858) | งบประมาณ 817,266.00
การยางแห่งประเทศไทย    18 ก.พ. 2563
      เครื่องพิมพ์ passbook จำนวน 134 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 63017520614) | งบประมาณ 4,014,640.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    18 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาชั้นสูงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อนิเวศวิทยาของสัตว์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017432338) | งบประมาณ 996,200.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    18 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017406170) | งบประมาณ 8,506,132.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อลูกรังและวัสดุคัดเลือก บ.ท่าเตียน ม.8 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ระยะทาง 1.750 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027285026) | งบประมาณ 1,016,400.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อลูกรังและวัสดุคัดเลือก บ.วังนกแก้ว ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ระยะทาง 5.150 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027284851) | งบประมาณ 2,991,100.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำสำนักงาน อพท. ส่วนกลาง กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027284786) | งบประมาณ 2,991,700.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ ของ อพท. กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027284564) | งบประมาณ 994,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนและการเรืองแสง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027284080) | งบประมาณ 1,340,000.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายสื่อสาร กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อทดแทน/เพิ่มเติมตามภารกิจของ อพท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027283990) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เชิงแสง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027283309) | งบประมาณ 4,280,000.00
โรงเรียนโฆสิตสโมสร    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสร ตามงบโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027270415) | งบประมาณ 2,720,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องไอออนโครมาโตกราฟ 1 ระบบ พร้อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับส่วนผลิตสารละลายขับดัน ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027265248) | งบประมาณ 4,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027259515) | งบประมาณ 518,000.00
กรมอุทกศาสตร์    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) สำหรับงานวงรอบชั้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027258267) | งบประมาณ 850,000.00
กรมปศุสัตว์    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027258092) | งบประมาณ 1,427,900.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027257755) | งบประมาณ 530,000.00
จังหวัดปทุมธานี    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027253531) | งบประมาณ 4,106,250.00
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาส่วนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Business Intelligence ภายใต้โปรแกรมระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระบบคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027252999) | งบประมาณ 800,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027244797) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์นั่งส่วนกลาง ๔ ประตู (๒ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027243357) | งบประมาณ 1,862,000.00
สถาบันอนุญาโตตุลาการ    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027233018) | งบประมาณ 900,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดจุลหัตถการสำหรับการฉีดสารพันธุกรรมปริมาณน้อยในเซลส์สิ่งมีชีวิต (Micro Injection System) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027228808) | งบประมาณ 1,850,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ดำเนินกิจกรรม Pre - Post Tour สนับสนุนงาน ITCMA and CTW Asia-Pacific 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027226257) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมวิทยาศาสตร์บริการ    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการซึมผ่านของแก๊ส ตาม EN 374-12003 พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027220999) | งบประมาณ 3,500,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บฝุ่นละอองสำหรับงานไม้ พร้อมไซโลสำหรับเก็บ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027219308) | งบประมาณ 1,829,700.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา จำนวน 1 งาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027210254) | งบประมาณ 570,000.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายสื่อสาร กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อทดแทน/เพิ่มเติมตามภารกิจของ อพท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027200854) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 17/2563    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027199663) | งบประมาณ 2,367,280.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ ของ อพท. กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027190214) | งบประมาณ 994,000.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำสำนักงาน อพท. ส่วนกลาง กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027189926) | งบประมาณ 2,991,700.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027174437) | งบประมาณ 1,602,423.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027171558) | งบประมาณ 2,795,560.00
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027146652) | งบประมาณ 4,625,728.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ความละเอียดสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027142058) | งบประมาณ 950,000.00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027140674) | งบประมาณ 3,748,500.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027140442) | งบประมาณ 656,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการออกหนังสืออนุญาตกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027139453) | งบประมาณ 940,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อกระดาษสำหรับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027138816) | งบประมาณ 1,583,392.70
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    17 ก.พ. 2563
      จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63027135484) | งบประมาณ 7,500,000.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027135275) | งบประมาณ 1,288,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 12 รายการ งบ คพจ.1 แผนงานที่ 4 ปี 2562 (C3IAHชช.009/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027134536) | งบประมาณ 926,135.83
จังหวัดนนทบุรี    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรี เที่ยวได้ทั้งปี ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027123276) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027118145) | งบประมาณ 1,749,150.00
กรมการพัฒนาชุมชน    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027099543) | งบประมาณ 17,119,600.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คัน ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027096135) | งบประมาณ 2,970,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันที่เคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027087399) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมทางหลวง    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (Falling Weight Deflectometer) พร้อมรถลากจูงและรถขนย้ายเครื่องมือ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027084236) | งบประมาณ 23,000,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวของอาคาร จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027071976) | งบประมาณ 1,123,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027071390) | งบประมาณ 2,400,000.00
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027070555) | งบประมาณ 876,200.00
กรุงเทพมหานคร    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027068466) | งบประมาณ 900,400.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 540,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027068351) | งบประมาณ 1,990,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว (EXAMINATION GLOVE NO.XS,S,M,L) จำนวน ๔๐,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027064541) | งบประมาณ 3,400,000.00
กรมพลศึกษา    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027055851) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System - Life) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027054185) | งบประมาณ 30,000,000.00
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการทัศนศึกษาและดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027043224) | งบประมาณ 10,080,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ มีหลังคากระบะท้ายไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027024227) | งบประมาณ 4,691,736.00
โรงเรียนวัดคานหาม    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027020386) | งบประมาณ 1,230,000.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบดิจิตอล VHF/FM ชนิดมือถือ แบบมีหน้าจอ 5 วัตต์ จำนวน 245 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027020021) | งบประมาณ 18,375,000.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม AppSpider Pro และ Metasploit Pro ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027009258) | งบประมาณ 990,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมและวิเคราะห์ปฎิกิริยาด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027008844) | งบประมาณ 1,791,200.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน จำนวน ๑ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017554294) | งบประมาณ 588,500.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อรอกเหล็ก 24 EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017513581) | งบประมาณ 721,180.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017512310) | งบประมาณ 1,700,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017508758) | งบประมาณ 2,576,000.00
กรมควบคุมโรค    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017495645) | งบประมาณ 743,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Metal Enclosure for Ring Main Unit and Metering (Type 1) สำหรับพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (งบ.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017484048) | งบประมาณ 19,536,060.00
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017466151) | งบประมาณ 763,900.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบรัศมีเดียว (Single radius system) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017450946) | งบประมาณ 5,160,000.00
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 3,380 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017436201) | งบประมาณ 5,746,000.00
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดแผงทดสอบมาตรฐาน สาขางาน PLC (หุ่นยนต์อุตสาหกรรม) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017431430) | งบประมาณ 2,500,000.00
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมพร้อมสื่อพื้นฐานด้านวิศวกรรม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017431283) | งบประมาณ 2,500,000.00
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกอบรมการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (HMI) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017430794) | งบประมาณ 4,500,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 132 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017198239) | งบประมาณ 6,600,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017021448) | งบประมาณ 1,569,880.00
กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127193208) | งบประมาณ 29,964,133.30
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 KV. 100 A. 12 KA. จำนวน 25,000 ชุด และดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 KV. 100 A. 8 KA. จำนวน 11,200 ชุด เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ดฟ)-001.2-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127142773) | งบประมาณ 96,599,600.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 KV. 100 A. 12 KA. จำนวน 30,700 ชุด เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ดฟ)-001.1-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127140544) | งบประมาณ 72,267,800.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์งานซ่อมบำรุงวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 117 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117410726) | งบประมาณ 3,162,920.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    17 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและการป้องกันอันตรายในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117054675) | งบประมาณ 1,500,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อสารหนืด Sodium Hyaluronate จำนวนประมาณ 1,200 กล่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027242872) | งบประมาณ 2,114,400.00
จังหวัดปทุมธานี    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อบกว่า 250 ลิตร ที่ รพ.หนองเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027237719) | งบประมาณ 1,313,200.00
จังหวัดปทุมธานี    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ที่ รพ.ลาดหลุมแก้ว/รพ.สามโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027235863) | งบประมาณ 1,274,000.00
จังหวัดปทุมธานี    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ที่ รพ.ลาดหลุมแก้ว/รพ.สามโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027231550) | งบประมาณ 1,646,400.00
กรมอุทกศาสตร์    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่อง Multifunction Plotter ขนาด ๓๖ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027230272) | งบประมาณ 2,600,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน ๑๓๐ ตัว (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๑๗/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027224975) | งบประมาณ 929,500.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM 200 CO 2) ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูงสถานี RADAR SSR MODE S และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ที่อาคารหอบังคับการบิน, อาคารบ้านพักพนักงาน และบ้านพักรับรอง ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี และหอบังคับการบินชุมพร เป็นเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027223786) | งบประมาณ 654,750.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับสารปริมาณสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027223073) | งบประมาณ 695,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027220487) | งบประมาณ 787,000.00
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027219762) | งบประมาณ 2,440,000.00
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำเข็มที่ระลึกการปฏิบัติงานครบ 30 ปี และโล่เกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027215381) | งบประมาณ 1,390,135.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027215166) | งบประมาณ 864,000.00
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี    14 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027212792) | งบประมาณ 2,011,000.00