สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรมชลประทาน    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่รถ COMPACTOR ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น JV100WP-1 รต.2173/33 รหัสครุภัณฑ์ E 8309 0406 0103 0933 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097553347) | งบประมาณ 865,200.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097535838) | งบประมาณ 1,997,400.00
กรมคุมประพฤติ    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097529193) | งบประมาณ 3,319,000.00
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกระจับพินิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097525027) | งบประมาณ 2,235,000.00
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097524642) | งบประมาณ 750,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097522418) | งบประมาณ 1,998,000.00
โรงพยาบาลปทุมธานี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097518633) | งบประมาณ 1,140,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณอาคารอเนกประสงค์และสวนสาธารณะหน้าที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097517458) | งบประมาณ 2,000,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อAluminum Hydraulic Jack 150 ตัน 1 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097502034) | งบประมาณ 1,926,000.00
กรมชลประทาน    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิค ยี่ห้อ MWI รุ่น HAC 324 จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097501199) | งบประมาณ 1,861,900.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097500497) | งบประมาณ 609,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097500334) | งบประมาณ 1,050,000.00
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097500135) | งบประมาณ 960,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดด่าง - ก๊าซ (BLOOD GAS) ปริมาณอิเล็กโตรไลท์ในเลือด GEM 3500 BG/ISE/HCT (450 TEST/PACK) จำนวน 72 PACK ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097484357) | งบประมาณ 3,168,000.00
โรงเรียนหอวัง    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียนหอวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097478744) | งบประมาณ 2,772,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแกใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097477499) | งบประมาณ 2,109,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097461649) | งบประมาณ 1,921,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097459567) | งบประมาณ 1,981,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097443145) | งบประมาณ 900,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกันตทาราราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097442569) | งบประมาณ 555,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม (โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม และโรงเรียนวัดไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097436160) | งบประมาณ 759,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุง สำหรับกระดูกรยางค์ส่วนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097434933) | งบประมาณ 1,216,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบุคคโล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097429241) | งบประมาณ 507,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อม Suction Valve และ Delivery Valve ของ Air Compressor Knorr Type W450/150-3 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 400 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097428867) | งบประมาณ 2,996,000.00
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection จำนวน 1,200 vial และ Carboplatin 450 mg injection จำนวน 900 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097424330) | งบประมาณ 1,212,096.00
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 210 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097424271) | งบประมาณ 2,067,156.00
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisplatin 50 mg injection จำนวน 3,200 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097424151) | งบประมาณ 864,000.00
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg injection จำนวน 1,200 vial และ Paclitaxel 300 mg injection จำนวน 1,500 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097423875) | งบประมาณ 4,214,385.00
กรมการค้าภายใน    21 ก.ย. 2561
      จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 61097423769) | งบประมาณ 700,000.00
การประปานครหลวง    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งประปา งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ ขนาดไม่เกิน ศก.1 1/2 นิ้วและงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง สัญญาเลขที่ สสบท.(ตม)-01(62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097421998) | งบประมาณ 4,467,892.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการตรวจสอบชั้นโครงสร้างใต้ผิวจราจร ด้วยวิธี Ground Penetrating Radar Evaluation (GPR) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097415935) | งบประมาณ 8,100,000.00
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097409598) | งบประมาณ 1,437,000.00
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว)    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097407836) | งบประมาณ 1,850,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลลาดใหญ่ หมู่ที่ 4,5,6,7,8,9,10 และหมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097405898) | งบประมาณ 1,187,070.00
โรงพยาบาลราชวิถี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจอแสดงผลชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097405870) | งบประมาณ 2,400,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธินิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097405340) | งบประมาณ 1,434,000.00
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เครื่องตรวจสอบคุณภาพกลิ่น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097399427) | งบประมาณ 4,000,000.00
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    21 ก.ย. 2561
      จ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ (เลขที่โครงการ : 61097399002) | งบประมาณ 970,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097398163) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ ๑๑ ตัว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097396046) | งบประมาณ 550,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อMAGNET VALVE VM13-4H สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 53 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097395039) | งบประมาณ 3,700,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097394935) | งบประมาณ 594,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097382602) | งบประมาณ 864,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อJumper Receptacle Type IC70A-3 Jumper Cable 7 m. ใช้กับรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 28 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097379516) | งบประมาณ 3,911,600.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อManually Actuated Spool Valve 3/2 G1/4 Model VR03068102 (3/2 Way Direct Solenoid Valve) ใช้กับรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097374044) | งบประมาณ 1,200,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097367055) | งบประมาณ 1,990,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อNose Block Assembly (Suspension Support) ของรถจักร GEA จำนวน 216 Pcs ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097366551) | งบประมาณ 1,740,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องผสมสารหรือไล่ฟองแก๊สในของเหลว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097365254) | งบประมาณ 700,000.00
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097354129) | งบประมาณ 1,463,280.00
กรมชลประทาน    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทที่ 1 พร้อมขนส่ง ชั้นคุณภาพ C14.5/18 มอก.213-2552 ฯ จำนวน 2,195 ลบ.ม. ของงานปรับปรุงดาดคอนกรีคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 3 ซ้าย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097352171) | งบประมาณ 3,586,630.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097345443) | งบประมาณ 1,665,800.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าระบบสื่อสารข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097323688) | งบประมาณ 4,200,000.00
วิทยาลัยนาฎศิลปนครปฐม    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) จำนวน ๔๐ รายการ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097320845) | งบประมาณ 5,694,000.00
การประปานครหลวง    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุง ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ และงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน สัญญาเลขที่ ปว14-01(62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097311169) | งบประมาณ 2,776,500.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกทดลองไฮโดรลิกส์พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097275385) | งบประมาณ 750,000.00
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 750 vial และ Oxalipaltin 100 mg injection จำนวน 820 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097269550) | งบประมาณ 2,948,650.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097264980) | งบประมาณ 5,658,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดอุดมรังสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097264914) | งบประมาณ 7,233,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดาวคนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097254234) | งบประมาณ 546,000.00
เทศบาลนครนนทบุรี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง Server) เทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097252420) | งบประมาณ 5,500,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อกระดาษทิชชู ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097251927) | งบประมาณ 823,230.00
จังหวัดสมุทรสาคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อถุงขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097249934) | งบประมาณ 1,358,500.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097234052) | งบประมาณ 8,024,900.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อหมวกกันสะเก็ดระเบิด จำนวน 48 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097228624) | งบประมาณ 1,644,480.00
กรมการค้าภายใน    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Video Conference ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097228019) | งบประมาณ 2,500,000.00
กองตรวจสอบภายใน 2 สำนักงานตรวจสอบภายใน    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097225481) | งบประมาณ 546,100.00
จังหวัดปทุมธานี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ให้กับหน่วยบริการ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097182624) | งบประมาณ 6,440,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แบบอัลตรา Ultra-HPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097141286) | งบประมาณ 3,500,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097139538) | งบประมาณ 816,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาเช่าเช่าเหมาบริการรถยนต์ขนาด ๑๒ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097133968) | งบประมาณ 1,995,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภค(อาหารดิบรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง)จำนวน 68 รายการและข้าวสารขาว5%จำนวน 1 รายการ สำหรับจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ผู้ต้องกักขัง และผู้ต้องกักกัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097106537) | งบประมาณ 83,967,520.00
กองทัพบก    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่เครื่องมือ, เครี่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้าทำเครื่องมือผสมธาตุถ่านฯ และอื่นๆ) รวม 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097070775) | งบประมาณ 677,854.00
เทศบาลนครนนทบุรี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 68 เมตร พร้อมถุงหนีไฟจากที่สูง จำนวน 1 คัน ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097063022) | งบประมาณ 87,000,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ (ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อและแผ่นทดสอบเชื้อ) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097043818) | งบประมาณ 6,138,333.20
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง HPLC-DA (High Performance Liquid Chromatograph diode Array detector ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097002876) | งบประมาณ 3,300,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์ confocal laserscanning ชนิดตั้งโต๊ะและมี live cell chamber ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087697215) | งบประมาณ 5,600,000.00
เทศบาลตำบลลำลูกกา    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา (โครงการเบิกตัดปีกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087684258) | งบประมาณ 2,000,000.00
การประปานครหลวง    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อแหวนยางยีโบลท์ AC, PVC จำนวน 9 รายการ เลขที่ ซท.31/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087683671) | งบประมาณ 4,754,694.80
การประปานครหลวง    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เหล็กหล่อเหนียวใช้กับท่อ เอซี. จำนวน 20 รายการ เลขที่ ซท.32/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087649560) | งบประมาณ 5,828,750.10
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๑    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่งขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087633081) | งบประมาณ 10,211,200.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087609870) | งบประมาณ 3,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัคซีนไวรัสโรต้า จำนวน 8,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087596622) | งบประมาณ 4,400,000.00
การประปานครหลวง    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของสถานีสูบน้ำดิบสำแล จำนวน 1 งาน เลขที่ ซล.40/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087517243) | งบประมาณ 10,700,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน กฟภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087481939) | งบประมาณ 12,674,150.00
โรงพยาบาลราชวิถี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจสูตินรีเวชควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 15 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087479351) | งบประมาณ 6,300,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อTerminator kit outdoor type for 12/20 kV 240 sqmm. จำนวน 400 ตัว ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP2-8950-FBX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087467931) | งบประมาณ 821,760.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อTerminator kit indoor for 12/20 kV 70 sqmm. จำนวน 600 ตัว ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP2-8950-DBX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087466631) | งบประมาณ 612,789.00
การประปาส่วนภูมิภาค    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087451711) | งบประมาณ 4,815,000.00
กรมควบคุมโรค    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087364859) | งบประมาณ 695,500.00
กรมบังคับคดี    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 283 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087360639) | งบประมาณ 8,207,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อRemote I/O module for pole-mounted hybrid switchgear (code 5982-040-00036) จำนวน 7 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ PM1-2260-WGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087316063) | งบประมาณ 2,000,000.00
การประปานครหลวง    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำขนาด ศก. 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว พร้อมก้านและแหวนยูเนียน และปะเก็นยาง เลขที่ ซท.3/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087290846) | งบประมาณ 78,646,230.50
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อDrop Fuse Cutout 12 kA 200 A 25 kV without Bracket (Code 5920-384-20000) จำนวน 750 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP1-8942-QGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077543664) | งบประมาณ 6,626,242.50
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    21 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อGround Rod Galvanized Steel 16 mm x 2.4 m (Code 5615-033-50200) จำนวน 9,500 อัน ตามรหัสเลขที่ MA1-8572-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037529525) | งบประมาณ 1,458,270.90
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097532846) | งบประมาณ 1,343,400.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097530003) | งบประมาณ 1,999,800.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097529979) | งบประมาณ 1,984,000.00
กรมอนามัย    20 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย จำนวน ๔๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097525897) | งบประมาณ 2,000,000.00
กองทัพบก    20 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์เอกสารข่าวทหารบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097525875) | งบประมาณ 1,650,000.00
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    20 ก.ย. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ i-MAC สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097516986) | งบประมาณ 1,800,000.00