สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
เทศบาลตำบลลำลูกกา    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097496433) | งบประมาณ 592,800.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 170 ปอนด์ จำนวน 4 เครื่อง (พธ.2915) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097493493) | งบประมาณ 2,800,000.00
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคารและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย รวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097487644) | งบประมาณ 744,000.00
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097487517) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงเรียนหอวัง    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศนำนักเรียนและครูไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097487378) | งบประมาณ 1,192,000.00
กรมสรรพากร    20 ก.ย. 2562
      เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๗ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๑๑ เดือน) ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม (เลขที่โครงการ : 62097478404) | งบประมาณ 1,039,500.00
กองทัพบก โดย สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097477295) | งบประมาณ 1,440,200.00
กรมสรรพากร    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานและคนสวน จำนวน ๗ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๑๑ เดือน) ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097468753) | งบประมาณ 947,100.00
โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097445675) | งบประมาณ 802,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯหมวดอาหารทางสายให้อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097421089) | งบประมาณ 968,500.00
โรงพยาบาลราชวิถี    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดผ้าคลุมสำหรับผ่าตัดทั่วไป (Universal Drape with Pouch Set) จำนวน 5,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097420743) | งบประมาณ 4,250,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารเรียน สำหรับโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097418202) | งบประมาณ 900,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อ เหล็กเส้นแบนตัดซอยไม่มีขี้คมที่ขอบ ขนาด 6 x 50 mm. x 6 m. ตัดจากเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพ SS400 มอก.1479-2558 จำนวน 2,826 EA (MP 181/62} ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097411782) | งบประมาณ 970,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเด็ก กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097389186) | งบประมาณ 3,750,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อRepair kit for PSC-43S Super Spool Valve สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 80 Sets. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097379041) | งบประมาณ 1,300,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 400 KVA สำหรับโรงซ่อมแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ ใช้งานที่ สปอ.กท. งทป.เลขที่ 63/2562 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097375523) | งบประมาณ 1,159,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเขตบางแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097368489) | งบประมาณ 620,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097363899) | งบประมาณ 1,812,101.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097360047) | งบประมาณ 940,700.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 42 รายการ (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097359926) | งบประมาณ 21,523,723.45
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097337535) | งบประมาณ 1,200,000.00
การประปานครหลวง    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างติดตั้งประปา เพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ สสม.(ส)1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097317506) | งบประมาณ 1,284,000.00
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำอาหารว่างเช้า-บ่ายและอาหารกลางวันพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตฯระดับปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097307903) | งบประมาณ 699,840.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097303359) | งบประมาณ 1,200,000.00
การประปานครหลวง    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจหาท่อรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที่ สร.01-01(63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097301897) | งบประมาณ 3,200,000.00
การประปานครหลวง    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง ถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ สสส.(ปท)1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097298707) | งบประมาณ 1,493,720.00
การประปานครหลวง    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางเขน (สร.16-01(63)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097280958) | งบประมาณ 1,000,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    20 ก.ย. 2562
      ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 450,000 คิวบิคเมตร (เลขที่โครงการ : 62097280949) | งบประมาณ 2,889,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 8 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097241691) | งบประมาณ 3,121,684.50
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ (ย.2962/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097237120) | งบประมาณ 9,287,600.00
กรมการขนส่งทางบก    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารข้อมูลสำหรับระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097236549) | งบประมาณ 1,500,000.00
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่อง Ultrasonic metal welder จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097233522) | งบประมาณ 800,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์สถานพยาบาลสำนักงานใหญ่และสำนักงานพระโขนง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097218943) | งบประมาณ 96,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097212632) | งบประมาณ 2,500,000.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร น.2 จำนวน 5 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097200866) | งบประมาณ 1,266,922.80
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อแม่แรงไฮดรอลิคยกรถขนาด 350 KN ใช้งานที่ สรพ.ธบ. งทป.เลขที่ 25/2562 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097191524) | งบประมาณ 877,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อGUY WIRE 1/2 Inch (Code 4010-303-40000) จำนวน 8,320 เมตร ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8948-DHZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097181246) | งบประมาณ 819,020.80
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อPiston (045) สำหรับซ่อม APD.B35 Block brake unit PEC 7 II/30920/11Z รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 337 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097137533) | งบประมาณ 5,800,000.00
สำนักงานประกันสังคม    20 ก.ย. 2562
      จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 62097090901) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิด 4 มิติ (Echocardiogram) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097061456) | งบประมาณ 17,000,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ส่วนกลางพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ชุด (โครงการเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ส่วนกลางทดแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน 32 ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097051837) | งบประมาณ 3,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อPreformed Deadend Grip, Coated for 35 sq.mm. ASC (Code 6145-137-03500) จำนวน 10,000 อัน ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8946-EGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097051715) | งบประมาณ 1,009,010.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097044187) | งบประมาณ 900,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097042890) | งบประมาณ 12,704,943.66
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097008899) | งบประมาณ 5,617,500.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ว.960/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087663119) | งบประมาณ 6,194,230.00
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087603873) | งบประมาณ 3,280,282.95
การไฟฟ้านครหลวง    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อPVC Insulated Copper Conductor, MEA Type A ชนิดแกนเดี่ยว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1 x 150 ตารางมิลลิเมตร (Code 6145-201-15000) จำนวน 14,000 เมตร ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA3-7506-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087528001) | งบประมาณ 6,386,423.40
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ว.1475/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087366801) | งบประมาณ 2,121,600.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ว.1480/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087365497) | งบประมาณ 3,723,600.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหา ซีเค เอ็มบี ขนาดบรรจุ 100 เทสต์ (ว.1481/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087364842) | งบประมาณ 2,771,300.00
โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087339531) | งบประมาณ 9,213,700.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 31 รายการ (ว.1477/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087305924) | งบประมาณ 2,669,520.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดจำนวน 13,500 Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087290421) | งบประมาณ 1,848,960.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถพ่วงบรรทุกเสาขนาด มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ตัน แบบเลี้ยวได้ทุกเพลาล้อ (POLE TRAILER) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087065190) | งบประมาณ 7,062,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077543092) | งบประมาณ 6,221,290.30
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อหุ่นฟื้นคืนชีพแบบครึ่งตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077511979) | งบประมาณ 700,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ว.1389/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077488282) | งบประมาณ 3,842,700.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบบริการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077287007) | งบประมาณ 50,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อMobile Distributed Temperature,Strain and Acoustic Sensing (DTSAS) system จำนวน 1 รายการ เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ช)-065-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077265487) | งบประมาณ 36,380,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อRubber Glove Test Set จำนวน 1 รายการ เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ช)-048-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057361126) | งบประมาณ 16,050,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    20 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณเครื่องมือสำหรับงานสื่อสารระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ตามงบลงทุน ประจำปี 2561 Digital Transmission Analyzer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117254412) | งบประมาณ 1,177,000.00
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097460186) | งบประมาณ 686,250.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายใน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097459914) | งบประมาณ 1,148,400.00
โรงเรียนปทุมคงคา    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097455349) | งบประมาณ 600,000.00
สถาบันโรคผิวหนัง    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097453424) | งบประมาณ 2,196,725.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเช่าบริการสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097451105) | งบประมาณ 1,800,000.00
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097449625) | งบประมาณ 686,250.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097443588) | งบประมาณ 814,000.00
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อนำ้ยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097441635) | งบประมาณ 1,200,000.00
โรงเรียนธัญรัตน์    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำชุดวงโยธวาทิต ชุดวงดนตรีลูกทุ่ง และซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097439440) | งบประมาณ 606,904.00
โรงเรียนธัญรัตน์    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากล เพื่อการเรียนการสอนนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097439436) | งบประมาณ 852,255.00
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบ Security Mail Gateway จำนวน 3,000 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097437979) | งบประมาณ 900,000.00
สถาบันอุทยานการเรียนรู้    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อสำหรับอุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097431508) | งบประมาณ 600,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097431466) | งบประมาณ 1,177,000.00
เทศบาลตำบลบางกระสั้น    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097428890) | งบประมาณ 868,000.00
จังหวัดปทุมธานี    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097426353) | งบประมาณ 660,300.00
กองทัพบก โดย กรมยุทธโยธาทหารบก    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Network) ของ กรมยุทธโยธาทหารบก กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097417739) | งบประมาณ 1,996,941.00
สำนักงานเขตตลิ่งชัน    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน 3 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097405377) | งบประมาณ 1,229,600.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมวางแผนและส่งเสริมการตลาดเพื่อสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น Thai MICE Connect ภายใต้โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097403566) | งบประมาณ 3,000,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอลภายในอาคาร จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097393149) | งบประมาณ 3,210,000.00
สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดล็อคหม้อเพลา (ชนิดสักหลาด) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 200 Sets (1 Set ประกอบด้วย 3 Pcs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097370611) | งบประมาณ 1,070,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (แบบรวมอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ให้บริการ) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097366960) | งบประมาณ 909,670.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อPiston Ring Set สำหรับซ่อม Air Compressor รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097329455) | งบประมาณ 750,000.00
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับตำราประกอบการศึกษาหลักสูตร วทบ.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097326919) | งบประมาณ 700,000.00
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097326698) | งบประมาณ 2,953,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ และศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097319582) | งบประมาณ 760,000.00
เทศบาลตำบลดอนไก่ดี    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097317967) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่ อบต.หลักสาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097308358) | งบประมาณ 5,587,000.00
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097299792) | งบประมาณ 600,200.00
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน(เครื่องยนต์เบนซิน บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097295280) | งบประมาณ 900,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผู้ป่วยได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097294798) | งบประมาณ 1,200,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097293802) | งบประมาณ 2,100,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมระบบควบคุมเพื่อรองรับระบบน้ำใช้ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงอยุธยา 4 (Job No.SPPC-01-S01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097287178) | งบประมาณ 512,432.47
โรงพยาบาลราชวิถี    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและการจัดการข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097286453) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้เลือดผู้ป่วยอย่างรวดเร็วอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097285219) | งบประมาณ 2,500,000.00
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดระบบแสงสว่างหอแสดงดนตรีไทยและเอเชีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097281824) | งบประมาณ 5,327,600.00
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และพนักงานเสิร์ฟของสำนักงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097279919) | งบประมาณ 880,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แ บบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097277309) | งบประมาณ 715,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมของโครงการศูนย์สั่งการกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097275666) | งบประมาณ 1,049,600.00