สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรมพลาธิการทหารอากาศ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดรับแขก จำนวน ๓ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๔๐/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107273912) | งบประมาณ 1,089,000.00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ    22 ต.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบ ของรูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าต่างๆ กับความสามารถ ในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63107273240) | งบประมาณ 2,030,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเตียงนอนขาเหล็กพับได้ ขนาด ๒๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๓๔ เตียง (แจ้งความต้องการที่ ๕๘/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107270981) | งบประมาณ 643,200.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า ชนิดเหล็ก ขนาด ๙๐x๖๐x๑๘๒ เซนติเมตร จำนวน ๓๖๒ ตู้ (แจ้งความต้องการที่ ๔๔ /๖๔ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107267497) | งบประมาณ 1,900,500.00
องค์การสะพานปลา    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107266962) | งบประมาณ 780,000.00
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในงาน พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 33 ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107265123) | งบประมาณ 600,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานทาสีแฟลต 2 หลัง สฟ.ราชบุรี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107262944) | งบประมาณ 849,430.20
เทศบาลเมืองบางบัวทอง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107261155) | งบประมาณ 4,000,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมพวงมาลัยรถแทรกเตอร์และระบบจ่ายปุ๋ยปรับอัตราอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107260521) | งบประมาณ 1,524,800.00
สถาบันอุทยานการเรียนรู้    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่พร้อมจัดเก็บทรัพย์สินของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ในพื้นที่ที่มีการซ่อมแซมและปรับปรุงเพิ่มเติมของอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107254718) | งบประมาณ 3,500,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้แช่เข็ง-30 องศาเซลเซียส โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107253918) | งบประมาณ 600,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์แบบแปลนพิมพ์เขียว พิมพ์ขาว พิมพ์ไข และการ Scan File จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107253325) | งบประมาณ 2,274,812.51
เทศบาลเมืองบางบัวทอง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107252262) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์แปรงสีฟันเพื่อสอนสาธิต สำหรับกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มอายุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107248909) | งบประมาณ 670,000.00
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107248674) | งบประมาณ 1,092,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107248376) | งบประมาณ 4,806,131.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107247437) | งบประมาณ 650,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อชุดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107246047) | งบประมาณ 1,070,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์และอนามัย ประจำปี 2564 เลขที่ หปจก.(จ.) 92/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107237605) | งบประมาณ 2,811,446.40
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107236626) | งบประมาณ 3,664,700.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะติดเครนกระเช้าไฮโดรลิค ความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ขนาดบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107235599) | งบประมาณ 3,590,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวินิจฉัยปริมาณไขมันและพังผืดในตับ (Transient Elastography หรือ Non-invasive Liver Fibrosis Diagnostic System) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107234581) | งบประมาณ 3,800,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107233819) | งบประมาณ 1,107,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107229501) | งบประมาณ 850,902.00
สถาบันประสาทวิทยา    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab พยาธิ) ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107228937) | งบประมาณ 2,147,500.00
คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องไฟเบอร์เท็คซิสเต็ม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107228277) | งบประมาณ 802,500.00
คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107227953) | งบประมาณ 800,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107227687) | งบประมาณ 3,160,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก ส่วนเอว แบบเจาะรู (Percutaneous) จำนวน ๕ รายการ ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107213377) | งบประมาณ 600,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลลาดใหญ่ หมู่ที่ 4,5,6,7,8,9,10 และหมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107213052) | งบประมาณ 908,366.40
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานใหญ่อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก และประจำศูนย์ฝึกอบรมรามคำแหง 87 จำนวน 20 อัตรา ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107210800) | งบประมาณ 3,600,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล BigTank ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107208973) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมทรัพยากรธรณี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107208285) | งบประมาณ 1,282,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107205071) | งบประมาณ 2,031,650.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่สิบ (Vagal Nerve Stimulation) จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107204916) | งบประมาณ 4,050,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจพัลโมนิคเทียมชนิดทำจากเนื้อเยื่อหลอดเลือดดำของวัว จำนวน 20 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107204790) | งบประมาณ 1,640,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107204624) | งบประมาณ 980,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดดำใหญ่สำหรับเด็กแรกเกิด ขนาด 1Fr จำนวน 250 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107204544) | งบประมาณ 749,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107204337) | งบประมาณ 1,631,700.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107198535) | งบประมาณ 37,690,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS Pole) ในพื้นที่ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107190803) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 ml. prefilled syr จำนวน 18,000 SYRINGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107190594) | งบประมาณ 30,013,560.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่องสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107189591) | งบประมาณ 6,000,000.00
การประปานครหลวง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานให้บริการล้างถังเก็บน้ำประปา พื้นที่สำนักงานประปาสาขาในสังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1) เลขที่ ลถ.01-01-64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107186121) | งบประมาณ 1,660,000.00
สำนักงานศาลปกครอง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดต้นไม้ประดับภายในอาคารที่ทำการศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107182809) | งบประมาณ 660,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107180378) | งบประมาณ 1,391,775.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107175622) | งบประมาณ 642,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107172738) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมทางหลวง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหว่างอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทางหลวงภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107172358) | งบประมาณ 17,380,000.00
กรมทางหลวง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107170623) | งบประมาณ 17,100,000.00
กรมศุลกากร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ PKI สำหรับ ebXML Gateway เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สำหรับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107170596) | งบประมาณ 25,316,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107170275) | งบประมาณ 1,400,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107152908) | งบประมาณ 1,900,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างกำจัดของเสียอันตรายและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่ของสถาบันนวัตกรรม ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107151359) | งบประมาณ 1,875,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107150774) | งบประมาณ 1,305,500.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107143928) | งบประมาณ 1,500,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107142996) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมทางหลวง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107136936) | งบประมาณ 6,480,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ (Medical Automatic Washer) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107128385) | งบประมาณ 3,200,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107116956) | งบประมาณ 824,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางระบบประสาท (Basic neurosurgical set) สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107111051) | งบประมาณ 1,820,200.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107104960) | งบประมาณ 1,240,000.00
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    22 ต.ค. 2563
      ซื้อกระดาษ A4 หนา 70 แกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 63107102417) | งบประมาณ 432,500.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107101973) | งบประมาณ 2,105,100.00
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดกล่องถุงมือ ชนิด 2 แขน สำหรับบรรยากาศก๊าซเฉื่อย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107100588) | งบประมาณ 1,498,000.00
เทศบาลตำบลแพรกษา    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107098199) | งบประมาณ 853,810.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107097962) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมทรัพยากรน้ำ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมรณรงค์สำหรับกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107094378) | งบประมาณ 679,600.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อHYPOALLERGENIC PLASTIC SOFT ADHESIVE 10 CM. X 10 M. (ปลาสเตอร์ผ้านุ่ม) จำนวน 7,000 ROLL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107092834) | งบประมาณ 898,800.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (สาทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107092267) | งบประมาณ 1,193,400.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107090569) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107090231) | งบประมาณ 2,337,300.00
โรงพยาบาลราชวิถี    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107088355) | งบประมาณ 8,400,000.00
กรมพลศึกษา    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107083398) | งบประมาณ 4,191,600.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107079798) | งบประมาณ 6,813,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสวนวนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107072801) | งบประมาณ 2,509,200.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสวนเบญจกิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107070712) | งบประมาณ 3,617,100.00
ธนาคารออมสิน    22 ต.ค. 2563
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 63107068505) | งบประมาณ 4,868,500.00
จังหวัดสมุทรสาคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการแพทย์รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังเพดดิเคิลสกรู และแท่งโลหะกลม ขนาด 6.0 มิลลิเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107062904) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าโครงการจัดเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนนำร่อง 5 แห่ง ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107060081) | งบประมาณ 5,000,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัดสุการแพทย์รายการโลหะดามกระดูกสันหลังเพดดิเคิลสกรู ชนิดหัวต่ำ ขนาด 5.5 mm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107054448) | งบประมาณ 1,150,000.00
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107045503) | งบประมาณ 1,498,000.00
กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น ชนิดขึ้นรูป สำหรับป้องกันการซึมผ่านของของเหลว จำนวน 12,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107043567) | งบประมาณ 1,380,000.00
เทศบาลนครปากเกร็ด    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107030542) | งบประมาณ 2,300,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สู่งสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน (เลขที่โครงการ : 63107022402) | งบประมาณ 1,364,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อ จำนวน ๔๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107020092) | งบประมาณ 1,012,000.00
กรมทางหลวง    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 50 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107011498) | งบประมาณ 68,750,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกและตรวจประเมิน ระบบประสาทและการทรงตัว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107010420) | งบประมาณ 5,500,000.00
กรมการแพทย์    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ (Mechanical Ventilator) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097766277) | งบประมาณ 10,800,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบสุญญากาศงานทันตกรรม (ถ.149/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097755225) | งบประมาณ 2,696,400.00
กรุงเทพมหานคร    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการศูนย์กทม. 1555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097751728) | งบประมาณ 13,726,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแผนงานพัฒนาคลังพัสดุแบบModern Warehouse ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097702653) | งบประมาณ 1,926,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อFiller tape มีขนาด ความกว้าง 1.5 นิ้ว และ ความยาว 5 ฟุต (code 5970-312-10500) จำนวน 11,000 ม้วน ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA4-8522-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097562137) | งบประมาณ 1,475,369.50
กรมสรรพสามิต    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter และภาชนะจัดเก็บน้ำมัน (Tank Farm) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมัน เพื่อใช้ในการควบคุม ตรวจสอบ การรับ-จ่ายน้ำมัน และปริมาณน้ำมันในภาชนะจัดเก็บน้ำมันของโรงกลั่นน้ำมัน จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097377228) | งบประมาณ 93,440,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097187065) | งบประมาณ 7,407,300.00
การเคหะแห่งชาติ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเขียน แปล การออกแบบ และจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2563 ของการเคหะแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097008704) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ ERP, RFCS , Audit Fee และค่าเช่าใช้รายปีลิขสิทธิ์ Software Microsoft Dynamics AX 2012, K2 , Database tuning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087595740) | งบประมาณ 5,520,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับรถวิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087551192) | งบประมาณ 18,832,000.00
การเคหะแห่งชาติ    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087440755) | งบประมาณ 3,000,000.00
เทศบาลเมืองบางกรวย    22 ต.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087220879) | งบประมาณ 2,000,000.00