สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรมทรัพยากรธรณี    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017362446) | งบประมาณ 3,289,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Pistol Revolver Cal..38 SW จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017361506) | งบประมาณ 998,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP 325 DNW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017359136) | งบประมาณ 2,300,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพนักงาน outsource ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร/งานไปรษณีย์ จำนวน 2 อัตรา เป็นเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017357192) | งบประมาณ 720,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถไถตัดหญ้าข้างทาง พร้อมติดตั้งชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ทางท้ายรถใบมีดดันหน้าและชุดตักดิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017356972) | งบประมาณ 3,500,000.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 154 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017352332) | งบประมาณ 4,620,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017351870) | งบประมาณ 848,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017351524) | งบประมาณ 2,847,600.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับหน่วยงานภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017351500) | งบประมาณ 778,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 83-7009 สป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017349761) | งบประมาณ 500,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่อง กิจกรรมที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017349389) | งบประมาณ 3,014,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017347844) | งบประมาณ 3,680,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 วัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017347737) | งบประมาณ 814,000.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 154 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017344113) | งบประมาณ 4,620,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่อง กิจกรรมที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017343236) | งบประมาณ 1,560,000.00
เทศบาลตำบลบางเดื่อ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017343205) | งบประมาณ 715,000.00
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Drill Collar 6 1/2 Inches. O.D. 2 13/16 Inches. ID,NC 50 จำนวน ๑๘๐ ft. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017340856) | งบประมาณ 1,350,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบอิงค์เจ็ทสีดำพร้อมสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017337228) | งบประมาณ 519,000.00
กรมชลประทาน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำชิ้นส่วนเครื่องกว้าน สำหรับงานประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017336643) | งบประมาณ 1,408,692.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทัศนศึกษาต่างประเทศสำหรับพนักงานที่กำลังเกษียณอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017330091) | งบประมาณ 1,070,000.00
กรมส่งเสริมการเกษตร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพื่อใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูล สำรองและกู้คืนระบบ ปี 2562 จำนวน 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017326861) | งบประมาณ 1,095,500.00
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบอินทราเน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017323397) | งบประมาณ 1,398,800.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 710 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017323038) | งบประมาณ 644,030.00
กรมสวัสดิการทหารเรือ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องสูบน้ำประจำอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. บางนา พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017316808) | งบประมาณ 1,300,000.00
จังหวัดนนทบุรี    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017299188) | งบประมาณ 848,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017280812) | งบประมาณ 1,100,000.00
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาและดูงานต่างประเทศสำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs รุ่นที่ 14 (Sec.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017276359) | งบประมาณ 679,440.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดหารถ Fork Lift Truck ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๕ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017267503) | งบประมาณ 1,709,860.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อสาย Control Cable จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017267499) | งบประมาณ 647,350.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017260308) | งบประมาณ 1,200,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017256678) | งบประมาณ 3,200,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,044 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017255289) | งบประมาณ 970,470.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการพลศึกษาและกีฬาพร้อมติดตั้ง หมวดครุภัณฑ์สนาม จำนวน 7 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017246090) | งบประมาณ 1,047,464.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องประเมินการได้ยินขณะใส่เครื่องช่วยฟังพร้อมชุดตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017245145) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดเล็กพิเศษ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017244930) | งบประมาณ 1,500,000.00
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เปียโนไฟฟ้า ประกอบการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017241727) | งบประมาณ 644,900.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยที่เก็บมาจากพื้นที่ในเขตตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งวดเดือน ก.พ. - ก.ย. พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017241264) | งบประมาณ 520,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-ส่งสินค้า ที่ผ่านพิธีการศุลกากร ประจำสถานีตรวจสอบศุลกากร (Custom Checking Post) ที่มั่นคง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017240105) | งบประมาณ 4,265,167.68
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำชุดบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017239373) | งบประมาณ 19,250,000.00
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเรือขุดลอกอเนกประสงค์ ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถยุทโธปกรณ์สายช่างของ นทพ. (ระยะที่ ๑) และจัดซื้อเรือขุดลอกอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017238834) | งบประมาณ 100,000,000.00
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตรายการ The Convergence จำนวน ๔๘ ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017226569) | งบประมาณ 1,000,000.00
บริษัท ขนส่ง จำกัด    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์รวม Printer Sharing (Consolidated Printer) เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017219680) | งบประมาณ 1,848,960.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องประชุมเดชะตุงคะ บน.41 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017218945) | งบประมาณ 739,800.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (Multi-laboratory) เพื่อการศึกษาและการทดสอบภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ.พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017218892) | งบประมาณ 1,758,300.00
กรมสื่ิอสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย บน.4 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017218828) | งบประมาณ 868,500.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017218803) | งบประมาณ 974,400.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครน ไฮดรอลิคกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017216624) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช 2562 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017214957) | งบประมาณ 14,500,600.00
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017214015) | งบประมาณ 5,400,000.00
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แขนกลอุตสาหกรรมและชุดครุภัณฑ์ลำเลียงอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017213881) | งบประมาณ 14,000,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด พื้นที่บริเวณโรงรถจักรหาดใหญ่และโรงรถพ่วงหาดใหญ่ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017197273) | งบประมาณ 1,132,800.00
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถติดตั้งเครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017192457) | งบประมาณ 7,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017186848) | งบประมาณ 8,881,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017186381) | งบประมาณ 3,215,500.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017186210) | งบประมาณ 848,000.00
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสัมมนาผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017175404) | งบประมาณ 630,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียลพร้อมหัวให้การรักษาแบบสั่นสะเทือน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017169370) | งบประมาณ 1,200,000.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    22 ม.ค. 2562
      เหมาบริการงานขนย้ายกระดาษ งานเตรียมกระดาษ งานทำลายทรัพย์สินชำรุดและเศษขอบธนบัตร งานขนย้ายทรัพย์สินของห้องมั่นคง WIP (เลขที่โครงการ : 62017152967) | งบประมาณ 2,802,820.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดึงหลัง( TRACTION) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017133079) | งบประมาณ 700,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017131335) | งบประมาณ 1,670,000.00
องค์การเภสัชกรรม    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด 60 กก. ทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017129579) | งบประมาณ 513,600.00
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รองรับการทำงาน Smart Office ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017126529) | งบประมาณ 550,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ - เครื่องวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายจราจร 2 เครื่อง - เครื่องวัดค่าสะท้อนแสงของเส้นจราจร 2 เครื่อง - เครื่องวัดค่าความหนาของเส้นจราจร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017125059) | งบประมาณ 3,140,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 36 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017123437) | งบประมาณ 1,746,000.00
เทศบาลตำบลแพรกษา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017105188) | งบประมาณ 6,500,000.00
กรมการค้าภายใน    22 ม.ค. 2562
      จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร โรงสีสถาบันเกษตรกรและโรงสีวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 62017101743) | งบประมาณ 6,000,000.00
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017100816) | งบประมาณ 8,000,000.00
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยติดเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017091358) | งบประมาณ 3,338,400.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017087386) | งบประมาณ 8,500,000.00
กระทรวงการต่างประเทศ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการอำนวยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง Advanced Oral Communication Course (AOCC) รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017084287) | งบประมาณ 3,469,600.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017076424) | งบประมาณ 2,100,000.00
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับการพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017040471) | งบประมาณ 18,000,000.00
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยางขนาดต่าง ๆ ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017031505) | งบประมาณ 31,995,800.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017030019) | งบประมาณ 2,800,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017023683) | งบประมาณ 7,125,000.00
องค์การเภสัชกรรม    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล่องโฟม ขนาด 30 กิโลกรัม (ใช้สำหรับบรรจุสินค้าควบคุมอุณหภูมิ) จำนวน 7,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017004091) | งบประมาณ 882,750.00
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127475753) | งบประมาณ 2,100,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง ๖ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127461721) | งบประมาณ 24,452,700.37
เทศบาลตำบลเสาธงหิน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัย ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมกระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127455537) | งบประมาณ 9,800,000.00
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127446823) | งบประมาณ 6,530,000.00
กรมการค้าภายใน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการอบรมการสร้างโอกาสการขาย เพิ่มรายได้และมูลค่าด้วยการค้าออนไลน์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127442703) | งบประมาณ 1,400,000.00
องค์การเภสัชกรรม    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล่องโฟม ขนาด 15 กิโลกรัม (ใช้สำหรับบรรจุสินค้าควบคุมอุณหภูมิ) จำนวน 20,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127434083) | งบประมาณ 813,200.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127407641) | งบประมาณ 3,500,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำเสื้อโปโลสีเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127401515) | งบประมาณ 711,229.00
องค์การเภสัชกรรม    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (PM Outsource) เครื่อง Strip Pack ของฝ่ายผลิตยา จำนวน 14 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127201511) | งบประมาณ 4,254,106.00
องค์การเภสัชกรรม    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (PM Outsource) เครื่อง Blister Pack ของฝ่ายผลิตยา จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127157325) | งบประมาณ 5,728,245.00
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127128554) | งบประมาณ 1,240,000.00
การประปานครหลวง    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลแบบไม่ใช้กระดาษ จำนวน 1 งาน เลขที่ ซล.(ฝบอ) 1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127038125) | งบประมาณ 3,745,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบ Single Axis Posterior Stabilized Total Knee System จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117454234) | งบประมาณ 1,575,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 10 รายการ(ว.102/62)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117134021) | งบประมาณ 14,331,780.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 17 รายการ(ว.101/62)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117133856) | งบประมาณ 19,400,322.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    21 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยาCarvedilol 12.5 mg Tablet จำนวน 320,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017338443) | งบประมาณ 1,344,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    21 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยาCarvedilol 6.25 mg Tablet จำนวน 250,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017336521) | งบประมาณ 1,000,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    21 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือวัด 2 รายการ ประกอบด้วย 1. Handheld Oscilloscope 2CH/4CH 500MHzn จำนวน 4 ชุด 2. Digital Oscilloscope 4CH 500MHz จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017333601) | งบประมาณ 4,460,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    21 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องผสมยาปราศจากเชื้ออาคารศูนย์การแพทย์ฯ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017333464) | งบประมาณ 2,279,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    21 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นในงาน SXSW 2019 ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017332607) | งบประมาณ 4,000,000.00
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.    21 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อยา PRAVASTATIN 40 MG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017328636) | งบประมาณ 995,100.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    21 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017325717) | งบประมาณ 1,800,000.00
การประปานครหลวง    21 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (iMind CRM) เลขที่ จท.56/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017321606) | งบประมาณ 800,338.60
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Dialyzer, high Flux for Aquarius จำนวน 500 EACH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017318195) | งบประมาณ 1,349,805.00