สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดปทุมธานี    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107201962) | งบประมาณ 538,500.00
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาต้นไม้และตกแต่งสวน จำนวน ๑ งาน (๗ คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107160764) | งบประมาณ 1,579,320.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107152775) | งบประมาณ 1,204,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107140704) | งบประมาณ 4,290,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107140611) | งบประมาณ 14,000,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107139049) | งบประมาณ 4,919,120.00
กรุงเทพมหานคร    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107138124) | งบประมาณ 868,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107136047) | งบประมาณ 4,969,450.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107134530) | งบประมาณ 2,667,057.67
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการพร้อมอุปกรณ์งานทำความสะอาด จำนวน 51 สฟ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107132555) | งบประมาณ 8,560,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่่ตำบลบางแม่นาง หมู่ 1-18 (จำนวน 226 ดวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107130209) | งบประมาณ 13,330,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม Mitral จำนวน ๖๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107121465) | งบประมาณ 1,950,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107121185) | งบประมาณ 825,000.00
กรมสรรพากร    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107119448) | งบประมาณ 4,446,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    18 ต.ค. 2562
      ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 62107118359) | งบประมาณ 4,300,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมวันวิทยุสมัครเล่นไทย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107117432) | งบประมาณ 2,000,000.00
การประปานครหลวง    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งประปา งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ สสช.ตม.1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107115493) | งบประมาณ 2,139,859.83
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ในความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107099784) | งบประมาณ 1,082,400.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ในความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107099297) | งบประมาณ 1,894,200.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ สถานพยาบาลโรงแยกก๊าซระยองและสถานพยาบาลคลังก๊าซเขาบ่อยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107097874) | งบประมาณ 17,500,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป ภายในและภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107087366) | งบประมาณ 5,136,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดงาน ด.เด็กคิดดี Thai PBS Kids Day 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107079538) | งบประมาณ 1,700,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107073976) | งบประมาณ 5,082,500.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปตโฆษณา ชุด PEA คือ...อะไร ทางสื่อโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107041759) | งบประมาณ 4,000,000.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการทำความสะอาดในภาพรวม บน.3.3 จำนวน 16 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107032700) | งบประมาณ 4,519,680.00
กรุงเทพมหานคร    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดภายในบริเวณตลาดนัดจตุจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097683387) | งบประมาณ 13,961,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 100 kVA 50 Hz จำนวน 1 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ CT3-4232-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097610625) | งบประมาณ 1,059,300.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ เลขที่ กฟภ.กพบ.ภส.(ป)0115-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097609421) | งบประมาณ 19,367,535.00
กรมชลประทาน    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097599830) | งบประมาณ 36,120,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์กระจายเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบลยายชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097595473) | งบประมาณ 3,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ตเพลส สีลม (บพ.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097423487) | งบประมาณ 1,510,116.25
การไฟฟ้านครหลวง    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อPreformed Deadend Grip Coated for 70 sq.mm. AWC (Code 6145-135-07000) จำนวน 54,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8946-BGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087470945) | งบประมาณ 2,289,243.60
กรมชลประทาน    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 (ตาม Specifications กรมชลประทาน) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 ถึง กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107197279) | งบประมาณ 3,649,400.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดให้มีพิธีเปิดงาน ศิลปินที่มีชื่อเสียง พิธีกร การแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107197194) | งบประมาณ 5,000,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างออกแบบและตกแต่งเวที ซุ้ม Soft ware และจัดทำ Landmark พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107196766) | งบประมาณ 5,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ปีงบประมาณพ.ศ.2563 เดือนพฤศจิกายน2562ถึงกันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107196738) | งบประมาณ 550,000.00
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107196698) | งบประมาณ 902,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107196633) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรมชลประทาน    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2563 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์) (คป.สมุทรปราการ) EB.สป.(ซ)01/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107193295) | งบประมาณ 2,158,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในตำบลทรงคนองหมู่ที่1-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107193107) | งบประมาณ 1,680,305.00
กรมควบคุมโรค    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107192093) | งบประมาณ 900,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107191929) | งบประมาณ 1,270,000.00
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์และชุดเก็บภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107187758) | งบประมาณ 1,550,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 ต.ค. 2562
      ซื้อโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาแคลเซียม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 62107183332) | งบประมาณ 5,332,200.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแสดงผลงานและกิจกรรมแฟชั่นโชว์ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107182630) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงเรียนสตรีวิทยา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงเรียนสตรีวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107182130) | งบประมาณ 1,700,000.00
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล (File Sharing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107181127) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานที่โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107180753) | งบประมาณ 621,240.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร CEFR ระบบมัลติมีเดีย จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107180674) | งบประมาณ 4,173,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการการพัฒนาห้องเรียนกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107180557) | งบประมาณ 5,000,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    17 ต.ค. 2562
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 62107176525) | งบประมาณ 3,916,200.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107168455) | งบประมาณ 994,027.86
โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา2/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107162849) | งบประมาณ 1,690,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงไฟฟ้าบางปะกง ประจำปี 2563 จำนวน 3 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107162049) | งบประมาณ 553,725.00
กรมที่ดิน    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา Application ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดิน (MIS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107160137) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของ สท.นนทบุรี 1 จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107159380) | งบประมาณ 1,039,500.00
กองทัพเรือ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อคลอรีน ๙๐% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107159016) | งบประมาณ 3,080,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107157254) | งบประมาณ 2,188,400.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพัสดุไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟและอุปกรณ์ประกอบภายในอาคารเขต AIRSIDE และลานจอดเครื่องบิน (คงคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107144136) | งบประมาณ 731,323.60
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107127010) | งบประมาณ 2,085,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาระดับสารเคมี จำนวน 63 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107125232) | งบประมาณ 3,413,711.95
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107123965) | งบประมาณ 550,000.00
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107121088) | งบประมาณ 5,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    17 ต.ค. 2562
      ซื้อกระดาษชำระ ม้วนใหญ่ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 62107120456) | งบประมาณ 1,700,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 kw สำนักงาน อบต.บางแม่นาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107117801) | งบประมาณ 6,000,000.00
บริษัท ขนส่ง จำกัด    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107115083) | งบประมาณ 650,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิด 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107113353) | งบประมาณ 10,000,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107112080) | งบประมาณ 915,049.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อSCREW CAP URINE CUP 60 ml. (500s/pack) จำนวน 550 PACK ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107109756) | งบประมาณ 1,088,725.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107109114) | งบประมาณ 3,500,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจและอุปกรณ์ตรวจทางโสต ศอ นาสิก จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107104067) | งบประมาณ 2,750,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตคลิปวีดีโอ ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107103065) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107101434) | งบประมาณ 4,800,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107099584) | งบประมาณ 1,804,680.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra-aortic balloon catheter) จำนวน 90 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107098631) | งบประมาณ 2,268,000.00
กรมการขนส่งทางบก    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาความรู้สารสนเทศด้านความปลอดภัย ของกรมการขนส่งทางบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107098614) | งบประมาณ 600,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107093974) | งบประมาณ 1,959,000.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs รุ่นที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107091303) | งบประมาณ 1,288,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักสื่อใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107091072) | งบประมาณ 2,030,000.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107085076) | งบประมาณ 3,444,000.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ ในความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107084570) | งบประมาณ 5,166,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107082630) | งบประมาณ 2,400,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x2) จำนวน 4 คัน และรถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x4) จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107081448) | งบประมาณ 7,207,800.02
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107072757) | งบประมาณ 3,700,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107065404) | งบประมาณ 7,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107059893) | งบประมาณ 591,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องจับความร้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107025606) | งบประมาณ 1,500,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นแบบระบบจัดเก็บเอกสารด้วย Blockchain (docChain) จำนวน 1 ระบบ รหัสจัดหาเลขที่ AP62-1-016-TGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097736613) | งบประมาณ 4,996,900.00
จังหวัดนนทบุรี    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน ๑,๗๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097706354) | งบประมาณ 4,856,250.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพัก อาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097696979) | งบประมาณ 800,000.00
จังหวัดนครปฐม    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097604207) | งบประมาณ 5,150,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097589945) | งบประมาณ 2,350,200.00
กรุงเทพมหานคร    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097554251) | งบประมาณ 13,860,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อ24kV 16kA RMU 2IN 2CB (200A) with DMS and VT (code 6120-612-44150) จำนวน 4 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP2-8970-MGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097482951) | งบประมาณ 5,230,160.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อถังหมักชีวภาพแบบมีใบกวน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097416295) | งบประมาณ 1,200,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุง สำหรับกระดูกรยางค์ส่วนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097351046) | งบประมาณ 1,593,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือดไตเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097316045) | งบประมาณ 862,500.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097157997) | งบประมาณ 1,980,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์จับสายสำหรับสายยึดโยง (Preformed Guy Grip) สำหรับใช้กับสายยึดโยงเหล็กชุบสังกะสีขนาด 1/2 inch , 7W (Code 6145-138-40000) จำนวน 4,000 อัน ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8946-KGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097052690) | งบประมาณ 1,647,800.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087360197) | งบประมาณ 6,000,000.00