สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017419110) | งบประมาณ 550,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017400867) | งบประมาณ 1,995,500.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการ ประจำปี 2563 ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017392912) | งบประมาณ 904,257.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Online Learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017386813) | งบประมาณ 1,200,000.00
เทศบาลเมืองคูคต    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017386411) | งบประมาณ 1,035,300.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อปั๊มน้ำดิบและท่อ PE พร้อมงานติดตั้งปั๊มน้ำดิบและเดินท่อ Polyethylene Pipe พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ใช้งานที่ สบซ.บซ.1 งทป.เลขที่ 79/2560 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017378683) | งบประมาณ 2,800,000.00
กรมท่าอากาศยาน    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่สายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017363170) | งบประมาณ 2,000,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโรเนียวเอกสาร จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017360834) | งบประมาณ 546,500.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017360330) | งบประมาณ 1,123,500.00
เทศบาลตำบลคลองโยง    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017352533) | งบประมาณ 1,020,000.00
กรมชลประทาน    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017351364) | งบประมาณ 1,288,000.00
ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสุนปืน (ชนิดซ้อมยิง) สำหรับการฝึกวิชายิงปืนของ นรต. ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017346283) | งบประมาณ 2,135,307.50
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าวังน้อย ประจำปี 2563 เลขที่ หปจชสพ (จ.) 2/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017315063) | งบประมาณ 1,177,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือนำวิถีช่วยกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017314216) | งบประมาณ 4,000,000.00
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017261197) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อแรงดันสูง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017250278) | งบประมาณ 5,946,443.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017229338) | งบประมาณ 1,982,000.00
โรงพยาบาลสงฆ์    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017210655) | งบประมาณ 5,600,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017202598) | งบประมาณ 3,158,455.00
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebooks) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017192670) | งบประมาณ 640,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017184136) | งบประมาณ 594,000.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017181567) | งบประมาณ 2,500,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาตาหลังผ่าตัดต้อกระจกและรักษาต้อหิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017170138) | งบประมาณ 3,500,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017157927) | งบประมาณ 6,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบใช้ร่วมกับเครื่องนำวิถี (Navigator) ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017103967) | งบประมาณ 7,219,050.00
สถาบันโรคทรวงอก    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจชนิดเล็กพิเศษชนิดปลายสายมี 2 Lumen จำนวน 100 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017092444) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ส่วนช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ ชนิดใช้ร่วมกับขาต่อแบบตรงและแบบแขนง (Abdominal Aortic Stent Graft With Internal Iliac Branch) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017074869) | งบประมาณ 3,800,000.00
กรุงเทพมหานคร    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ส่วนช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์และกางออกเองได้ (Self Expandable Thoracic Aortic Cover-Stent Graft TEVAR) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017073155) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การเภสัชกรรม    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127448719) | งบประมาณ 2,033,000.00
องค์การเภสัชกรรม    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127447843) | งบประมาณ 2,140,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดชนิดที่ปลายมีรูดูด Clot จำนวน 400 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127414920) | งบประมาณ 5,800,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับจุดเชื่อมต่อหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127403063) | งบประมาณ 4,199,204.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127391307) | งบประมาณ 14,782,200.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug - eluting stent) จำนวน 300 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127389578) | งบประมาณ 7,287,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่สิบ พร้อมอุปกรณ์ (ว.282/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127285939) | งบประมาณ 1,610,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 10 รายการ (ว.280/63) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127283839) | งบประมาณ 2,151,070.00
กรุงเทพมหานคร    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127262239) | งบประมาณ 1,375,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ว.281/63) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127255574) | งบประมาณ 754,350.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (500/BAG)(ว.283/63)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127230108) | งบประมาณ 933,575.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดเบอร์ S (100/BX) (ว.278/63) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127227166) | งบประมาณ 5,720,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสำลีบริสุทธิ์ตัดแผ่น ขนาด 4 นิ้ว x 6 นิ้ว (450กรัม/ถุง)(ว.277/63)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127223959) | งบประมาณ 2,375,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.276/63) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127220226) | งบประมาณ 3,358,752.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    24 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง, เครื่องสแกนเอกสารความเร็วปานกลาง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117372235) | งบประมาณ 735,500.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (Biosafety cabinet class II) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017416447) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    23 ม.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและการประเมินผลศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร ของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63017416397) | งบประมาณ 4,200,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเเสดงผลภาพพาโนรามา เเบบ ๓ มิติ (3D Panorama System) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017416390) | งบประมาณ 1,300,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ (Low temperature Incubator) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017416287) | งบประมาณ 800,000.00
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017415552) | งบประมาณ 946,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค อาหารทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017412992) | งบประมาณ 3,421,296.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017411012) | งบประมาณ 550,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน ๕๔ ที่ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๒๓/๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017410410) | งบประมาณ 729,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการ และบ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินตรัง เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017406388) | งบประมาณ 994,320.00
จังหวัดสมุทรปราการ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017399624) | งบประมาณ 600,000.00
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำเข็มที่ระลึกการปฏิบัติงานครบ 30 ปี และโล่เกียรติคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017398556) | งบประมาณ 1,390,135.00
กรมอุทกศาสตร์    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม Total Station สำหรับงานวงรอบชั้นที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017397469) | งบประมาณ 1,700,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017396173) | งบประมาณ 539,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกจำลองการลำเลียงชิ้นงานในงานอุตสำหกรรมอัตโนมัติ 4.0 สมาร์ท แฟคเตอรี่ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017395335) | งบประมาณ 2,889,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานศัลยกรรมระบบประสาท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017394353) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษากระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดิทัศน์ ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017391407) | งบประมาณ 4,400,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (เฟส1) หมู่ที่7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017391184) | งบประมาณ 1,633,775.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017387597) | งบประมาณ 887,500.00
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017383384) | งบประมาณ 1,800,000.00
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องบรรจุน้ำและน้ำยาอดบุหรี่ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017374469) | งบประมาณ 1,682,100.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017367896) | งบประมาณ 4,578,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017367043) | งบประมาณ 1,832,600.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะแบบ 4 ประตู ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017367022) | งบประมาณ 814,000.00
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๕ ตำแหน่ง ชนิดกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิต จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017361797) | งบประมาณ 588,500.00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๙ / ๒๕๖๓    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด จ.ราชบุรี จำนวน ๒ ชุด , จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด, จ.สงขลา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017360056) | งบประมาณ 800,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อCorona Viewer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017359280) | งบประมาณ 3,531,000.00
โรงพยาบาลนภาลัย    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารชีวเคมีและปริมาณ อีเล็คโตรไลท์ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017359134) | งบประมาณ 1,701,144.00
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า    23 ม.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63017357486) | งบประมาณ 1,254,000.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017356343) | งบประมาณ 1,100,000.00
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพพร้อมติดตั้งห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017343597) | งบประมาณ 1,500,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017335810) | งบประมาณ 850,000.00
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Pantum รุ่น P๒๕๐๐W และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro P๑๑๐๒ , P๑๑๐๒W) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017334467) | งบประมาณ 1,557,500.00
โรงพยาบาลสงฆ์    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017329769) | งบประมาณ 2,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู จำนวน ๒ คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017328011) | งบประมาณ 3,132,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017327280) | งบประมาณ 2,675,535.00
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานพิธีกรดำเนินรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017316570) | งบประมาณ 665,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติ ชนิดไม่สัมผัสลูกตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017314516) | งบประมาณ 600,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017309049) | งบประมาณ 4,500,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟราเรด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017309002) | งบประมาณ 1,900,000.00
โรงพยาบาลสงฆ์    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพมุมตา 360 องศา แบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017301121) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมช่างโยธาทหารเรือ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า ให้ ฐท.สข.ทรภ.๒ กรม สน.สอ.รฝ. กอง สน.กร. และ กชพ.พธ.ทร.(สัตหีบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017294792) | งบประมาณ 3,300,000.00
กรมแพทย์ทหารเรือ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017293796) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมทางหลวง    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักเก้าเลี้ยว (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักชัยบาดาล (ขาเข้า) จ.ลพบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรพตพิสัย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักวิเชียรบุรี (ขาเข้า) จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017291304) | งบประมาณ 3,700,000.00
กรมทางหลวง    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความปลอดภัยของสถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017291101) | งบประมาณ 1,000,000.00
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017290685) | งบประมาณ 9,490,000.00
กรมทางหลวง    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักกำแพงเพชร (ขาเข้า) จ.กำแพงเพชร สถานีตรวจสอบน้ำหนักกำแพงเพชร (ขาออก) จ.กำแพงเพชร สถานีตรวจสอบน้ำหนักแม่ใจ (ขาเข้า) จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017283217) | งบประมาณ 3,900,000.00
กรมพัฒนาที่ดิน    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการพัฒนาที่ดิน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017282285) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะเรื่องสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017281597) | งบประมาณ 9,000,000.00
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017274724) | งบประมาณ 2,226,000.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดทำระบบองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลแบบดิจิทัลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โครงการจัดทำระบบองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลแบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017267121) | งบประมาณ 17,680,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซในเลือด และอิเลคโทรไลท์ในเลือด จำนวน ๑๘,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017260283) | งบประมาณ 990,000.00
กรมท่าอากาศยาน    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017257166) | งบประมาณ 5,000,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างการประเมินและพัฒนาข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระยะต่อไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017256481) | งบประมาณ 950,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017251599) | งบประมาณ 785,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017248940) | งบประมาณ 4,948,407.60
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร หมวด ฉ อาหารประเภทข้าวสาร จำนวน 4 รายการ (งวดที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017242000) | งบประมาณ 826,100.00
กรมประชาสัมพันธ์    23 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ข่าวจริงประเทศไทย และเว็บไซต์ http//thainews.prd.go.th โครงการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017229948) | งบประมาณ 1,000,000.00