สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดปทุมธานี    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาเม็ดอะทอร์วาสแตติน ๔๐ มก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129125555) | งบประมาณ 1,198,400.00
วิทยาเขตกาญจนบุรี    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบัสไฟฟ้า ขนาด ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129124119) | งบประมาณ 3,300,000.00
จังหวัดปทุมธานี    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์สารน้ำโซเดียม คลอไรด์ ๐.๙ % w/v ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129123365) | งบประมาณ 708,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างซ่อมหัวกระจายอากาศชำรุดในบ่อเติมอากาศ บ่อที่ 2 (พธ.3959) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129123204) | งบประมาณ 769,383.50
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ย้าย,ปรับปรุงมิเตอร์ประจำปี2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129121338) | งบประมาณ 965,564.79
จังหวัดปทุมธานี    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีดไบฟาสิค ไอโซแฟน อินซูลิน ฮิวแมน (๗๐/๓๐) ชนิด เพนฟิลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129120557) | งบประมาณ 1,107,450.00
จังหวัดปทุมธานี    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาพ่นจมูกฟลูติคาโซน ๒๗.๕๐ ไมโครกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129117801) | งบประมาณ 674,100.00
กรมอุทกศาสตร์    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129114693) | งบประมาณ 1,110,000.00
กรมขนส่งทหารอากาศ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานไม้ จำนวน 75 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129114448) | งบประมาณ 800,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129114097) | งบประมาณ 2,800,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Authentication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129112377) | งบประมาณ 1,125,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในภารกิจของบริษัท และรับ-ส่ง พนักงาน ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129112099) | งบประมาณ 1,535,100.00
กรมขนส่งทหารอากาศ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการส่งกำลังสายขนส่ง จำนวน 450 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129109032) | งบประมาณ 1,600,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดทำ Web Server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129108638) | งบประมาณ 1,458,900.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส จำนวน 1,775 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129105513) | งบประมาณ 4,437,500.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดลมสกัดคอนกรีต ชนิดเครื่องยนต์ ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ผลิตลมอัดไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ลูกบาศก์ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129104237) | งบประมาณ 1,400,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129103919) | งบประมาณ 850,000.00
จังหวัดปทุมธานี    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาฝังคุมกำเนิดอีทีโนเจสทริว ๖๘ มิลลิกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129103851) | งบประมาณ 823,365.00
กรมอุทกศาสตร์    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อกล้องสองตา ขนาด 7x50 แบบไม่มีเข็มทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129103168) | งบประมาณ 960,000.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ลานจอดรถ อาคารบี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129096980) | งบประมาณ 4,100,000.00
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างบริการเช่าพื้นที่สำหรับวาง Server ระบบสำรองข้อมูลของบริษัทฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129093747) | งบประมาณ 2,567,332.32
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 3 แขวงบางซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129093120) | งบประมาณ 959,240.00
กรมการปกครอง    8 ธ.ค. 2566
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 4,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 66129090321) | งบประมาณ 2,012,000.00
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ (จำนวน 20,000 Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129087938) | งบประมาณ 800,000.00
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin A1C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129087685) | งบประมาณ 1,700,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโคก    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟส.สามโคก ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129085631) | งบประมาณ 991,216.97
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ขยายระบบจัดเก็บข้อมูลสำรอง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129068999) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดิจิทัลไปสู่การพัฒนาระบบบริการเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129065084) | งบประมาณ 2,500,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อสารทึบแสงความเข้มข้นไอโอดีน 350 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129052212) | งบประมาณ 715,000.00
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129039585) | งบประมาณ 1,353,600.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างตรวจเติมน้ำมันหล่อลื่นรถจักร ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129030769) | งบประมาณ 1,599,864.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างซ่อมตัวรถพร้อมทำสี 2K ภายนอก-ภายใน รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129029942) | งบประมาณ 2,400,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นสี ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129029127) | งบประมาณ 826,040.00
บริษัท ขนส่ง จำกัด    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาเช่ารถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คัน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129028325) | งบประมาณ 1,920,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงป้อมปืนรถเกราะ V-150 จำนวน 80 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129024430) | งบประมาณ 750,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129023552) | งบประมาณ 575,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างซ่อมวาระรถจักร และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรพ.ชพ. ระยะเวลา 24 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129020226) | งบประมาณ 2,310,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2566 ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129019372) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่และทรัพย์สินของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129015498) | งบประมาณ 666,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างผลิตกะบังหมวกชั้นนายนาวาโท - นาวาเอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129013000) | งบประมาณ 1,380,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบ Wifi สำหรับระบบ DTS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129009679) | งบประมาณ 3,500,000.00
บริษัท ขนส่ง จำกัด    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาเช่ารถประจำตัวผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129009650) | งบประมาณ 960,000.00
กองทัพบก โดย กรมการทหารสื่อสาร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) (การซ่อมบำรุง ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129009220) | งบประมาณ 6,227,915.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างผลิตตราหน้าหมวกนายทหารชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129007778) | งบประมาณ 1,380,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อพู่กระบี่ สัญญาบัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129006427) | งบประมาณ 1,785,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยว วาระเบ็ดเตล็ด และวาระ 4 เดือน ของรถโดยสาร และงานอื่น ๆ ที่บริเวณแขวงรถโดยสารกรุงเทพ ระยะเวลา 24 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129002599) | งบประมาณ 4,389,996.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างผลิตกระบี่ นายทหาร - พันจ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129001370) | งบประมาณ 3,200,000.00
จังหวัดนครปฐม    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR) และชุดจอวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119536383) | งบประมาณ 636,000.00
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119531456) | งบประมาณ 1,800,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 3 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตจตุจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119530502) | งบประมาณ 3,445,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออะไหล่สำรอง Bandpass Filter จำนวน 4 ตัว สำหรับระบบช่วยการเดินอากาศทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119521798) | งบประมาณ 1,000,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างซ่อมวาระรถจักร และงานอื่น ๆ ที่โรงซ่อมรถจักรหน่วย 10 พิษณุโลก ระยะเวลา 24 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119513272) | งบประมาณ 3,040,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อกรวยจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119513251) | งบประมาณ 1,377,500.00
บริษัท ขนส่ง จำกัด    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่ในการปรับปรุงรถโดยสารบริษัทฯ มาตรฐาน 2 เป็นมาตรฐาน 1 ก (รถโดยสาร 8 คัน เพิ่มเติม) จำนวน 39 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119511666) | งบประมาณ 871,947.99
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119505752) | งบประมาณ 511,494.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบตัดเอ็นไขว้หลัง ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119493220) | งบประมาณ 2,155,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้อง Negative Pressure Room และห้อง Positive Pressure Room จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119477761) | งบประมาณ 5,256,599.70
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่ธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119476077) | งบประมาณ 1,180,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเคาะปอดด้วยคลื่นเสียง (Acoustic Airway Clearance Therapy Device) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119467189) | งบประมาณ 650,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119454030) | งบประมาณ 3,400,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อตู้ปฏิบัติการสำหรับบ่มเพาะเชื้อชนิด Anaerobic จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119450000) | งบประมาณ 3,100,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการเพจ กปท.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของ อปท.ในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119447804) | งบประมาณ 980,000.00
กรมพลศึกษา    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างให้บริการระบบสกอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จับเวลา โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119441553) | งบประมาณ 2,500,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ API Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119434653) | งบประมาณ 1,407,500.00
การไฟฟ้านครหลวง    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อHV Phase Tester Kit 24 kV จำนวน 5 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ DE7-4216-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119432481) | งบประมาณ 941,600.00
โรงพยาบาลพนมสารคาม    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119430070) | งบประมาณ 2,880,000.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119416917) | งบประมาณ 657,410.00
กรมทางหลวงชนบท    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อชุดสำรวจอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับจัดทำภาพถ่ายออร์โท สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119416085) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบ C4ISR ในห้องฝึกปฏิบัติการระบบ C4ISR (รร.สสท.กวก.สนผ.สสท.ทร.) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119415875) | งบประมาณ 1,000,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119405715) | งบประมาณ 547,770.00
กรมชลประทาน โดย สำนักกฎหมายเเละที่ดิน    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.ซ.02/2567 (สมด.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119382786) | งบประมาณ 8,440,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119376153) | งบประมาณ 800,000.00
เทศบาลนครสมุทรปราการ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครสมุทรปราการ (จับกระแสปากน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119373467) | งบประมาณ 4,400,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119335945) | งบประมาณ 885,900.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจแบบกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกันและกระตุกไฟฟ้าหัวใจได้ ชนิดเเบตเตอรี่มีอายุการใช้งานมากกว่า 8 ปี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119332512) | งบประมาณ 4,830,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒) อาคาร CRA HALL และอาคารหอพักราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๒-๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119303931) | งบประมาณ 2,741,468.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรแบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติสองห้องชนิดแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานมากกว่า 8 ปี จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119287069) | งบประมาณ 2,425,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างสำรวจความสมบูรณ์ของเสาส่ง ฐานรากและวิธีการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 14 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119283767) | งบประมาณ 1,565,391.05
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบตัดเอ็นไขว้หลัง และส่วนต้นของกระดูกหน้าแข้งเป็นแบบสมมาตร จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119273875) | งบประมาณ 6,202,200.00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119268895) | งบประมาณ 656,000.00
การประปานครหลวง    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้ง Control Desk และอุปกรณ์ สจ.สำโรง เลขที่ ซล.(ฝสน)2/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119261031) | งบประมาณ 1,070,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (9 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119255404) | งบประมาณ 938,872.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อยา teriparatide 750 mcg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 410 ด้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119242910) | งบประมาณ 4,821,600.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรแบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติสองห้องชนิดวัด Thoracic Impedance ได้ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119237726) | งบประมาณ 2,425,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจแบบกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกันและกระตุกไฟฟ้าหัวใจได้ พร้อมกับระบบการเชื่อมต่อไร้สาย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119230545) | งบประมาณ 4,815,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรแบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติสองห้องชนิดปรับการตรวจภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119230460) | งบประมาณ 2,487,500.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ) ประจำปี 2567 กฟจ.นครปฐม (เลขที่ติดตาม 66I011ฺB663) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119226218) | งบประมาณ 3,745,000.00
ศาลแพ่งตลิ่งชัน    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ศาลแพ่งตลิ่งชันและศาลอาญาตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119156620) | งบประมาณ 18,720,000.00
เทศบาลตำบลป่าโมก    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119095828) | งบประมาณ 850,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119092351) | งบประมาณ 1,080,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวงกรณีงานงดจ่าย ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119020787) | งบประมาณ 7,909,440.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อหอผึ่งเย็น พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66109324937) | งบประมาณ 8,500,000.00
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ กพท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66109300562) | งบประมาณ 3,483,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างโครงการระบบ ERP for Water Utilities ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66109289389) | งบประมาณ 32,100,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66109266671) | งบประมาณ 1,358,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66109266438) | งบประมาณ 850,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66109145327) | งบประมาณ 9,362,500.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาและแผ่นทดสอบสำเร็จรูป สำหรับตรวจหมู่โลหิต และตรวจคัดกรองแอนติบอดีในโลหิตผู้บริจาค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66099625143) | งบประมาณ 7,119,500.00
กรุงเทพมหานคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาจ้างใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66099520373) | งบประมาณ 22,051,900.00
จังหวัดสมุทรสาคร    8 ธ.ค. 2566
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66099207848) | งบประมาณ 784,000.00