สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดทดสอบแยกชนิดของเชื้อจุลชีพ, ชุดทดสอบความไวของยาต่อเชื้อจุลชีพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107279926) | งบประมาณ 2,114,920.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ VTM 3 ML, Nasopharyngeal, Oropharyngel Swab, จำนวน 106,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107275591) | งบประมาณ 2,662,500.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 90,000 Test/report ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107273509) | งบประมาณ 2,185,200.00
เทศบาลตำบลลำลูกกา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107271562) | งบประมาณ 1,499,000.00
จังหวัดนนทบุรี    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107269428) | งบประมาณ 1,850,000.00
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107269387) | งบประมาณ 738,680.00
เทศบาลตำบลลำลูกกา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพดิจิตอล LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107267545) | งบประมาณ 1,800,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107262121) | งบประมาณ 1,717,400.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107253224) | งบประมาณ 886,400.00
กรุงเทพมหานคร    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดับเพลิง ชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัวประกอบบันไดสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107251041) | งบประมาณ 2,966,126.00
กรมประมง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณปรอท พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107250749) | งบประมาณ 1,177,000.00
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107250245) | งบประมาณ 630,000.00
กรมประมง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่ (Double beam UV-Vis Spectrophotometer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107248155) | งบประมาณ 550,000.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107241231) | งบประมาณ 1,059,300.00
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียน ที่2/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107224442) | งบประมาณ 1,606,500.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องและระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ สำหรับโคมไฟผ่าตัด (Full HD Camera) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107220780) | งบประมาณ 1,800,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อหน่วยประมวลผลสำหรับงานตัดต่อ ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107217496) | งบประมาณ 970,000.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107213098) | งบประมาณ 1,700,000.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107212189) | งบประมาณ 2,762,770.50
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการส่งข้อความผ่าน Website จำนวน 10,000,000 ข้อความ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107202180) | งบประมาณ 1,900,000.00
ธนาคารออมสิน    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้งาน Software Microsoft Project Online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107196605) | งบประมาณ 1,640,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ (Gas Chromatograph-Mass SpectrometerGC-MS) พร้อมเครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดเฮดสเปซสำหรับจีซี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107180240) | งบประมาณ 5,500,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการแฟนเพจ ผลิตและเผยแพร่สื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการและสร้างการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107174428) | งบประมาณ 600,000.00
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริษัทเพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107171013) | งบประมาณ 4,320,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107164011) | งบประมาณ 7,200,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน อัตราการไหลสูงพร้อมใช้ จำนวน 900 SET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107159115) | งบประมาณ 3,420,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดกระแสการไหล (Rheometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107157238) | งบประมาณ 3,200,000.00
กรมธนารักษ์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107152483) | งบประมาณ 2,821,500.00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการโดยนิติบุคคลเพื่อดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107151899) | งบประมาณ 1,727,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107150699) | งบประมาณ 6,260,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการชดเชยโรคเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107150479) | งบประมาณ 1,700,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตกะบังหมวกชั้นนายนาวาโท-นาวาเอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107150186) | งบประมาณ 1,100,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดเคลื่อนที่ได้ ชนิด 64 ช่องสัญญาณ (EEG 64 Channel) โรงพยาบาลเลิดสิน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107148754) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (oxidation stability tester) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107148404) | งบประมาณ 600,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดแบบมัลติฟังก์ชั่น ขนาด 100 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107144203) | งบประมาณ 1,650,000.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 15 รายการ ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107090394) | งบประมาณ 555,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107087546) | งบประมาณ 6,897,350.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107086473) | งบประมาณ 6,380,000.00
จังหวัดอ่างทอง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107083702) | งบประมาณ 7,300,000.00
กรมสรรพากร    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพิมพ์อากรแสตมป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107080822) | งบประมาณ 25,000,000.00
กรมธนารักษ์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ รวม 43 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107080261) | งบประมาณ 3,043,100.62
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107076800) | งบประมาณ 2,061,046.44
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ พร้อมเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107064610) | งบประมาณ 16,050,000.00
กรมการปกครอง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107035191) | งบประมาณ 20,790,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107033912) | งบประมาณ 3,300,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อMain Friction Plate สำหรับซ่อมแคร่ EQC จำนวน 904 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097851790) | งบประมาณ 1,386,112.24
กรมควบคุมมลพิษ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097807834) | งบประมาณ 17,213,000.00
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตัวกรองประสิทธิภาพสูงแบบสังเคราะห์พื้นผิว 1.9 ตรม. จำนวน 1,313 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097444588) | งบประมาณ 958,490.00
จังหวัดนครปฐม    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งบันไดเลื่อน อาคารผู้ป่วยนอกเเละอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097440050) | งบประมาณ 4,300,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตะเกียงสัญญาณไฟ แบบ LED Marine Lantern พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ตัว (ทดแทน) และตะเกียงสัญญาณไฟ (Marine Lantern) จำนวน ๕ ชุด (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097338011) | งบประมาณ 4,494,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097256291) | งบประมาณ 1,600,000.00
องค์การเภสัชกรรม    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำแผนกลยุทธ์การสื่อสาร ผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ GPO SELEXT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087566797) | งบประมาณ 1,605,000.00
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087449166) | งบประมาณ 12,000,000.00
เทศบาลเมืองบางกร่าง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087385459) | งบประมาณ 854,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077234898) | งบประมาณ 5,456,000.00
สำนักวิจัยพัฒนาการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077019518) | งบประมาณ 7,000,000.00
กรมชลประทาน    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น CXZ 70 NPD รต.2415/39 จำนวน 167 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107264722) | งบประมาณ 660,200.00
กรมชลประทาน    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่รถบรรทุกเทท้าย OFF - HIGHWAY ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น HD 200 - 2 รต.1635 จำนวน 130 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107263885) | งบประมาณ 1,831,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107260601) | งบประมาณ 4,700,000.00
จัหวัดฉะเชิงเทรา    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107259163) | งบประมาณ 747,400.00
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ให้บริการจัดสัมมนาพนักงาน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107258486) | งบประมาณ 3,400,000.00
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564-30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107257378) | งบประมาณ 2,046,795.00
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถตู้โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107255779) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน 184 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107254192) | งบประมาณ 2,649,600.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูลและทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107251511) | งบประมาณ 940,700.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบควบคุมสิทธิการเข้าถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (PAM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107243266) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบจำลองการผลิตอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107237317) | งบประมาณ 900,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107237191) | งบประมาณ 1,750,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107231645) | งบประมาณ 854,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107218479) | งบประมาณ 1,485,000.00
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107218194) | งบประมาณ 3,500,000.00
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก (๖๕-๗๐๔๔) ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107216974) | งบประมาณ 1,819,990.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.)    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแรงงาน (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. องค์การค้าของ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107215075) | งบประมาณ 2,750,000.00
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107212691) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107205844) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมชลประทาน    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.22 x 0.22 ม. ยาวประมาณ 18.00 ม. ฯ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานปรับปรุง สน.ปตร.ปลายคลองมะเดื่อ ขนาด 4.00 เมตร จำนวน 1 บาน เครื่องสูบน้ำขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร(คบ.ภาษีเจริญ) เลขที่ EB (ซ) ภจ.02/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107199561) | งบประมาณ 2,686,632.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 3 รายการ และถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107189063) | งบประมาณ 584,594.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบ วิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรม จำลองกระบวนการผลิต 3 มิติ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและยานยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107187057) | งบประมาณ 2,500,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107183223) | งบประมาณ 848,300.00
เทศบาลเมืองเสนา    25 ต.ค. 2564
      จ้างออกแบบจ้างออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองเสนา (ตลาดสด 1) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64107182791) | งบประมาณ 500,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รายการ ยา CEFUROXIME ๕๐๐ MG จำนวน ๗๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107180878) | งบประมาณ 630,000.00
โรงเรียนปทุมวิไล    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107178293) | งบประมาณ 606,000.00
สถาบันทันตกรรม    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องแสดงการสบฟันชนิดปรับได้ทุกส่วน (Fully Adjustable Articulator) สถาบันทันตกรรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107177234) | งบประมาณ 2,400,000.00
โรงเรียนศรีพฤฒา    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพ สพม.กท 2 เมืองหลวงการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107176674) | งบประมาณ 1,800,000.00
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการจัดทำเนื้อหาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107176042) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟแวร์ช่วยในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดกำหนดพิกัดสำหรับผ่าตัดสมอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107174938) | งบประมาณ 12,800,000.00
การยางแห่งประเทศไทย    25 ต.ค. 2564
      จ้างที่ปรึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64107169378) | งบประมาณ 5,000,000.00
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะและตู้สำหรับห้องปฏิบัติการสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107166164) | งบประมาณ 750,000.00
กรมประชาสัมพันธ์    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อโฆษณา Online ภายใต้โครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107163402) | งบประมาณ 54,000,000.00
การประปานครหลวง    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งประปา งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ สสสภ.(ขต)จล.01/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107161601) | งบประมาณ 7,300,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับการคุ้มครองของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107159584) | งบประมาณ 1,047,090.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ (Seamless for DMIS) และระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ (UCEP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107159509) | งบประมาณ 3,100,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบบริการออนไลน์ สำหรับ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107159339) | งบประมาณ 3,018,470.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อD-FUSE QUICK RESPONSE 6A (code 5920-341-00600) จำนวน 46,000 EA ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP5-8942-AGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107158013) | งบประมาณ 1,371,761.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้าน E- Commerce จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107156004) | งบประมาณ 3,210,400.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำโปรแกรมบริหารจัดการและติดตามสถานะการทดสอบและสอบเทียบ จำนวน 1 ระบบ ตามรหัสจัดหาเลขที่ RD3-4507-THZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107153399) | งบประมาณ 1,819,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 60 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107150831) | งบประมาณ 600,000.00
กรมอนามัย    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107150615) | งบประมาณ 1,548,100.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107150013) | งบประมาณ 6,367,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    25 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑๓๑,๕๖๓ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107149915) | งบประมาณ 1,537,200.00