สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC 2 Type 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077047181) | งบประมาณ 1,514,100.00
สถาบันประสาทวิทยา    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067403056) | งบประมาณ 3,321,500.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ALCATEL รุ่น 4400 ALCATEL Omni PCX Office และสาย FIBER OPTIC ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067344183) | งบประมาณ 1,000,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) จำนวน 8,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067291228) | งบประมาณ 1,181,280.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรองเท้าห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067284501) | งบประมาณ 677,935.00
กรุงเทพมหานคร    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดเเบตเตอรี่มีอายุการใช้งานมากกว่า 8 ปี (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator With Longevity Battery 8 Years) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067282843) | งบประมาณ 2,218,500.00
กรุงเทพมหานคร    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดปรับการตรวจภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator AICD with MRI automatic adjustment) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067281413) | งบประมาณ 1,728,500.00
การประปานครหลวง    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบ Active Directory เลขที่ จท.73/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067203524) | งบประมาณ 4,108,800.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังติดตามการทำงานของหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067177913) | งบประมาณ 1,300,000.00
สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ สป. สาย ขส. (รถสนับสนุนงานบริการโลหิตเคลื่อนที่) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057282894) | งบประมาณ 6,700,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะสำเร็จรูป ๔ ตัน ๖ ล้อ (CARGO TRUCK 4 T.) ช่วงสั้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047472365) | งบประมาณ 2,867,600.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร แบบ 2 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047237070) | งบประมาณ 9,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    3 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047119676) | งบประมาณ 44,000,000.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077044558) | งบประมาณ 1,294,880.00
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน 46 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 46 เครื่อง ตามกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077043272) | งบประมาณ 1,840,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เสริมที่ใช้กับเครื่องสลายต้อในการผ่าตัดต้อกระจก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077039956) | งบประมาณ 1,036,830.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบริการ Sharing space และ Meeting room จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077037353) | งบประมาณ 1,900,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077032679) | งบประมาณ 1,077,816.35
จังหวัดปทุมธานี    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077026371) | งบประมาณ 560,000.00
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077023407) | งบประมาณ 1,353,336.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้องานซื้อโดยการผลิตหรือจัดหาหินโรยทาง หินสำรองเก็บกอง จำนวน ๕,๗๐๐ ลบ.ม. แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077022304) | งบประมาณ 5,825,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้องานซื้อโดยการผลิตหรือจัดหาหินโรยทาง หินสำรองเก็บกอง จำนวน ๕,๒๘๐. ลบ.ม. แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077022077) | งบประมาณ 4,711,800.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้องานซื้อโดยการผลิตหรือจัดหาหินโรยทาง หินสำรองเก็บกอง จำนวน ๕,๐๐๐. ลบ.ม. แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077021723) | งบประมาณ 3,800,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้องานซื้อโดยการผลิตหรือจัดหาหินโรยทาง หินสำรองเก็บกอง จำนวน ๕,๐๐๐ ลบ.ม. แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077021429) | งบประมาณ 5,829,900.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้องานซื้อโดยการผลิตหรือจัดหาหินโรยทาง หินสำรองเก็บกอง จำนวน ๔,๐๑๐ ลบ.ม. แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077020939) | งบประมาณ 5,998,300.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้องานซื้อโดยการผลิตหรือจัดหาหินโรยทาง หินสำรองเก็บกอง จำนวน ๓,๔๔๐ ลบ.ม. แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077019935) | งบประมาณ 5,989,300.00
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077012003) | งบประมาณ 1,890,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้องานซื้อโดยการผลิตหรือจัดหาหินโรยทาง หินสำรองเก็บกอง จำนวน ๔,๒๔๐ ลบ.ม. แขวงบำรุงทางบัวใหญ่ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077010204) | งบประมาณ 5,994,500.00
เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซึซึ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077006136) | งบประมาณ 950,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067536453) | งบประมาณ 650,000.00
กรมชลประทาน    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุหลัก สำหรับประตูระบายน้ำ (ปากคลองขุดใหม่เชื่อมคลองชุมพร-คลองนาคราช) พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067533276) | งบประมาณ 5,945,056.26
โรงพยาบาลราชวิถี    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นประสาทตีบด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Full-Endoscopic Spine Stenosis) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067512380) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พอแล้วดี X DITP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067509703) | งบประมาณ 2,810,000.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนออนไลน์ (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067501711) | งบประมาณ 1,851,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกระจกและพื้นผิวภายนอกอาคาร และรอบสระน้ำชั้น 2 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067500438) | งบประมาณ 1,200,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067498966) | งบประมาณ 1,200,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อหินโรยทาง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067498253) | งบประมาณ 3,710,000.00
กรมการค้าภายใน    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067489580) | งบประมาณ 6,750,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา BORTEZOMIB 3.5 MG INJECTION จำนวน 1 รายการ (ย.2247/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067479239) | งบประมาณ 1,605,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067466262) | งบประมาณ 3,370,500.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067464179) | งบประมาณ 21,444,100.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067461329) | งบประมาณ 2,500,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรม หู คอ จมูก ผ่านกล้องระบบ Full HD เพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคท่อน้ำตาตันผ่านทางช่องจมูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067456691) | งบประมาณ 2,400,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    2 ก.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education CWIE) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63067455101) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการ แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067442771) | งบประมาณ 4,900,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    2 ก.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63067439497) | งบประมาณ 8,050,000.00
กรุงเทพมหานคร    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ส่วนบุคคล 59 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067401605) | งบประมาณ 7,670,000.00
กรมพลศึกษา    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067396809) | งบประมาณ 1,950,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำสาย PVC Insulated copper conductor, MEA Type A ชนิดแกนเดี่ยว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุ 1 x 120 ตารางมิลลิเมตร (Code 6145-201-12000) จำนวน 19,000 เมตร จาก Electrolytic copper cathode ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA4-8502-TGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067385884) | งบประมาณ 715,616.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และพัสดุ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067379631) | งบประมาณ 31,282,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและบริการทั่วไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067369216) | งบประมาณ 12,236,229.11
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067363057) | งบประมาณ 6,000,000.00
จังหวัดปทุมธานี    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067334280) | งบประมาณ 1,364,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE และ LANDSIDE ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067320356) | งบประมาณ 28,171,717.56
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณชีพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067319691) | งบประมาณ 2,500,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าการทำงานของจอประสาทตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067316512) | งบประมาณ 4,400,000.00
องค์การเภสัชกรรม    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายนอกอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067307517) | งบประมาณ 4,162,995.87
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม (Airside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067300382) | งบประมาณ 83,022,200.76
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067298607) | งบประมาณ 3,093,074.68
เทศบาลเมืองผักไห่    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปรัมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนแบบ 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067297900) | งบประมาณ 868,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง, เครื่องสแกนเอกสารความเร็วปานกลาง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067297424) | งบประมาณ 735,500.00
การเคหะแห่งชาติ    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริหารชุมชน โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1 - 2) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2/1 และส่วนที่ 2/2 จำนวน 284 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067297277) | งบประมาณ 1,001,952.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโคมไฟฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่ จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067282999) | งบประมาณ 973,700.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด ๑, ๓ และ ๕ kVA ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067278986) | งบประมาณ 7,201,452.03
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงด้านนอกอาคาร MAIN TERMINAL,AOB และ AIMS ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067201601) | งบประมาณ 16,118,107.21
กรุงเทพมหานคร    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชุดลูกเสือสามัญ ชุดลูกเสือสำรอง ชุดเนตรนารี ชุดยุวกาชาดและชุดพละ จำนวน 2,917 ชุด ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067196159) | งบประมาณ 1,312,650.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดสูติ นรีเวช ปรับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067151765) | งบประมาณ 1,900,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพื้นฐาน จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067140470) | งบประมาณ 990,000.00
เทศบาลตำบลอัมพวา    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067053665) | งบประมาณ 1,700,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจุลทรรศน์ปรับมุมแสง (Slit Lamp) พร้อม Side tube จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067022091) | งบประมาณ 6,000,000.00
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067012818) | งบประมาณ 9,257,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ IMAC แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 9 ชุด, เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิกส์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 19 ชุด,เวิร์คสเตชั่นสำหรับวิเคราะห์ลำดับเบสดีเอ็นเอ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067004269) | งบประมาณ 2,270,600.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      แผ่นพื้นเวทีพร้อมบันได (เลขที่โครงการ : 63057455252) | งบประมาณ 612,040.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057283681) | งบประมาณ 20,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057250158) | งบประมาณ 21,600,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานทะเบียนการศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057144373) | งบประมาณ 3,077,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่สถานีสงขลา (พื้นที่เช่าราย บริษัท มิตรทองสงขลา จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63057129670) | งบประมาณ 800,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    2 ก.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าที่บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก (พื้นที่เช่าราย บริษัท มหิศร จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63057117578) | งบประมาณ 800,000.00
กรมสรรพสามิต    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลและการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model for Big Data) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057057067) | งบประมาณ 75,098,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดรวมเครื่องวัดสัญญาณชีพ สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลราชวิถีได้ (RHIS) รวมน้ำหนักส่วนสูงและปรอทวัดไข้แบบอินฟาเรทวัดทางหน้าผากหรือยิงทางหูได้ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047340872) | งบประมาณ 6,000,000.00
กรมสรรพากร    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ พร้อมโปรแกรมระบบบัญชีผู้เสียภาษี รายตัว (Taxpayer Account) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037015388) | งบประมาณ 6,392,142.26
การไฟฟ้านครหลวง    2 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อBattery Nickel Cadmium ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 Ah 93 cell (Code 6140-002-19041) จำนวน 20 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ PM2-0224-WGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087313779) | งบประมาณ 21,400,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อถุงมือ Sterile-Exam Glove ขนาด S และขนาด M จำนวนประมาณ 253,100 คู่ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077020922) | งบประมาณ 1,354,700.00
กรุงเทพมหานคร    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสามารถใช้ได้่ทั้งแบบใส่ท่อช่วยหายใจและแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077018964) | งบประมาณ 1,200,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อถุงมือ Non-Sterile Disposable ขนาด XS, S, M, L จำนวนประมาณ 38,197 กล่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077016849) | งบประมาณ 2,574,857.07
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ ย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพโยธี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077011357) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077010868) | งบประมาณ 1,023,000.00
โรงเรียนวัดสโมสร    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสโมสร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077010250) | งบประมาณ 690,750.00
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077002252) | งบประมาณ 692,890.00
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067521177) | งบประมาณ 525,000.00
เทศบาลเมืองลัดหลวง    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างออกแบบ เขียนแบบโครงการปรับปรุงเสริมความมั่นคงแข็งแรงของประตูระบายน้ำคลองลัดหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067519179) | งบประมาณ 2,970,000.00
เทศบาลตำบลบางเสาธง    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067508398) | งบประมาณ 3,300,000.00
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจวัดกระแสการไหลเวียนของโลหิตในสมอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067507671) | งบประมาณ 750,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า Camp Area โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067498301) | งบประมาณ 2,232,587.10
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหารอยร้าวผิวโลหะด้วยอนุภาคแม่เหล็กแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067471379) | งบประมาณ 1,480,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพและความเข้มข้นของก๊าซดมยาสลบจากการหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067465643) | งบประมาณ 900,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067464429) | งบประมาณ 2,400,000.00
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067453988) | งบประมาณ 1,364,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067450300) | งบประมาณ 1,288,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    1 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจภายในลูกตา Slit lamp จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067448826) | งบประมาณ 2,100,000.00