สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรมชลประทาน    27 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่รถเกลี่ยดิน ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น MG 431 รต.2333/38 จำนวน 132 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107285619) | งบประมาณ 1,536,200.00
จังหวัดนครปฐม    27 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107262832) | งบประมาณ 747,400.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    27 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อDouble Arming Oval Eye Bolt 5/8 x 12 IN (Code 5605-011-51200) จำนวน 43,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP5-8956-AGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107207180) | งบประมาณ 4,018,973.50
การไฟฟ้านครหลวง    27 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้ารับ-ส่งพนักงาน ปี ๒๕๖๕ สัญญาจ้าง ระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107057030) | งบประมาณ 9,221,520.00
กรมสรรพากร    27 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสรรพากรภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107046918) | งบประมาณ 2,084,800.00
การไฟฟ้านครหลวง    27 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงาน ปี ๒๕๖๕ สัญญาจ้าง ระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107000307) | งบประมาณ 14,208,480.00
กรุงเทพมหานคร    27 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบตัดเอ็นไขว้หลัง และส่วนต้นของกระดูกหน้าแข้งเป็นแบบสมมาตร จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097753641) | งบประมาณ 4,950,000.00
องค์การสะพานปลา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดล้างท่าบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107282985) | งบประมาณ 660,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน 34,000 Test/report ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107282599) | งบประมาณ 678,300.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไซริ้งพลาสติก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107281884) | งบประมาณ 2,807,055.00
กรมชลประทาน    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107280669) | งบประมาณ 854,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดทดสอบแยกชนิดของเชื้อจุลชีพ, ชุดทดสอบความไวของยาต่อเชื้อจุลชีพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107279926) | งบประมาณ 2,114,920.00
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107279850) | งบประมาณ 3,000,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมเพื่อการทำ Electromagnetic Navigation Bronchoscopy สถาบันโรคทรวงอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107279766) | งบประมาณ 1,513,100.00
กองทัพบก โดย กรมการสัตว์ทหารบก    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือกสิกรรม จำนวน 60 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107276866) | งบประมาณ 1,377,570.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ VTM 3 ML, Nasopharyngeal, Oropharyngel Swab, จำนวน 106,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107275591) | งบประมาณ 2,662,500.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 90,000 Test/report ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107273509) | งบประมาณ 2,185,200.00
เทศบาลตำบลลำลูกกา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107271562) | งบประมาณ 1,499,000.00
จังหวัดนนทบุรี    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107269428) | งบประมาณ 1,850,000.00
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107269387) | งบประมาณ 738,680.00
เทศบาลตำบลลำลูกกา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพดิจิตอล LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107267545) | งบประมาณ 1,800,000.00
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต Tablet) พร้อมบริการสัญญาณอิเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107264204) | งบประมาณ 650,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107262121) | งบประมาณ 1,717,400.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107253224) | งบประมาณ 886,400.00
กรุงเทพมหานคร    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดับเพลิง ชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัวประกอบบันไดสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107251041) | งบประมาณ 2,966,126.00
กรมประมง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณปรอท พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107250749) | งบประมาณ 1,177,000.00
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107250245) | งบประมาณ 630,000.00
กรมประมง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่ (Double beam UV-Vis Spectrophotometer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107248155) | งบประมาณ 550,000.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107241231) | งบประมาณ 1,059,300.00
สถาบันโรคทรวงอก    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมชุดจักรยานสำหรับนอนปั่น สถาบันโรคทรวงอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107228975) | งบประมาณ 1,850,000.00
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียน ที่2/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107224442) | งบประมาณ 1,606,500.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องและระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ สำหรับโคมไฟผ่าตัด (Full HD Camera) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107220780) | งบประมาณ 1,800,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อหน่วยประมวลผลสำหรับงานตัดต่อ ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107217496) | งบประมาณ 970,000.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107213098) | งบประมาณ 1,700,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเพทสแกน (PET Scan) จำนวน 200 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107212578) | งบประมาณ 5,000,000.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107212189) | งบประมาณ 2,762,770.50
โรงพยาบาลสงฆ์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจก โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107207341) | งบประมาณ 3,000,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการส่งข้อความผ่าน Website จำนวน 10,000,000 ข้อความ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107202180) | งบประมาณ 1,900,000.00
โรงพยาบาลสงฆ์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดพร้อมตู้วัดปริมาณความจุปอด โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107200989) | งบประมาณ 3,100,000.00
โรงพยาบาลสงฆ์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107198780) | งบประมาณ 1,800,000.00
ธนาคารออมสิน    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้งาน Software Microsoft Project Online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107196605) | งบประมาณ 1,640,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107193908) | งบประมาณ 1,814,083.37
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระนาบเดี่ยว พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107192673) | งบประมาณ 29,700,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ (Gas Chromatograph-Mass SpectrometerGC-MS) พร้อมเครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดเฮดสเปซสำหรับจีซี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107180240) | งบประมาณ 5,500,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการแฟนเพจ ผลิตและเผยแพร่สื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการและสร้างการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107174428) | งบประมาณ 600,000.00
กรมทางหลวง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin) สถานีตรวจสอบน้ำหนักกระบี่ (ขาเข้า) จ.กระบี่ สถานีตรวจสอบน้ำหนักตะกั่วทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา สถานีตรวจสอบน้ำหนักกาญจนดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107174422) | งบประมาณ 6,000,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา พร้อมระบบบอกตำแหน่งองศาสายตาเอียง (Surgical Microscope with Computer Assisted Cataract Surgery) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107174267) | งบประมาณ 9,000,000.00
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริษัทเพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107171013) | งบประมาณ 4,320,000.00
กรุงเทพมหานคร    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107169409) | งบประมาณ 1,507,700.00
กรมทางหลวง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสถานีฯบ้านนา (เข้า) สถานีฯแก่งคอย (เข้า) สถานีฯหนองแค (เข้า) สถานีฯไทรน้อย (เข้า) สถานีฯลาดบัวหลวง (เข้า) สถานีฯพยุหะคีรี (ออก) สถานีฯบรรพตพิสัย (เข้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107164305) | งบประมาณ 3,500,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107164011) | งบประมาณ 7,200,000.00
กรมทางหลวง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin) สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107163949) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมทางหลวง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาออก) จ.สมุทรสาคร สถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม สถานีตรวจสอบน้ำหนักบ้านโป่ง (ขาเข้า) จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107163876) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดแบบสองระนาบ พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107163795) | งบประมาณ 43,825,000.00
กรมทางหลวง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin) สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107163339) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมทางหลวง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น สถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107161780) | งบประมาณ 3,400,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification Machine) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107160724) | งบประมาณ 5,160,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน อัตราการไหลสูงพร้อมใช้ จำนวน 900 SET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107159115) | งบประมาณ 3,420,000.00
กรมทางหลวง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสถานีฯตะกั่วทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา สถานีฯรัษฎา (ขาออก) จ.ตรัง สถานีฯกระบี่ (ขาเข้า) จ.กระบี่ สถานีฯท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร สถานีฯหาดใหญ่ (ขาออก) จ.สงขลา สถานีฯเพชรบุรี (ขาออก) จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107157989) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมทางหลวง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม สถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) จ.สมุทรสาคร สถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาออก) จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107157345) | งบประมาณ 3,600,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดกระแสการไหล (Rheometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107157238) | งบประมาณ 3,200,000.00
กรมธนารักษ์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107152483) | งบประมาณ 2,821,500.00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการโดยนิติบุคคลเพื่อดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107151899) | งบประมาณ 1,727,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107150699) | งบประมาณ 6,260,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการชดเชยโรคเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107150479) | งบประมาณ 1,700,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตกะบังหมวกชั้นนายนาวาโท-นาวาเอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107150186) | งบประมาณ 1,100,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดเคลื่อนที่ได้ ชนิด 64 ช่องสัญญาณ (EEG 64 Channel) โรงพยาบาลเลิดสิน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107148754) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (oxidation stability tester) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107148404) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107148156) | งบประมาณ 603,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Building automation / Security / IoT System พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107144893) | งบประมาณ 10,747,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดแบบมัลติฟังก์ชั่น ขนาด 100 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107144203) | งบประมาณ 1,650,000.00
กรมสรรพากร    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107102452) | งบประมาณ 45,167,200.00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อขวดน้ำดื่มพร้อมวัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107098999) | งบประมาณ 2,492,000.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 15 รายการ ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107090394) | งบประมาณ 555,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107087546) | งบประมาณ 6,897,350.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107086473) | งบประมาณ 6,380,000.00
จังหวัดอ่างทอง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107083702) | งบประมาณ 7,300,000.00
กรมสรรพากร    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพิมพ์อากรแสตมป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107080822) | งบประมาณ 25,000,000.00
กรมธนารักษ์    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ รวม 43 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107080261) | งบประมาณ 3,043,100.62
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107076800) | งบประมาณ 2,061,046.44
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ พร้อมเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107064610) | งบประมาณ 16,050,000.00
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้งแบบ 4/2 จำนวน 1,700 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107049858) | งบประมาณ 16,203,750.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ (Manage Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107036970) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรมการปกครอง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107035191) | งบประมาณ 20,790,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107033912) | งบประมาณ 3,300,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อMain Friction Plate สำหรับซ่อมแคร่ EQC จำนวน 904 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097851790) | งบประมาณ 1,386,112.24
กรมควบคุมมลพิษ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097807834) | งบประมาณ 17,213,000.00
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตัวกรองประสิทธิภาพสูงแบบสังเคราะห์พื้นผิว 1.9 ตรม. จำนวน 1,313 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097444588) | งบประมาณ 958,490.00
จังหวัดนครปฐม    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งบันไดเลื่อน อาคารผู้ป่วยนอกเเละอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097440050) | งบประมาณ 4,300,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตะเกียงสัญญาณไฟ แบบ LED Marine Lantern พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ตัว (ทดแทน) และตะเกียงสัญญาณไฟ (Marine Lantern) จำนวน ๕ ชุด (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097338011) | งบประมาณ 4,494,000.00
กรุงเทพมหานคร    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ๓๕ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097336920) | งบประมาณ 5,196,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097256291) | งบประมาณ 1,600,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๑๒๘ สไลด์ ยี่ห้อ G.E.รุ่น Revolution EVO หมายเลขเครื่อง RE36A1900170YC จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097020831) | งบประมาณ 727,500.00
องค์การเภสัชกรรม    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำแผนกลยุทธ์การสื่อสาร ผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ GPO SELEXT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087566797) | งบประมาณ 1,605,000.00
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087449166) | งบประมาณ 12,000,000.00
เทศบาลเมืองบางกร่าง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087385459) | งบประมาณ 854,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077234898) | งบประมาณ 5,456,000.00
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077208144) | งบประมาณ 6,060,000.00
สำนักวิจัยพัฒนาการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077019518) | งบประมาณ 7,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    26 ต.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อTerminator kit outdoor type for 12/20 kV 240 sq.mm XLPE Aluminum preassembly aerial cable (code 6145-259-04700) จำนวน 500 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8950-ABX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027427253) | งบประมาณ 1,115,207.50