สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
โรงเรียนแหลมบัววิทยา    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077292462) | งบประมาณ 600,200.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน ๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077292328) | งบประมาณ 2,142,300.00
โรงเรียนเทพศิรินทร์    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 98 เครื่อง และอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077291152) | งบประมาณ 2,501,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077286318) | งบประมาณ 979,000.00
องค์การจัดการน้ำเสีย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจ้างจัดงาน การจัดการน้ำเสียประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077284360) | งบประมาณ 1,950,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง จำนวน 658 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077283215) | งบประมาณ 3,943,680.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรั้วสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งรอบบริเวณหอบังคับการบินน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077270090) | งบประมาณ 1,190,160.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงสร้างนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (National Science and Technology Fair 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077265656) | งบประมาณ 1,750,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077264259) | งบประมาณ 780,000.00
กรมประมง    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077262932) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนชนิดสวมใน ระดับ 3A พร้อมกันการแทง จำนวน 20 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077257243) | งบประมาณ 600,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077253079) | งบประมาณ 1,486,230.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าฮาลาลผ่านสื่อในต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077250984) | งบประมาณ 4,850,000.00
เทศบาลตำบลบางกะดี    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๙ ชุด ( ๑ ชุด / ๑๐ ชิ้น ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077243538) | งบประมาณ 1,200,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077239573) | งบประมาณ 2,311,200.00
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงห้องเรียน อาคารศรีสวาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077236454) | งบประมาณ 990,000.00
เทศบาลตำบลบางกะดี    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077232722) | งบประมาณ 1,200,000.00
วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวทีสำเร็จ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077227884) | งบประมาณ 792,656.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งท่อน้ำประปา ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077215685) | งบประมาณ 2,500,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและการจัดงาน Thailand Tech Show 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077211939) | งบประมาณ 5,000,000.00
การประปานครหลวง    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำพร้อมติดตั้ง Coarse Screen โรงสูบน้ำดิบบางซื่อ เลขที่ จล(ฝรด)1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077210842) | งบประมาณ 1,070,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อBolster Spring รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077200084) | งบประมาณ 1,044,320.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกระดาษม้วน จำนวน 294 ม้วน เลขที่ กฟภ.กจน.ป(บ)-051-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077195333) | งบประมาณ 3,775,589.16
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้องานเช่ารถยนต์ของ หก-ปค. ปี 2562 จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60เดือน) เริ่ม 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2567 เลขที่ กฟผ. หก-ปค.(ซ)2/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077185830) | งบประมาณ 7,447,200.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเชล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077180905) | งบประมาณ 814,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077179210) | งบประมาณ 2,057,377.50
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อมีดเจาะกระจกตาปลายแหลมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (OPHTHALMIC DISPOSABLE KNIFE) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077174174) | งบประมาณ 873,845.00
กรุงเทพมหานคร    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077167017) | งบประมาณ 1,204,630.00
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077161768) | งบประมาณ 1,800,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนับจำนวนเซลล์และวิเคราะห์ปริมาณจำเพาะของเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077161590) | งบประมาณ 5,300,000.00
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077159302) | งบประมาณ 1,200,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อHigh-Pressure Piston Set, Dia 125 mm. จำนวน 20 Sets. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077145119) | งบประมาณ 1,690,600.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งที่อาคารพิริยราม ชั้น ๕ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077143456) | งบประมาณ 1,072,660.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งใบยา ปีงบประมาณ 2563-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077130653) | งบประมาณ 73,910,200.00
กรมส่งเสริมการเกษตร    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077115500) | งบประมาณ 30,000,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสายดูดเสมหะ CONTROL SUCTION TUBE จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077110341) | งบประมาณ 722,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077104732) | งบประมาณ 1,628,000.00
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงาการข่าว (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077101589) | งบประมาณ 4,893,000.00
องค์การเภสัชกรรม    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั๊มชนิด Rotary Lobe Pump (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077085198) | งบประมาณ 513,600.00
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาดูแลระบบ DMC, SGS Online, School MIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077072463) | งบประมาณ 2,145,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 (จำนวน 3 ช่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077063401) | งบประมาณ 1,095,400.00
การเคหะแห่งชาติ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ (อาคารแนวราบ) โครงการบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) จำนวน 492 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077059488) | งบประมาณ 1,180,800.00
สถาบันบำราศนราดูร    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อEfavirenz ๖๐๐ mg. + Emtricitabine ๒๐๐ mg. + Tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg.film-coated tablet,๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๖๕๐๘๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077047229) | งบประมาณ 4,997,751.00
สถาบันบำราศนราดูร    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อSitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๓๙๖๔๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077040807) | งบประมาณ 1,306,256.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยาPARACETAMOL/TRAMADOL 325/37.5 TAB จำนวน 1 รายการ (ย.2399/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077025018) | งบประมาณ 16,260,000.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067541963) | งบประมาณ 5,871,700.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานตับ (Liver dialysis) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067505576) | งบประมาณ 1,800,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067500401) | งบประมาณ 1,965,000.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และดูแลระบบในการให้บริการสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067464102) | งบประมาณ 2,000,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067424362) | งบประมาณ 7,039,402.19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนจากขนาดโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067187276) | งบประมาณ 4,400,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียนสูติศาสตร์เก่า , หอพักนักศึกษาแพทย์หญิง 2 , ตึก 84 ปี และบริเวณโถงสวนหย่อมอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067069008) | งบประมาณ 1,941,063.04
จังหวัดสมุทรสาคร    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อลิฟต์เตียง อาคารบริการผู้ป่วย (อาคารแม่ 7 ชั้น) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067066305) | งบประมาณ 4,600,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องโพเทนชิโอสแตต/กัลวาโนสแตต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067044778) | งบประมาณ 851,000.00
สำนักงานสถิติแห่งชาติ    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067036880) | งบประมาณ 1,288,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057496111) | งบประมาณ 814,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Realtime PCR) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057462871) | งบประมาณ 1,350,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-hyperthemia) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057458849) | งบประมาณ 2,850,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อหมึก CANNON รุ่น 319 II จำนวน 2,300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057443775) | งบประมาณ 7,774,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนับจำนวนเซลล์และวิเคราะห์ปริมาณจำเพาะเซลล์ ( Basic Flow Cytometry) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057442914) | งบประมาณ 1,760,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Clopidogrel 75 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057431337) | งบประมาณ 1,900,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์)    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยนอก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027363480) | งบประมาณ 900,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์)    15 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวินิจฉัยโรคหู คอ จมูก พร้อมชุดวีดีทัศน์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027254686) | งบประมาณ 1,747,800.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งานที่ห้องพักผ่อนและห้อง Canteen จำนวน 20 รายการ ณสำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077272851) | งบประมาณ 3,107,226.50
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ? ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077269295) | งบประมาณ 700,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077264127) | งบประมาณ 900,400.00
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งให้กับ บก.กยพ.กร.แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077257468) | งบประมาณ 1,300,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077255950) | งบประมาณ 1,453,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077255615) | งบประมาณ 860,000.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าการจัดเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077254805) | งบประมาณ 1,485,000.00
โรงเรียนนายเรือ    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทำห้อง Self - Access Learning center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077253028) | งบประมาณ 520,117.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    12 ก.ค. 2562
      จัดซื้อพร้อมติดตั้ง พื้นยกห้องทำงาน Day to day ชั้น 3 อาคาร 60 ปี ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ (เลขที่โครงการ : 62077252563) | งบประมาณ 648,189.31
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Science - Math สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077252551) | งบประมาณ 1,020,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ (งบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077252539) | งบประมาณ 760,000.00
ศาลจังหวัดนครปฐม    12 ก.ค. 2562
      ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปรณ์(ฉลากเบอร์ 5) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 48 เครื่องและพัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว จำนวน 146 ตัว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 62077252022) | งบประมาณ 1,259,600.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ครั้งที่2) 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077251548) | งบประมาณ 1,083,500.00
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 65 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077249087) | งบประมาณ 1,950,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดทำเนื้อหาบทความ Intelligence และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล (Knowledge Sharing for MICE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077247931) | งบประมาณ 2,500,000.00
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ English - Math - Science สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077245345) | งบประมาณ 855,000.00
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077245313) | งบประมาณ 1,324,710.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077241289) | งบประมาณ 581,200.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์    12 ก.ค. 2562
      จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 62077240957) | งบประมาณ 4,800,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077229640) | งบประมาณ 868,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเชิงปฎิสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077228641) | งบประมาณ 901,400.00
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดโครงการรวมพลังและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077228120) | งบประมาณ 4,200,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077217115) | งบประมาณ 4,173,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ประจำตำบลบึงกาสาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077215743) | งบประมาณ 3,623,697.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อขอจัดซื้อ Telescopic Universal Pole จำนวน 18 ชิ้น (MP 102/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077208414) | งบประมาณ 616,320.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กฉากขนาด 65x65x6 mm ยาว 6 m จำนวน 1,217 EA (MP 101/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077205863) | งบประมาณ 1,029,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2562 จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077188662) | งบประมาณ 3,210,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077187490) | งบประมาณ 963,000.00
เทศบาลเมืองคูคต    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077182487) | งบประมาณ 1,200,000.00
เทศบาลตำบลบางขะแยง    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางขะแยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077177307) | งบประมาณ 1,200,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์การตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Mass Media and PR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077169038) | งบประมาณ 4,500,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดิทัศน์ ชนิดรายละเอียดภาพสูง แบบ 2 โฟกัส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077162712) | งบประมาณ 1,800,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่างานเช่ารถตู้ และรถตรวจการณ์ เพื่อใช้งานสำหรับผู้ปฎิบัติงาน ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077153535) | งบประมาณ 2,970,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร (Hydrogen Peroxide Sterilization System ขนาดไม่น้อยกว่า 140 Litre) ชนิด 2 ประตู (ถ.83/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077149409) | งบประมาณ 5,000,000.00
เทศบาลนครนครปฐม    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดีถนนทรงพลและถนนราชวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077134745) | งบประมาณ 1,349,500.00
เทศบาลนครนครปฐม    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดีถนนเทศา ตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จนถึงบริเวณหอนาฬิกาทางเข้าเมืองนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077134694) | งบประมาณ 3,751,600.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    12 ก.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077129686) | งบประมาณ 2,140,000.00