สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต รภท.ศอพท. (ระบบควบคุมการเบิกจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047051371) | งบประมาณ 1,246,000.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดกล้องระบบวิดีทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047036494) | งบประมาณ 4,661,400.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047025841) | งบประมาณ 1,950,000.00
กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047018051) | งบประมาณ 900,400.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037626355) | งบประมาณ 700,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037578902) | งบประมาณ 3,200,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๖ เมตร พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมััย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037558076) | งบประมาณ 1,912,100.00
เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อที่ดินในพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037486855) | งบประมาณ 13,000,000.00
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037394725) | งบประมาณ 1,980,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำสายเซอร์วิสดรอพชนิดสายคว็อดดรูเพล็กซ์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม. (Code 6145-214-01400) จำนวน 49,000 เมตร จาก Aluminum Ingot ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8966-JHZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037334908) | งบประมาณ 5,859,052.50
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อBattery Load Unit จำนวน 1 SE. เลขที่ หปฟธ.(ซ.)17/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037321007) | งบประมาณ 909,500.00
กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037318119) | งบประมาณ 2,811,189.00
กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037313127) | งบประมาณ 3,189,979.10
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อถุงขยะพลาสติก, ถุงพลาสติกหูหิ้ว, ถุงพลาสติกทนความร้อน, ถุงพลาสติกชนิดเย็น, ถุงซิปใส จำนวน 29 รายการ (3หมวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037229544) | งบประมาณ 10,601,805.00
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    3 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สำหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037125731) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 ? 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047056936) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับช่วยในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047055648) | งบประมาณ 1,926,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับจำลองพฤติกรรมลูกค้า จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047055416) | งบประมาณ 1,926,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมจำลองการจัดการภายในคลังสินค้า จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047055229) | งบประมาณ 1,926,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซีแนวตั้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047055107) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับจำลองคำสั่งซื้อของลูกค้า จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047055014) | งบประมาณ 1,701,300.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับจำลองการจัดส่งของ จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047054489) | งบประมาณ 1,926,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047054088) | งบประมาณ 1,300,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047053929) | งบประมาณ 1,253,642.20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแบบอเนกประสงค์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047052250) | งบประมาณ 1,250,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับสร้างสภาพแวดล้อมจำลองสำหรับการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047051077) | งบประมาณ 1,808,300.00
กรมศุลกากร    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๓๘๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047044988) | งบประมาณ 759,700.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ กรมปศุสัตว์    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047039673) | งบประมาณ 4,621,645.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาเช่าจัดเช่า iPAD Pro 11 และ MS Surface Pro X สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047035815) | งบประมาณ 3,745,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายองค์กรไร้กระดาษของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047033321) | งบประมาณ 663,400.00
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ชนิด Tablet สำหรับนักศึกษา จำนวน 77 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047023399) | งบประมาณ 1,950,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อHexagon Bolt และ Nut สำหรับซ่อม Axle Drive Gear E13/18 SPEZ รถดีเซลราง RHN จำนวน 50 Sets. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037607451) | งบประมาณ 460,000.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพร้อมระบบอบแห้ง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037597989) | งบประมาณ 749,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 29 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037535143) | งบประมาณ 18,997,090.30
กรมขนส่งทหารอากาศ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037532580) | งบประมาณ 7,430,000.00
กรมขนส่งทหารอากาศ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037531978) | งบประมาณ 1,350,000.00
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี กรมราชทัณฑ์    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงราวตากผ้าสำหรับผู้ต้องขัง แดน3 แดน5 และ แดน6 - ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037531182) | งบประมาณ 1,116,600.00
กรมขนส่งทหารอากาศ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อยางนอก-ในขนาด 9.00-20 (ดอกเรียบ) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037519606) | งบประมาณ 1,540,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อไว้ก่อนแล้ว (๑) เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (630476) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037481821) | งบประมาณ 5,377,172.40
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณาทางวิทยุของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037479358) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมทรัพยากรน้ำ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีอุทกวิทยาเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037475601) | งบประมาณ 45,000,000.00
กรมชลประทาน    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดหาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กซีทไพล์ ใหม่ อินเตอร์ล็อค พร้อมตอก รวม ๑ รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด ๕.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ช่อง โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037446465) | งบประมาณ 49,793,500.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    2 เม.ย. 2563
      ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (เลขที่โครงการ : 63037441356) | งบประมาณ 1,470,200.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตเตียงนอนโครงเหล็กสองชั้น จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037327810) | งบประมาณ 18,900,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา gliclazide 60 mg modified-release tablet, 1 tablet จำนวน 360,000 TAB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037308991) | งบประมาณ 3,852,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา bosentan 125 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 2,400 TAB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037304182) | งบประมาณ 3,852,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์)    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถเข็นจ่ายยา จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037269357) | งบประมาณ 950,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งและพัฒนาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037195257) | งบประมาณ 36,380,000.00
กรมขนส่งทหารอากาศ    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037151289) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037123520) | งบประมาณ 1,680,000.00
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Pinter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037045926) | งบประมาณ 666,700.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดจอแสดงภาพ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037043250) | งบประมาณ 6,100,000.00
เทศบาลเมืองบางบัวทอง    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ดับไฟครบชุด) จำนวน 1 คัน (งานป้องกันฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027521170) | งบประมาณ 3,500,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    2 เม.ย. 2563
      จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63027381605) | งบประมาณ 4,540,000.00
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027356884) | งบประมาณ 6,300,000.00
สำนักงานอัยการสูงสุด    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 625 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027096251) | งบประมาณ 23,625,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องความร้อน ความละเอียด 640X480 Pixels ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027074115) | งบประมาณ 2,140,000.00
จังหวัดปทุมธานี    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017278935) | งบประมาณ 4,116,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    2 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิค ชนิดตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 แรงม้า จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017047850) | งบประมาณ 19,260,000.00
กองทัพบก โดย กรมการทหารสื่อสาร    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้ง, วัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ และชุดกล่องแบตเตอรี่ ทดแทนการรองจ่ายสนับสนุนหลักสูตรการฝึกหน่วยทหารพราน ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับ นสศ. เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047026109) | งบประมาณ 2,141,999.45
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับเทคนิคฟลูออเรสเซ็นต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047007287) | งบประมาณ 990,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดชนิดสารแบบวัดการหักเหของแสงสำหรับต่อกับเครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037633915) | งบประมาณ 620,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037633222) | งบประมาณ 560,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ (Rotary Microtome) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037631325) | งบประมาณ 620,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037627860) | งบประมาณ 990,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037627750) | งบประมาณ 560,000.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมีพร้อมชุดกำจัดไอกรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037625345) | งบประมาณ 945,000.00
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037624796) | งบประมาณ 6,928,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ e-learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037610312) | งบประมาณ 1,508,700.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ FAB LAB and IT Activities ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037609565) | งบประมาณ 2,469,000.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037597442) | งบประมาณ 999,400.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -86 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037591617) | งบประมาณ 850,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวน 20 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037512602) | งบประมาณ 4,500,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เกษตรกรของแผ่นดิน (ด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037503110) | งบประมาณ 1,500,000.00
การประปานครหลวง    1 เม.ย. 2563
      จ้างที่ปรึกษาสำรวจการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เลขที่ จท.72/2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63037496930) | งบประมาณ 530,287.72
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบำบัด ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อน ตามแผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล จำนวน 3 แห่ง (โรงไฟฟ้าดีเซลเกาะสีชัง, เกาะกูด และเกาะหมาก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037487648) | งบประมาณ 3,081,600.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037481186) | งบประมาณ 729,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างการจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037452470) | งบประมาณ 3,000,000.00
เทศบาลเมืองบางบัวทอง    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037445493) | งบประมาณ 868,000.00
กรมบังคับคดี    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างทำชั้นเก็บกล่องสำนวนที่สถานรักษาทรัพย์ (โกดัง 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037444656) | งบประมาณ 1,770,550.40
กรมทรัพยากรน้ำ    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037442267) | งบประมาณ 5,000,000.00
การเคหะแห่งชาติ    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปทุมธานี (บ้านฉาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037440167) | งบประมาณ 3,992,763.00
องค์การสวนสัตว์    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037437030) | งบประมาณ 5,097,600.00
เทศบาลเมืองบางบัวทอง    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ขนาดไม่เกิน 2,400 ซีซี) จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037434440) | งบประมาณ 1,400,000.00
การประปานครหลวง    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ สสป.สบม.ปว.2/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037403067) | งบประมาณ 2,780,756.66
กรมทางหลวงชนบท    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตป้ายจราจร จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037396275) | งบประมาณ 7,097,684.00
กรมทางหลวงชนบท    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดสอบ ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติวัสดุผิวทาง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037395140) | งบประมาณ 41,060,000.00
เทศบาลเมืองบางบัวทอง    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว แบบไฮดรอลิค ขนาด 4 สูบ พร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง (งานป้องกันฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037330897) | งบประมาณ 6,000,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    1 เม.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อHardness Tester หัวแบบ Vicker Diamond และหัวแบบ Ball Indenter จำนวน 1 SE เลขที่ หปฟธ.(ซ)12/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037320768) | งบประมาณ 1,123,500.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    31 มี.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำระบบบริหารจัดการความรู้ (NIA Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037636718) | งบประมาณ 1,500,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    31 มี.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037635219) | งบประมาณ 700,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    31 มี.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้สภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037634447) | งบประมาณ 1,600,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    31 มี.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037633817) | งบประมาณ 840,000.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์    31 มี.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037626003) | งบประมาณ 1,350,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    31 มี.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณธาตุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037623453) | งบประมาณ 3,500,000.00
สถาบันทันตกรรม    31 มี.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037606648) | งบประมาณ 800,000.00
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา    31 มี.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037603925) | งบประมาณ 3,049,600.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    31 มี.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037558738) | งบประมาณ 600,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    31 มี.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อShaft of TM.Blower (ไม่มีร่องลิ่ม) จำนวน 30 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037553176) | งบประมาณ 600,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    31 มี.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-082-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037550909) | งบประมาณ 1,368,102.00