สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรมปศุสัตว์    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127167063) | งบประมาณ 1,266,100.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127129007) | งบประมาณ 1,500,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างแยกสี และทำแม่พิมพ์ออฟเซ็ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127121884) | งบประมาณ 1,016,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริหาร Tax Single Sign On (Tax SSO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127117764) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127097319) | งบประมาณ 510,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127088694) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 550,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127034942) | งบประมาณ 2,915,000.00
กรุงเทพมหานคร    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ (อาหารสุนัขชนิดเม็ด) จำนวน 400 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127024901) | งบประมาณ 13,500,000.00
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127009578) | งบประมาณ 2,506,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 2013 ขอบเขตระบบ SCADA/EMS ของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าชิดลม และแจ้งวัฒนะ การไฟฟ้านครหลวง รอบ Surveillance ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127005935) | งบประมาณ 2,889,000.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างลงโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อธุรกิจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117449151) | งบประมาณ 2,500,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117436409) | งบประมาณ 440,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยาโรคระบบประสาท จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117407186) | งบประมาณ 9,670,460.00
เทศบาลนครนนทบุรี    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ (ศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117314504) | งบประมาณ 725,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาอบรม Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117309933) | งบประมาณ 664,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117305047) | งบประมาณ 1,016,500.00
จังหวัดนครปฐม    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน ๗๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117302266) | งบประมาณ 4,130,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดสอบ Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117261845) | งบประมาณ 800,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อThree way compact splicing kit 24 kV 400-240-240 sq.mm (code 6145-265-33220) จำนวน 90 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8950-ZBX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107348502) | งบประมาณ 4,651,290.00
การไฟฟ้านครหลวง    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อThree way compact splicing kit 24 kV 240-240-70 sq.mm (code 6145-265-32210) จำนวน 87 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8950-YBX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107347307) | งบประมาณ 4,742,470.05
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ว.1584/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107316307) | งบประมาณ 15,576,097.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ว.1583/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107315685) | งบประมาณ 11,384,586.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 10 รายการ (ว.1582/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107303029) | งบประมาณ 12,407,934.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อLED LUMINAIRE CLASS P TYPE P60 (Code 6210-450-06000) จำนวน 3,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA3-7515-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107291463) | งบประมาณ 24,893,550.00
การไฟฟ้านครหลวง    13 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อSURGE ARRESTER 60 kV 10 kA จำนวน 1,400 ตัว ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8945-BBX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097020201) | งบประมาณ 23,773,260.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127184220) | งบประมาณ 3,322,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127183265) | งบประมาณ 1,593,658.00
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127178973) | งบประมาณ 1,245,390.12
กองสารวัตรและกักกัน    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127175568) | งบประมาณ 3,164,300.00
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127173659) | งบประมาณ 1,288,000.00
กรุงเทพมหานคร    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในหลอดเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่่นเสียงความถี่สูง ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127169404) | งบประมาณ 1,800,000.00
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและอุปกรณ์สำหรับทำผ่าตัดจมูก โพรงจมูก กล่องเสียง หลอดลมและหลอดอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127169172) | งบประมาณ 4,300,000.00
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127169167) | งบประมาณ 1,245,390.12
กรุงเทพมหานคร    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127168979) | งบประมาณ 650,000.00
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127161658) | งบประมาณ 1,485,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความหนืดของยาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127161518) | งบประมาณ 1,150,000.00
โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127160697) | งบประมาณ 1,000,000.00
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127160289) | งบประมาณ 1,288,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการออกแบบไทยปี ๒๕๖๓ (Design Service Society 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127157598) | งบประมาณ 1,500,000.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)    12 ธ.ค. 2562
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 62127156914) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์พร้อมเครื่องประมวลสัญญาณระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127153775) | งบประมาณ 3,200,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พื้นผิวแบบพกพา (Mobile Surface Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127153549) | งบประมาณ 760,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127148179) | งบประมาณ 2,500,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของกองทุนฯ (สสส.) รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127145532) | งบประมาณ 1,000,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127136828) | งบประมาณ 3,111,247.08
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานงดจ่ายไฟบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127115030) | งบประมาณ 1,608,638.00
กรมชลประทาน    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127114829) | งบประมาณ 2,050,000.00
สถาบันการบินพลเรือน    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อแจ๊คยกเครื่องบิน (Aircraft Jack) จำนวน 3 ตัว (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127114356) | งบประมาณ 682,500.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127108560) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานศาลยุติธรรม    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อรองรับระบบ e-Filing v.๓ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127099831) | งบประมาณ 648,440.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างจัดนิทรรศการภาพลักษณ์สินค้าในงานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ๒๕๖๓ (TAPA 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127093429) | งบประมาณ 2,300,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะแบบ 4 ประตู ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127080768) | งบประมาณ 814,000.00
สำนักงานประกันสังคม    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว ๑ นาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127071664) | งบประมาณ 4,500,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังเพดดิเคิลสกรู (Pedicle screw) ชนิดหัวต่ำ (Low head profile) และแท่งโลหะกลม (Rod) ขนาด 5.5 มิลลิเมตร จำนวน 230 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127069888) | งบประมาณ 1,150,000.00
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสนับสนุนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127069701) | งบประมาณ 800,000.00
กรุงเทพมหานคร    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127066257) | งบประมาณ 3,000,000.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127059965) | งบประมาณ 12,981,840.00
กรมสุขภาพจิต    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127057078) | งบประมาณ 834,000.00
กรุงเทพมหานคร    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127056264) | งบประมาณ 1,980,000.00
กรมชลประทาน    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เลขที่ EB.02/2563 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127051344) | งบประมาณ 868,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127046518) | งบประมาณ 858,800.00
สำนักงานประกันสังคม    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127045514) | งบประมาณ 1,180,800.00
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อ Paracetamol 90% (DC) จำนวน 4,000 kg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127042519) | งบประมาณ 984,400.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้าของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานท้องถิ่น (อปท.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127038796) | งบประมาณ 1,800,000.00
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่ (Jumbo bag) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127032405) | งบประมาณ 2,015,000.00
การประปานครหลวง    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุง ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ สสช.ปว.15-001/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127029956) | งบประมาณ 1,790,052.22
กรมโยธาธิการและผังเมือง    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีโครงข่ายอ้างอิง GNSS จำนวน 15 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127028583) | งบประมาณ 2,699,000.00
เทศบาลนครนนทบุรี    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127026567) | งบประมาณ 3,500,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ความสำเร็จระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยมประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127016691) | งบประมาณ 2,000,000.00
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127011324) | งบประมาณ 27,540,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127007751) | งบประมาณ 1,596,440.00
กรมศุลกากร    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127002721) | งบประมาณ 1,216,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานวางแผนกลยุทธ์และดำเนินการประชาสัมพันธ์ ปี 2563 ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117494617) | งบประมาณ 7,490,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117487711) | งบประมาณ 832,500.00
สถาบันอุทยานการเรียนรู้    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานจัดอบรมเยาวชนแจ้งเกิดด้านวรรณกรรม ภายใต้โครงการ TK แจ้งเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117481502) | งบประมาณ 800,000.00
เทศบาลตำบลไทรม้า    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ของเทศบาลตำบลไทรม้า (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117471824) | งบประมาณ 6,000,000.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117464172) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะแลปทันตกรรม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117461562) | งบประมาณ 2,500,000.00
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117453583) | งบประมาณ 850,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมเครื่องใช้และอุปกรณ์ในกิจการน้ำมัน จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117442754) | งบประมาณ 1,782,235.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ความจุน้ำไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117442089) | งบประมาณ 13,696,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117440937) | งบประมาณ 3,750,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับรถยนต์ จำนวน ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117430967) | งบประมาณ 810,416.00
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117391792) | งบประมาณ 16,567,000.00
กรมควบคุมโรค    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัคซีน สำหรับภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117389031) | งบประมาณ 2,570,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมเตาหุงต้มชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117371948) | งบประมาณ 1,451,400.00
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมือช่วยสอน ของทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117370616) | งบประมาณ 2,141,500.00
กรมกิจการผู้สูงอายุ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117370207) | งบประมาณ 1,000,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์การกระแทกและพลวัตรของโครงสร้าง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117368942) | งบประมาณ 20,000,000.00
กรมทางหลวง    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยก ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117336429) | งบประมาณ 72,000,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อหมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด พร้อมรางติดอุปกรณ์แบบถอดประกอบและสายรัดคางหมวกกันกระสุน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117321061) | งบประมาณ 5,387,250.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ (Top of Rack Switch) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117318172) | งบประมาณ 1,100,000.00
การเคหะแห่งชาติ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์เก๋งประจำตัวผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117305277) | งบประมาณ 1,107,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มชนิดขวดใส ขนาด 600 ซีซี 1,200,000 ขวด, น้ำดื่มชนิดถังใส ขนาด 18.9 ลิตร 160,000 ถัง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117301035) | งบประมาณ 12,520,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมอุตสาหกรรมด้วยแรงดันลมอัดระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117292406) | งบประมาณ 1,712,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องสแกนเอกสารความเร็วปานกลาง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117262968) | งบประมาณ 950,000.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะ พร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117241210) | งบประมาณ 5,841,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117171930) | งบประมาณ 780,000.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะ พร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117159009) | งบประมาณ 3,670,959.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    12 ธ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะ พร้อมขนทิ้ง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117157897) | งบประมาณ 3,567,062.00