สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 6 ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.มม. ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117211771) | งบประมาณ 2,754,180.00
โรงเรียนสิริรัตนาธร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ/รถบัสพัดลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117210051) | งบประมาณ 716,199.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117208495) | งบประมาณ 1,465,500.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริการตัดหญ้า ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117207576) | งบประมาณ 1,317,360.00
กรมการปกครอง    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117204231) | งบประมาณ 1,725,000.00
กรมพลศึกษา    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117202464) | งบประมาณ 1,128,500.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117200085) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรองเท้าฟองน้ำ เบอร์ 11 จำนวน 27,100 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117199988) | งบประมาณ 1,192,400.00
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๘,๓๐๐ ปก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117199771) | งบประมาณ 622,500.00
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    14 พ.ย. 2562
      ซื้อกระดาษชำระ ม้วนใหญ่ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 62117196741) | งบประมาณ 1,700,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนการจ่ายค่าทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117195104) | งบประมาณ 2,942,500.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง KOMATSU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58668 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117194688) | งบประมาณ 1,798,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117194213) | งบประมาณ 2,187,000.00
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำโครงการอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับผู้พิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117193303) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117191056) | งบประมาณ 900,400.00
กองทัพบก โดยกรมการสัตว์ทหารบก    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อแผ่นยางปูรองนอนสำหรับม้า จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117189411) | งบประมาณ 2,085,200.00
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบเครือข่าย wifi ภายในโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117188225) | งบประมาณ 4,994,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริการนำศึกษาดูงานประเทศจีน วพน. 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117186899) | งบประมาณ 2,800,000.00
เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาค่าเช่าที่ทิ้งขยะพร้อมกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117184122) | งบประมาณ 810,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลบางไผ่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117179063) | งบประมาณ 868,600.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117178012) | งบประมาณ 810,000.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่พิเศษของ อพท. (Gastronomy Tourism) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117176105) | งบประมาณ 2,600,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117174167) | งบประมาณ 743,000.00
กองทัพเรือ    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อหน้ากากป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117173927) | งบประมาณ 660,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117173767) | งบประมาณ 585,200.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัด ด้วยกล้องส่องตรวจในข้อหัวไหล่ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117172830) | งบประมาณ 2,300,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างซ่อม DP - 45DS Door Engine รถดีเซลราง THN จำนวน 20 Sets. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117162000) | งบประมาณ 800,000.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบจัดการคิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117161212) | งบประมาณ 1,887,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ถนน และรางระบายน้ำ ปฏิบัติงานที่ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ สำนักงานหนองจอก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เลขที่ หปฟธ.(จ.)37/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117160874) | งบประมาณ 2,461,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชน ในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117159418) | งบประมาณ 1,605,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานธุรการ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117156597) | งบประมาณ 2,568,000.00
กองทัพเรือ    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสารเคมีพิษด้วยเทคนิค (FTIR) ชนิดพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117156338) | งบประมาณ 2,500,000.00
กองทัพเรือ    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสารพิษ สารชีวภาพ รังสี แบบมือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117154745) | งบประมาณ 3,600,000.00
จังหวัดนนทบุรี    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117153633) | งบประมาณ 943,500.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมและบริการด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117147164) | งบประมาณ 1,000,000.00
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อข้าวสารสวัสดิการสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117144895) | งบประมาณ 3,900,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าคอมแบทบู๊ท จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117144577) | งบประมาณ 3,306,300.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมและบริการด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117142640) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมชลประทาน    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117142540) | งบประมาณ 982,000.00
สถาบันการบินพลเรือน    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Test) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117141237) | งบประมาณ 1,550,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร สิ่งของ และทำความสะอาด สำนักงานไทรน้อย จำนวน 16 คน คุณวุฒิต่ำกว่า ปวช. ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เลขที่ หปฟธ.(จ.)34/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117139995) | งบประมาณ 2,354,342.40
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานธุรการ, งานบริการรับ-ส่งเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117131408) | งบประมาณ 1,554,667.20
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการ Social Media ของ ปตท. ช่องทาง Facebook PTT News ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117125775) | งบประมาณ 2,140,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117124217) | งบประมาณ 6,750,000.00
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5 (The 5th Bangkok Art Festival) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117118129) | งบประมาณ 5,834,500.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่น ๓ (กรุงเทพฯ และจังหวัดตรัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117118108) | งบประมาณ 1,123,200.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง 53/303 ม.2 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ พร้อมอุปกรณ์ (อปล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117116084) | งบประมาณ 13,200,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117111809) | งบประมาณ 537,300.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117107679) | งบประมาณ 7,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมยูนิตทำฟัน 1 ยูนิต 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117106344) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กชนิดให้รายละเอียดภาพสูง จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117104006) | งบประมาณ 2,300,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อบนผ้า จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117101956) | งบประมาณ 3,428,490.00
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117100243) | งบประมาณ 920,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรอง (ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.มม.) ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117098017) | งบประมาณ 2,754,180.00
โรงพยาบาลกำแพงแสน    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117090107) | งบประมาณ 650,000.00
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117088949) | งบประมาณ 588,500.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Omeprazole 20 mg capsule , Octreotide 0.1 mg/ml injection และ Diosmin450mg/Hesperidin 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117086581) | งบประมาณ 2,537,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117076969) | งบประมาณ 8,500,000.00
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาบริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 24 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117074017) | งบประมาณ 11,826,000.00
กรมศุลกากร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้าและส่งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117013777) | งบประมาณ 475,150.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อGlove Disposable ถุงมือยางสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว (แบบมีแป้ง) จำนวน ๑๐,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117013338) | งบประมาณ 920,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117012671) | งบประมาณ 868,000.00
เทศบาลเมืองปทุมธานี    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกระจายเสียงติดตั้งระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107372114) | งบประมาณ 4,650,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107361882) | งบประมาณ 24,616,872.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107359940) | งบประมาณ 18,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107357322) | งบประมาณ 2,576,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ (ผูกเชือก) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107357141) | งบประมาณ 1,536,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดด้วยเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง ตามรหัสจัดหาเลขที่ MD3-4200-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107348834) | งบประมาณ 600,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำสาย Fire resistance control cable 4 แกน ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 4 ตร.มม. (Code 6145-233-34600) จำนวน 12,000 เมตร ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8962-JGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107333172) | งบประมาณ 3,422,630.40
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107329679) | งบประมาณ 9,964,428.50
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับบำรุงรักษาระบบ CSCS ตามแผนการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม ปี 2562 สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107312295) | งบประมาณ 2,247,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107302740) | งบประมาณ 814,000.00
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบ OAIT จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107294684) | งบประมาณ 4,000,000.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดหาระบบ RU Cyber Classroom และ Course On Demand จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107281812) | งบประมาณ 2,827,500.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107277219) | งบประมาณ 1,830,000.00
เทศบาลนครสมุทรสาคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกชนิดรีไซเคิล (Mobile Hot Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107269900) | งบประมาณ 3,700,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ประจำสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107219765) | งบประมาณ 668,322.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ ด้านช่างซ่อมย่อยประจำเขต ในพื้นที่รับผิดชอบของแผนกดูแลอาคารและสถานที่ 1, 2 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107211764) | งบประมาณ 5,198,700.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสย์อัตโนมัติแบบการวัดสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107200120) | งบประมาณ 12,500,000.00
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อกราวด์แพด จำนวน ๓๐๙,๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107192911) | งบประมาณ 5,882,400.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อPREFORMED DEADEND GRIP,COATED FOR 185 sq.mm. AWC (Code 6145-135-18500) จำนวน 53,000 อัน ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8946-DGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107044979) | งบประมาณ 3,992,384.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำรางแยกคลองพังพวย ตอน ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097714159) | งบประมาณ 663,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อTerminator kit outdoor 12/20 kV for 70 sq.mm XLPE aluminum preassembly aerial cable (Code 6145-259-04400) จำนวน 2,200 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8950-ABX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097477252) | งบประมาณ 3,495,690.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097294265) | งบประมาณ 5,080,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อFour way compact splicing kit 24 kV 400-400-240-240 sq.mm (Code 6145-265-43322) จำนวน 30 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8951-HBX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097192151) | งบประมาณ 2,362,560.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อFour way compact splicing kit 24 kV 240-240-70-240 sq.mm (Code 6145-265-42212) จำนวน 30 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8951-EBX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097188353) | งบประมาณ 2,406,858.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุสํานักงานคลังนอกสํารอง จํานวน 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097171613) | งบประมาณ 1,303,981.85
การไฟฟ้านครหลวง    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อNETWORK FUSE 350 A (Code 5920-344-35000) จำนวน 2,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8943-CBX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097145555) | งบประมาณ 4,001,800.00
การไฟฟ้านครหลวง    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อNETWORK FUSE 500 A (Code 5920-344-50000) จำนวน 2,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8943-DBX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097136633) | งบประมาณ 3,531,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097101020) | งบประมาณ 75,012,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างสนับสนุน Facility เพื่อการปรับปรุง สายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 33 kV วงจรบ้านน้ำเค็ม-เกาะคอเขา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097050780) | งบประมาณ 27,499,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อSuspension insulator 52-2 for 12/24 kV deadend (code 6155-161-52200) จำนวน 120,000 ลูก ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8940-DGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087377057) | งบประมาณ 74,151,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    14 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 70 รายการ ( 3 หมวด ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087172728) | งบประมาณ 4,407,778.80
สำนักงานประกันสังคม    13 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117192682) | งบประมาณ 2,510,166.50
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    13 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อซิป (ทองเหลืองสีกากีแกมเขียว) (ชนิดปิดท้าย) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117192497) | งบประมาณ 737,451.30
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี    13 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117191489) | งบประมาณ 2,184,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    13 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดการเคลื่อนที่เลียนแบบเข่าธรรมชาติ จำนวนประมาณ 25 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117185861) | งบประมาณ 1,200,000.00
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย    13 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาจ้างผู้ออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117185402) | งบประมาณ 1,340,000.00
กรุงเทพมหานคร    13 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117179965) | งบประมาณ 3,000,280.00
กรุงเทพมหานคร    13 พ.ย. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117179107) | งบประมาณ 3,242,100.00