สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059311469) | งบประมาณ 966,900.00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059306186) | งบประมาณ 1,305,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบพีไลท์ ชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059305221) | งบประมาณ 950,000.00
กองทัพบก โดย กรมการทหารสื่อสาร    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ Digital สนับสนุนแผนจัดหารายการครุภัณฑ์ สาย ส. (ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท) กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059303092) | งบประมาณ 1,550,000.00
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ สำหรับนำมาใช้ในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059302077) | งบประมาณ 6,859,700.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059300718) | งบประมาณ 7,400,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการ ปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059300259) | งบประมาณ 1,858,300.00
จังหวัดปทุมธานี    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกแบบเดินหน้าถอยหลัง ระบบแบตเตอรี่ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059298228) | งบประมาณ 750,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059298094) | งบประมาณ 509,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อถุงมือปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง (Sterile gloves powder free) (เบอร์ ๖, ๖.๕, ๗, ๗.๕, ๘ ) (กล่องละ ๕๐ คู่) จำนวน ๓,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059295734) | งบประมาณ 2,240,000.00
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อปรับปรุงแนวกำแพงด้านทิศตะวันตก ฝ่ายการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059293368) | งบประมาณ 505,800.00
เทศบาลเมืองบางแม่นาง    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059291795) | งบประมาณ 916,000.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายการชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวของแขนพร้อมแอปพลิเคชั่นควบคุมการทำงาน (Upper limb training set with application) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059290793) | งบประมาณ 1,500,000.00
การประปานครหลวง    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อปูนขาว (ปูนสุก Medium-Reactive Lime) จำนวน 300 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059290595) | งบประมาณ 1,284,000.00
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทดแทน) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059290092) | งบประมาณ 9,800,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059288206) | งบประมาณ 539,200.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และอุปกรณ์ประกอบ ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศแม่สอดแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059283508) | งบประมาณ 3,200,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มอุปกรณ์หัวเสา ตามแผนจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟเผื่ออนาคต เลขที่ 67HAH218MM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059274617) | งบประมาณ 1,805,625.00
จังหวัดปทุมธานี    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059273742) | งบประมาณ 5,655,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มดรอฟเอาท์ ตามแผนจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟเผื่ออนาคต เลขที่67HAH223MM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059269096) | งบประมาณ 1,377,090.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059268287) | งบประมาณ 1,501,800.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเตาแก๊ส 13 ตัว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059262474) | งบประมาณ 563,400.00
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร CEFR เวอร์ชั่นออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059255158) | งบประมาณ 625,000.00
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงเสริมความมั่นคงแข็งแรงแนวกำแพงด้านทิศตะวันตก ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059252286) | งบประมาณ 505,800.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059250623) | งบประมาณ 600,000.00
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059249643) | งบประมาณ 3,540,000.00
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059240996) | งบประมาณ 2,970,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อMicro Ohmmeter จำนวน 3 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ DE7-4270-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059234521) | งบประมาณ 1,730,190.00
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059229756) | งบประมาณ 2,500,000.00
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059208174) | งบประมาณ 1,800,000.00
บริษัท ขนส่ง จำกัด    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อผ้าเครื่องแบบพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059204576) | งบประมาณ 935,476.93
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power Forum) ในชื่องาน ?SPLASH? ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059201740) | งบประมาณ 48,484,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059201696) | งบประมาณ 3,800,000.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059201369) | งบประมาณ 1,807,400.00
กรมวิทยาศาสตร์บริการ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059199462) | งบประมาณ 756,000.00
เทศบาลตำบลบางปู    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกพร้อมชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล งานด้านระบบไฟฟ้า (แบบเคลื่อนที่) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059196545) | งบประมาณ 9,900,000.00
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องรับส่งวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059196134) | งบประมาณ 1,997,600.00
เทศบาลเมืองบางคูวัด    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059192422) | งบประมาณ 1,700,000.00
กรมชลประทาน    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ และลวดผูกเหล็ก รวม 4 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำกลางคลองสุนัขหอน พร้อมประตูเรือสัญจร ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059191271) | งบประมาณ 7,369,965.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ เครื่องตัดชื้นงานขนาดใหญ่ (Cutting Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059185532) | งบประมาณ 936,300.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ในโครงการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059181903) | งบประมาณ 25,000,000.00
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059180743) | งบประมาณ 682,200.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน ๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059177427) | งบประมาณ 3,448,800.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา Rabeprazole 20 mg. tablet จำนวน 105,840 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059175951) | งบประมาณ 2,095,632.00
กรมวิทยาศาสตร์บริการ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059167395) | งบประมาณ 656,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059162155) | งบประมาณ 900,000.00
กรมชลประทาน    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานสะพานชั่วคราว พร้อมติดตั้ง (ตามแบบ) สำหรับงานประตูระบายน้ำกลางคลองสุนัขหอน พร้อมประตูเรือสัญจร ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059159726) | งบประมาณ 10,000,000.00
กรมศุลกากร    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (e-CO JTEPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059156655) | งบประมาณ 5,094,900.00
โรงพยาบาลบางบ่อ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Soluble insulin ๓๐ IU/๑ ml + Isophane insulin ๗๐ IU/๑ ml suspension for injection, ๓ ml cartridge with insulin pen and pen needle จำนวน ๓๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059153044) | งบประมาณ 2,343,300.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059147188) | งบประมาณ 650,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ชนิดยืน ขนาด 15 คิวบิกฟุต ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059144307) | งบประมาณ 695,500.00
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ชนิด SAN Storage พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059142911) | งบประมาณ 2,000,000.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างบริการ Performance Monitoring - Server และ Network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059142100) | งบประมาณ 2,700,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตาด้วยความเย็น ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059140905) | งบประมาณ 892,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059138372) | งบประมาณ 2,500,000.00
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกวีดีโอห้องบรรยาย 601 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059136552) | งบประมาณ 925,000.00
การประปานครหลวง    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภายใต้อิทธิพลการจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน 1 งาน เลขที่ สร14-07-67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059129436) | งบประมาณ 807,999.80
การไฟฟ้านครหลวง    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นทรงสูง (หุ้มข้อ) (Code 8415-719-00400) จำนวนประมาณ 2,200 คู่ ตามรหัสจัดหาเลขที่ YY7-5025-WHZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059120921) | งบประมาณ 1,924,395.00
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059115605) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรมส่งเสริมการเรียนรู้    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059115412) | งบประมาณ 49,926,500.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเขียนแบบพื้นฐานทางวิศวกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059110585) | งบประมาณ 3,943,000.00
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับกระบวนการการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด BCG Model (BCG -driven Enterprise) (สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059106275) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับกระบวนการการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด BCG Model (BCG-driven Enterprise) สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059105344) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับกระบวนการการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด BCG Model (BCG -driven Enterprise) (สาขาอุตสาหกรรมโลหะ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059104335) | งบประมาณ 3,200,000.00
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฎิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059103343) | งบประมาณ 4,950,400.00
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059095838) | งบประมาณ 2,388,000.00
เทศบาลตำบลศีรษะทอง    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 3) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059083599) | งบประมาณ 2,563,000.00
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059067382) | งบประมาณ 4,000,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059065642) | งบประมาณ 1,600,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059062635) | งบประมาณ 1,450,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างแรงงานช่วยเหลือพนักงานบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059060631) | งบประมาณ 58,767,873.59
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนดิจิทัล ไฮบริด คลาสรูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059043177) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059041534) | งบประมาณ 850,000.00
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059040785) | งบประมาณ 1,391,400.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อสแกนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059038355) | งบประมาณ 2,160,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059037090) | งบประมาณ 3,450,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059029262) | งบประมาณ 600,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อผ้าเช็ดตัว จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059008348) | งบประมาณ 1,582,860.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ ความเร็วลม และทิศทางลม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059005653) | งบประมาณ 850,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณฝุ่นแบบต่อเนื่อง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059005110) | งบประมาณ 650,000.00
กรมชลประทาน    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุหลักผลิตและติดตั้งบานระบาย สำหรับงานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049475104) | งบประมาณ 2,524,068.26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049471229) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมทางหลวง    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์การทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2567 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049467582) | งบประมาณ 632,800.00
การประปานครหลวง    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ (โซน 01,08,09 และ 10) เลขที่ สร17-05-67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049465282) | งบประมาณ 699,515.96
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการประกันภัยในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049453039) | งบประมาณ 3,000,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำเสื้อกันหนาว ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049450370) | งบประมาณ 9,216,900.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดกรดนิวคลีอิคบริสุทธิ์อัตโนมัติแบบ Spin Columns (Automate Nucleic Acid Purification Instrument, Spin Columns) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049449971) | งบประมาณ 2,100,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049403482) | งบประมาณ 8,397,600.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลั่นระเหยสารสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049402506) | งบประมาณ 3,500,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์สำหรับปรับปรุงอุปกรณ์ T2-Generator (T2-MI Generator) และอุปกรณ์ Seamless Switch (ASI Switch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049395033) | งบประมาณ 3,504,250.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานจัดเอกสาร ดูแลรักษาระบบเสียงและระบบโสตทัศนูปกรณ์ และให้บริการทั่วไป ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049377332) | งบประมาณ 52,701,154.24
การไฟฟ้านครหลวง    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตู้แผงสวิตซ์ไฟฟ้า อาคารที่ทำการ ฟขข. (งบ.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049370346) | งบประมาณ 15,301,000.00
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายโอนข้อมูล (Migration) และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) ระบบแกนหลัก (Core System ) คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049361217) | งบประมาณ 14,000,000.00
เทศบาลนครสมุทรสาคร    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049344693) | งบประมาณ 4,031,918.10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049321191) | งบประมาณ 877,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049285970) | งบประมาณ 1,771,800.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049247991) | งบประมาณ 1,489,525.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดระบบควบคุมยานยนต์ตามเส้นทาง (Automotive Path Following System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049236432) | งบประมาณ 11,998,980.00
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049218643) | งบประมาณ 1,055,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    17 พ.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ความปลอดภัยแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าด้วยภาพถ่ายความเร็วสูง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049202885) | งบประมาณ 5,105,000.00