สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
การเคหะแห่งชาติ    27 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริหารชุมชน โครงการเคหะชุมชนและบริหารชุมชนเชิงสังคม จังหวัดนครนายก (พรหมณี 1) จำนวน 498 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097561307) | งบประมาณ 1,455,753.60
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    27 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยาโมเลกุล จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097549377) | งบประมาณ 4,700,000.00
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม    27 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกอบรมการซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D Mouse วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097507445) | งบประมาณ 4,000,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    27 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก ๒๕ ชั้น,อาคาร ๓๓ ปี,และอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097421390) | งบประมาณ 1,558,333.33
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    27 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 22 รายการ (64IAHEB027) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097389140) | งบประมาณ 4,636,738.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    27 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097353653) | งบประมาณ 1,174,860.00
องค์การเภสัชกรรม    27 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องแก้ว (ขนาดประมาณ 135 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097350585) | งบประมาณ 791,800.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    27 ก.ย. 2564
      ตู้อบชิ้นงานด้วยคลื่นอินฟาเรดพร้อมถาดรองชิ้นงานแบบปรับหมุนได้ (Infrared heating cabinet for sheet materials, with rotatable material cart) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 64097313855) | งบประมาณ 1,040,000.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    27 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097255059) | งบประมาณ 5,920,596.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    27 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097251286) | งบประมาณ 7,623,066.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    27 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง (แบบบังคับเลี้ยวขวา) พร้อมติดตั้งไฟสัญญาณหมุนสีเหลือง จำนวน 2 คัน เลขที่ หปฟธ.(ซ.)40/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097119790) | งบประมาณ 556,400.00
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097687923) | งบประมาณ 800,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097674171) | งบประมาณ 1,485,000.00
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097668685) | งบประมาณ 879,900.00
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097667716) | งบประมาณ 6,000,000.00
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097664089) | งบประมาณ 6,000,000.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 117,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097656339) | งบประมาณ 1,322,100.00
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างการต่อลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมสำหรับระบบการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร (Firewall) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097634216) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเขตทุ่งครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097630553) | งบประมาณ 721,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทย์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097628419) | งบประมาณ 1,000,000.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจแบบไร้สาย (Telelmetry Cardiac Rehabilitation) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097603078) | งบประมาณ 2,500,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อOrder Picker Forklift ใช้งานที่ วอส. งทป.เลขที่ 66/2563 จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097591141) | งบประมาณ 5,618,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097571684) | งบประมาณ 3,500,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างรื้อ ล้าง ซ่อม และติดตั้งอุปกรณ์ส่วนล่างรถดีเซลราง สำหรับรถดีเซลราง THN, NKF, ATR, ASR และ DAEWOO ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097560509) | งบประมาณ 4,520,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกระเบื้องยางปูพื้นรถดีเซลราง THN.,NKF. และ ATR. จำนวน 10 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097550621) | งบประมาณ 1,100,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงวาระรถพ่วง และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรพ.กค. ระยะเวลา 24 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097549856) | งบประมาณ 2,561,519.50
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    23 ก.ย. 2564
      ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 64097542842) | งบประมาณ 973,700.00
กรมโยธาธิการและผังเมือง    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097513717) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมทางหลวง    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานการตรวจสอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097510767) | งบประมาณ 20,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097502109) | งบประมาณ 9,897,500.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างOrganizer ในการจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ (Online Conference) ของสถาบันวิทยาการพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097499128) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด ๑.๕ T แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบการใช้งานที่มาพร้อมเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097498549) | งบประมาณ 19,800,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอ็นไซม์และน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน ๓๖๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097493491) | งบประมาณ 738,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยาโมเลกุล จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097493485) | งบประมาณ 4,984,320.00
การไฟฟ้านครหลวง    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำสายเซอร์วิสดรอพสายไตรเพล็กซ์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 35 ตร.มม. (Code 6145-213-01300) จำนวน 15,000 เมตร จาก Aluminum Ingot ของการไฟฟ้านครหลวง ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP5-8966-FGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097491558) | งบประมาณ 706,360.50
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยจ่ายค่าจ้างตามจำนวนปริมาณขยะที่นำไปกำจัดจริงไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตัน/เดือน ในอัตรา ตันละ ๔๘๑.๕๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097486545) | งบประมาณ 14,445,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยาโมเลกุล จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097486332) | งบประมาณ 1,296,000.00
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097485865) | งบประมาณ 2,810,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี FFF (Fused Filament Fabrication) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097481439) | งบประมาณ 5,927,800.00
จังหวัดสมุทรปราการ    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) จำนวน ๔๘๘,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097479676) | งบประมาณ 3,600,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเหล็กเหนียวแผ่น กว้าง 1,219 มิลลิเมตร ยาว 2,438 มิลลิเมตร (4 ฟุต x 8 ฟุต) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097478434) | งบประมาณ 5,000,000.00
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำ LINE Official Account เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097473500) | งบประมาณ 5,100,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 55 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097462655) | งบประมาณ 9,630,000.00
กรมสรรพากร    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097452621) | งบประมาณ 913,500.00
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อระบบตรวจจับภาพอัตโนมัติห้องประชุม 501 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097451789) | งบประมาณ 3,040,551.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อสารเภสัชรังสี จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097451053) | งบประมาณ 2,192,000.00
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โครงการศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097429478) | งบประมาณ 606,000.00
กรมการปกครอง    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้สนามหญ้าและสภาพภูมิทัศน์ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097419284) | งบประมาณ 2,599,680.00
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope SEM) พร้อมกับ EDS และ EBSD Detector 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097410498) | งบประมาณ 17,150,000.00
กรมการขนส่งทางบก    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขตู้ลงทะเบียนระบบใบอนุญาตขับรถอัตโนมัติและอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาตเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097408547) | งบประมาณ 24,708,420.00
กรุงเทพมหานคร    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และก้นกบ ชนิด Reduction Screw และเกลียวสกรูมี 2 เกลียว จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097405442) | งบประมาณ 4,186,500.00
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097375180) | งบประมาณ 6,500,000.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดบูรณาการประสาทความรู้สึกสำหรับผู้รับบริการทุกช่วงวัย (Multisensory Roon) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097355161) | งบประมาณ 6,000,000.00
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่มและทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097326157) | งบประมาณ 6,897,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097315294) | งบประมาณ 9,000,000.00
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง    23 ก.ย. 2564
      จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2566 - 2570 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64097304943) | งบประมาณ 3,846,600.00
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097279388) | งบประมาณ 948,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097274005) | งบประมาณ 1,223,080.00
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097260637) | งบประมาณ 948,000.00
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097255588) | งบประมาณ 948,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อMilling Machine จำนวน 1 SET เลขที่ หปฟธ.(ซ.)41/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097237080) | งบประมาณ 535,000.00
องค์การสะพานปลา    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริหารงานท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097232711) | งบประมาณ 3,612,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อ600 V Current Transformer, window type, single ratio 200/5 A (code 6120-625-02000) จำนวน 7,300 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8971-AGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097228570) | งบประมาณ 14,924,477.70
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อตัวกรองประสิทธภาพสูงแบบสังเคราะห์ (High flux dialyzer) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097226124) | งบประมาณ 1,117,000.00
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097222566) | งบประมาณ 948,000.00
กรุงเทพมหานคร    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกและคว้านโพรงกระดูกพร้อมเลื่อยตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097123414) | งบประมาณ 2,700,000.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097013915) | งบประมาณ 1,014,335.00
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailland Smart City Compettitive Index TSCCI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087698825) | งบประมาณ 1,100,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ Full HD ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087391203) | งบประมาณ 1,070,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์และเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์รองรับงานบริการผู้ป่วย จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087370329) | งบประมาณ 589,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ใช้ในการผ่าตัดและห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087272044) | งบประมาณ 1,100,000.00
กรมพลศึกษา    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087176738) | งบประมาณ 14,100,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถุงขยะ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087166806) | งบประมาณ 1,195,590.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067510766) | งบประมาณ 5,591,820.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อ600 V Current Transformer, window type, single ratio 400/5 A (code 6120-625-04000) จำนวน 3,200 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8971-BGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057322280) | งบประมาณ 6,546,003.20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    23 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3P ระบบ 33 KV เลขที่ กฟภ.กจน.ป(มป)-011-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017300529) | งบประมาณ 66,702,580.20
กรุงเทพมหานคร    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097650810) | งบประมาณ 1,101,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097650165) | งบประมาณ 4,066,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097648998) | งบประมาณ 1,244,500.00
กรมการค้าต่างประเทศ    22 ก.ย. 2564
      จ้างที่ปรึกษาสำหรับการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64097646849) | งบประมาณ 810,000.00
กรมสรรพากร    22 ก.ย. 2564
      ซื้อจัดซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม ฉลากเขียว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 64097641678) | งบประมาณ 19,510,850.80
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเช่าบริการสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097637247) | งบประมาณ 1,650,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ ประจำห้องทดสอบ กฟก.3 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097637041) | งบประมาณ 599,200.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097635016) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097630458) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097630297) | งบประมาณ 2,562,200.00
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ รถนั่งส่วนกลาง (Eco Car) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097629882) | งบประมาณ 577,000.00
โรงเรียนวัดจินดาราม    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล กิจกรรมหลักโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097628649) | งบประมาณ 2,996,900.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (hyper-hypothermia) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097625939) | งบประมาณ 1,700,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลพัฒนาระบบเครือข่ายองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097620457) | งบประมาณ 2,200,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลเเละเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097619056) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร รายการระบบคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097616661) | งบประมาณ 1,109,000.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อสิทธิ์ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย์กลางบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall พร้อมบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097610693) | งบประมาณ 2,700,000.00
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าสถานที่จัดเก็บและบริหารเอกสารประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097610614) | งบประมาณ 1,700,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097600804) | งบประมาณ 856,600.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างยกขนย้ายและลำเลียงรถดีเซลราง NKF. จาก กม.30/6-5 ระหว่างสถานีมหาชัย-ที่หยุดรถบ้านขอม ถึงสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก (ไป-กลับ) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097596897) | งบประมาณ 720,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือข่าย (Directory Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097592279) | งบประมาณ 1,140,756.32
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกความคิดความเข้าใจระบบดิจิทัลแบบสัมผัส สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097560749) | งบประมาณ 550,000.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    22 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะฝึกยืน (Standing Frame) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097559240) | งบประมาณ 1,100,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    22 ก.ย. 2564
      จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลโครงสร้างองค์กร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64097556706) | งบประมาณ 1,800,000.00