สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097527436) | งบประมาณ 1,950,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. สำหรับสำรอง Safety Stock ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097518341) | งบประมาณ 914,850.00
กรุงเทพมหานคร    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097515551) | งบประมาณ 800,000.00
เทศบาลเมืองบางกรวย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้า(LED) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ จำนวน ๑๐๐ ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097507648) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097500826) | งบประมาณ 1,200,000.00
สำนักงานประกันสังคม    22 ก.ย. 2563
      จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63097499061) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097497953) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097485617) | งบประมาณ 590,400.00
กรุงเทพมหาคร    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ ๓ ช่องทาง และแยกช่องทางได้ จำนวน ๗ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097462857) | งบประมาณ 1,029,000.00
การประปานครหลวง    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 แรงม้า เลขที่ ซล.(ฝผข)6/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097458934) | งบประมาณ 4,815,000.00
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097452247) | งบประมาณ 734,340.00
โรงพยาบาลราชวิถี    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097445263) | งบประมาณ 4,500,000.00
สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097435594) | งบประมาณ 1,000,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อLP INTER STAGE COLLECTOR P/N 104 187 00 08 ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM. จำนวน 30 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097432978) | งบประมาณ 946,950.00
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097431164) | งบประมาณ 1,995,000.00
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097408344) | งบประมาณ 2,162,600.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟยกสูง ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097405651) | งบประมาณ 3,200,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 4 ปี (48 เดือน) สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097393088) | งบประมาณ 3,471,936.00
เทศบาลนครนนทบุรี    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097392338) | งบประมาณ 3,800,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อFan hub complete set ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097389071) | งบประมาณ 1,000,000.00
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อตู้ Rack สำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097384134) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโปรแกรมระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097373384) | งบประมาณ 1,783,200.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    22 ก.ย. 2563
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม/ตารางเมตร ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 63097372529) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลบางบ่อ    22 ก.ย. 2563
      ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบสายตาชนิดลำแสงแคบพร้อมกล้องดิจิตอล (เลขที่โครงการ : 63097364681) | งบประมาณ 663,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ ด้านการอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097360248) | งบประมาณ 1,379,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097349738) | งบประมาณ 3,388,260.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบปฏิบัติการขนส่ง่และกระจายสินค้าในท่าเรือแบบควบคุมอัตโนมัติ 4.0 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097348601) | งบประมาณ 7,000,000.00
สำนักงานประกันสังคม    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097339688) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างระบบแสงไฟเทียมพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097276863) | งบประมาณ 2,070,578.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องยกรถยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตัน จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097272696) | งบประมาณ 856,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลีประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097254087) | งบประมาณ 4,168,359.43
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097253990) | งบประมาณ 2,319,907.51
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097253892) | งบประมาณ 2,161,816.83
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการจัดการอาคาร (ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, ประปา, สุขาภิบาล, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097233505) | งบประมาณ 2,400,000.00
กรมบังคับคดี    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097219618) | งบประมาณ 6,293,016.00
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประจำรถขนส่งเครื่องวัด หม้อแปลง และวัสดุอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097212912) | งบประมาณ 2,145,885.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097172377) | งบประมาณ 2,400,000.00
การประปานครหลวง    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ สร.13-1(64) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097170150) | งบประมาณ 5,028,462.86
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อท่อช่วยหายใจ (Endotracheal Tube) ชนิดมี cuff จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097144286) | งบประมาณ 1,849,000.00
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 อัตรา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097138015) | งบประมาณ 2,100,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097122987) | งบประมาณ 836,400.00
เทศบาลเมืองบางกรวย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้า(LED) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐๐ ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097096205) | งบประมาณ 1,200,000.00
การประปานครหลวง    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อแคล้มป์รัดท่อ AC (SGI) พร้อมสกรูน๊อตยาง จำนวน 7 รายการ เลขที่ ซค.30/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097057833) | งบประมาณ 1,228,985.95
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารความดันปานกลางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097034881) | งบประมาณ 1,899,250.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087676800) | งบประมาณ 6,205,566.00
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087556069) | งบประมาณ 12,787,666.66
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อClevis for spool insulator ประกอบด้วยเหล็กเส้นแบน ขนาดกว้าง 40 มม. หนา 6 มม. โค้งรูปตัวยู (Code 5615-035-00100) จำนวน 50,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA4-8507-WGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087526735) | งบประมาณ 2,209,550.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    22 ก.ย. 2563
      จ้างที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 270012013 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63087381652) | งบประมาณ 535,000.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087042265) | งบประมาณ 640,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายดูดของเหลวและภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077063810) | งบประมาณ 28,637,320.80
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    22 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถปั้นจั่นล้อยางแบบใช้งานพื้นที่ขรุขระ บูมไฮดรอลิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ตัน แบบขับเคลื่อน 4x4 (Spec.472909R) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037510824) | งบประมาณ 21,400,000.00
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามรวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย รวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097501374) | งบประมาณ 754,000.00
สถาบันโรคผิวหนัง    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097499052) | งบประมาณ 1,797,600.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097496745) | งบประมาณ 4,850,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097495765) | งบประมาณ 3,291,906.90
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานภูมิทัศน์ จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097495103) | งบประมาณ 552,037.82
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้าออก Access Control จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097494128) | งบประมาณ 1,498,000.00
สำนักงานกิจการยุติธรรม    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการโครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097493034) | งบประมาณ 3,970,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097492851) | งบประมาณ 4,920,000.00
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097491988) | งบประมาณ 1,600,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานซ่อมบำรุง จำนวน ๕ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097491385) | งบประมาณ 690,047.28
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097489498) | งบประมาณ 4,324,100.00
เทศบาลตำบลรำมะสัก    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย(จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบบดอัดท้าย จำนวน 1 คัน) เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097481710) | งบประมาณ 2,600,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการงานระบบอุปกรณ์อาคารและบำรุงรักษาอาคารของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097481196) | งบประมาณ 2,753,800.00
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอิเลคทรอนิกส์แบบโต้ตอบ (INTER ACTIVE WHITE BOARD) พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097476562) | งบประมาณ 4,497,200.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กลุ่ม 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097471962) | งบประมาณ 3,895,000.00
ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้องานจัดหามิเตอร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (AMR Meter) เพื่อใช้งานในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097471182) | งบประมาณ 770,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองนา-บางกระบ้า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097470725) | งบประมาณ 1,752,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาวิศวกรรมประกอบอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097465915) | งบประมาณ 1,900,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097464306) | งบประมาณ 2,900,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการงานระบบอุปกรณ์อาคารและบำรุงรักษาอาคารของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097461957) | งบประมาณ 2,199,900.00
เทศบาลเมืองบางบัวทอง    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสะพานลอยหน้าหมู่บ้านบุศรินทร์ ครั้งที่ 3 (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097461184) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมชลประทาน    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 13 แรงม้า สำหรับจัดทำเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน 50 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097460266) | งบประมาณ 1,100,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097459927) | งบประมาณ 600,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097457141) | งบประมาณ 3,118,100.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี จำนวน ๕๕ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097454793) | งบประมาณ 1,118,150.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมีด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097454581) | งบประมาณ 1,548,418.40
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางชีวเคมีด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097453251) | งบประมาณ 2,376,577.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 47 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097448392) | งบประมาณ 2,541,900.00
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097445368) | งบประมาณ 2,400,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ (จำนวน ๒๐ คน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097442226) | งบประมาณ 2,760,189.12
การประปานครหลวง    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ สร.17-2(64) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097435842) | งบประมาณ 1,972,519.91
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097432435) | งบประมาณ 3,850,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เก้าอี้สำหรับ ผู้ป่วยนั่งตรวจปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้าประจำห้องเลเซอร์ 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097427279) | งบประมาณ 720,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ)    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อซังข้าวโพดบด ขนาด 2-4 มิลลิเมตร บรรจุ 6 กิโลกรัม/ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097421577) | งบประมาณ 1,799,550.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบในระบบข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ระบบ รหัสจัดหาเลขที่ AP63-1-016-WGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097400209) | งบประมาณ 5,350,000.00
กรมการค้าภายใน    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097378732) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097373868) | งบประมาณ 2,970,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสารสีและกระดาษการ์ดสี จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097355568) | งบประมาณ 3,360,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097346252) | งบประมาณ 540,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097345172) | งบประมาณ 1,476,000.00
ศาลจังหวัดนครปฐม    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097339132) | งบประมาณ 2,336,000.00
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ (จังหวัดนครปฐม)    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ (จังหวัดนครปฐม) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097338702) | งบประมาณ 510,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯหมวดข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097332078) | งบประมาณ 1,576,500.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบความถี่วิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097327019) | งบประมาณ 9,907,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมรถยนต์เข้าออกลานจอดรถลานคนเมือง และลานจอดรถสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097323357) | งบประมาณ 910,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097322343) | งบประมาณ 2,502,300.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด Covid-19 สำนักงานเขตราชเทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097321208) | งบประมาณ 557,491.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097320808) | งบประมาณ 660,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.ย. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63097320207) | งบประมาณ 1,073,600.00