สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดปทุมธานี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ให้กับโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067335284) | งบประมาณ 550,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x ๗๕ เซนติเมตร มีตราสัญลักษณ์ รร.นนก. จำนวน ๗๒๐ ตัว (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๘๓๙/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067330854) | งบประมาณ 4,831,200.00
โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067329518) | งบประมาณ 1,018,650.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อขอจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตู้ดูดไอสารเคมี) จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067325025) | งบประมาณ 963,000.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุกระสุนปืน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067319890) | งบประมาณ 1,098,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างค่าตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067310717) | งบประมาณ 840,000.00
โรงเรียนธัญรัตน์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067304843) | งบประมาณ 1,150,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067304272) | งบประมาณ 930,000.00
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067294665) | งบประมาณ 1,800,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบความคมชัดสูงขนาดเล็ก จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067291678) | งบประมาณ 2,780,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำมันอุปกรณ์อากาศยานและเคมีภัณฑ์อากาศยาน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067290317) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจทางสูตินรีเวชปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067288443) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 2    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067278337) | งบประมาณ 672,751.80
เทศบาลเมืองอโยธยา    18 มิ.ย. 2564
      จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบสะพานข้ามคลองกระมัง บริเวณหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ลิง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64067270657) | งบประมาณ 500,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067241964) | งบประมาณ 3,000,000.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักสำหรับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067234134) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อสารเคมี สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067224062) | งบประมาณ 1,123,200.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมMicrosoftลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067219481) | งบประมาณ 800,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารน้ำแบบหยอดเข้าเส้นเลือดชนิด 3 เฟส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067202197) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067201350) | งบประมาณ 26,712,700.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิดเมมเบรนสำหรับผู้ใหญ่ (Membrane Oxygenator) จำนวน 150 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067184760) | งบประมาณ 1,412,400.00
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มระบบความปลอดภัยของระบบ WFH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067183084) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067175265) | งบประมาณ 2,435,796.15
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อตัวควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ แบบดิจิตอล (Digital Thermostat) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067146065) | งบประมาณ 1,170,000.00
โรงพยาบาลสมุทรปราการ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อยากลุ่ม Antibacterial Drugs 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067145778) | งบประมาณ 6,346,040.00
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ (รถโดยสาร) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067133821) | งบประมาณ 3,990,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งสัญญาณภาพ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067124878) | งบประมาณ 1,300,000.00
การเคหะแห่งชาติ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ (Housing Knowledge Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067113035) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลสมุทรปราการ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อยาฉีดอินซูลินชนิดผสมสำเร็จรูป Pre mixed insulin ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067112482) | งบประมาณ 15,552,450.00
สถาบันโรคทรวงอก    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Windows Pro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine จำนวน 100 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067085410) | งบประมาณ 685,870.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เเละระบบรักษาความปลอดภัยเเละเครือข่ายสารสนเทศ ยสท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067066362) | งบประมาณ 5,746,970.00
เทศบาลนครนครปฐม    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067053352) | งบประมาณ 1,422,300.00
ธนาคารออมสิน    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067042407) | งบประมาณ 16,781,880.00
การไฟฟ้านครหลวง    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อBartap connector single eye bolt for 240-500 sq.mm (Code 6145-088-19900) จำนวน 7,200 ชุด รหัสจัดหาเลขที่ MP4-8952-ECX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067036424) | งบประมาณ 4,226,029.20
เทศบาลนครปากเกร็ด    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067009843) | งบประมาณ 35,000,000.00
การประปานครหลวง    18 มิ.ย. 2564
      งานซื้อหัววัดคุณภาพน้ำสำหรับใช้งานกับเครื่องวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ Real Time ตามสถานีวัดคุณภาพน้ำฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ยี่ห้อ YSI รุ่น 6600V2 และ รุ่น EXOII เลขที่ ฝนส. ซท. 02/2564 (เลขที่โครงการ : 64067004998) | งบประมาณ 1,510,198.00
กรุงเทพมหานคร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุด Cover all จำนวน 5,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057451351) | งบประมาณ 1,750,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวิดีทัศน์ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057440303) | งบประมาณ 10,500,000.00
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม AI พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057416893) | งบประมาณ 1,800,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057408718) | งบประมาณ 6,423,000.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารโรงพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057380939) | งบประมาณ 566,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ สามทางและอุปกรณ์ Fitting ท่อน้ำ PE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057371585) | งบประมาณ 658,841.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง หมวดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ รายการ เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการแบบเติมลม (Air cushion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057360835) | งบประมาณ 550,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์อัตโนมัติและรถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057348961) | งบประมาณ 19,946,940.00
กรุงเทพมหานคร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057325328) | งบประมาณ 10,981,400.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057308035) | งบประมาณ 850,000.00
กระทรวงการต่างประเทศ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมัครใจ (Voluntary National Review VNR) ของไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057270125) | งบประมาณ 800,000.00
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจอแสดงภาพ LED ห้องประชุม 301 จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057090984) | งบประมาณ 3,607,600.00
กรมการแพทย์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 22 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047459838) | งบประมาณ 20,000,000.00
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047264421) | งบประมาณ 9,757,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047202984) | งบประมาณ 1,325,200.00
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ)    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067315181) | งบประมาณ 1,018,650.00
จังหวัดปทุมธานี    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067314375) | งบประมาณ 1,986,455.00
กองทัพบก    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานรื้อถอนเคลื่อนย้ายและติดตั้งอาคารสำเร็จรูปของ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 11 แผนสำรองประจำปีงบประมาณ 254 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067311363) | งบประมาณ 1,458,624.00
กรุงเทพมหานคร    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067311302) | งบประมาณ 590,300.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประชาสัมพันธ์หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067308806) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงเรียนคลองสิบสาม ผิวศรีราษฎร์บำรุง    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนคลองสิบสาม ผิวศรีราษฎร์บำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067307960) | งบประมาณ 1,018,650.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุและสารเคมีสำหรับงานห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067305186) | งบประมาณ 633,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้าง Outsource ช่วยปฏิบัติงานโยธา ไฟฟ้า และงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบประปาและสุขภัณฑ์ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067303176) | งบประมาณ 811,200.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการออกแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ (Design Service Society 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067296193) | งบประมาณ 2,500,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067292508) | งบประมาณ 729,000.00
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban TGU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067286987) | งบประมาณ 995,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067280754) | งบประมาณ 650,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตและแผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือ สานเสริมพลัง สร้างเสริมสุขภาวะสังคมไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067278780) | งบประมาณ 845,970.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอุปกรณ์และดูแลความเรียบร้อยของศูนย์อาหารพนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067267055) | งบประมาณ 2,236,639.73
กรมการค้าภายใน    17 มิ.ย. 2564
      จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64067261365) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067255680) | งบประมาณ 3,110,460.00
กรุงเทพมหานคร    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067247192) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เหล็กบุหนังเทียม จำนวน ๗๒๐ ตัว (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๘๔๐/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067245823) | งบประมาณ 900,000.00
โรงเรียนสิริเบญญาลัย สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067230535) | งบประมาณ 979,550.00
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application สำหรับการเรียนการสอน Game Online Academy ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067196169) | งบประมาณ 3,000,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์ดูดและพ่นสารละลายพร้อมปลายจี้แบบปากแบน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวนเฉลี่ย 150 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067190489) | งบประมาณ 812,451.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก 2 ระดับ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067182112) | งบประมาณ 600,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067180224) | งบประมาณ 5,536,600.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวนเฉลี่ย 260 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067176634) | งบประมาณ 1,335,360.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อขุดข้อเข้าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067156738) | งบประมาณ 10,759,684.00
กรมการขนส่งทางบก    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอาคารสำนักงานบริหารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067154951) | งบประมาณ 698,700.00
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาโรงยิมเพื่อสันทนาการและการเล่นกีฬาในร่ม ม.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067151751) | งบประมาณ 4,490,000.00
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับการประชุม การเรียนการสอน CISCO Webex จำนวน 501 license ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067140549) | งบประมาณ 696,891.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการตรวจสอบชั้นโครงสร้างใต้ผิวจราจรด้วยวิธี Ground Penetrating Radar Evaluation (GPR) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067132898) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา (๒ ประตู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067132545) | งบประมาณ 575,000.00
กรมธนารักษ์    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างซ่อมระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับเตาหลอมโลหะทั่วไป ความสามารถในการหลอมไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ยี่ห้อ Wertli จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067116964) | งบประมาณ 2,354,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูง สำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067103321) | งบประมาณ 1,500,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อBartap connector single eye bolt for 70-240 sq.mm (Code 6145-088-17700) จำนวน 10,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8952-DCX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067093675) | งบประมาณ 2,918,960.00
กรมควบคุมโรค    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาสื่อดิจิตอลและรวบรวมสื่อเพื่อการเรียนการสอนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067091261) | งบประมาณ 739,320.00
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำเนื้อหาจากโครงการวิจัยบริหารจัดการองค์ความรู้ รูปแบบ และสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คแฟนเพจและไลน์อย่างเป็นระบบของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067074470) | งบประมาณ 1,900,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติงาน/เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067068209) | งบประมาณ 529,600.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำอัจฉริยะ (Smart Meter) ในนิคุมอุตสาหกรรม จำนวน 11 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067063257) | งบประมาณ 23,085,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบผลิตสารเคลือบนาโนระดับกึ่งอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067061416) | งบประมาณ 749,000.00
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 409,300 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067061062) | งบประมาณ 2,987,890.00
กรุงเทพมหานคร    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อไม้ดอก วัสดุอุปกรณ์ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์แนวคลองสาทร ถนนสาทรเหนือ-ใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067027861) | งบประมาณ 1,494,700.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067014744) | งบประมาณ 850,000.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Load Balance จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067007053) | งบประมาณ 16,000,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อแผ่นยาสูบ จำนวน 345,600 กิโลกรัม (บรรจุหีบละ 200 กิโลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067001902) | งบประมาณ 34,634,718.72
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างการจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067000492) | งบประมาณ 5,000,000.00
การประปานครหลวง    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจอแสดงภาพ ชนิด INDOOR LED DISPLAY ขนาดไม่น้อยกว่า 6x4 เมตร จำนวน 1 ชุด เลขที่ ซล.29/2564 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057450767) | งบประมาณ 3,197,160.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057396970) | งบประมาณ 1,335,300.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิดแย๊ค จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057391785) | งบประมาณ 1,500,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057380821) | งบประมาณ 5,558,650.00
บริษัท ขนส่ง จำกัด    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถตู้ใช้สอยธุรการส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057368480) | งบประมาณ 3,990,000.00