สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดปทุมธานี    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087002316) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087000226) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์ ชนิด 2 ความยาวคลื่นพร้อมหัวสแกนและหัวโพรบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077556503) | งบประมาณ 1,900,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเข้าพื้นที่อาคาร (ท.100 ท.101 และท.102) และระบบ CCTV (ระบบตรวจจับผู้บุกรุกแนวรั้วริมแม่น้ำเจ้าพระยา) เลขที่ หปซก.(ซ.) 54/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077485074) | งบประมาณ 4,461,900.00
สถาบันประสาทวิทยา    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมองพร้อมกระบอกพลาสติกใสสำหรับเก็บลิ่มเลือด จำนวน ๑๐ ชิ้น ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077423149) | งบประมาณ 800,000.00
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077403393) | งบประมาณ 828,300.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่ม 1 พื้นที่สำนักงานใหญ่ และศูนย์การเรียนรู้ ธปท. กำหนดระยะเวลาการจ้าง 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077318108) | งบประมาณ 37,919,271.15
สถาบันประสาทวิทยา    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077308459) | งบประมาณ 4,036,560.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่ม 4 พื้นที่สำนักงานภาคใต้ จ.สงขลา ศูนย์จัดการธนบัตรหาดใหญ่ ศูนย์จัดการธนบัตรสุราษฎร์ธานี และศูนย์จัดการธนบัตรพังงา กำหนดระยะเวลาการจ้าง 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077283213) | งบประมาณ 15,220,917.62
การประปานครหลวง    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี.ปากระฆัง ชั้นคุณภาพ 8.5 ศก.100-200 มม. สำหรับใช้งานในพื้นที่ภาค 5 จำนวน 3 รายการ เลขที่ ซค.22/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077162330) | งบประมาณ 16,921,836.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่ม 5 พื้นที่สายออกบัตรธนาคาร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และ ศูนย์จัดการธนบัตร ระยอง กำหนดระยะเวลาการจ้าง 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077100366) | งบประมาณ 19,244,155.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่ม 3 พื้นที่สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ศูนย์จัดการธนบัตรขอนแก่น ศูนย์จัดการธนบัตรนครราชสีมา และ ศูนย์จัดการธนบัตรอุบลราชธานี กำหนดระยะเวลาการจ้าง 25 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077081878) | งบประมาณ 14,130,311.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่ม 2 พื้นที่สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ศูนย์จัดการธนบัตรเชียงใหม่ และศูนย์จัดการธนบัตรพิษณุโลก กำหนดระยะเวลาการจ้าง 25 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077081594) | งบประมาณ 12,143,157.39
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(น้ำยาตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน) จำนวน ๑๑,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077039959) | งบประมาณ 1,980,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    3 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067514867) | งบประมาณ 1,384,204.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเข็มขัดยุทธิวิธีพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปราม (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077560706) | งบประมาณ 2,446,500.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2, 3 (อู่สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077557026) | งบประมาณ 680,000.00
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเปลี่ยน Heating Coil รถ Steam HOWO จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077556346) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077556197) | งบประมาณ 545,980.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    31 ก.ค. 2563
      จ้างออกแบบงานออกแบบศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63077531125) | งบประมาณ 2,000,000.00
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077526986) | งบประมาณ 3,000,000.00
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้ง ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077525900) | งบประมาณ 3,170,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077517970) | งบประมาณ 1,200,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077505385) | งบประมาณ 1,354,500.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง, ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน ๔ ชุด และชุดไมค์ประชุมเคลื่อนที่ ๒๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077503842) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เป็นกระบะสำเร็จรูป ซึ่งเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077495705) | งบประมาณ 854,000.00
สถาบันพระปกเกล้า    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้สัญจร (Museum Kits) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077474413) | งบประมาณ 400,000.00
กรุงเทพมหานคร    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดคีมจับกระดูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077469830) | งบประมาณ 580,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อู่ท่าอิฐ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077455167) | งบประมาณ 815,511.32
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077441992) | งบประมาณ 4,851,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลและเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077400630) | งบประมาณ 2,700,000.00
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างแก้ไขซ่อมแซมกระจกปล่องลิฟต์ L4/1 และ L4/2 สถานีมักกะสัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077395264) | งบประมาณ 963,000.00
การประปานครหลวง    31 ก.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2564 เลขที่ จท.52/2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63077379628) | งบประมาณ 2,782,000.00
การประปานครหลวง    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบ Call Center การประปานครหลวง เลขที่ จท.45/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077375886) | งบประมาณ 2,675,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บโลหิตแบบ 4 ถุง QUADRUPLE BLOOD BAG 450 ML. CPD-SAGM TOP/BOTTOM WITH BLOOD SAMPLING POUCH AND NEEDLE PROTECTOR จำนวน 10,000 BAG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077347320) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077322574) | งบประมาณ 9,000,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077321996) | งบประมาณ 48,700,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา Cilostazol ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๗๔๔๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077292722) | งบประมาณ 2,182,800.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างส่งเสริมภาพลักษณ์และแบรนด์ จำนวน 1 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077289635) | งบประมาณ 20,000,000.00
กรมสอบสวนคดีพิเศษ    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เสริมสมรรถนะปฏิบัติการด้านยุทธวิธี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 16 ชุด ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077285641) | งบประมาณ 2,169,600.00
สถาบันประสาทวิทยา    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077258691) | งบประมาณ 2,400,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการชุดเก็บข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077256286) | งบประมาณ 850,000.00
การเคหะแห่งชาติ    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารบ้านเรา ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077254245) | งบประมาณ 1,200,000.00
การประปานครหลวง    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อท่อโค้ง PVC ปากระฆัง 45-90 องศา ศก. 100 มม. พร้อมแหวนยาง จำนวน 2 รายการ เลขที่ ซค.13/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077236980) | งบประมาณ 3,279,657.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077126589) | งบประมาณ 660,000.00
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077105736) | งบประมาณ 5,799,600.00
การประปานครหลวง    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี.ปากระฆัง ชั้นคุณภาพ 13.5 ศก.100-200 มม. สำหรับใช้งานในพื้นที่ภาคที่ 3 จำนวน 3 รายการ เลขที่ ซค.3/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067539105) | งบประมาณ 68,627,232.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อที่นอนป้องกันการเกิดแผลกดทับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067428381) | งบประมาณ 882,000.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (๓๒ Slice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067350602) | งบประมาณ 9,600,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067249102) | งบประมาณ 3,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล    31 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะสำเร็จรูป ๖ ตัน ๖ ล้อ (CARGO TRUCK ๖T.) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน ๙ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027276272) | งบประมาณ 18,104,400.00
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมระบบไฟฟ้าติดตั้งห้องเรียนพิเศษ(MEP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077529331) | งบประมาณ 1,202,500.00
กรมราชทัณฑ์    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077526074) | งบประมาณ 2,493,335.40
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ3 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077507231) | งบประมาณ 1,615,700.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างซื้อ Rack พร้อมติดตั้งและรื้อ Rack เดิม ที่ศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. (PCRC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077505484) | งบประมาณ 960,913.50
กรุงเทพมหานคร    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ส่วนบุคคล 59 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077501708) | งบประมาณ 7,670,000.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077497939) | งบประมาณ 3,080,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการเสมือนจริงแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark ปี ๒๕๖๓ (DEmark 2020 Virtual Exhibition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077497882) | งบประมาณ 1,400,000.00
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า Premium and Lifestyle Fair 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077488248) | งบประมาณ 1,240,000.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    30 ก.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษา เรื่อง การพัฒนาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63077487584) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมประมง    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อการทดสอบสารตกค้างแบบภาคสนาม 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077479685) | งบประมาณ 700,000.00
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด (Thermoscan Imaging) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077478032) | งบประมาณ 2,427,000.00
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน W3C ระดับ AAA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077473486) | งบประมาณ 4,500,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดปั๊มสุญญากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077473110) | งบประมาณ 1,600,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กฟผ.ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (งาน ASE 2020) ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ (ฮอลล์ 101-102) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077465215) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ2563 สังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077464182) | งบประมาณ 908,460.00
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ)    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 1. กรงกระต่ายคลอด จำนวน 10 ชุด2. กรงตะเภา จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077464178) | งบประมาณ 1,400,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พื้นที่ภาคกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077461314) | งบประมาณ 2,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่และตกแต่งภายในที่ทำการเขตฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077444842) | งบประมาณ 866,400.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรายการกระดาษชำระจัมโบ้โรล สีขาว หนา 1 ชั้น ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสำรองคลังแบบ Zero Stock Item เลขที่ หปซก.(ซ.)53/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077444096) | งบประมาณ 1,900,000.00
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกระสุน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077437186) | งบประมาณ 3,852,906.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำพัสดุรายการ ซองมีตรา กฟผ. จำนวน 12 รายการ เลขที่ หปจก.(จ.) 71/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077435662) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาอาคารบริการส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077411537) | งบประมาณ 9,900,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    30 ก.ค. 2563
      จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง บุคลากร (ประสานมิตร - องครักษ์) (เลขที่โครงการ : 63077410749) | งบประมาณ 13,000,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077410625) | งบประมาณ 23,100,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077410530) | งบประมาณ 11,900,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์และถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077405152) | งบประมาณ 6,540,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077385606) | งบประมาณ 1,000,000.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างผู้ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการบูธนิทรรศการของธนาคารแห่งประเทศไทยในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 (MONEY EXPO 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077376362) | งบประมาณ 750,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077375912) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077355698) | งบประมาณ 5,288,400.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh (iMac) สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาออกแบบ จำนวน 35 เครื่อง สัญญา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077339711) | งบประมาณ 3,600,000.00
การประปานครหลวง    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานดูแลสวน ต้นไม้ และภูมิทัศน์ ที่ทำการการประปานครหลวง พื้นที่สำนักงานใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง เลขที่ จท.17/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077337931) | งบประมาณ 7,064,568.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าโครงการจ้างเหมาบริการวงจรเช่า Leaed Line Internet จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077325704) | งบประมาณ 1,200,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกพนักงานอาวุโสและมีประสบการณ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077311944) | งบประมาณ 15,515,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณจุดตัดหน้าเทศบาลลำตาเสา (ช่วงที 2) พื้นที่ กฟอ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (จุดที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077282962) | งบประมาณ 4,216,274.01
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณฝั่งตรงข้ามวัดบัวลอย (ฝั่งไป อ.ภาชี) กฟฟ.บ้านหินกอง จ.สระบุรี (จุดที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077281704) | งบประมาณ 1,163,264.41
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณเส้นวัดพระฉาย ต.หนองปลาไหล จ.สระบุรี (จุดที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077280453) | งบประมาณ 2,820,573.50
การประปานครหลวง    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เพื่อเป็น HA ของระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS) เลขที่ จท.26/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077278496) | งบประมาณ 588,500.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณเทพประทานสเต็กเฮ้าส์ พื้นที่ กฟส.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (จุดที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077278385) | งบประมาณ 1,832,714.19
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณจุดตัดหน้าพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวด (ฝั่งพิพิธภัณฑ์) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (จุดที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077276815) | งบประมาณ 2,079,755.79
กรุงเทพมหานคร    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077269212) | งบประมาณ 640,000.00
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 188 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077263465) | งบประมาณ 2,982,230.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณปั๊ม SUSCO สายเอเชีย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077259875) | งบประมาณ 2,259,372.41
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณซอย ส.สตางค์ บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077259695) | งบประมาณ 1,410,377.70
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณหลัง TESCO LOTUS อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077248317) | งบประมาณ 3,389,006.72
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณวัดสุคันธาราม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077245708) | งบประมาณ 1,408,474.17
สถาบันราชประชาสมาสัย    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077242888) | งบประมาณ 2,700,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณบ้านซับพริก มวกเหล็ก จ.สระบุรี (จุดที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077240846) | งบประมาณ 1,410,228.97
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    30 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณจุดตัดหนองน้ำส้ม หนองแค จ.สระบุรี (จุดที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077237264) | งบประมาณ 1,657,194.60