สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดปทุมธานี    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Digital Radiography System DR) พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(Picture Archiving Communication System PACS) และอุปกรณ์ประกอบ ของโรงพยาบาลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069217772) | งบประมาณ 1,935,000.00
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069210008) | งบประมาณ 1,500,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อสายโทรคมนาคม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069202866) | งบประมาณ 440,500.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถยกงาแซะ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ปอนด์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069192981) | งบประมาณ 2,880,000.00
กรมชลประทาน    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อดินถมที่ และ อื่น ๆ จำนวน 7 รายการ สำหรับงานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069192007) | งบประมาณ 1,691,802.00
จังหวัดนนทบุรี    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์งานฮีโมลโกลบินA1C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069186283) | งบประมาณ 1,677,410.00
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างจัดทำบูธนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567 สกสว.จุดประกายความคิด พัมนาชีวิตด้วย ววน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069180803) | งบประมาณ 900,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069166559) | งบประมาณ 1,355,583.00
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069154950) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงและตรวจสอบตัวอย่างจุลินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069147145) | งบประมาณ 3,567,300.00
โรงพยาบาลราชวิถี    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว จำนวน 165,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069135179) | งบประมาณ 4,950,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสาขา ในสังกัดเขตเชียงราย ภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069105116) | งบประมาณ 3,261,600.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069104099) | งบประมาณ 760,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069097010) | งบประมาณ 850,000.00
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมยุทธบริการทหาร    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069095582) | งบประมาณ 10,454,500.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการ Employee Value Proposition (EVP) Communication and Implementation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069095388) | งบประมาณ 3,402,600.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069090495) | งบประมาณ 1,491,000.00
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดชื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดโมดูลสำหรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องดมยาสลบ ส่วนการพยาบาล ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069086063) | งบประมาณ 2,900,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชั้นวางพัสดุ จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๔๖/๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069083572) | งบประมาณ 1,110,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์จักษุ (3) 67075 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069082454) | งบประมาณ 808,260.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า ชนิดเหล็ก ขนาด ๙๐x๖๐x๑๘๒ เซนติเมตร จำนวน ๕๐๐ ตู้ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๖๐/๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069078344) | งบประมาณ 2,625,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๗๐๕/๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069078190) | งบประมาณ 700,800.00
กองทัพภาคที่ 1    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดป้องกันยุง) สนับสนุน ทพ.ทภ.1 จำนวน 5,500 ชุด สนับสนุน ทพ.ทภ.1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069074979) | งบประมาณ 10,175,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069049132) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069044869) | งบประมาณ 1,358,000.00
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้องานจัดหายางรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069034772) | งบประมาณ 1,852,600.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเตียงนอนทหาร จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๗๐/๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069033817) | งบประมาณ 3,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อ Parallel groove clamp two bolt type for 70 sq.mm to 185 sq.mm aluminum and copper conductor run and tap (Code 6145-070-16600). จำนวน 18,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA7-8676-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059622424) | งบประมาณ 2,425,797.00
กองทัพบก โดย กรมการสัตว์ทหารบก    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อม้าเทศผ่านการฝึกขั้นสูง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059614927) | งบประมาณ 43,925,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (3D Printer) แบบ ๒ หัวพิมพ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059573810) | งบประมาณ 2,140,000.00
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดทำสื่อความรู้ SME Guide Book และกิจกรรม SME Academy on Campus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059563825) | งบประมาณ 2,900,000.00
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยไปสู่ความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059560750) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059556804) | งบประมาณ 2,500,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059523332) | งบประมาณ 1,600,000.00
กรุงเทพมหานคร    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059513946) | งบประมาณ 1,358,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059474075) | งบประมาณ 695,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายและความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059473179) | งบประมาณ 40,000,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อน Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059471464) | งบประมาณ 28,400,000.00
กรมป่าไม้    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059450137) | งบประมาณ 2,637,000.00
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องเรียนอัจฉริยะภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059442331) | งบประมาณ 742,900.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร จำนวน 35 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059441726) | งบประมาณ 990,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกรอความเร็วสูงเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร จำนวน 30 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059437702) | งบประมาณ 880,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง(4k) สำหรับการผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059435857) | งบประมาณ 4,400,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน 3 ชั้น ชนิด Non-Compliant จำนวน 130 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059435691) | งบประมาณ 700,000.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059434059) | งบประมาณ 713,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตเพื่อรองรับเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส(metaverse) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059410171) | งบประมาณ 29,499,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง รุ่นคอมมิวเตอร์ (รถน้ำมัน) จำนวน 1 คัน, เช่ารถยนต์ไฟฟ้า ORA Good Cat 400 PRO (รถ EV) จำนวน 1 คัน และเช่ารถยนต์ไฟฟ้า BYD Atto3 Extenden Range (รถ EV) จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059408901) | งบประมาณ 4,320,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแบบผสมผสาน(Hybrid Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059405963) | งบประมาณ 21,000,000.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๐ กิโลวัตต์ (kWp) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059371868) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑,๓๐๐ ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน ๓๕ ลิขสิทธิ์ พร้อมติดตั้งและการบำรุงรักษาโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059371774) | งบประมาณ 934,500.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนานวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059365686) | งบประมาณ 2,993,700.00
การประปานครหลวง    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเทปพันเกลียว จำนวน 130,000 ม้วน เลขที่ ซค.79-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059364865) | งบประมาณ 834,600.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Digital Clock) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059355456) | งบประมาณ 2,256,630.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059346988) | งบประมาณ 5,200,000.00
เทศบาลตำบลคลองจิก    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059343491) | งบประมาณ 850,000.00
เทศบาลตำบลคลองจิก    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059333088) | งบประมาณ 850,000.00
เทศบาลนครปากเกร็ด    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059332934) | งบประมาณ 850,000.00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าใช้งาน (Active Directory) และการเข้าถึงระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบความมั่นคงปลอดภัย 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059298085) | งบประมาณ 2,800,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะนำสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059297515) | งบประมาณ 2,710,000.00
กรมทรัพยากรน้ำ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059294674) | งบประมาณ 6,589,400.00
กรมท่าอากาศยาน    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด NOVEC 1230 (Fire Suppression Novec 1230 System) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059284370) | งบประมาณ 44,000,000.00
กรมท่าอากาศยาน    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด NOVEC 1230 (Fire Suppression Novec 1230 System) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059284280) | งบประมาณ 30,000,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059281253) | งบประมาณ 2,996,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059263771) | งบประมาณ 16,050,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (230/400 โวลต์) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059262460) | งบประมาณ 12,839,847.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบป้ายฯ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059252284) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการสร้าง Soft Power ของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059185483) | งบประมาณ 700,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อSmart Meter Type III, 2.5(10) A 230/400 V three phase four wire CT connected without communication module (Code 5210-683-54211) จำนวน 7,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP5-8973-IGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059175342) | งบประมาณ 26,215,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดผ้าคลุมสำหรับผ่าตัดแบบปราศจากเชื้อ จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059106197) | งบประมาณ 8,400,000.00
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059056000) | งบประมาณ 1,186,800.00
ธนาคารออมสิน    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบ System Monitoring พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059051680) | งบประมาณ 25,405,500.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059026120) | งบประมาณ 1,162,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไข่ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059020955) | งบประมาณ 761,300.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผลิต ขึ้นรูป และบรรจุผงสมุนไพร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059012906) | งบประมาณ 850,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องบดและผสมสาร (Mixer Mill) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059012368) | งบประมาณ 1,102,100.00
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไขมันในอาหารสัตว์แบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049456333) | งบประมาณ 1,450,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049456123) | งบประมาณ 963,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเก็บข้อมูลนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมงภาคสนาม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049453802) | งบประมาณ 700,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049413480) | งบประมาณ 2,563,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรองฯ ประจำปี 2567 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 9 รายการ (67IAIEB011) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049392626) | งบประมาณ 34,338,440.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049387870) | งบประมาณ 3,766,400.00
เทศบาลเมืองพิมลราช    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดท่อทางดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049384347) | งบประมาณ 1,500,000.00
เทศบาลเมืองพิมลราช    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดท่อทางดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049384297) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติโหมด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049373022) | งบประมาณ 2,400,000.00
เทศบาลตำบลขุนแก้ว    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049365758) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมการจัดหางาน    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดอุปกรณ์สื่อสำหรับการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงพร้อมจอรับภาพ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049362516) | งบประมาณ 2,681,100.00
จังหวัดสมุทรปราการ    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจความดันบวก จำนวน ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049225208) | งบประมาณ 975,000.00
กรมชลประทาน    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049170422) | งบประมาณ 6,090,000.00
กรุงเทพมหานคร    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049116323) | งบประมาณ 28,213,800.00
การไฟฟ้านครหลวง    12 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตี สําหรับการไฟฟ้านครหลวงเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089176634) | งบประมาณ 42,800,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    11 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069205329) | งบประมาณ 869,300.00
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ    11 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069205070) | งบประมาณ 6,425,000.00
จังหวัดปทุมธานี    11 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิด Focused และ Radial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069203601) | งบประมาณ 3,000,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    11 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลทางด้านสถิติขั้นสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069201953) | งบประมาณ 2,996,000.00
จังหวัดปทุมธานี    11 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069199186) | งบประมาณ 900,000.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    11 มิ.ย. 2567
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 67069198814) | งบประมาณ 1,403,864.00
สำนักงานคเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒    11 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069197761) | งบประมาณ 1,287,600.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    11 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ของหน่วยงาน พธ.ทร. (บางนา) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069197519) | งบประมาณ 2,825,960.95
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    11 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ GI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069196855) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมกิจการผู้สูงอายุ    11 มิ.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069194530) | งบประมาณ 2,944,300.00