สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำฯ จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079460514) | งบประมาณ 516,600.00
สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ยี่ห้อ KOMATSU, NISSAN และ MITSUBISHI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079458717) | งบประมาณ 4,800,000.00
กรมประมง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่กรมประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079458292) | งบประมาณ 1,921,400.00
กรมการปกครอง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่าใช้พื้นที่และทรัพย์สินสำหรับติดตั้งระบบสื่อสารกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079458260) | งบประมาณ 6,477,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079457771) | งบประมาณ 1,070,150.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079456870) | งบประมาณ 556,400.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบส่งสัญญาณภาพเสียง Digital signage จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079455320) | งบประมาณ 3,997,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079454164) | งบประมาณ 5,872,500.00
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ICT 3 และสำหรับครูสอน ห้องวิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079447141) | งบประมาณ 870,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่อง Scanning Electron Microscope จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079447057) | งบประมาณ 600,000.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง ห้องอเนกประสงค์ กวก.สน.ผบ.ดม.พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079444692) | งบประมาณ 1,563,000.00
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079444261) | งบประมาณ 1,700,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่าบริการติดตั้ง บำรุงรักษา และเติมน้ำยาเครื่องสุขอนามัยภัณฑ์ภายในอาคารสำนักงานกลาง กฟผ. เลขที่ หปซก.(ซ.) 39/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079442722) | งบประมาณ 3,800,000.00
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079442073) | งบประมาณ 621,557.75
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักผ่านฐานการเรียนรู้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR (งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079441856) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแบบสนามชุดฟาติกสีน้ำเงินเข้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079440289) | งบประมาณ 822,000.00
กองทัพบก โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079429418) | งบประมาณ 1,358,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร    19 ก.ค. 2567
      จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบ Co-working space อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 67079424961) | งบประมาณ 450,000.00
กรมประมง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่กรมประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079419602) | งบประมาณ 1,921,400.00
จังหวัดปทุมธานี    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079418294) | งบประมาณ 4,340,000.00
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาเครื่อข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับภูมิภาค ปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079408626) | งบประมาณ 2,480,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079399540) | งบประมาณ 661,075.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุบำรุงรักษาทำความสะอาดและวัสดุอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ส่วนนันทนาการ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079389874) | งบประมาณ 530,300.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079388969) | งบประมาณ 850,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079383946) | งบประมาณ 992,250.00
เทศบาลตำบลท่าเรือ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเทศบาลตำบลท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079383833) | งบประมาณ 1,500,000.00
จังหวัดปทุมธานี    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทันตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079378493) | งบประมาณ 800,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079375025) | งบประมาณ 1,200,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079355131) | งบประมาณ 840,000.00
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุยาประจำกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079342979) | งบประมาณ 603,640.00
จังหวัดนนทบุรี    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการ Nonthaburi Fair 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079334679) | งบประมาณ 8,385,800.00
จังหวัดนนทบุรี    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา Insulin glargine 100 iu/1 mL solution for injection, 3 mL cartridge จำนวน ๒๐,๘๕๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079327542) | งบประมาณ 4,587,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อNSS Irrigate 0.9% Solution จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079322338) | งบประมาณ 4,342,060.00
จังหวัดนนทบุรี    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา Insulin human 30 iu/1 mL + Isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge จำนวน ๔๙,๓๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079321525) | งบประมาณ 3,352,400.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อNSS 1000 ml Infusion จำนวน 80,000 BAG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079321384) | งบประมาณ 2,080,000.00
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079302206) | งบประมาณ 960,000.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างบริการ IBM Aspera ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079301439) | งบประมาณ 1,000,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ปากน้ำโกอินเตอร์ (เซลส์แมนปากน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079292501) | งบประมาณ 4,000,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079289351) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมที่ดิน    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อใบอนุญาตใช้งาน Google Maps Platform สำหรับระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079282915) | งบประมาณ 4,500,000.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079276097) | งบประมาณ 999,720.00
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจัดงานยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทยสู่อาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079274103) | งบประมาณ 1,400,000.00
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079273299) | งบประมาณ 1,358,000.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้องานติดตั้ง Solar Cell ขนาดไม่น้อยกว่า 50 kW สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079271852) | งบประมาณ 3,150,000.00
จังหวัดปทุมธานี    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079263423) | งบประมาณ 655,200.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ๑๐๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079258872) | งบประมาณ 1,410,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อนพวงมาลัยหมุน จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๖๕/๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079255773) | งบประมาณ 1,210,000.00
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ดัดแปลงบรรทุกม้า จำนวน 2 คัน ของ กองกำกับการม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079249582) | งบประมาณ 12,200,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมทำจากเยื่อบุหัวใจวัวชนิดบรรจุแบบแห้ง (INSPIRIS RESILIA Aortic valve ) จำนวน 3 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079240945) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งและให้บริการระบบ Printing Solution (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079240123) | งบประมาณ 34,950,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประจำชุดปฏิบัติงาน จำนวน 3 รายการ เลขที่ กบพ.ก.1(จห)(B)-กวว-103-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079222668) | งบประมาณ 28,964,900.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079209732) | งบประมาณ 850,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079204885) | งบประมาณ 1,358,000.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อสิทธิ Azure Cloud Service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079197751) | งบประมาณ 4,780,000.00
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079191435) | งบประมาณ 850,000.00
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079171348) | งบประมาณ 1,358,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก ด้วย Eddy Covariance System และ Gas Analyzer ในพื้นที่นาข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079157443) | งบประมาณ 3,800,000.00
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคารโทรคมนาคม บางรัก ระยะเวลา 16 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079155612) | งบประมาณ 13,773,040.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อdoxorubicin hydrochloride 20 mg/10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial จำนวน 100 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079145782) | งบประมาณ 1,241,200.00
องค์การเภสัชกรรม    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินงานชั่งจ่ายวัตถุดิบ แผนกสำรองวัตถุดิบ 1 องค์การเภสัชกรรม (พระราม 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079143137) | งบประมาณ 630,777.84
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079141321) | งบประมาณ 1,000,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079139685) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การเภสัชกรรม    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างซ่อมห้องพักผู้ปฏิบัติงานโรงงานวัคซีนและชีววัตถุ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079119628) | งบประมาณ 993,190.55
จังหวัดสมุทรปราการ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079116453) | งบประมาณ 600,000.00
กรมบัญชีกลาง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079077967) | งบประมาณ 11,489,700.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งจอประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079077870) | งบประมาณ 3,000,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทดสอบคุณสมบัติสำหรับการพัฒนานวัตกรรมอาหารทางการแพทย์และฟังก์ชัน เพื่อยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมอาหาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079066382) | งบประมาณ 13,910,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดเขตสมุทรสาคร ศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ DEC สมุทรสาคร และภาคกลางและภาคใต้ตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079050703) | งบประมาณ 6,120,000.00
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 1403 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079038867) | งบประมาณ 880,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079031275) | งบประมาณ 25,660,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก. จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079024998) | งบประมาณ 1,080,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การจัดประมูลเลขหมายสวยสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079019039) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อถุงกระดาษมีโลโก้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079010120) | งบประมาณ 3,520,000.00
การยางแห่งประเทศไทย    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่าการเช่าเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสารจำนวน 38 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2568 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079008793) | งบประมาณ 1,550,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีประกันภัยและผลักดันให้ Center of InsurTech, Thailand (CIT) เป็นศูนย์กลางของ InsurTech Community ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079006358) | งบประมาณ 3,000,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุน Data Center ยสท. เเละ ยสท. อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069625063) | งบประมาณ 7,169,000.00
จังหวัดนครปฐม    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการแผ่นโลหะกระดูกชนิดมีหัวพยุงกระดูกส่วนข้อมือแบบปรับองศาได้ (Distal radius locking variable angle plate) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069618411) | งบประมาณ 2,940,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและบริการจราจรของกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi Headquarters) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069611676) | งบประมาณ 2,253,420.00
จังหวัดนครปฐม    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดตรึงกระดูก (Cementless Bipolar) แบบใช้สารเคลือบทั้งตัวก้าน (Fully Coated Stem) จำนวน ๗๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069590761) | งบประมาณ 2,275,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสัญญาณชีพและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดวัดความดันโลหิตแบบภายนอกและภายในพร้อมวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069581877) | งบประมาณ 1,100,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069572674) | งบประมาณ 5,800,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก (DR-Site) ระบบ Virtual Machine ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069555966) | งบประมาณ 6,394,320.00
การประปานครหลวง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยที่อาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารใกล้เคียง เลขที่ จท.3-2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069548978) | งบประมาณ 14,708,669.40
การประปานครหลวง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงาน ดูแลและบำรุงรักษาคลองประปาฝั่งตะวันตก ตอนล่าง ช่วง กม.0+000 ถึง กม.35+000 เลขที่ จท(ฝรด) 2/2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069541979) | งบประมาณ 6,634,000.00
กรมควบคุมโรค    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (HIVST HIV self-test kits) จำนวน ๑๒,๕๐๐ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069471730) | งบประมาณ 1,000,000.00
การประปานครหลวง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS) รวมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เลขที่ จท.19-2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069471009) | งบประมาณ 27,477,600.00
การประปานครหลวง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ และอื่น ๆ เลขที่ จท.8-2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069430688) | งบประมาณ 42,679,745.64
การประปานครหลวง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) เลขที่ จท.14-2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069385248) | งบประมาณ 15,671,346.15
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งาน Software จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069238878) | งบประมาณ 1,700,000.00
กรมการแพทย์    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนม (Next-Generation Sequencing System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069227643) | งบประมาณ 24,820,000.00
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059630917) | งบประมาณ 1,017,976.00
การไฟฟ้านครหลวง    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อThermal Camera จำนวน 1 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ PM7-4276-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059510844) | งบประมาณ 674,100.00
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดก๊าซเรดอนประจำตัวบุคคล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059062241) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049465903) | งบประมาณ 8,670,900.00
กรมที่ดิน    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานให้บริการขอใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน รวม ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049284746) | งบประมาณ 11,000,000.00
จังหวัดนนทบุรี โดย อำเภอบางใหญ่    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049216387) | งบประมาณ 624,000.00
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049137431) | งบประมาณ 989,800.00
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ ชุดอุปกรณ์ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049074078) | งบประมาณ 1,200,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    19 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเหล็กเหนียวแผ่น 4 X 8 ฟุต ความหนาขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66069325865) | งบประมาณ 8,000,000.00
กรมการค้าต่างประเทศ    18 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการต่อยอดงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079440112) | งบประมาณ 1,000,000.00