สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่าจัดซื้อขอเช่าลิขสิทธ์เเละซอฟเเวร์ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี รายการ ระบบฐานข้อมูลทางการเเพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087249085) | งบประมาณ 2,198,840.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการเข้าฟังการบรรยายด้านบริหารธุรกิจและทัศนศึกษาดูงาน ประเทศออสเตรีย สโลวาเกีย สาธารณรัฐเชค และประเทศเยอรมันนี ของนิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 34 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087181877) | งบประมาณ 1,685,000.00
กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อสารเคมีชุบมุ้งชนิดซอง 15 มล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087177490) | งบประมาณ 1,200,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ ประจำปี ๒๕๖๖ (๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087144886) | งบประมาณ 3,265,640.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงสามเสน (๑๒ เดือน) พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087117219) | งบประมาณ 4,300,000.00
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087104750) | งบประมาณ 656,600.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักการกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087084850) | งบประมาณ 4,428,000.00
การประปานครหลวง    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่างานเช่าชุดเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดันฯ(Booster Pump) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ติดตั้งบริเวณตรงข้ามซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ , สามแยกศาลาแดง ถนนประชาอุทิศ,หน้าโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ถนนประชาอุทิศ และใกล้โครงการทรัพย์ทวีโฮม 3 ถนนวัดคู่สร้าง จำนวน 1 งาน เลขที่ ร14-04-65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087029793) | งบประมาณ 14,666,597.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077439679) | งบประมาณ 854,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077414146) | งบประมาณ 1,144,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อVideo Router 32X32 พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077394797) | งบประมาณ 5,400,000.00
การประปานครหลวง    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อและอุปกรณ์ ขนาดต่าง ๆ จำนวน 11 รายการ เลขที่ ซค.73/2565 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077228322) | งบประมาณ 80,261,063.80
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย    11 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดทำนิทรรศการและสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หลักสูตรการศึกษาไทยและหนังสือเรียนระดับขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067638102) | งบประมาณ 3,000,000.00
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087267765) | งบประมาณ 2,964,340.30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087264802) | งบประมาณ 9,690,240.00
จังหวัดอ่างทอง    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087262558) | งบประมาณ 1,058,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087258780) | งบประมาณ 514,800.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (FM200 NOVEC1230 CO2) รวมจำนวน 48 ชุด ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087258156) | งบประมาณ 1,070,000.00
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อการซื้อระบบเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่าง อาคารช่วงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087255497) | งบประมาณ 768,400.00
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดระบบภาพและเสียงประจำห้องเกษม ศิริสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087252120) | งบประมาณ 900,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและดูแลข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง (Website Social Media Management and Maintenance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087249326) | งบประมาณ 1,500,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic บางขุนเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087249282) | งบประมาณ 2,236,800.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี ภาษีและพัสดุสำหรับภาคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087245352) | งบประมาณ 1,600,000.00
เทศบาลตำบลบางวัว    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087240518) | งบประมาณ 1,600,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทดแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087239950) | งบประมาณ 5,411,700.00
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ MUSEUM MOBILE 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087235290) | งบประมาณ 3,301,478.50
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและโจมตี (IPS Intrusion PreventionSystem) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087227962) | งบประมาณ 4,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องตาม ISO 27001 ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087210255) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อการซื้อระบบเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่าง อาคารช่วงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087200374) | งบประมาณ 768,400.00
กรุงเทพมหานคร    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน ๑๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087189655) | งบประมาณ 855,000.00
เทศบาลเมืองบางแก้ว    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียงและจอแอลอีดี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087181335) | งบประมาณ 1,500,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087160151) | งบประมาณ 3,321,500.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 19,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087155794) | งบประมาณ 4,750,000.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างผู้ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการในงาน BOT Digital Finance Conference 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087145081) | งบประมาณ 2,000,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างซ่อมระบบการกรองน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JP8 และ AVGAS สนับสนุนคลังน้ำมันเชื้อเพลิง มณฑลทหารบกที่ 13 จำนวน 2 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087142569) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่าเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087122214) | งบประมาณ 33,664,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (มศว องครักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087116700) | งบประมาณ 28,000,000.00
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087112924) | งบประมาณ 8,000,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม และถนน (มศว องครักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087109192) | งบประมาณ 12,000,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดวิชั่นสามมิติ สำหรับการศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087109176) | งบประมาณ 1,200,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087100624) | งบประมาณ 625,522.00
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087081045) | งบประมาณ 1,364,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows จำนวน 2,066 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087077782) | งบประมาณ 4,800,000.00
กรมทางหลวงชนบท    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตป้ายจราจร จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087057309) | งบประมาณ 6,501,115.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ALCATEL รุ่น 4400, ALCATEL Omni PCX Office และสาย FIBER OPTIC ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087045968) | งบประมาณ 898,976.55
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดเลเซอร์วัดระยะสำหรับหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087042409) | งบประมาณ 1,284,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อLiquid Nitrogen จำนวน 179,310 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087013347) | งบประมาณ 3,586,200.00
กรมทางหลวงชนบท    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดทำความสะอาดเครื่องหมายจราจรพร้อมหัวขัดระบบน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087013164) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อData Logger จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077521723) | งบประมาณ 800,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สนับสนุนหน่วยใน ทบ. จำนวน ๓๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077511475) | งบประมาณ 14,061,865.10
กรมปศุสัตว์    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077454568) | งบประมาณ 820,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077447393) | งบประมาณ 3,200,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำครอบฟันติดแน่น จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077440995) | งบประมาณ 1,024,600.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077411910) | งบประมาณ 970,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ (S๑) ต่อเนื่อง ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077397173) | งบประมาณ 14,494,849.70
การรถไฟแห่งประเทศไทย    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดทำและดูแลรักษาความสะอาดบนขบวนรถโดยสาร สายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077375430) | งบประมาณ 57,944,756.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดทำและดูแลรักษาความสะอาดบนขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077375064) | งบประมาณ 34,085,151.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดรถโดยสาร กำจัดแมลงสาบและแมลงทุกชนิด รถโดยสารรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077374646) | งบประมาณ 42,019,446.00
จังหวัดนนทบุรี    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077373131) | งบประมาณ 1,580,000.00
ธนาคารออมสิน    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ ธนาคารออมสิน แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077346650) | งบประมาณ 2,796,128.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีถุงกรองเม็ดโลหิตขาว จำนวน 2,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077283606) | งบประมาณ 13,400,000.00
เทศบาลเมืองท่าโขลง    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077220069) | งบประมาณ 1,092,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยี มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077217142) | งบประมาณ 9,079,200.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077201341) | งบประมาณ 7,169,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077050038) | งบประมาณ 18,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ใบอนุญาต ฯ ชนิดที่ ๒ จำนวน ๑๗๓ คน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067609363) | งบประมาณ 62,060,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047273626) | งบประมาณ 4,500,000.00
จังหวัดนนทบุรี    10 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037168381) | งบประมาณ 17,500,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087231311) | งบประมาณ 2,500,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087230845) | งบประมาณ 7,596,300.00
จังหวัดสมุทรปราการ    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087226565) | งบประมาณ 3,640,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ผักปลอดสารพิษ จำนวน ๘๒ รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087223620) | งบประมาณ 3,122,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๓๕ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087220995) | งบประมาณ 900,833.00
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษและการสื่อสารสาธารณะภาษาอังกฤษในสื่อช่องทางออนไลน์ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087220823) | งบประมาณ 5,000,000.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยสำนักงานรักษาความปลอดภัย    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างอุปกรณ์เครือข่ายระบบเน็ตเวิร์คของ สปภ. จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087215873) | งบประมาณ 5,992,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติหนัก จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087212731) | งบประมาณ 1,100,000.00
กรุงเทพมหานคร    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ปี 2565 จำนวน 2,558 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087209157) | งบประมาณ 1,534,800.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสุนปืนสำหรับหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087200212) | งบประมาณ 1,453,000.00
เทศบาลเมืองบางแก้ว    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087193010) | งบประมาณ 3,728,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นแบนตัดซอยไม่มีขี้คม ที่ขอบ ขนาด 6x50 mm. x 6 m. (ตามขนาดที่กำหนด) ตัดจากเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพ SS400 มอก. 1479-2558 จำนวน 2,741 EA (MP 113/65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087174338) | งบประมาณ 1,400,000.00
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087174326) | งบประมาณ 409,200.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087154214) | งบประมาณ 950,000.00
กรุงเทพมหานคร    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือสำรอง ชุดลูกเสือสามัญ ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชุดยุวกาชาดและชุดเนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑,๔๕๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087131118) | งบประมาณ 655,200.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการ Outsource ผู้ปฏิบัติงาน จากบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087130483) | งบประมาณ 1,120,000.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ต่อโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087129769) | งบประมาณ 1,225,578.00
โรงพยาบาลราชวิถี    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบ PAC เพื่อจัดเก็บภาพและรายงานผลตรวจทางสูตินรีเวช (ส่วนต่อขยาย) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087123494) | งบประมาณ 990,000.00
เทศบาลเมืองบางแก้ว    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087089237) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087085852) | งบประมาณ 1,719,000.00
เทศบาลนครนนทบุรี    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง Server) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087084967) | งบประมาณ 1,150,000.00
เทศบาลนครนนทบุรี    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมางานบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087077442) | งบประมาณ 2,000,000.00
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบสร้างสรรค์ และปรับปรุงระบบอัตลักษณ์ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087060757) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    9 ส.ค. 2565
      จ้างเหมาบริการบริหารระบบกายภาพอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน (เลขที่โครงการ : 65087060590) | งบประมาณ 10,500,000.00
เทศบาลเมืองบางแก้ว    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087056219) | งบประมาณ 2,718,000.00
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ(GEP SME) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087055144) | งบประมาณ 2,176,380.00
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมกายภาพอุปกรณ์เตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087051370) | งบประมาณ 39,966,000.00
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087038365) | งบประมาณ 23,500,000.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างควบคุมคุณภาพงานโครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรองค์กร ERP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087037650) | งบประมาณ 8,900,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด ประจำเขตเชียงราย สาขาในสังกัดเขตเชียงราย และศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ DEC เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087025342) | งบประมาณ 3,180,000.00
กรมการขนส่งทางบก    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087009315) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    9 ส.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087006841) | งบประมาณ 1,512,000.00