สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049318147) | งบประมาณ 539,700.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049313668) | งบประมาณ 820,000.00
เทศบาลเมืองบางแก้ว    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049312590) | งบประมาณ 2,563,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์น้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาบอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049311017) | งบประมาณ 900,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำหน่วยปฏิบัติการแยกสารชีวโมเลกุลทางการเกษตร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049307268) | งบประมาณ 3,103,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049306670) | งบประมาณ 1,358,000.00
เทศบาลเมืองบางแก้ว    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดมีถังน้ำและถังโฟมในตัว ขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049306490) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049306441) | งบประมาณ 2,068,000.00
กองทัพเรือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ อจปร.อร. (ปอ.6/67) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049305417) | งบประมาณ 1,620,000.00
เทศบาลเมืองบางแก้ว    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049302894) | งบประมาณ 4,500,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการดำรงขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารของ กห. งานจัดหาเครื่องติดฉลาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049301082) | งบประมาณ 1,000,000.00
จังหวัดนนทบุรี    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Transcranial Magnotic Stimulation system) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049294069) | งบประมาณ 2,900,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง จำนวน 2 รายการ สำหรับงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบพ.ก.1(จห)(B)-I-087-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049287105) | งบประมาณ 5,495,199.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049284495) | งบประมาณ 2,156,000.00
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049284094) | งบประมาณ 1,175,100.00
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049275661) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049273813) | งบประมาณ 744,800.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงในการทรงตัวเพื่อฝึกเดิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049268798) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบและชุดปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049262495) | งบประมาณ 1,046,910.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า ความถี่ไม่น้อยกว่า 60 MHz และ 200 MHz จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049261446) | งบประมาณ 910,000.00
กรมอุทกศาสตร์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานรายปีโปรแกรมโมดูล S-100 สำหรับแม่ข่ายของระบบบริหารจัดการแผนที่ทางทะเลแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049247388) | งบประมาณ 1,552,900.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049245624) | งบประมาณ 910,000.00
กรมประมง    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049241978) | งบประมาณ 790,000.00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049241650) | งบประมาณ 1,671,100.00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจปริมาณเขม่าในน้ำมันหล่อลื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049240077) | งบประมาณ 1,550,000.00
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049239255) | งบประมาณ 764,280.00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบจุดวาบไฟแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049237455) | งบประมาณ 1,300,000.00
กรมอุทกศาสตร์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ HPD Publications Module ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049231963) | งบประมาณ 2,660,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049221165) | งบประมาณ 3,500,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสื่อแสดงภาพ ณ สถานีดับเพลิง Main Station, สถานีดับเพลิงอากาศยาน 1, สถานีดับเพลิงอากาศยาน 2 และ Fire Training Ground ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049213610) | งบประมาณ 1,496,074.00
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 19 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049206426) | งบประมาณ 1,140,000.00
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049203331) | งบประมาณ 1,256,008.00
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารด้วยรังสีอินฟราเรด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049202471) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องประเมินการตีบตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลายพร้อมระบบวัดแรงดันออกซิเจนพร้อมระบบรายงานผล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049201251) | งบประมาณ 4,000,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา Dapagliflozin 10 mg. + Metformin 1,000 mg. extended release tablet จำนวน 193,200 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049198329) | งบประมาณ 10,059,924.00
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049194679) | งบประมาณ 1,715,200.00
กรมควบคุมมลพิษ โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๕    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (แบบไม่มีฐานสถานี) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ๑ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049190961) | งบประมาณ 750,000.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน สทร. (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049190287) | งบประมาณ 2,300,000.00
กรมวิทยาศาสตร์บริการ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบคุณสมบัติการคงรูปของยาง (Moving Die Rheometer) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049186109) | งบประมาณ 1,005,800.00
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โดยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัดและสื่อเสริมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049185381) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำนักงาน จำนวน 6 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049185101) | งบประมาณ 1,757,400.00
กรมวิทยาศาสตร์บริการ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบปริมาณสารปรอท พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049183591) | งบประมาณ 1,600,000.00
จังหวัดนครปฐม    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ ภายใต้กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049181755) | งบประมาณ 850,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยกระดับทักษะการประเมินความปลอดภัยทางกายวิภาคศาสตร์สัตว์เศรษฐกิจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049179435) | งบประมาณ 1,932,900.00
โรงเรียนธัญบุรี    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างการจ้างงานโครงการเรียนภาษาต่างประเทศกับครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049177688) | งบประมาณ 3,280,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049177532) | งบประมาณ 1,358,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อการตรวจด้านเคมีคลินิกและฮอร์โมน (Automatic analyzer for clinical chemistry and hormones) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049175814) | งบประมาณ 6,420,000.00
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049164325) | งบประมาณ 1,896,000.00
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด และสื่อเสริมการเรียนรู้ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049163053) | งบประมาณ 1,183,407.00
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้การปลูกกระบองเพชร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049157287) | งบประมาณ 996,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองญี่ปุ่น ตำบลไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049155687) | งบประมาณ 2,639,000.00
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาครูชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049148749) | งบประมาณ 1,020,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อ(67028.1) เวชภัณฑ์ PPE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049148105) | งบประมาณ 1,188,000.00
กรมการขนส่งทหารเรือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่างซ่อมรถยนต์ขนาดใหญ่ พร้อมตู้เครื่องมือ จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049137313) | งบประมาณ 1,245,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อฺBarehand Conduction Clothing (Complete Set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049136736) | งบประมาณ 663,400.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย (Hydraulic Compression Tool) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049136618) | งบประมาณ 1,177,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049130522) | งบประมาณ 3,200,000.00
กรมการศาสนา    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049127752) | งบประมาณ 3,049,200.00
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049127304) | งบประมาณ 630,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบ LED บริเวณสี่แยกตาสา ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049125906) | งบประมาณ 2,300,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุทั่วไป (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2567 วัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ Brother จำนวน 120 ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049125585) | งบประมาณ 548,696.00
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049120414) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมอุทกศาสตร์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานรายปีของระบบบริหารจัดการแผนที่ทางทะเล แบบเบ็ดเสร็จ (CARIS Hydrographic Production Database, HPD) (ต่อลิขสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049118680) | งบประมาณ 2,400,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอน อาคาร บร.4 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049117941) | งบประมาณ 3,010,000.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049113717) | งบประมาณ 1,980,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ซัลเฟอร์และคาร์บอนอย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049112340) | งบประมาณ 4,200,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ปิดรยางค์เอเตรียมซ้าย (Left Atrium Appendage Occluder Device) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049104242) | งบประมาณ 2,000,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049102909) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการปนเปื้อนและสารพิษตกค้างในวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049100468) | งบประมาณ 2,885,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์วิสัญญี (3) (67035) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049095992) | งบประมาณ 9,626,357.40
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ เนตรนารี และชุดพละ จำนวน ๑,๖๓๕ ชุด ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049093981) | งบประมาณ 735,750.00
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องป้อนไม้ซุง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049084712) | งบประมาณ 1,014,000.00
กรมโยธาธิการและผังเมือง    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049084107) | งบประมาณ 1,380,000.00
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049073088) | งบประมาณ 4,122,664.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049070229) | งบประมาณ 19,160,000.00
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049058341) | งบประมาณ 840,200.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049055958) | งบประมาณ 850,000.00
กรมการขนส่งทหารเรือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049052457) | งบประมาณ 41,150,000.00
กรมการขนส่งทหารเรือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาด 12,000 ลิตร 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049052248) | งบประมาณ 12,000,000.00
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049047940) | งบประมาณ 1,600,000.00
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างผลิตโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ รุ่นที่ ๕ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049045784) | งบประมาณ 1,155,000.00
กรมการขนส่งทหารเรือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049038432) | งบประมาณ 11,100,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049031273) | งบประมาณ 7,800,000.00
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2567 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049027988) | งบประมาณ 2,550,400.00
กรมการขนส่งทหารเรือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถลากจูง (หัวลาก) พร้อมรถกึ่งพ่วง (ชานต่ำ) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049025557) | งบประมาณ 19,350,000.00
กรมธนารักษ์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049025244) | งบประมาณ 18,000,000.00
กรมการขนส่งทหารเรือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049018448) | งบประมาณ 28,100,000.00
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิดชุดควบคุมการทำงานและชุดตรวจวัดสภาพอากาศ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049017160) | งบประมาณ 4,545,000.00
กรมการขนส่งทหารเรือ    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049013995) | งบประมาณ 20,504,000.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 250 kVA อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049010503) | งบประมาณ 5,885,000.00
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    22 เม.ย. 2567
      ซื้อกระดาษ A4 หนา 70 แกรม สำหรับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 67049006599) | งบประมาณ 400,000.00
องค์การเภสัชกรรม    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ และดูแลต้นไม้ พื้นที่อาคารศูนย์กระจายสินค้า ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049006202) | งบประมาณ 4,076,700.00
สถาบันโรคทรวงอก    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพพร้อมเสียงและระบบไฟหน้าเวที ห้องประชุม อาคาร 8 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049005210) | งบประมาณ 3,500,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบไดโอดอะเรย์ดีเทคเตอร์และยูวีวิสิเบิ้ลดีเทคเตอร์ (High performance Liquid Chromatography (HPLC), Diode Array Detector and UV-Visible Detector) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039606472) | งบประมาณ 3,300,000.00
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039599694) | งบประมาณ 773,600.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องไทเทรตอัตโนมัติความละเอียดสูงพร้อมโปรแกรมประมวลผล (Automatic Titrator) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039590466) | งบประมาณ 1,550,000.00
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์สำหรับระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039589462) | งบประมาณ 2,666,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถแม็คโครอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์เสริมและเทลเลอร์ลาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039584021) | งบประมาณ 2,400,000.00
กรมชลประทาน    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยี IoT ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับงานชลประทาน ระยะที่ 7 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039571785) | งบประมาณ 20,000,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    22 เม.ย. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์ต้นกำเนิด (Flow Cytometer) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039558222) | งบประมาณ 6,300,000.00