สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
เทศบาลเมืองคลองหลวง    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029415208) | งบประมาณ 1,201,273.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า น้ำหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3,100 กิโลกรัม สามารถเปลี่ยนหัวขุดเป็นหัวเจาะไฮโดรลิก และหัวเจาะสว่านได้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029396482) | งบประมาณ 1,900,000.00
เทศบาลตำบลด่านสำโรง    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียง ไร้สายของเทศบาลเพื่อรองรับความถี่ใหม่ (430.2250 MHz) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029315964) | งบประมาณ 20,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อTR., ๑๐๐kVA, ๓P, ๒๒-๐.๔๑๖/๐.๒๔kV, DYN๑๑, SC จำนวน ๒๙ เครื่อง สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๖ (Safety Stock) ครั้งที่ ๒ เลขที่ กบพ.ก.๑(จห)(B)-C-๐๖๖-๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029277080) | งบประมาณ 5,867,773.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงระบบ 2 ความถี่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029272301) | งบประมาณ 1,150,000.00
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029266984) | งบประมาณ 4,950,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา Rebamipide 100 MG. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029224273) | งบประมาณ 3,053,700.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกเชื้อแบคทีเรียและแผ่นทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029220300) | งบประมาณ 4,783,644.70
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร 5 หมวด ( งวดที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029202289) | งบประมาณ 30,124,715.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029195562) | งบประมาณ 1,502,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องใช้และอุปกรณ์ในกิจการน้ำมัน จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029193078) | งบประมาณ 2,041,940.00
การประปานครหลวง    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาตัดชุดปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน กปน. ประจำปีงบประมาณ 2567 เลขที่ จท.60-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029127400) | งบประมาณ 4,301,507.00
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029029908) | งบประมาณ 2,563,000.00
การประปานครหลวง    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี. ปากระฆัง ชั้นคุณภาพ 8.5 ศก. 100 และ 200 - 300 มม. สำหรับใช้งานในพื้นที่ภาค 1 จำนวน 3 รายการ เลขที่ ซค.51-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029023953) | งบประมาณ 19,446,180.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อตู้อุ่นสารน้ำ ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029001486) | งบประมาณ 750,000.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดดิจิทัลทวินกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019583020) | งบประมาณ 3,745,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 11 ชุมชน ตามค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019360944) | งบประมาณ 1,579,320.00
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019034633) | งบประมาณ 1,358,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66109029561) | งบประมาณ 5,950,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029409290) | งบประมาณ 2,750,000.00
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาเช่าค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์ UpToDate Anywhere และ UpToDate Advanced จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029405769) | งบประมาณ 765,372.49
การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้องานจัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี พร้อมกระบะเหล็ก จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้งานที่ตอนพนักงานสถานที่หัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029397216) | งบประมาณ 1,087,000.00
เทศบาลเมืองคลองหลวง    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029385491) | งบประมาณ 1,201,273.00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อขวดน้ำดื่มพร้อมวัสดุสนับสนุนหน่วยเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029384741) | งบประมาณ 999,990.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้อกระสุนปืน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029373499) | งบประมาณ 1,694,000.00
กรมศุลกากร    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029373394) | งบประมาณ 3,424,000.00
เทศบาลตำบลบางพลี    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029365985) | งบประมาณ 755,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบเชื้อเพลิงสังเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029358846) | งบประมาณ 850,000.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 ประเภท (ประเภทที่ 1,2,4) (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029357531) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต (semirigid ureteroscope) ชนิดแบบสั้นและยาว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029354843) | งบประมาณ 850,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029352160) | งบประมาณ 2,280,000.00
สำนักงานศาลยุติธรรม    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์รองรับเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029346215) | งบประมาณ 539,100.00
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ    21 ก.พ. 2567
      ซื้อจัดหาครุภัณฑ์รองรับเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดง ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 67029341449) | งบประมาณ 663,700.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดทดสอบความต้านทานหลักดินของระบบไฟฟ้าแบบพกพา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029336504) | งบประมาณ 578,000.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ รพ.รร.นนก.พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029309433) | งบประมาณ 582,050.00
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029308540) | งบประมาณ 3,782,450.00
โรงเรียนวัดสวนส้ม    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ต.สำโรงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029298087) | งบประมาณ 1,300,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Press Tour) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029292106) | งบประมาณ 1,825,995.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารภาคอากาศ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029268464) | งบประมาณ 2,293,000.00
กรมกิจการผู้สูงอายุ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานรณรงค์สร้างความตระหนัก ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 (วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029268236) | งบประมาณ 1,305,000.00
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ (เงินบูรณะทรัพย์สิน) ลำดับใบเบิก ป21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029264879) | งบประมาณ 780,750.21
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2567 ?รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม? ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029247116) | งบประมาณ 4,300,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพื้นที่สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (Learn Green) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029242624) | งบประมาณ 1,991,200.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อเหล็กฉาก ขนาด 65x65x6mm ยาว 6 m. จำนวน 1,334 EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029236846) | งบประมาณ 1,264,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาคุณภาพสูง สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ (Notebook) จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029233716) | งบประมาณ 1,441,825.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดตรวจ ESR จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029220182) | งบประมาณ 745,200.00
กรมบังคับคดี    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029209330) | งบประมาณ 1,390,632.89
เทศบาลตำบลบางพูน    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029176569) | งบประมาณ 2,500,000.00
เทศบาลตำบลบางเดื่อ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029172909) | งบประมาณ 850,000.00
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029166841) | งบประมาณ 582,000.00
เทศบาลตำบลบางสีทอง    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดขยะด้านท้าย ขนาด 10 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029146033) | งบประมาณ 4,000,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029137897) | งบประมาณ 8,579,902.00
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029107483) | งบประมาณ 3,800,400.00
เทศบาลนครรังสิต    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029101390) | งบประมาณ 605,200.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029089484) | งบประมาณ 850,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงตามสาย จำนวน ๗ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029078501) | งบประมาณ 2,649,900.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา apixaban 5 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 150,000 TAB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029071593) | งบประมาณ 7,222,500.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อราวปืน ปลยอ.5.56 มม.เเบบปรับระดับ ชนิด 40 กระบอก จำนวน 32 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029054548) | งบประมาณ 1,120,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Blood ketone จำนวน 20,000 TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029053454) | งบประมาณ 2,140,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน ๑,๓๙๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029027668) | งบประมาณ 1,382,200.00
องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029027276) | งบประมาณ 850,000.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029014517) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถส่วนกลาง 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029001733) | งบประมาณ 10,368,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ แบบ LED พร้อมติดตั้งบนอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019612350) | งบประมาณ 800,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถาบันราชสุดา ( 1 เมษายน 2567-30 กันยายน 2568) ด้วยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019608264) | งบประมาณ 4,699,440.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา etoricoxib 90 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 270,000 TAB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019600683) | งบประมาณ 7,344,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียว (IV SET) จำนวน 170,000 SET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019591028) | งบประมาณ 1,181,500.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019579406) | งบประมาณ 3,672,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019568283) | งบประมาณ 3,000,000.00
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019553075) | งบประมาณ 1,120,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการห้องพัก อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019547750) | งบประมาณ 3,140,343.00
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019546251) | งบประมาณ 1,008,000.00
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019542204) | งบประมาณ 6,271,200.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    21 ก.พ. 2567
      จ้างที่ปรึกษา สำรวจสภาพทางกายภาพ และทดสอบประเมินความมั่นคงแข็งแรงของทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และพื้นที่อื่นๆ ในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 67019535857) | งบประมาณ 24,962,011.66
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดชุดอุปกรณ์ของใช้ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล จำนวน 10,200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019512272) | งบประมาณ 851,292.00
สถาบันโรคทรวงอก    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019468207) | งบประมาณ 7,000,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019463490) | งบประมาณ 6,867,300.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Polyethylene Glycol 400 4mg/mL + Propylene Glycol 3mg/mL eye drop 0.5mL จำนวน 20,000 กล่อง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019459719) | งบประมาณ 5,521,600.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019458929) | งบประมาณ 6,022,940.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hyaluronate Sodium eye drop 180mg/100mL, 0.45mL จำนวน 11,000 กล่อง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019456690) | งบประมาณ 9,834,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019348021) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อนโยบายสุขภาพดิจิทัล บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019330436) | งบประมาณ 3,000,000.00
กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019302084) | งบประมาณ 6,208,566.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อสารยับยั้งการเจริญเติบโตลูกน้ำยุง จำนวน 2,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019284858) | งบประมาณ 3,400,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อใบมีดเจาะกระจกตา แบบสลิล (Clear corneal incision) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019207988) | งบประมาณ 2,161,036.20
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019165443) | งบประมาณ 900,000.00
เทศบาลเมืองพระประแดง    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถสูบน้ำเคลื่อนที่เร็ว ป้องกันภัยภิบัติและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019018222) | งบประมาณ 4,985,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรองฯ ประจำปี 2567 ประเภทอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ (66IMDEB015) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129344102) | งบประมาณ 5,259,478.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบทรัพยากรบุคคลทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129295928) | งบประมาณ 6,965,700.00
การประปานครหลวง    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เลขที่ จท.59-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129270447) | งบประมาณ 2,140,000.00
เทศบาลเมืองบางคูวัด    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129226818) | งบประมาณ 610,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (กล้องภายใน ๒๒ กล้อง กล้องภายนอก ๑๓๗ กล้อง) จำนวน ๑๕๙ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129104368) | งบประมาณ 5,527,900.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อSecondary Fuse, Rating 150 A (Code 5920-343-15000) จำนวน 3,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP7-8942-EGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129066119) | งบประมาณ 7,768,200.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129040927) | งบประมาณ 2,563,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 10 รายการ (ว.222-67) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129006860) | งบประมาณ 9,953,140.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 9 รายการ (ว.224-67) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129005443) | งบประมาณ 9,963,198.00
จังหวัดนครปฐม    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119530970) | งบประมาณ 3,057,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 23 รายการ (ว.1787-66) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119206175) | งบประมาณ 6,300,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 26 รายการ (ว.1788-66) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119206036) | งบประมาณ 6,200,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    21 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 11 รายการ (ว.1617-66) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119205056) | งบประมาณ 8,435,858.60