สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรุงเทพมหานคร    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางควบคุมการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียงสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 3 เตียง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077533741) | งบประมาณ 1,325,000.00
กรุงเทพมหานคร    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077531435) | งบประมาณ 900,000.00
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างว่าจ้างดูแล และบำรุงรักษาระบบ Chiller ภายในอาคาร ศป.ลส. แบบรายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077531116) | งบประมาณ 861,044.00
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างม้านั่งสนามโครงขาเหล็กเหนียวหล่อพื้นไม้ เนื้อแข็ง พร้อมทำการทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ จำนวน ๗๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077482151) | งบประมาณ 2,660,000.00
กรมการแพทย์    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077445782) | งบประมาณ 3,931,200.00
กรุงเทพมหานคร    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกและคว้านโพรงกระดูกพร้อมเลื่อยตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ พร้อมแท่นชาร์จและอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077441975) | งบประมาณ 3,500,000.00
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือและผ้าทำความสะอาดปืน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077432401) | งบประมาณ 5,254,000.00
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ บริหารพัสดุ และบัญชีการเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077426598) | งบประมาณ 5,000,000.00
เทศบาลนครนนทบุรี    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077418376) | งบประมาณ 2,300,000.00
การเคหะแห่งชาติ    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารชุมชนแบบเหมาจ่าย โครงการบ้านพักข้าราชการ (แฟลตเช่า) จังหวัดตราด จำนวน 79 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077403622) | งบประมาณ 511,800.00
เทศบาลตำบลบางม่วง    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดด้านท้าย ขนาด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า ตู้บรรจุมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์หลา เครื่องยนต์ดีเซลทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077394726) | งบประมาณ 2,300,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดถุงบรรจุเกล็ดโลหิตสำหรับการทำ Pathogen Inactivation จำนวน 150 SET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077374276) | งบประมาณ 1,050,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077324152) | งบประมาณ 2,445,000.00
กรมการแพทย์    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077177900) | งบประมาณ 18,000,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077144213) | งบประมาณ 778,900.00
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบเครื่องขยายเสียงในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077113027) | งบประมาณ 550,000.00
การเคหะแห่งชาติ    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมารถบริการปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077079726) | งบประมาณ 6,200,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067551633) | งบประมาณ 1,298,700.00
การประปานครหลวง    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ใชักับท่อเหล็กเหนียว จำนวน 13 รายการ เลขที่ ซค.16/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067432154) | งบประมาณ 29,733,031.60
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    30 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณแสดงตนอัตโนมัติ AIS AtoN พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ ชุด (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067066338) | งบประมาณ 8,538,600.00
กรมการพัฒนาชุมชน    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077529102) | งบประมาณ 7,000,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077525639) | งบประมาณ 1,029,000.00
กรุงเทพมหานคร    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077517102) | งบประมาณ 2,996,100.00
กองบัญชาการกองทัพไทย    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077514831) | งบประมาณ 1,111,000.00
โรงเรียนนายเรือ    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหอเกียนติยศ รร.นร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077514395) | งบประมาณ 2,437,713.79
กองบัญชาการกองทัพไทย    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077502411) | งบประมาณ 1,111,000.00
คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมนำร่องฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะพึ่งพิ่งของผู้สูงวัยในระดับชุมชน จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077499514) | งบประมาณ 782,360.00
กองบัญชาการกองทัพไทย    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077496192) | งบประมาณ 984,500.00
กรมชลประทาน    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กกลม SD 40 (มอก. 24-2559) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10.00 ม. น้ำหนักเส้นละ 4.99 กก. และอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมประกอบ กม.20+100 - กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077495177) | งบประมาณ 2,331,100.00
เทศบาลเมืองนครปฐม    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077484727) | งบประมาณ 2,400,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด ๑ ,๓ และ ๕ kVA ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077474428) | งบประมาณ 7,201,452.03
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077471773) | งบประมาณ 2,177,115.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและผู้ช่วยคนประจำรถบำรุงทาง แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077454427) | งบประมาณ 2,084,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทางและผู้ช่วยคนประจำรถบำรุงทาง แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077454225) | งบประมาณ 2,664,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้ไม้อเนกประสงค์บานทึบเปิด - ปิด และตู้ไม้อเนกประสงค์บานเลื่อนกระจก จำนวน ๓ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๘๕๙/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077445098) | งบประมาณ 572,000.00
กรุงเทพมหานคร    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขว (ระบบ Inverter) จำนวน ๒๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077443063) | งบประมาณ 1,586,700.00
โรงพยาบาลราชวิถี    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนย้าย (Mobile Monitor) จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077437778) | งบประมาณ 1,400,000.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077410992) | งบประมาณ 4,095,000.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (ส่วนกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ ขอนแก่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077410946) | งบประมาณ 1,500,000.00
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อSmart School 4.0 ห้องเรียนรวมศูนย์การสอน (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077400233) | งบประมาณ 5,506,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแสดงการสบฟันชนิดปรับได้บางส่วน จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077397912) | งบประมาณ 1,600,000.00
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรทัศน์และอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077379071) | งบประมาณ 1,720,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบัญชีการเงิน และพัสดุ สสส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077374733) | งบประมาณ 40,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (3) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077374433) | งบประมาณ 854,000.00
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 237 เครื่อง สำหรับอาคาร 1-3 และอาคารอทิตยาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077369381) | งบประมาณ 2,674,800.00
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077364423) | งบประมาณ 1,365,206.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    29 ก.ค. 2564
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 ฉลากเขียว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 64077361801) | งบประมาณ 535,000.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนัก งานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077360178) | งบประมาณ 2,500,000.00
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับศูนย์ฝึกอบรมไพน์เฮิร์สท และ DR Site ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077359229) | งบประมาณ 1,418,807.16
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสม่าแช่แข็ง -30 องศาเซลเซียล จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077351500) | งบประมาณ 980,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อยางรถดับเพลิงอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077323056) | งบประมาณ 1,887,480.00
องค์การเภสัชกรรม    29 ก.ค. 2564
      จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความผูกพันพนักงาน ค่านิยมองค์กร และความพร้อมของพนักงานในการขับเคลื่อนองค์กรของพนักงานและลูกจ้างประจำขององค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64077317955) | งบประมาณ 2,115,774.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077305129) | งบประมาณ 1,080,000.00
กรุงเทพมหานคร    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำเกลือ Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle (๐.๙% NSS Irrigation solution ๑,๐๐๐ ml) จำนวน ๔๕,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077295669) | งบประมาณ 976,500.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อ5G Radio, Radio Access Router, Core Network จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077260215) | งบประมาณ 1,200,000.00
บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ VM Ware และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมบริการบำรุงรักษา ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077255902) | งบประมาณ 2,696,400.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (แบบที่ ๑) จำนวน ๕ เครื่้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077246981) | งบประมาณ 2,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ MEA e-Bill ของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านกิจกรรมแจกโค้ดส่วนลด Shopee ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077243759) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมชลประทาน    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้ง รวม 3 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำนาท่ามใต้-นาท่ามเหนือ ตำบลนาท่ามใต้/นาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077238868) | งบประมาณ 61,827,962.16
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบพอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน (INFORMATION SERVICE PORTAL) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077233969) | งบประมาณ 2,792,500.00
สถาบันบำราศนราดูร    29 ก.ค. 2564
      เหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน 93 รายการ (เลขที่โครงการ : 64077218109) | งบประมาณ 1,500,000.00
กองหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซิลิกาเจล จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077207278) | งบประมาณ 3,402,600.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานและบุคลากร จำนวน 20 คน ปฏิบัติงานที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077155789) | งบประมาณ 4,062,790.00
กรมการขนส่งทางบก    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถแบบ VIL1 เพิ่มเติม ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077150476) | งบประมาณ 14,114,500.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อแคปซูลความดันลบ (ชนิดเคลื่อนย้าย แบบที่ ๑) จำนวน ๑๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077137155) | งบประมาณ 8,710,000.00
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน อาคาร 1 - 6 ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077125472) | งบประมาณ 1,003,200.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077125465) | งบประมาณ 34,107,600.00
สำนักงานศาลปกครอง    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067440838) | งบประมาณ 676,240.00
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อกระสุนปืนพก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067429029) | งบประมาณ 3,412,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบงาน e-Learning บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067324389) | งบประมาณ 1,765,500.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067323184) | งบประมาณ 700,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067216548) | งบประมาณ 5,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) ติดตั้งไฟส่องสว่างขนาดความสูงเสาไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067061353) | งบประมาณ 5,118,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    29 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อParallel tap compression connector for 185 sq.mm aluminum conductor run to 16-70 sq.mm aluminum and copper conductor tap (Code 6145-074-16400) จำนวน 12,000 ตัว ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8952-ABX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037039972) | งบประมาณ 1,224,294.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รูปแบบ IC 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077495844) | งบประมาณ 892,200.00
จังหวัดสมุทรปราการ    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าระบบ Cloud as a Service (Block chain) จำนวน 3 VM ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077495221) | งบประมาณ 648,000.00
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขนย้ายพัสดุ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077494209) | งบประมาณ 2,400,000.00
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของ กศน.อำเภอเมืองนครปฐม สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077492932) | งบประมาณ 537,160.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077485189) | งบประมาณ 1,673,600.00
จังหวัดปทุมธานี    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077484377) | งบประมาณ 4,000,000.00
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบประชุมทางไกล (Software Video Conference) จำนวน 1ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077482947) | งบประมาณ 1,900,000.00
โรงเรียนปากคลองสอง    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก (Computer Room Size S) โรงเรียนปากคลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077478308) | งบประมาณ 1,018,650.00
กองบริหารทั่วไป สำนักงาน ก.ก.    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077475802) | งบประมาณ 578,000.00
สำนักหออสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077471957) | งบประมาณ 650,000.00
กรุงเทพมหานคร    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาแปลผลภาพทางรังสีวิทยากับบริษัทเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ รายการ ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077460692) | งบประมาณ 4,897,176.00
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและเตรียมอาหารสำหรับการประชุมอาคาร 1 และอาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077458231) | งบประมาณ 2,300,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077447865) | งบประมาณ 4,977,426.00
กรุงเทพมหานคร    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อและกิมมิก สำหรับกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์รักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์สร้างกระแสรักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077444940) | งบประมาณ 875,000.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077443288) | งบประมาณ 1,524,135.40
กรุงเทพมหานคร    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077438174) | งบประมาณ 873,900.00
โรงพยาบาลศรีธัญญา    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077424933) | งบประมาณ 3,960,000.00
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจองห้องประชุม (OR-Meeting Room) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077409579) | งบประมาณ 2,354,000.00
กรุงเทพมหานคร    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077383679) | งบประมาณ 3,800,000.00
กรุงเทพมหานคร    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าชนิดถอดหัวเตียงได้ จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077376819) | งบประมาณ 1,800,000.00
กรมท่าอากาศยาน    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077364717) | งบประมาณ 4,200,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077363141) | งบประมาณ 854,000.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077358969) | งบประมาณ 28,510,000.00
กรมท่าอากาศยาน    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและระบบเสียงห้องประชุม กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077344869) | งบประมาณ 2,212,900.00
จังหวัดนนทบุรี    27 ก.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ count จำนวน ๑๐,๐๐๐ Test ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077324563) | งบประมาณ 2,340,000.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    27 ก.ค. 2564
      จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ความรักความผูกพัน ค่านิยมและวัฒนธรรมและการจัดการ การเปลี่ยนแปลง การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64077318237) | งบประมาณ 2,800,000.00