สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กองสารวัตรและกักกัน    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อสุนัขตรวจสินค้าเกษตร พันธุ์บีเกิล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027383516) | งบประมาณ 590,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการดูดซึมก๊าซในหอแบบผนังเปียก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027381496) | งบประมาณ 518,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน (เล็ก) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027380119) | งบประมาณ 1,400,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ชนิดความดันสูง (UHPLC) พร้อมเครื่องตรวจวัดสาร (detector) 2 ชนิด ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027379240) | งบประมาณ 4,800,000.00
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่าหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027376777) | งบประมาณ 900,400.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและดูแลการสื่อสาร SOOK By สสส. บนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027370091) | งบประมาณ 1,500,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027369826) | งบประมาณ 3,300,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027369627) | งบประมาณ 1,330,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนด้วยระบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027369568) | งบประมาณ 2,200,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาค่าความร้อน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027366107) | งบประมาณ 1,465,900.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    21 ก.พ. 2563
      จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63027331381) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 6,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027318787) | งบประมาณ 576,400.00
โรงพยาบาลสงฆ์    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027313707) | งบประมาณ 530,000.00
โรงพยาบาลสงฆ์    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027312946) | งบประมาณ 3,000,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตเตียงนอนโครงเหล็ก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027300304) | งบประมาณ 3,527,300.00
โรงพยาบาลราชวิถี    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ๘๐ แกรม A๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027290513) | งบประมาณ 1,203,750.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์และค้นหาจุดอ่อนในระบบเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027285154) | งบประมาณ 1,200,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจโสต ศอ นาสิก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027283623) | งบประมาณ 2,500,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อStationary Battery จำนวน 2 รายการ เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ช)-062-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027278643) | งบประมาณ 3,074,923.20
โรงพยาบาลราชวิถี    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ใช้ในการผ่าตัดและห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027274762) | งบประมาณ 1,700,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027266165) | งบประมาณ 3,500,000.00
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องขยายเสียงประจำห้องประชุม พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027264883) | งบประมาณ 2,564,800.00
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027264405) | งบประมาณ 1,425,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับหัตถการทางศัลยกรรม (8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027256463) | งบประมาณ 49,974,426.20
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027256389) | งบประมาณ 1,945,916.00
ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027240864) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักสร้างต้นแบบตัดเย็บสู่ระดับสากล ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027230999) | งบประมาณ 6,000,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าผ้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027227810) | งบประมาณ 5,800,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทางสื่อโซเชียล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027227360) | งบประมาณ 900,000.00
กรมสอบสวนคดีพิเศษ    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุปฏิบัติการแบบ Digital/analog UHF H/T พร้อมจอแสดงผล และระบบควบคุมการปฏิบัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027216113) | งบประมาณ 1,574,400.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027207225) | งบประมาณ 1,247,100.00
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027200845) | งบประมาณ 4,650,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027192165) | งบประมาณ 650,000.00
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027127768) | งบประมาณ 3,119,000.00
เทศบาลตำบลไทรม้า    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027116254) | งบประมาณ 717,270.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้แช่เย็นลำตัวจรวดอากาศ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027018657) | งบประมาณ 953,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 ก.พ. 2563
      จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63017562854) | งบประมาณ 43,000,000.00
กรมปศุสัตว์    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำระบบปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017559745) | งบประมาณ 11,225,100.00
องค์การเภสัชกรรม    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017512912) | งบประมาณ 590,105.00
องค์การเภสัชกรรม    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อIncubator ขนาด 400 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017512473) | งบประมาณ 1,605,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสาร ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หอบังคับการบินเชียงราย หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน หอบังคับการบินลำปาง ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน และหอบังคับการบินตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017508789) | งบประมาณ 78,600,000.00
องค์การเภสัชกรรม    21 ก.พ. 2563
      Fume Hood จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 63017492295) | งบประมาณ 535,000.00
กรมปศุสัตว์    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำระบบปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017485922) | งบประมาณ 6,538,300.00
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017386711) | งบประมาณ 11,876,600.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017385520) | งบประมาณ 893,500.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017223501) | งบประมาณ 2,522,500.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017223340) | งบประมาณ 2,427,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกการทำงานทางสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017204155) | งบประมาณ 3,065,100.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017145320) | งบประมาณ 3,300,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017119317) | งบประมาณ 2,300,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดิเทคชั่น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017045880) | งบประมาณ 2,600,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3,410 กม. เลขที่ กฟภ.กจต.ป(สฟ)-007.2-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107245839) | งบประมาณ 34,078,858.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    21 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 6,000 กม. เลขที่ กฟภ.กจต.ป(สฟ)-007.1-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107242448) | งบประมาณ 59,962,800.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027360538) | งบประมาณ 640,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027357744) | งบประมาณ 963,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแห้งภายใต้จุดเยือกแข็ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027356775) | งบประมาณ 990,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อTimer Relay ขนาด 24 VDC. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับรถดีเซลราง Sprinter จำนวน 60 Pcs ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027350741) | งบประมาณ 1,800,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027347561) | งบประมาณ 913,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขั้นสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027347274) | งบประมาณ 4,500,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าขั้นสูงแบบความแม่นยำสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027343538) | งบประมาณ 856,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027340837) | งบประมาณ 2,400,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027338443) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องนับเม็ดเลือด ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027336774) | งบประมาณ 881,466.00
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบจัดการบันทึกและประมวลผลการวัดแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027328116) | งบประมาณ 1,000,000.00
ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027316007) | งบประมาณ 1,780,000.00
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027313925) | งบประมาณ 1,000,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้านช่างงานห้องทดลอง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. จำนวน 6 คน ระยะเวลา 9 เดือนเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เลขที่ หปฟธ.(จ.)7/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027304512) | งบประมาณ 919,424.25
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027299301) | งบประมาณ 2,200,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานระบบไฟฟ้า Smart Solar Street Light โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เลขที่ หจบน-ห. (จ.) 1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027296276) | งบประมาณ 1,219,800.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร (Preventive Maintenance) ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ สำนักงานหนองจอกและสำนักงานไทรน้อย ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เลขที่ หปฟธ.(จ.)6/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027290354) | งบประมาณ 1,893,365.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการฆ่าเชื้อ (F0) ของอาหารกระป๋อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027286506) | งบประมาณ 624,900.00
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนและห้องประชุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027276939) | งบประมาณ 3,988,000.00
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างออกแบบ และพิมพ์รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027272515) | งบประมาณ 600,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027267709) | งบประมาณ 854,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนทรุดตัวเนื่องจากภัยแล้งและซ่อมแซมผิวจราจร ม.1,2,3,4,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027231467) | งบประมาณ 1,143,800.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน ๖ จุด ภายในเขตพื้นที่ตำบลบางสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027231345) | งบประมาณ 1,357,510.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา Fluticasone fuoate spray 27.5mg จำนวน 18,688 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027227491) | งบประมาณ 4,485,120.00
เทศบาลนครนครปฐม    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027226297) | งบประมาณ 7,200,000.00
เทศบาลนครนครปฐม    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027225385) | งบประมาณ 517,000.00
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027220213) | งบประมาณ 868,000.00
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027217277) | งบประมาณ 700,000.00
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมิลูมิเนสเซ็นต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027214410) | งบประมาณ 950,000.00
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายด้าน ICT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027209856) | งบประมาณ 1,100,000.00
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดความถี่ต่ำและความถี่ปานกลาง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027207620) | งบประมาณ 510,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างวางแผนกลยุทธ์และซื้อสื่อดิจิทัล เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027206848) | งบประมาณ 20,000,000.00
เทศบาลเมืองบางคูรัด    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027204032) | งบประมาณ 1,980,000.00
กรมประมง    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตตู้คอนเทนเนอร์ปฏิบัติการตรวจสินค้าประมง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027198604) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027198259) | งบประมาณ 3,500,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อถุงมือนักบิน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027184912) | งบประมาณ 1,854,738.00
จังหวัดอ่างทอง    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027170804) | งบประมาณ 4,900,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027169572) | งบประมาณ 10,000,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027165579) | งบประมาณ 8,100,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว (PDS) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027158495) | งบประมาณ 1,086,953.82
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027157312) | งบประมาณ 8,173,400.00
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์อบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านไอที และสถิติประยุกต์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027156668) | งบประมาณ 1,484,300.00
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027152209) | งบประมาณ 2,839,500.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดซื้ออาคารสำเร็จรูปถอดประกอบได้ จำนวน 2 ชุด ที่ กฟส.พนมทวน , กฟอ.ท่ามะกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027144760) | งบประมาณ 1,983,780.00
การประปาส่วนภูมิภาค    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มและทดแทนในห้อง EIC ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027144144) | งบประมาณ 965,140.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด (Cassette Blood gas) จำนวน 200 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027139208) | งบประมาณ 1,284,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    20 ก.พ. 2563
      ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรและดัชนีราคายา ในระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027128945) | งบประมาณ 1,270,000.00