สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการประเมินประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยด้านแอพพลิเคชั่น (Application Security) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077100976) | งบประมาณ 799,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077060792) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การเภสัชกรรม    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยก ForkLift พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067391626) | งบประมาณ 1,014,360.00
การประปานครหลวง    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการงานจ้างสำรวจตำแหน่งพิกัดและความลึกหลังท่อและอุปกรณ์ประปา ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067320814) | งบประมาณ 6,078,798.40
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบควบคุมอาคาร BAS, Access Control,TWO WIRE ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067298517) | งบประมาณ 875,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเก็บกวาดขยะและดูแลต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067240781) | งบประมาณ 26,780,000.00
การประปานครหลวง    10 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของสถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ จำนวน 1 งาน เลขที่ ซล.(ฝบอ) 16/2560 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067192368) | งบประมาณ 5,350,000.00
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077137093) | งบประมาณ 816,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา ENTECAVIR TABLET 0.5 MG จำนวน 1 รายการ (ย.2243/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077128486) | งบประมาณ 5,760,000.00
กรมทรัพยากรน้ำ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077128437) | งบประมาณ 1,800,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายอาคาร 38 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ,ระบบป้องกันเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก อาคาร 38 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ระบบเครือข่ายสำรองอาคาร 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077126265) | งบประมาณ 1,240,000.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยผ่านสื่อวิดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077125949) | งบประมาณ 5,000,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบทุนการศึกษาออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077124395) | งบประมาณ 1,239,200.00
สำนักงานกิจการยุติธรรม    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานกิจการยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077108467) | งบประมาณ 984,400.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077104466) | งบประมาณ 2,300,000.00
กรมชลประทาน    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำบานประตูวงกบพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ (สำหรับงานตกแต่งภายในอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) เลขที่ EB(จ)/05/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077100689) | งบประมาณ 950,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบ (Upgrade) โปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยตรวจโรค 15 หน่วย และติดตั้งการบริการทางการแพทย์ระบบออนไลน์ (PMK-HMS) ให้หน่วยตรวจโรคที่ 3 (พธ.1186) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077091761) | งบประมาณ 1,100,500.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ชุดระบบเครื่องเสียง จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077086732) | งบประมาณ 3,519,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077075690) | งบประมาณ 545,000.00
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077048459) | งบประมาณ 1,364,000.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ (e-Learning Courseware) เพื่อให้รองรับมาตรฐานการแสดงผลรูปแบบใหม่ (HTML5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077044112) | งบประมาณ 920,000.00
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานเฟอร์นิเจอร์ชนิดติดตั้ง BUILT-IN ห้องสมุดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ณ ชั้น 8 อาคารศรีสวาย (อาคารเรียน 9 ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077043599) | งบประมาณ 688,600.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077030007) | งบประมาณ 536,000.00
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อทองคำแท่งที่ระลึก พนักงานอาวุโสและมีประสบการณ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077007983) | งบประมาณ 6,737,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดูแลอาคารสงเคราะห์บางกระบือ กฟน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067537764) | งบประมาณ 768,788.58
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดหาสิทธิการใช้งานโปรแกรม Autodesk จำนวน 8 License ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067534516) | งบประมาณ 1,375,000.00
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067534404) | งบประมาณ 1,199,500.00
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 8500 LUMENS และเครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4200 LUMENS จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067518040) | งบประมาณ 1,058,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งานอาคาร ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067498802) | งบประมาณ 13,098,733.83
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา CLOPIDOGREL TABLET 75 MG จำนวน 1 รายการ (ย.2241/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067480293) | งบประมาณ 25,326,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG CAP จำนวน 1 รายการ (ย.2244/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067479973) | งบประมาณ 12,320,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ (ย.2245/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067479797) | งบประมาณ 14,591,976.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา INFLIXIMAB INJ. 100 MG จำนวน 1 รายการ (ย.2246/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067479451) | งบประมาณ 7,477,376.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา IMATINIB MESYLATE 400 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.2248/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067478969) | งบประมาณ 19,672,956.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา CAPECITABINE 500 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.2249/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067478558) | งบประมาณ 5,906,160.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.525/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067474329) | งบประมาณ 52,500,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067449559) | งบประมาณ 2,400,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างแรงงานช่วยปฏิบัติงานในส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067428903) | งบประมาณ 6,043,546.48
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อFume hood จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067422287) | งบประมาณ 700,000.00
องค์การเภสัชกรรม    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยก ForkLift พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067381637) | งบประมาณ 924,480.00
การเคหะแห่งชาติ    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริหารชุมชน (อาคารแนวราบ) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่-น้ำน้อย) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จำนวน 364 หน่วย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067361841) | งบประมาณ 1,284,192.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067309387) | งบประมาณ 5,400,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็นและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ(แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 217 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067279396) | งบประมาณ 1,365,500.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบ IP ระยะไกลและระบบบริหารจัดการเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067272599) | งบประมาณ 3,370,500.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อสายพาน (Belt For Conveyor) เพื่อใช้กับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067271535) | งบประมาณ 6,673,590.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067175548) | งบประมาณ 8,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg TABLET จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067019156) | งบประมาณ 2,388,240.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067013908) | งบประมาณ 6,000,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    9 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057023549) | งบประมาณ 870,000.00
กรมชลประทาน    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผสมคอนกรีต จำนวน 1 รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 ถึง กม. 22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077109000) | งบประมาณ 1,442,800.00
จังหวัดสมุทรปราการ    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อNeedle Disposable จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนประมาณ ๒๔,๔๓๙ กล่อง ของสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077108406) | งบประมาณ 1,107,968.88
สำนักงานกิจการยุติธรรม    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077105864) | งบประมาณ 1,120,000.00
จังหวัดนนทบุรี    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย (ESWL) จำนวนประมาณ ๑๕๐ ราย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077103218) | งบประมาณ 675,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวนประมาณ 28,000 ชุด ของสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077101967) | งบประมาณ 2,037,280.00
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077099327) | งบประมาณ 1,148,800.00
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077096608) | งบประมาณ 1,000,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดกำเนิดไฟฟ้า RF power generators with matching network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077083515) | งบประมาณ 640,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตชุดสื่อสารในวาระปีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077066831) | งบประมาณ 2,700,000.00
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างจัดการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077065469) | งบประมาณ 2,800,000.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องถ่ายภาพและวีดีโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077062008) | งบประมาณ 790,000.00
กรมท่าอากาศยาน    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077046248) | งบประมาณ 6,333,600.00
กรุงเทพมหานคร    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077042048) | งบประมาณ 2,300,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077026796) | งบประมาณ 2,800,000.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077019440) | งบประมาณ 4,036,200.00
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)    8 ก.ค. 2563
      สร้อยคอทองคำทีระลึก พนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2563 (เลขที่โครงการ : 63077008140) | งบประมาณ 2,087,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือสามัญ ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และชุดยุวกาชาด สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑,๗๕๑ ชุด โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077005395) | งบประมาณ 787,950.00
สถาบันประสาทวิทยา    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสารเพิ่มความชัดใน MRI ความเข้มข้น 1.0 mmol/ml ขนาด 15 ml จำนวน ๘๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077000278) | งบประมาณ 2,054,400.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    8 ก.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาประเมินค่างาน (Job Evaluation) และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63067498358) | งบประมาณ 1,500,000.00
เทศบาลตำบลบางคล้า    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน และหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067489903) | งบประมาณ 623,629.00
กรมธุรกิจพลังงาน    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067488149) | งบประมาณ 750,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ไดอารี่ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067458137) | งบประมาณ 9,683,500.00
กรมทางหลวงชนบท    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสังเกตการณ์บนภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิตอล เพื่อใช้เฝ้าระวังความปลอดภัยพร้อมติดตั้งระบบการตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบระยะไกล บริเวณถนนราชพฤกษ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067452562) | งบประมาณ 8,960,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุสำนักงานรายการแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067433171) | งบประมาณ 621,300.00
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าใช้บริการ Office 365 Business Standard (Business Premium) ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067431652) | งบประมาณ 749,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067426701) | งบประมาณ 6,600,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(ตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067392918) | งบประมาณ 2,000,000.00
เทศบาลตำบลวังเย็น    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067387804) | งบประมาณ 868,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067375513) | งบประมาณ 1,998,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำเสื้อรุ่น เคยู 80 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067342382) | งบประมาณ 1,800,000.00
เทศบาลตำบลปลายบาง    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ( กระดานอินเตอร์แอ็คทีฟ พร้อมเครื่องฉายภาพมัลติโปรเจคเตอร์ ชุดเครื่องเสียงและงานติดตั้งสายสัญญาณ ) จำนวน 6 ชุด ( รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 62 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067329545) | งบประมาณ 3,000,000.00
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067326547) | งบประมาณ 575,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067326222) | งบประมาณ 7,265,300.00
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดตั้งหน่วยย่อยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067286367) | งบประมาณ 1,000,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าระบบสื่อสารไร้สาย (WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067276270) | งบประมาณ 3,766,305.84
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067268965) | งบประมาณ 872,000.00
กรุงเทพมหานคร    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือสำรอง ชุดลูกเสืออากาศ และชุดยุวกาชาด จำนวน ๔ รายการ รวม ๑,๖๑๒ ชุด (ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ของโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067262069) | งบประมาณ 725,400.00
กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์ประวัติ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067256588) | งบประมาณ 1,002,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067249525) | งบประมาณ 873,885.20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบ Wi-Fi จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067239407) | งบประมาณ 8,000,000.00
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดูดไขมันและสิ่งปฏิกูลระบบน้ำเสีย ๑๔ บ่อ และงานจ้างสูบไขมันบ่อ Grease Tap อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067239084) | งบประมาณ 1,500,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานเพื่อทำหน้าที่ ซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ (สำหรับวุฒิ ปวช.) ภายในฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา จำนวน 20 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067166122) | งบประมาณ 3,886,133.00
กรมคุมประพฤติ    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 300 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 100 เครื่อง สำหรับการทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067141631) | งบประมาณ 8,670,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการประมวลผลภาพและข้อมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067122676) | งบประมาณ 3,202,700.00
กรุงเทพมหานคร    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือสำรอง ชุดลูกเสือสามัญ และชุดยุวกาชาด สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,405 ชุด โรงเรียนวัดบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067081309) | งบประมาณ 632,250.00
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างสร้างลิฟท์โดยสารอาคารมัสยิดดารุนนาอีม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067063316) | งบประมาณ 1,465,900.00
ธนาคารออมสิน    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Video Wall อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067028775) | งบประมาณ 4,502,900.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อCable termination kit , Splicing kit เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ช)-023-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057400378) | งบประมาณ 12,326,400.00
การประปานครหลวง    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการ รวบรวม คัดแยก ลงทะเบียน และรับ-ส่งเอกสาร ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 เลขที่ จท.1/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057335832) | งบประมาณ 794,571.30
การประปานครหลวง    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาชนิดไปรษณียบัตร (N) และใบแจ้งค่าน้ำประปาชนิดปิดผนึกเป็นซอง (BN) เลขที่ จท.18/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057331057) | งบประมาณ 4,147,320.00
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ    8 ก.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057143235) | งบประมาณ 2,000,000.00