สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปในพื้นที่ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 รวมจำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107209200) | งบประมาณ 555,000.00
โรงเรียนราชวินิต    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 80 แกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107208868) | งบประมาณ 630,000.00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง    19 ต.ค. 2561
      จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (เลขที่โครงการ : 61107207359) | งบประมาณ 531,400.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107206581) | งบประมาณ 3,000,000.00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107205327) | งบประมาณ 623,500.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๒๕ แรงม้า จำนวน ๖ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107204863) | งบประมาณ 2,388,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถยกงาแซะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107204306) | งบประมาณ 960,000.00
โรงเรียนบางเลนวิทยา    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107204109) | งบประมาณ 587,900.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างการออกแบบและการตกแต่งเวที ซุ้ม การจัดทำ Soft ware และการจัดทำ Landmark พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดงาน งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107202762) | งบประมาณ 3,884,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถยกงาแซะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107201800) | งบประมาณ 3,600,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกระโจมทรงมนิลาพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107201771) | งบประมาณ 2,409,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107200383) | งบประมาณ 3,800,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดพิธีเปิดงาน ศิลปินที่มีชื่อเสียง พิธีกร การแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107199764) | งบประมาณ 990,000.00
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้ออาหารดิบและครื่องปรุงเป็นรายสิ่ง (แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107199751) | งบประมาณ 790,400.00
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107199313) | งบประมาณ 1,067,100.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้เย็น ขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107199185) | งบประมาณ 951,900.00
โรงพยาบาลแปลงยาว    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลแปลงยาว ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107198559) | งบประมาณ 672,000.00
กองทัพบก โดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด ๑๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107198475) | งบประมาณ 1,960,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล แบบและความเร็วต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107198145) | งบประมาณ 3,450,000.00
กรมอุทกศาสตร์    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบไม่มีส่วนเคลื่อนไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107198069) | งบประมาณ 1,516,800.00
กรมอุทกศาสตร์    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS (แบบต่อเชื่อมระบบอำนวยการรบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107198063) | งบประมาณ 1,311,200.00
กรมอุทกศาสตร์    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตราอักษร Sealite รุ่น SL 70 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107198039) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์ หมู่ที่ 1-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107197294) | งบประมาณ 827,600.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้มองใกล้-ไกล พร้อมทั้งแก้ไขค่าสายตาเอียง จำนวน 30 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107196842) | งบประมาณ 1,123,500.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบมองใกล้-ไกล จำนวน 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107196715) | งบประมาณ 1,400,000.00
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รถบรรทุก ขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107195502) | งบประมาณ 1,180,200.00
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต รภท.ศอพท. (เครื่องบรรจุยาน้ำอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107195495) | งบประมาณ 2,814,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107193821) | งบประมาณ 907,500.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาแปรผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก (X-ray) ในการตรวจคัดกรองมะเร็งคลินิกตรวจสุขภาพ จำนวนผู้มารับบริการไม่เกิน 33,000 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107191192) | งบประมาณ 1,980,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดจำลองสัญญาณแผงเซลล์สุริยะ ขนาด 15,000 วัตต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107190900) | งบประมาณ 738,300.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107189976) | งบประมาณ 582,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107186997) | งบประมาณ 1,226,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน จำนวน ๘๐ รายการ ในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ ระดับชาติ จังหวัดเชียงราย ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107186664) | งบประมาณ 1,518,492.00
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อยา DOXAZOSIN XL 4 MG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107186468) | งบประมาณ 1,132,200.00
กรมศุลกากร    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107184288) | งบประมาณ 1,149,435.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107178410) | งบประมาณ 1,803,592.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานบางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107176308) | งบประมาณ 2,500,000.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107175958) | งบประมาณ 750,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติก รูปทรงกระบอก มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107174457) | งบประมาณ 724,800.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107174074) | งบประมาณ 4,000,000.00
เทศบาลเมืองปทุมธานี    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการบำรุงรักษาและะเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107168658) | งบประมาณ 3,930,000.00
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107165317) | งบประมาณ 826,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (อาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107158895) | งบประมาณ 3,425,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107153861) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงเรียนเพียรปัญญา เทศบาลนครรังสิต    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107143527) | งบประมาณ 560,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107143193) | งบประมาณ 860,000.00
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ เทศบาลนครรังสิต    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107142964) | งบประมาณ 768,000.00
เทศบาลนครรังสิต    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107142915) | งบประมาณ 2,232,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เหล็กชุบโครเมี่ยมบุหนังเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107142363) | งบประมาณ 6,162,500.00
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ระบบอินเวอร์เตอร์ (Variable spees/Inverter) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบจำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107139871) | งบประมาณ 512,600.00
กรุงเทพมหานคร    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107138491) | งบประมาณ 4,995,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Amenity) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107137818) | งบประมาณ 4,700,000.00
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107135630) | งบประมาณ 4,500,000.00
จังหวัดนนทบุรี    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107134605) | งบประมาณ 3,014,500.00
กรมควบคุมโรค    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ุซีกโลกเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107130627) | งบประมาณ 1,991,000.00
กองทัพอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107129784) | งบประมาณ 76,500,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้แช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารแบบรวดเร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107128885) | งบประมาณ 2,300,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา SILYMARIN CAP. 140 MG จำนวน 1 รายการ (ย.3537/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107126973) | งบประมาณ 8,114,880.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า ชนิดเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107126215) | งบประมาณ 5,649,000.00
เทศบาลเมืองปทุมธานี    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 104 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107124271) | งบประมาณ 2,520,000.00
เทศบาลเมืองปทุมธานี    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน ๔๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107124119) | งบประมาณ 3,164,300.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107122557) | งบประมาณ 5,000,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อหม้อหุงข้าวด้วยแก๊ส ขนาด 50 คน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107120991) | งบประมาณ 800,000.00
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการระบบกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107109946) | งบประมาณ 715,600.00
สถาบันประสาทวิทยา    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab พยาธิ) ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107104650) | งบประมาณ 1,831,000.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107099368) | งบประมาณ 1,574,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา MEMANTINE HCL 10 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.16/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107098885) | งบประมาณ 2,886,325.00
องค์การเภสัชกรรม    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (PM Outsource) เครื่อง Strip Pack ของฝ่ายผลิตยา จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107090620) | งบประมาณ 4,254,106.00
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107087838) | งบประมาณ 7,760,700.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน พ.ย.61 - ก.ย. 62 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107084770) | งบประมาณ 3,316,600.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบระบายอากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107082587) | งบประมาณ 2,201,000.00
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107080428) | งบประมาณ 848,000.00
องค์การเภสัชกรรม    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107079770) | งบประมาณ 9,367,850.00
จังหวัดปทุมธานี    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107073717) | งบประมาณ 1,425,000.00
กรุงเทพมหานคร    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 189 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107070314) | งบประมาณ 661,500.00
กรุงเทพมหานคร    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะติดเครนกระเช้าไฮโดรลิค ความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ขนาดรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107067661) | งบประมาณ 3,590,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5 MG FILM COATED TABLET จำนวน 10,000 BOX(30 TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107064786) | งบประมาณ 11,309,900.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อยา TERIPARATIDE(rDNA) 250 MCG/ML INJECTION (2.4 ML) จำนวน 900 SYRINGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107064021) | งบประมาณ 13,241,250.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Switch Layer 3 จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107052453) | งบประมาณ 3,600,000.00
สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อสป. สาย พ. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107039209) | งบประมาณ 6,585,200.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107035763) | งบประมาณ 2,349,800.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษา ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107030198) | งบประมาณ 4,638,810.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107027863) | งบประมาณ 7,728,000.00
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107014060) | งบประมาณ 1,913,062.80
กรุงเทพมหานคร    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมศูนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณชีพฉุกเฉิน มีภาคติดตามการทำงานของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอกและภายใน คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (1 จุด) จำนวน 5 เตียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097778931) | งบประมาณ 1,850,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในพื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า (FREE ZONE) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097730761) | งบประมาณ 2,098,783.60
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097722387) | งบประมาณ 1,240,000.00
การประปานครหลวง    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงเจือ จำนวน 3 รายการ เลขที่ ซท.37/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097482573) | งบประมาณ 2,142,675.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างนิติบุคคล ควบคุมดูแล และบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ กฟภ.กจต.ป(บต)-007-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097413685) | งบประมาณ 34,772,860.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097394406) | งบประมาณ 15,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อ115 kV Splicing kit for 800 sqmm. XLPE copper cable (ground separated) จำนวน 175 sets ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP1-8955-GCX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097391845) | งบประมาณ 12,807,091.08
กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097363750) | งบประมาณ 900,000.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097318496) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจระบบดิจิตอล จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097286999) | งบประมาณ 1,520,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097247466) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097241264) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097236423) | งบประมาณ 7,276,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087686197) | งบประมาณ 3,900,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ จำนวน 270 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087482755) | งบประมาณ 6,966,000.00
จังหวัดนนทบุรี    19 ต.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้งอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087470094) | งบประมาณ 3,740,000.00